Als je cursusleider aanwezigheidscijfers heeft toegekend, kun je het uiteindelijke aanwezigheidscijfer zien plus gedetailleerde records.

Cursusleiders kunnen per cursusbijeenkomst aangeven of je aanwezig bent, te laat, afwezig of met geldige reden afwezig. Elke status krijgt een percentage toegewezen uitgaande van 100. Het cumulatieve aanwezigheidscijfer is gebaseerd op 100 procent.

De cursusleiders kunnen je aanwezigheidscijfer gebruiken als onderdeel van je uiteindelijke cursuscijfer. Daarnaast zijn er ook instellingen en programma's die een aanwezigheidsbeleid hanteren en die eisen dat cursusleiders bijhouden hoeveel bijeenkomsten studenten hebben gemist.

Je aanwezigheidscijfer controleren

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het controleren van je aanwezigheidscijfer.

Om het uiteindelijke aanwezigheidscijfer te bekijken voor de cursus waar je aan deelneemt, selecteer je de koppeling Mijn cijfers in het cursusmenu of op de pagina Tools. Je aanwezigheidscijfer wordt weergegeven op de tabbladen Alle en Beoordeeld.

Je cursusleider bepaalt welke koppelingen er in het cursusmenu worden weergegeven.

Selecteer de koppeling Aanwezigheid om details te bekijken van elke cursusbijeenkomst. Je kunt een overzicht bekijken en snel zien hoeveel bijeenkomsten je hebt gemist.

De cursusleider kan het aanwezigheidscijfer gebruiken bij het berekenen van het totaalcijfer. Als de cursusleider een gewogen totaal heeft ingesteld en dit beschikbaar heeft gemaakt, selecteer je de koppeling Beoordelingscriteria om te zien welke weging items en categorieën hebben.

Video: Check Attendance Grades in the Original Course View


Watch a video about checking attendance grades

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about checking your attendance grade.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Check Attendance Grades shows you how to check your attendance grades.


ULTRA: Je aanwezigheidscijfer controleren

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het controleren van je aanwezigheidscijfer.

Je kunt vanuit deze cursusgebieden je algemene aanwezigheidsgegevens voor een cursus bekijken:

  • De pagina Cursuscijfers
  • De algemene pagina Cijfers
  • De pagina Cursusinhoud
  • Activiteitenstream

De pagina Cursuscijfers

Selecteer in een cursus het pictogram Cijferlijst op de navigatiebalk om naar de pagina Cursuscijfers te gaan en het algemene aanwezigheidscijfer te bekijken. Selecteer Aanwezigheid om een deelvenster te openen met details van elke cursusbijeenkomst. Je kunt een overzicht bekijken en snel zien hoeveel bijeenkomsten je hebt gemist.

Meer informatie over de pagina Cursuscijfers

De algemene pagina Cijfers

Selecteer Cijfers in de lijst met je naam.

Je cijfers worden per cursus en periode ingedeeld in alfabetische volgorde. Selecteer de koppeling Aanwezigheid om details te bekijken.

Meer informatie over de algemene pagina Cijfers

De pagina Cursusinhoud

Nadat de cursusleiders aanwezigheidscijfers hebben toegekend, kun je de bijbehorende details bekijken op de pagina Cursusinhoud. Selecteer de koppeling Aanwezigheid in het venster Details en acties.

Activiteitenstream

Je kunt je algemene aanwezigheidscijfer wel zien in de activiteitenstream, maar je kunt daar geen details opvragen.

Meer informatie over de activiteitenstream


ULTRA: Aanwezigheid en je totaalcijfer

De cursusleider kan het aanwezigheidscijfer gebruiken bij het berekenen van het totaalcijfer.

Met het totaalcijfer kun je je voortgang in al je cursussen bijhouden. Je kunt zien of je op schema ligt voor het cijfer dat je wilt halen of dat je harder moet werken.

Als de cursusleider het totaalcijfer heeft ingesteld, wordt dit weergegeven op de algemene pagina Cijfers en in de cursus op de pagina Cursuscijfers. Selecteer het cijfer als je wilt weten hoe het is berekend.

In het deelvenster Totaalcijfer zie je hoe items en categorieën worden gewogen. Het percentage onder elke vermelding laat zien in welke mate het bijdraagt aan de berekening van het totaalcijfer.

Meer informatie over het totaalcijfer

Video: Check Attendance Grades in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about checking attendance grades

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about checking your attendance grade.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Check Attendance Grades shows you how to check your attendance grades.