Cijfers

Op deze pagina

  Waar vind ik mijn cijfers?

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor informatie over het weergeven van cijfers.

  Je kunt cijfers voor al je cursussen of één cursus bekijken.

  Om de cijfers voor al je cursussen te bekijken, selecteer je de pijl naast je naam in de rechterbovenhoek. Selecteer Mijn cijfers in het menu. Je kunt je cijfers rangschikken op Alle cursussen of Laatst beoordeeld. Als je werk niet beoordeeld is, wordt het pictogram voor de status van het cijfer weergegeven. Selecteer de titel van een item om details te bekijken.

  Om de cijfers te bekijken voor de cursus waar je aan deelneemt, selecteer je de koppeling Mijn cijfers in het cursusmenu of op de pagina Tools.

  Je cursusleider bepaalt welke koppelingen er in het cursusmenu worden weergegeven.

  Meer informatie over het weergeven van je cijfers met JAWS®


  Pagina Mijn cijfers

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de "Ultra"-help over cijfers weergeven.

  Op de pagina Mijn cijfers kun je al je cursuswerk en de cijfers bekijken voor de geselecteerde cursus. Als je werk niet is beoordeeld, worden cijferstatuspictogrammen weergegeven.

  Je kunt je weergave filteren en rangschikken.

  Selecteer de titel van een item om details te bekijken. Je cursusleider kan bijvoorbeeld opmerkingen typen en tekst markeren in je document. Selecteer de titel van een opdracht om de pagina Controleer het overzicht van verzendingen van de opdracht te openen en het cijfer, opmerkingen en feedback in context te bekijken. Als je bestand niet automatisch in de browser wordt geopend, heeft je instelling inline weergave niet ingeschakeld.

  Meer informatie over inline weergave

  Als je cursusleider een rubriek heeft gebruikt om je werk te beoordelen, selecteer je de koppeling Rubriek weergeven voor meer details.

  Selecteer het pictogram Feedback weergeven om feedback van de cursusleider in een pop-upvenster te bekijken.


  Wat betekenen de pictogrammen?

  Als je cursusleider je werk nog niet heeft beoordeeld, worden pictogrammen voor de status van het cijfer weergegeven.

  Pictogram Mijn cijfers
  PictogramBeschrijving
  -Er is geen informatie beschikbaar.
  Je hebt het werk afgerond, maar er wordt geen cijfer gegeven voor items zoals onderzoeken.
  Je hebt je werk ingeleverd. Het item kan beoordeeld worden.
  CijferSelecteer het cijfer om details te bekijken.
  Je bent nog bezig aan je opdracht, maar hebt hem nog niet ingeleverd.
  Je cijfer voor dit item wordt niet meegenomen. Je hoeft geen werk in te leveren.
  Er is een fout opgetreden. Neem contact op met de cursusleider.
  Je werk is anoniem beoordeeld. Wordt weergegeven bij inzendingen waarvoor de cursusleider cijfers heeft toegekend terwijl de namen van studenten waren verborgen.
  Selecteer dit om feedback van je cursusleider te bekijken.

  Meldingen voor nieuwe cijfers

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor informatie over meldingen over cijfers.

  Ga terug naar het menu naast je naam om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cijfers te bekijken.

  Als er een getal wordt weergegeven bij het pictogram Mijn cijfers dan heb je nieuwe cijfers, moeten er items worden ingeleverd of zijn er nieuwe items met inleverdatums. Je kunt er ook voor kiezen om meldingen te ontvangen via e-mail en sms, mits je instelling dit toestaat.

  Meer informatie over het instellen van waarschuwingen


  Inzendingsbewijzen

  Als je instelling het toestaat, ontvang je een melding via e-mail voor elke opdracht of toets die je hebt ingezonden. Hierin staat informatie over bijvoorbeeld de bestandsnamen en -grootten. Voor groepsopdrachten ontvangen alle groepsleden een ontvangstbericht wanneer een van hen voor de groep inzendt.

  Zelfs wanneer de e-mailmeldingen zijn uitgeschakeld, kun je ook inzendingsbewijzen inzien op de pagina Mijn cijfers in het inzendingengedeelte.

  Meer informatie over het verzenden van opdrachten


  ULTRA: Cijfers voor alle cursussen

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring over het weergeven van cijfers voor alle cursussen.

  Selecteer Cijfers in de lijst waar je naam het eerst wordt weergegeven.

  Je cijfers worden per cursus en periode ingedeeld in alfabetische volgorde. Selecteer een item om details te bekijken.

  Wil je erin duiken en je op één cursus concentreren? Selecteer een cursusnaam om naar de pagina met cijfers voor die cursus te gaan. Je kunt twee cursustypen hebben.

  Naast de naam van je cursus vind je je totaalcijfer. Selecteer je totaalcijfer om te zien hoe dit is berekend.

  Meer informatie over je totaalcijfer


  ULTRA: Cijfers in een cursus

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het weergeven van cijfers in een cursus.

  1. In een cursus kun je de pagina Cursuscijfers openen via de navigatiebalk. Selecteer het pictogram Cijferlijst om de cijfers weer te geven die je cursusleider heeft gepost.
  2. Je Totaalcijfer berekent je prestaties tot nu toe. Selecteer de cijferbal om meer informatie weer te geven over hoe je totaalcijfer tot stand is gekomen. Je cursusleider kan ervoor kiezen geen totaalcijfer toe te voegen.
  3. Voor elk item kun je de status bekijken en hoeveel pogingen je hebt. Bekijk welke pogingen je hebt gestart of hebt ingediend voor de einddatum en welke inzendingen te laat zijn of zullen zijn. Inzendingsinfo wordt rood weergegeven als de einddatum voorbij is.

   Als je maar één poging krijgt en inzendt voor de einddatum, zie je geen tweede regel tekst voor het item.

  4. Selecteer een item om het deelvenster Details en informatie panel en bekijk je huidige cijfer en hoe dit tot stand is gekomen. Je kunt ook bekijken hoeveel pogingen je hebt en of er inzendingen te laat zijn of zullen zijn.
  5. Als de einddatum voorbij is, krijg je een melding dat de volgende poging gemarkeerd wordt als te laat.
  6. Selecteer de cijferbal om je inzendingen te openen. Als je meerdere inzendingen hebt gedaan, wordt het deelvenster Inzending geopend.

  Selecteer in het deelvenster Inzending de poging die je wilt bekijken. Je inzending wordt geopend. Je kunt nu je cijfer bekijken, hoe dat cijfer is berekend, je kunt je werk doornemen en het veld Feedback uitvouwen als je cursusleider opmerkingen heeft achtergelaten.

  Meer informatie over de weergave van werk dat te laat is

  Je kunt ook feedback bekijken die je cursusleider aan documenten heeft toegevoegd die je naar je inzending hebt geüpload. Het bestand wordt mogelijk automatisch geopend in de browser. Als je bestand niet wordt getoond op de inzendingspagina, selecteer je het pictogram Meer opties naast de bestandsnaam. Selecteer Bestand weergeven om het bestand te openen in de browser en je feedback inline te bekijken.

  Als je Bestand weergeven niet ziet, heeft je instelling inline weergave uitgeschakeld.

  Meer informatie over feedback inline bekijken


  ULTRA: Meldingen voor nieuwe cijfers

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over meldingen over cijfers.

  Wanneer je je aanmeldt, wordt de pagina Activiteitenstream geopend. Wanneer cijfers zijn gepost, vind je deze in je activiteitenstream. Selecteer Je cijfer bekijken om je cijfer weer te geven. Als je cursusleider feedback heeft toegevoegd, wordt deze achter de titel van het item weergegeven.

  Meer informatie over de activiteitenstream

  Je kunt het item ook in je cursus openen om je cijfer en de feedback in context te bekijken.

  Op dit moment is het nog niet mogelijk om waarschuwingen van nieuwe cijfers te ontvangen via e-mail of sms.


  ULTRA: Totaalcijfer

  Met het totaalcijfer kun je je voortgang in al je cursussen bijhouden. Je kunt zien of je op schema ligt voor het cijfer dat je wilt halen of dat je harder moet werken.

  Als de cursusleider het totaalcijfer heeft ingesteld, wordt dit weergegeven op de algemene pagina Cijfers en in de cursus op de pagina Cursuscijfers. Selecteer het cijfer als je wilt weten hoe het is berekend.

  In het deelvenster Totaalcijfer zie je hoe items en categorieën worden gewogen. Zo is het mogelijk dat de cursusleider er de voorkeur aan heeft gegeven dat toetsen zwaarder wegen dan huiswerk of testen. Het percentage onder elke vermelding laat zien in welke mate het bijdraagt aan de berekening van het totaalcijfer.

  Als je cursusleider beslist om het totaalcijfer te vervangen, wordt boven aan dit deelvenster een bericht weergegeven. Misschien zie je hier nog een cijfer, of een aantekening om aan te geven dat je deelname aan de cursus uniek is. Voorbeelden van cijferaantekeningen zijn Uitgesloten, Teruggetrokken en Onvolledig, maar een cursusleider kan ook aangepaste cijferaantekeningen maken.


  ULTRA: Cijfers en feedback

  Je kunt je score direct bekijken als alle vragen automatisch worden beoordeeld. De cursusleider moet bepaalde vraagtypen, zoals openvragen, echter handmatig beoordelen, en het cijfer en de feedback voor de toets posten. Jouw cijfers worden ook weergegeven op de pagina's met algemene cijfers en cursuscijfers.

  Meer informatie over de toegang tot cijfers

  Je kunt de beoordeling ook in je cursus openen om je cijfer en de feedback in context te bekijken. Selecteer de titel van de toets of opdracht op de pagina Cursusinhoud om het deelvenster Details en informatie te openen. Klik ergens in de sectie Beoordeling als je wilt zien wat je hebt ingezonden, plus je correcte antwoorden, je cijfer en eventuele feedback. Als je cursusleider feedback heeft achtergelaten, kun je op de spraakballon klikken om deze te bekijken.

  Voor meerkeuzevragen kun je Andere opties tonen kiezen om de antwoordmogelijkheden te bekijken.

  De kleur van de cijferbal voor elke vraag en het totaalcijfer zijn gebaseerd op het cijfertoekenningsschema dat de cursusleider heeft gekozen. In een doorsnee cijfertoekenningsschema kunnen de kleuren als volgt zijn toegewezen:

  • > 90% = groen
  • 89-80% = geel/groen
  • 79-70% = geel
  • 69-60% = oranje
  • 59-50% = rood

  Als je cursusleider vragen in de beoordeling moet beoordelen, zie je In behandeling in de sectie Beoordeling staan.