Dagboeken zijn een tool waarmee je privé kunt communiceren met de cursusleider. Je kunt een dagboek ook gebruiken als een tool voor zelfreflectie om je meningen, ideeën en kritiekpunten over de cursus naar buiten te brengen, of om cursusmateriaal inhoudelijk te bespreken en te analyseren. Je kunt bijvoorbeeld problemen beschrijven waarmee je te maken hebt gehad en hoe je deze hebt opgelost. Je cursusleider kan ook gerichter werken en onderwerpen aandragen voor discussie.

De cursusleider kan ervoor kiezen de dagboeken openbaar te maken, zodat alle cursusdeelnemers een bijdrage kunnen leveren. Je kunt lezen wat andere studenten hebben geschreven en hierop een reactie geven.

In het gebied van de groep kunnen alle leden van een groep de vermeldingen van de andere leden bekijken en hierop reageren. De groep kan als geheel communiceren met de cursusleider en alle leden kunnen voordeel hebben van de gemaakte opmerkingen.

De cursusleider kan een cijfer geven aan groepsdagboeken en dit cijfer toekennen aan alle leden van de cursusgroep. Dagboekvermeldingen kunnen ook uitsluitend als communicatiemiddel worden gebruikt. In beide gevallen kun je meerdere bijdragen leveren aan hetzelfde onderwerp.


Waar kun je dagboeken vinden

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor informatie over het openen van dagboeken.

Je vindt dagboeken in het cursusmenu of op de pagina Tools. Selecteer op de overzichtspagina met dagboeken de naam van het dagboekonderwerp dat je wilt weergeven. De dagboekonderwerpen worden in alfabetische volgorde weergegeven.


De pagina met dagboekonderwerpen

De pagina met dagboekonderwerpen is onderverdeeld in twee hoofdsecties: het inhoudsframe en het zijpaneel.

 1. Dagboekvermelding maken en Concepten weergeven: Maak zo veel dagboekvermeldingen als je wilt. Je hebt ook toegang tot vermeldingen die je als concept opgeslagen hebt.
 2. Dagboekinstructies: Vouw het gedeelte uit om de instructies voor het dagboek te lezen en de doelen die de cursusleider eventueel toegevoegd heeft. Je dagboekvermeldingen worden weergegeven onder de instructies in het inhoudsframe.
 3. Opmerking: Voeg je gedachten toe.
 4. Dagboekgegevens: Vouw het zijpaneel uit om informatie over het dagboek te bekijken.
 5. Cijfer: dit gedeelte is beschikbaar als de cursusleider beoordeling heeft ingeschakeld voor het dagboek. Je kunt hier zien of er een cijfer is toegekend voor je dagboekvermeldingen.
 6. Index: in dit gedeelte kun je een week of maand lang de titels zien van geselecteerde vermeldingen, afhankelijk van de instellingen die de cursusleider heeft opgegeven voor het dagboek. De titel van de meest recente vermelding wordt als eerste weergegeven.

Een dagboekvermelding maken

Alleen de cursusleider kan een dagboek maken. Als het dagboek is gemaakt, kun je dagboekvermeldingen maken.

 1. Selecteer op de overzichtspagina Dagboeken de titel van een dagboek.
 2. Selecteer Dagboekvermelding maken op de pagina met onderwerpen van het dagboek.
 3. Typ een titel en vermelding.
 4. Selecteer Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf je computer. Je kunt ook een bestand vanuit de opslaglocatie bijvoegen: Cursusbestanden of Content Collection.

  -OF-

  Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden een voor een geüpload. Als je in de browser een opdracht niet kunt verzenden nadat je een map hebt geüpload, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden.

  Als je instelling met een oudere versie van Blackboard Learn werkt, is het niet mogelijk om bestanden te slepen om ze te uploaden.

  Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.

 5. Selecteer Vermelding plaatsen als je de dagboekvermelding wilt verzenden of selecteer Vermelding als concept opslaan als je de vermelding later wilt toevoegen.

Video: Create a Journal Entry


Watch a video about creating a journal entry

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a journal entry shows you how to create a journal entry in the original course view.


Concepten van dagboekvermeldingen weergeven

Als je een dagboekvermelding hebt opgeslagen om deze later af te maken, selecteer je Concepten weergeven op de pagina met dagboekonderwerpen. Selecteer de titel van de vermelding om deze aan te passen en te plaatsen.


Opmerkingen toevoegen voor een dagboekvermelding

Je kunt opmerkingen toevoegen voor dagboekvermeldingen als de cursusleider dit heeft toegestaan. Je kunt reageren op de opmerking van een cursusleider om zo de interactie momentum te geven.

Je kunt geen opmerkingen toevoegen aan dagboekvermeldingen van een andere gebruiker, zelfs niet als het een openbaar dagboek betreft. Gebruikers kunnen alleen opmerkingen toevoegen aan dagboekvermeldingen van andere gebruikers als zij leden zijn van een groep. In het geval van groepsdagboeken kunnen alle groepsleden en de cursusleider opmerkingen toevoegen aan afzonderlijke vermeldingen.


Een dagboekvermelding wijzigen of verwijderen

Je cursusleider bepaalt of je dagboekvermeldingen die je hebt gepubliceerd mag wijzigen of verwijderen. Op de onderwerppagina van het dagboek open je het menu van de vermelding en selecteer Bewerken of Verwijderen. Je kunt een verwijderde mededeling niet meer terughalen.


Cijfers voor dagboekvermeldingen weergeven

Nadat de cursusleider je bijdragen aan een dagboek heeft beoordeeld, kun je het cijfer op twee plaatsen bekijken. De cijfergegevens worden weergegeven in de sectie Cijfer van de onderwerppagina van het dagboek en in Mijn cijfers. Je kunt ook de feedback van de cursusleider bekijken en de datum van de beoordeling. Zie Cijfers voor meer informatie.

Rubrieken

Als de cursusleider een rubriek gebruikt voor het dagboek en deze beschikbaar heeft gesteld, selecteer je Rubriek weergeven om de criteria voor cijfertoekenning te bekijken.


Problemen oplossen

 • Als de cursusleider een dagboek verwijdert terwijl je een bijdrage schrijft voor het dagboek, worden het dagboek en alle opmerkingen verwijderd.
 • Als de beschikbaarheid van een dagboek wordt ingetrokken terwijl je een bijdrage schrijft, kan alleen de cursusleider het dagboek nog bekijken.
 • Als je cursusleider de instelling van de optie Gebruikers toestaan vermeldingen te bewerken en te verwijderen wijzigt, blijven de vermeldingen beschikbaar maar kun je deze niet meer wijzigen.
 • Als je cursusleider de instelling van de optie Gebruikers toestaan opmerkingen te verwijderen wijzigt, blijven de opmerkingen beschikbaar maar kun je deze niet meer wijzigen.

ULTRA: Dagboeken

Dagboeken zijn een tool waarmee je privé kunt communiceren met de cursusleider. Je kunt een dagboek gebruiken als een tool voor zelfreflectie om je meningen, ideeën en kritiekpunten over de cursus naar buiten te brengen. Je kunt ook cursusmateriaal bespreken en analyseren. Je kunt bijvoorbeeld problemen beschrijven waarmee je te maken hebt gehad en hoe je deze hebt opgelost. Je cursusleider kan ook gerichter werken en onderwerpen aandragen voor discussie.

Je cursusleider kan dagboekvermeldingen beoordelen of uitsluitend gebruiken als communicatiemiddel. In beide gevallen kun je meerdere vermeldingen toevoegen aan een dagboek.


ULTRA: Dagboeken openen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het openen van dagboeken.

Als de cursusleider einddatums heeft toegevoegd, kun je beoordeelde dagboeken openen vanaf je Cijfers-pagina's, de agenda en de activiteitenstroom.

Als de einddatum voor een dagboek is verstreken, krijg je hiervoor een waarschuwing in de sectie Belangrijk van de activiteitenstream.

Meer informatie over te laat ingeleverd werk

De pagina Cursusinhoud

Je kunt ook je dagboeken vinden op de pagina Cursusinhoud. Er wordt een pictogram weergegeven naast de titel om aan te geven dat er een nieuwe activiteit is.

Je cursusleider kan ook dagboeken ordenen in mappen en leermodules.

Je cursusleider kan een of meer vrijgavevoorwaarden toevoegen voordat je een dagboek kunt bekijken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je een bepaald cijfer moet halen een toets voordat je het dagboek kunt openen.


ULTRA: Dagboekvermeldingen en opmerkingen toevoegen

Op de pagina van het dagboek plaatst je cursusleider meestal een bericht met de instructies en bestanden die je nodig hebt.

Je kunt zo veel dagboekvermeldingen maken als je wilt. Je kunt ook opmerkingen toevoegen aan dagboekvermeldingen. Je kunt reageren op de opmerking van een cursusleider om zo de interactie momentum te geven.

Als de cursusleider een beoordelingsrubriek aan een dagboek heeft toegevoegd, kun je deze bekijken voordat en nadat je begonnen bent met je inzending. Selecteer Dit item wordt beoordeeld met een rubriek om de rubriek in het zijpaneel te bekijken.

Je kunt de rubriek desgewenst naast de dagboekinstructies weergeven. Je kunt elk rubriekcriterium uitvouwen om de prestatieniveaus te bekijken en je inspanningen ordenen conform de vereisten van het beoordeelde werk.

Gebruik de opties van de editor om de tekst op te maken, afbeeldingen in te sluiten en bestanden bij te voegen. Als je de editor op een kleiner scherm bekijkt, kun je het plusteken selecteren om het menu met opties weer te geven. Alleen de cursusleider kan de inhoud die je toevoegt bekijken.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Terwijl je typt in de editor, wordt het aantal woorden onderaan weergegeven. Dit aantal verdwijnt wanneer je op Opslaan drukt.

Meer informatie over het aantal woorden

Meldingen voor nieuwe opmerking

Je ontvangt een melding in de activiteitenstream wanneer er nieuwe opmerkingen worden gemaakt in het dagboek.

Het aantal opmerkingen wordt weergegeven in een koppeling onder elke vermelding in je dagboek. Een label Nieuw wordt weergegeven met het aantal nieuwe opmerkingen. Selecteer de koppeling Opmerkingen weergeven om de sectie Opmerkingen te openen. Selecteer de koppeling Opmerkingen verbergen om de sectie Opmerkingen te verbergen.


ULTRA: Vermeldingen en opmerkingen bewerken en verwijderen

Cursusleiders kunnen de vermeldingen en opmerkingen van iemand bewerken of verwijderen. Je kunt je eigen vermeldingen en opmerkingen bewerken of verwijderen.

Open het menu van een item of opmerking om de functies Bewerken en Verwijderen weer te geven. Als jij of je cursusleider een vermelding verwijdert, worden alle opmerkingen over de vermelding ook verwijderd.


ULTRA: Waar staan mijn dagboekcijfers?

Dagboekinzendingen krijgen niet automatisch een cijfer. Je cursusleider moet je werk beoordelen en het cijfer plaatsen.

Alle cijfers die een cursusleider post, kun je terugvinden in je activiteitenstream. Selecteer Mijn cijfer bekijken om je cijfer weer te geven.

Meer informatie over de activiteitenstream

Je kunt inzendingen met een cijfer ook openen via de pagina Cursusinhoud. Selecteer de titel van het dagboek om het venster Details & amp; informatie te openen. Als de cursusleider een rubriek heeft gebruikt om je inzending te beoordelen, selecteer je Dit item is beoordeeld met een rubriek om de rubriek naast het dagboek weer te geven. Op dit moment kan je cursusleider geen cijfers toevoegen aan de rubriek, maar deze kan wel als referentie worden gebruikt.

Jouw cijfers worden ook weergegeven op de pagina's met algemene cijfers en cursuscijfers.

Meer informatie over de toegang tot cijfers

Meer informatie over kleuren van cijferballen