Discussielijnen op discussieforums worden steeds langer naarmate gebruikers reageren op het oorspronkelijke bericht en reacties daarop. Antwoorden volgen op antwoorden en vormen zo een conversatie. Naarmate het aantal berichten toeneemt, kun je berichten filteren, sorteren en verzamelen.

Je kunt je reacties bewerken of verwijderen als dat is toegestaan door je cursusleider. Neem contact op met je cursusleider als je per ongeluk een bericht hebt geplaatst en de opties voor bewerken of verwijderen niet worden weergegeven.

Meer informatie over het bewerken en verwijderen van antwoorden

Reageren op een discussielijn

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van Ultra voor informatie over het reageren op een discussie.

Je kunt alleen reageren op gepubliceerde discussielijnen, niet op vergrendelde of verborgen discussielijnen.

 1. Open een discussielijn in een forum.
 2. Op de pagina van de discussielijn kun je de tekst van het bericht en informatie over het bericht bekijken, zoals de auteur en de datum waarop het bericht is gepost. Alle reacties worden samen met het oorspronkelijke bericht weergegeven op de pagina.
 3. Wijs het bericht aan om andere opties te zien, zoals Beantwoorden, Letterlijke tekst, Bewerken, Verwijderen en Auteur e-mail. Kies de optie Letterlijke tekst om de tekst van het bericht waarop je reageert, in het antwoord op te nemen. Selecteer Beantwoorden. Als je alleen de ongelezen berichten in de discussielijn wilt weergeven, selecteer je Ongelezen. De ongelezen berichten worden dan op één pagina weergegeven.
 4. De pagina wordt uitgevouwen onder het bericht waarop je wilt reageren. Je kunt het bericht bekijken en de editor openen.
 5. Wijzig indien nodig het onderwerp. Typ een antwoord in het vak Bericht. Voeg eventueel een bestand bij.
 6. Onder het vak Bericht kun je een bestand bijvoegen. Selecteer Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf je computer. Je kunt ook een bestand uploaden vanuit de opslagruimte van de cursus: de Content Collection.

  Als je een bestand van je computer uploadt, wordt het niet opgeslagen in de Content Collection.

 7. Selecteer Concept opslaan om een concept van het bericht op te slaan of selecteer Verzenden om het antwoord te versturen.

Op de pagina met de discussielijn wordt uw reactie onder aan de lijst weergegeven. Als je een bestand bijvoegt, verschijnt er een paperclip naast de titel van het bericht. Als je de optie Afbeelding invoegen/bewerken hebt gebruikt, wordt de afbeelding samen met de tekst weergegeven.

Meer informatie over het bewerken en verwijderen van antwoorden

Meer informatie over het reageren met JAWS®

Anonieme berichten

Je cursusleider kan aangeven dat je anoniem berichten mag plaatsen in de discussie.

Om een bericht anoniem te plaatsen, selecteer onder de teksteditor het selectievakje Bericht anoniem plaatsen wanneer je een bericht schrijft. Nadat je het bericht hebt geplaatst, verschijnt het in het forum of de discussielijn en wordt de auteur weergegeven als Anoniem. Je naam en avatar verschijnen niet bij het bericht.

Anonieme berichten bevatten geen identificerende informatie. Als een bericht anoniem is, weten andere studenten en je cursusleider niet wie het bericht geplaatst heeft. Als je meerdere anonieme berichten plaatst, zullen je cursusleider en andere studenten niet weten dat de berichten afkomstig zijn van één persoon.


Een bericht als concept opslaan

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van Ultra voor informatie over het opslaan van een bericht als concept.

Gebruik de optie Als concept opslaan als je het bericht op een later moment wilt afmaken. Met deze optie worden de opmerkingen en bestanden op de pagina opgeslagen.

Als je conceptberichten wilt bekijken, ga je terug naar de forumpagina en activeer je de lijstweergave. Wijs Weergave aan en selecteer Alleen concepten om het opgeslagen bericht weer te geven.

Selecteer de titel van een concept om de pagina Discussielijn te openen. Wijs het weergegeven bericht aan om de opties Bewerken en Verwijderen weer te geven. Selecteer Bewerken om de editor te openen. Breng de wijzigingen aan en selecteer nogmaals Concept opslaan om het concept van het bericht bij te werken of selecteer Verzenden om het bericht te versturen.

Meer informatie over hoe je JAWS gebruikt om berichten op te slaan als concept


Berichten beoordelen

Je kunt berichten beoordelen als de cursusleider dit heeft toegestaan. Door berichten een cijfer te geven, kunnen gebruikers hun aandacht richten op berichten waarvan anderen vinden dat ze uitermate informatief en handig zijn.

Elke student kan een discussielijn beginnen en werk meesturen met het eerste bericht. Vervolgens kunnen andere gebruikers het werk bekijken, een waardering toekennen aan het eerste bericht en in hun respons commentaar leveren. Cursusleiders kunnen berichten ook beoordelen.

 1. Open een discussielijn in een forum.
 2. Wanneer u op de pagina van de discussielijn het aantal sterren aanwijst, wordt Uw beoordeling weergegeven
 3. Selecteer één tot vijf sterren. Je kunt op elk moment sterren toevoegen of verwijderen.
 4. Je beoordeling wordt opgenomen in de Algemene waardering, wat de gecombineerde beoordeling is van alle gebruikers.

Meer informatie over het beoordelen van berichten met JAWS


ULTRA: Antwoorden op een discussie

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van de originele ervaring voor informatie over het reageren op een discussie.

Selecteer in een cursus het pictogram Discussies op de navigatiebalk om de discussiepagina te openen. Selecteer discussie waaraan je wilt deelnemen. Sommige discussies worden ook weergegeven op de pagina Cursusinhoud.

Als er iemand bijdraagt aan een discussie, wordt er een pictogram weergegeven naast de titel van het item op de pagina Cursusinhoud.

Iedere keer wanneer je een discussie opent, worden nieuwe reacties gemarkeerd met 'Nieuw', zodat je ziet welke activiteiten tijdens je afwezigheid hebben plaatsgevonden. Je kunt een antwoord toevoegen of beantwoorden, of zelfs een antwoord beantwoorden.

Je kunt de opties van de editor gebruiken om tekst op te maken, bestanden bij te voegen en multimedia in te sluiten. Als je de editor op een kleiner scherm bekijkt, kun je het plusteken selecteren om het menu met opties weer te geven. Selecteer bijvoorbeeld Lokale bestanden invoegen/bewerken, weergegeven als een paperclippictogram. Blader naar een bestand op je computer. Er wordt een statusvenster geopend om de voortgang van de bestandsupload weer te geven.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Je cursusleider kan discussieactiviteiten verbergen totdat je een reactie post.

Meer informatie over het bewerken en verwijderen in discussies


ULTRA: Een deelnemer zoeken

Je hoeft niet door alle cursusdiscussies te bladeren om te vinden wat je nodig hebt. Je kunt filteren op deelnemersnaam en een lijst met bijdragen openen.

Je kunt een gebruiker zien in de lijst met Deelnemers die de achternaam van je cursusleider heeft, met het achtervoegsel _PreviewUser. Je cursusleider heeft een previewgebruiker toegevoegd om de cursusinhoud vanuit een studentenoogpunt te bekijken.


ULTRA: Groepsdiscussies

Je cursusleider kan je toewijzen aan een groep om discussie meer te sturen. Wanneer je voor het eerst wordt toegewezen aan een groepsdiscussie, wordt dit gemeld in een bericht op de pagina Cursusinhoud. Op de pagina's Cursusinhoud en Discussies wordt de groepsnaam achter de titel van de groepsopdracht vermeld. De naam van je groep wordt weergegeven wanneer je de discussie opent, samen met de lijst van groepsleden.

Wanneer je reageert op een groepsdiscussie, kunnen alleen je groepsleden en de cursusleider je berichten zien.

Meer informatie over groepsdiscussies


ULTRA: Een bericht als concept opslaan

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van de originele ervaring voor informatie over het opslaan van een bericht als concept.

Als je een reactie nog niet wilt posten, kun je de reactie opslaan als concept. Selecteer Concept opslaan nadat je het bericht hebt getypt. Het concept wordt weergegeven in het discussievenster maar is alleen voor jou zichtbaar. Nadat je concept is opgeslagen, selecteer je Concept bewerken om door te gaan. Je concept wordt ook weergegeven in het menu Deelnemers.


ULTRA: Aantal woorden voor reacties op een discussie

Als je een reactie op een discussie aanmaakt, is het aantal woorden zichtbaar onder de editor. Nadat je je reactie hebt opgeslagen, wordt het woordenaantal niet meer weergegeven.

Deze items worden opgenomen in het aantal woorden:

 • Individuele woorden
 • Webkoppelingen
 • Tekst in lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten; de opsommingstekens of nummers zelf worden niet meegeteld
 • Tekst in superscript en subscript die geen deel uitmaakt van een ander woord

Deze items en opmaakelementen hebben geen invloed op het aantal woorden:

 • Afbeeldingen, video's en bestandsbijlagen
 • Wiskundige formules
 • Witruimten en lege regels
 • Alternatieve tekst

Wanneer je leestekens gebruikt om woorden of cijfers te verbinden, heeft dit gevolgen voor het aantal woorden. Zo wordt "We zijn...zonder jou vertrokken" geteld als vier woorden. De woorden of cijfers aan weerszijden van de leestekens worden als één woord geteld.