Je cursusberichten vinden

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over berichten.

Je kunt berichten bekijken in al je cursussen. Als dit is toegestaan door de instelling, kun je ook berichten maken en beantwoorden. Je cursusleiders hebben geen controle over deze instelling.

Meer informatie over alleen-lezen berichten

Berichten worden alleen binnen het systeem verzonden. Je kunt berichten niet buiten je cursus bekijken of verzenden.

Om de berichten te bekijken voor de cursus waar je aan deelneemt, selecteer je de koppeling Berichten in het cursusmenu of op de pagina Tools.

Je cursusleider bepaalt welke koppelingen er in het cursusmenu worden weergegeven en welke er beschikbaar zijn.

Als je aan de linkerkant een lijst ziet met je naam, kun je op de pagina Berichten berichten bekijken en versturen voor al je cursussen.

Als je je naam in de rechterbovenhoek van de pagina ziet staan, kun je nieuwe berichten bekijken voor al je cursussen. Open het menu naast je naam in de rechterbovenhoek en selecteer het pictogram Updates. Je kunt een lijst bekijken met meldingen over belangrijke gebeurtenissen en informatie in al je cursussen en organisaties.

Ziet er niet bekend uit? Bekijk een video van Ultra voor informatie over berichten.


Een bericht verzenden

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over berichten versturen.

Iedereen kan berichten gebruiken voor reminders, snelle vragen en sociale interactie. Als de instelling dat toestaat, kun je bestanden meesturen met berichten die op op je computer zijn opgeslagen.

Let op: Je instelling staat mogelijk niet toe dat je berichten maakt en beantwoordt. Je cursusleiders hebben geen controle over deze instelling.

Selecteer Aan op de pagina Bericht opstellen. Er wordt een lijst met alle cursusleden weergegeven. Selecteer de ontvangers in de eerste lijst en selecteer de pijl-rechts om deze over te brengen naar het vak Ontvangers.

Als je in Windows meerdere gebruikers achter elkaar wilt selecteren, houd je Shift ingedrukt terwijl je de eerste en de laatste naam selecteert. Als je ontvangers wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houd je Ctrl ingedrukt terwijl je de gewenste namen selecteert. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl. Met de optie Alles selecteren kun je alle cursusdeelnemers selecteren.

Je kunt de opties van de editor gebruiken om tekst van het bericht op te maken. Je bepaalt zelf hoe de inhoud wordt weergegeven en je kunt de volgorde en het uiterlijk altijd wijzigen.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Reageren op een bericht

Je kunt een reactie sturen naar de afzender of naar alle ontvangers van het bericht als dit is toegestaan door je instelling. De namen van de afzender en van alle andere ontvangers worden opgenomen in het vak Aan.

Voeg desgewenst nog andere cursusleden toe als ontvanger. In de tekst van het bericht wordt de tekst van het oorspronkelijke bericht geciteerd. Je kunt aanvullende tekst typen.

Alleen-lezen berichten

Je kunt de berichten die verstuurd zijn door andere rollen, zoals cursusleiders en onderwijsassistenten, alleen lezen.

Als je instelling alleen-lezen voor berichten heeft ingeschakeld, zijn sommige opties niet beschikbaar. Wanneer je je berichten bekijkt, zijn de opties Bericht maken, Beantwoorden en Doorsturen niet beschikbaar. Je cursusleiders hebben geen controle over deze instelling.


Meldingen voor nieuwe berichten

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van Ultra voor informatie over meldingen voor nieuwe berichten.

De module Nieuwe items wordt weergegeven op de eerste pagina nadat je bent aangemeld en op de homepagina van de cursus. Je ontvangt een melding als er nieuwe cursusberichten zijn.

De module meldt wijzigingen eenmaal per dag, op het moment dat je je de eerste keer aanmeldt. Als je later nieuwe waarschuwingen wilt zien, selecteer dan Vernieuwen in het menu Acties.

Je cursusleider en instelling bepalen welke modules er worden weergegeven.


ULTRA: Berichten voor alle cursussen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van de originele ervaring voor informatie over berichten in een cursus.

Selecteer Berichten in de lijst met je naam.

Als je instelling dit heeft ingesteld, kunnen jij en je cursusleiders berichten sturen naar elkaar, meerdere personen of alle cursusdeelnemers. Berichten worden alleen binnen het systeem verzonden.

Deze informatie is ook van toepassing op organisaties.

Mis geen acties. Als je een mix van originele cursussen en Ultra-cursussen hebt, kun je op deze pagina berichten voor beide ervaringen versturen. Nieuwe berichten worden vetgedrukt weergegeven.

Berichten berichten openen over perioden. Je kunt berichten weergeven voor huidige, vorige en toekomstige cursussen. Gebruik de pijlen om naar een andere periode te gaan.

Ga rechtstreeks naar je berichten. Selecteer een cursuskaart om alle nieuwe en bestaande berichten in je cursus te bekijken. Je kunt berichten niet binnen je cursus verwijderen.

Klaar om te delen? Als je instelling dit heeft ingesteld, selecteer dan het pictogram Nieuw bericht in een cursuskaart om een bericht aan één persoon, meerdere mensen of een klas te sturen. In de Ultra-cursusweergave worden automatisch namen van ontvangers weergegeven zodra je begint te typen. Selecteren AanIn de originele cursusweergave. Er wordt een lijst met alle cursusleden weergegeven. Selecteer de ontvangers in de eerste lijst en selecteer de pijl-rechts om deze over te brengen naar het vak Ontvangers.

Meer informatie over alleen-lezen berichten


ULTRA: Berichten in een cursus

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van de originele ervaring voor informatie over berichten in een cursus.

Open de pagina Berichten in een cursus via de navigatiebalk. Al je cursusberichten en antwoorden worden weergegeven. Je kunt gemakkelijk de gehele lijst doorzoeken en een bericht openen om alle antwoorden te lezen.

Je ongelezen berichten worden als eerste in de lijst weergegeven. Elk bericht geeft de profielfoto's van de maker weer. Onder de naam van de maker kun je zien of het bericht voor de hele klas is of hoeveel deelnemers zijn ingesloten.

  1. Bekijk gemakkelijk wat nieuw is. Het aantal berichten wordt boven de lijst weergegeven. Nieuwe antwoorden worden vetgedrukt weergegeven.
  2. Een bericht verzenden. Als je instelling dit heeft ingesteld, selecteer dan het pictogram Nieuw bericht om een bericht te verzenden. Verzenden aan één persoon, meerdere mensen of alle cursusdeelnemers.

    Als je veel berichten hebt, selecteer je het aantal berichten dat je per pagina wilt weergeven om je focus te beperken.

  3. Een bericht verwijderen. Gebruik het pictogram Verwijderen om een bericht te verwijderen. Als er nog reacties binnenkomen, ontvangt u die nog gewoon. Je kunt geen aparte reacties in een bericht bewerken of verwijderen.
  4. Naar een ander bericht navigeren. Berichten worden geopend in een deelvenster met alle antwoorden. Gebruik de pictogrammen Vorige berichten weergeven en Volgend bericht bovenaan om het vorige of volgende bericht in de list weer te geven.
  5. Meer mensen toevoegen. Als je instelling dit heeft ingesteld, selecteer je het pictogram Deelnemers toevoegen om meer mensen toe te voegen wanneer je een bericht maakt of beantwoordt, tenzij het bericht aan de gehele klas is gestuurd. De originele ontvangers zien een opmerking in het volgende bericht dat u nieuwe mensen of de gehele klas hebt toegevoegd. De nieuwe ontvangers zien het bericht vanaf het punt waarop ze zijn toegevoegd.

ULTRA: Een bericht verzenden

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van de originele ervaring voor informatie over een bericht versturen.

Als je instelling dit heeft ingesteld, wordt het deelvenster Nieuw bericht geopend wanneer je het pictogram Nieuw bericht op de pagina Berichten selecteert.

Meer informatie over alleen-lezen berichten

Begin met typen om ontvangers toe te voegen. Terwijl je typt, worden overeenkomende namen van ontvangers in een menu weergegeven, zodat je ze gemakkelijker kunt selecteren. Je kunt zoveel namen als je wilt toevoegen of aan de gehele klas verzenden.

Leid met de belangrijkste informatie. Berichten hebben geen titels. Ontvangers kiezen aan de hand van het eerste deel van je bericht of ze verder willen lezen. Gebruik de opties van de editor om de tekst op te maken, afbeeldingen in te sluiten en bestanden bij te voegen.

Selecteer in de editor het plusteken om het menu met opties weer te geven. Je kunt de optie vinden om een bestand bij te voegen. Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een lijst met opsommingstekens.

Kopie van bericht per e-mail versturen. Je kunt per e-mail een kopie van een cursusbericht sturen. De kans is groter dat cursusleden cursusberichten zien, lezen en er actie op ondernemen wanneer ze een kopie in hun mailbox ontvangen. Kopieën per e-mail worden alleen bezorgd als de ontvangers een geldig e-mailadres hebben opgegeven in hun profiel van Blackboard Learn. Wanneer je deze optie selecteert, krijgen alle ontvangers van het bericht een kopie per e-mail. Ontvangers kunnen je bericht bekijken in hun mailbox, maar ze kunnen niet per e-mail reageren.

Alleen-lezen berichten

Je organisatie kan ervoor kiezen om studenten niet in staat te stellen berichten te beantwoorden of te maken in hun cursussen. Je cursusleiders hebben geen controle over deze instelling.

Je kunt de berichten die verstuurd zijn door andere rollen, zoals cursusleiders en onderwijsassistenten, alleen lezen. Je kunt berichten die je ontvangt bovendien niet doorsturen.

In de modus Alleen-lezen wordt het plusteken voor het toevoegen van een bericht verwijderd uit de algemene instellingen van de pagina Algemene berichten en de pagina Ultra-cursus berichten.

Wanneer je een individueel Ultra-cursusbericht bekijkt, zie je het volgende bericht in het vak Reageren: Reageren is uitgeschakeld voor dit bericht.


ULTRA: Berichten versturen vanuit de naamlijst

Als je instelling dit heeft ingeschakeld, kun je een bericht sturen naar iedereen die betrokken is bij je cursus. Selecteer een profielfoto als je een profielkaart wilt openen of selecteer het enveloppictogram als je het deelvenster Nieuw bericht wilt openen. Je kunt meer ontvangers aan het bericht toevoegen als dat nodig is.

Berichten die je vanuit de naamlijst verstuurt, worden ook op de pagina Berichten weergegeven.

Meer informatie over de naamlijst


ULTRA: Meldingen voor nieuwe berichten

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van de originele ervaring voor informatie over meldingen voor berichten.

Nieuwe berichten verschijnen op de algemene berichtenpagina.

De cursusleider kan ervoor kiezen om een kopie van een cursusbericht naar je mailbox te sturen. Je ontvangt de kopie alleen als je een geldig e-mailadres hebt opgenomen in je profiel. Het is dus belangrijk om je profiel up-to-date te houden.