Video: Check Your Grades


Watch a video about checking grades

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Check your grades explains how to check your grades in the Original experience.

Waar vind ik mijn cijfers?

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Ultra-help voor informatie over het weergeven van cijfers.

Je kunt cijfers voor al je cursussen of één cursus bekijken.

Om de cijfers voor al je cursussen te bekijken, selecteer je de pijl naast je naam in de rechterbovenhoek. Selecteer Mijn cijfers in het menu. Je kunt je cijfers rangschikken op Alle cursussen of Laatst beoordeeld. Als je werk niet beoordeeld is, wordt het pictogram voor de status van het cijfer weergegeven. Selecteer de titel van een beoordeeld item om je inzending te controleren. Bij toetsen, nadat je de titel hebt geselecteerd, wordt de pagina Pogingen weergeven geopend. Selecteer het cijfer om je inzending te controleren.

Meer informatie over het weergeven van de cijfers van je toetsen

Om de cijfers te bekijken voor de cursus waar je aan deelneemt, selecteer je de koppeling Mijn cijfers in het cursusmenu of op de pagina Tools.

Je cursusleider bepaalt welke koppelingen er in het cursusmenu worden weergegeven.


Pagina Mijn cijfers

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de "Ultra"-help over cijfers weergeven.

Op de pagina Mijn cijfers kun je al je cursuswerk en de cijfers bekijken voor de geselecteerde cursus. Als je werk niet is beoordeeld, worden cijferstatuspictogrammen weergegeven.

Je kunt je weergave filteren en rangschikken.

Selecteer de titel van een item om je inzending te controleren. Je cursusleider kan bijvoorbeeld opmerkingen typen en tekst markeren in je document. Selecteer de titel van een opdracht om de pagina Controleer het overzicht van verzendingen van de opdracht te openen en het cijfer, opmerkingen en feedback in context te bekijken. 

Meer informatie over inline weergave

Let op: Bij toetsen, nadat je de titel hebt geselecteerd, wordt de pagina Pogingen weergeven geopend. Selecteer het cijfer om je inzending te controleren.

Als je cursusleider een rubriek heeft gebruikt om je werk te beoordelen, selecteer je de koppeling Rubriek weergeven voor meer details.

Selecteer het pictogram Feedback weergeven om feedback van de cursusleider in een pop-upvenster te bekijken.

Als je cursusleider de aanwezigheidsfunctie gebruikt, zie je een aanwezigheidscijfer.

Meer informatie over je aanwezigheidscijfer


Wat betekenen de pictogrammen?

Als je cursusleider je werk nog niet heeft beoordeeld, worden pictogrammen voor de status van het cijfer weergegeven.

Pictogram Mijn cijfers
PictogramBeschrijving
-Er is geen informatie beschikbaar.
Je hebt het werk afgerond, maar er wordt geen cijfer gegeven voor items zoals onderzoeken.
Je hebt je werk ingeleverd. Het item kan beoordeeld worden.
CijferNadat een item is beoordeeld, selecteer je de titel om je inzending te controleren. Bij toetsen, nadat je de titel hebt geselecteerd, wordt de pagina Pogingen weergeven geopend. Selecteer het cijfer om je inzending te controleren.
Je bent nog bezig aan je opdracht, maar hebt hem nog niet ingeleverd.
Je cijfer voor dit item wordt niet meegenomen. Je hoeft geen werk in te leveren.
Er is een fout opgetreden. Neem contact op met de cursusleider.
Je werk is anoniem beoordeeld. Wordt weergegeven bij inzendingen waarvoor de cursusleider cijfers heeft toegekend terwijl de namen van studenten waren verborgen.
Selecteer dit om feedback van je cursusleider te bekijken.

Meldingen voor nieuwe cijfers

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor informatie over meldingen over cijfers.

Ga terug naar het menu naast je naam om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cijfers te bekijken.

Als er een getal wordt weergegeven bij het pictogram Mijn cijfers dan heb je nieuwe cijfers, moeten er items worden ingeleverd of zijn er nieuwe items met inleverdatums. Je kunt er ook voor kiezen om meldingen te ontvangen via e-mail en sms, mits je instelling dit toestaat.

Meer informatie over het instellen van waarschuwingen


Inzendingsbewijzen

Als je instelling het toestaat, ontvang je een melding via e-mail voor elke opdracht of toets die je hebt ingezonden. Hierin staat informatie over bijvoorbeeld de bestandsnamen en -grootten. Voor groepsopdrachten ontvangen alle groepsleden een ontvangstbericht wanneer een van hen voor de groep inzendt.

Zelfs wanneer de e-mailmeldingen zijn uitgeschakeld, kun je ook inzendingsbewijzen inzien op de pagina Mijn cijfers in het inzendingengedeelte.

Meer informatie over het verzenden van opdrachten


Opname met feedback afspelen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het weergeven van feedbackopnamen in een cursus.

De cursusleider kan een video- of audio-opname achterlaten met extra feedback voor je cijfer. Als er een opname met feedback is, zie je een pictogram in het feedbackvenster van Mijn cijfers. Selecteer het pictogram om de video naar je computer of apparaat te streamen. Je hebt de beschikking over de gebruikelijke afspeelknoppen, zoals pauzeren, maar je kunt ook de afspeelbalk verslepen. Het afspelen van een opname wordt ondersteund in moderne browsers zonder dat je een invoegtoepassing hoeft te installeren. Het is op dit moment niet mogelijk om de opname van feedback te exporteren of te downloaden.


ULTRA: Cijfers voor alle cursussen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring over het weergeven van cijfers voor alle cursussen.

Selecteer Cijfers in de lijst waar je naam wordt weergegeven.

Deze informatie is ook van toepassing op organisaties.

Je cijfers worden per cursusnaam en periode ingedeeld in alfabetische volgorde. Je kunt de meeste items selecteren om details te bekijken.

Wil je erin duiken en je op één cursus concentreren? Selecteer een cursusnaam om naar de pagina met cijfers voor die cursus te gaan. Je kunt twee cursustypen hebben.

Als de cursusleider het totaalcijfer heeft ingesteld, selecteer je de cijferbal naast de naam van je cursus om een deelvenster met meer informatie te openen.

Meer informatie over je totaalcijfer


ULTRA: Cijfers in een cursus

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het weergeven van cijfers in een cursus.

 1. In een cursus kun je de pagina Cursuscijfers openen via de navigatiebalk. Selecteer het pictogram Cijferlijst om de cijfers weer te geven die je cursusleider heeft gepost.
 2. Je Totaalcijfer berekent je prestaties tot nu toe. Selecteer de cijferbal om meer informatie weer te geven over hoe je totaalcijfer tot stand is gekomen. Je cursusleider kan ervoor kiezen geen totaalcijfer toe te voegen.
 3. Voor elk item kun je de status bekijken en hoeveel pogingen je hebt. Bekijk welke pogingen je hebt gestart of hebt ingediend voor de einddatum en welke inzendingen te laat zijn of zullen zijn. Nadat de einddatum is verstreken, wordt inzendingsinfo in het rood weergegeven.

  Als je maar één poging krijgt en inzendt voor de einddatum, zie je geen tweede regel tekst voor het item.

 4. Selecteer een item om het deelvenster Details en informatie panel en bekijk je huidige cijfer en hoe dit tot stand is gekomen. Je kunt ook bekijken hoeveel pogingen je hebt en of er inzendingen te laat zijn of zullen zijn.
 5. Als de einddatum voorbij is, krijg je een melding dat de volgende poging gemarkeerd wordt als te laat.
 6. Selecteer de cijferbal om je inzendingen te openen. Als je meerdere inzendingen hebt gedaan, wordt het deelvenster Inzending geopend. Als de cursusleider aantekeningen heeft gemaakt in een bestand dat jij hebt geüpload, kun je de aantekeningen inline weergeven. Raadpleeg het onderwerp Opdrachtcijfers voor meer informatie over hoe meerdere opmerkingen in een PDF-bestand met aantekeningen worden weergegeven.

Nadat de einddatum is verstreken, worden er nullen weergegeven voor werk dat je nog niet hebt verzonden. Je kunt nog steeds pogingen verzenden om te cijfer bij te werken. De cursusleider bepaalt de puntenaftrek voor te laat ingeleverd werk.

Meer informatie over nullen die worden toegewezen aan werk dat te laat is ingeleverd

Als je cursusleider de aanwezigheidsfunctie gebruikt, zie je een aanwezigheidscijfer.

Meer informatie over je aanwezigheidscijfer

Pogingen en feedback weergeven

In het venster Inzending kun je zien welke pogingen cijfers en feedback hebben. Selecteer de poging die je wilt bekijken. De inzending wordt geopend en je kunt je cijfer bekijken en hoe dit is berekend. Je kunt nog eens nakijken wat je precies hebt ingeleverd en het venster Feedback uitklappen als de cursusleider opmerkingen heeft toegevoegd.

Meer informatie over de weergave van werk dat te laat is

Als de cursusleider feedback heeft gegeven voor meerdere pogingen, kun je de feedback van elke poging lezen. Er verschijnt een bericht als de cursusleider het definitieve cijfer voor het item heeft vervangen.

Je kunt ook zien hoeveel pogingen je hebt op de pagina Cursuscijfers. Je kunt zien welke pogingen je hebt ingeleverd voor de einddatum en welke inzendingen te laat zijn of zullen zijn.

Meer informatie over de pagina Cursuscijfers


ULTRA: Meldingen voor nieuwe cijfers

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over meldingen over cijfers.

Wanneer cijfers zijn gepost, vind je deze in je activiteitenstream. Selecteer Je cijfer bekijken om je cijfer weer te geven.

Meer informatie over de activiteitenstream

Je kunt het item ook in je cursus openen om je cijfer en de feedback in context te bekijken.


ULTRA: Cijfers en feedback

Als je cursusleider vragen in de beoordeling moet beoordelen, zie je Geen cijfer in de sectie Beoordeling staan.

Je cursusleider kan ervoor kiezen om niet de juiste antwoorden weer te geven op vragen die automatisch worden beoordeeld totdat alle studenten hebben ingezonden. Bovenaan de beoordeling staat een banner met deze informatie. Kom later terug om te zien of er antwoorden worden weergegeven.

De cursusleider moet bepaalde vraagtypen, zoals open vragen, handmatig beoordelen, en vervolgens het cijfer en de feedback voor de beoordeling posten. Jouw cijfers worden ook weergegeven op de pagina's met algemene cijfers en cursuscijfers.

Meer informatie over de toegang tot cijfers

Meer informatie over de scoreopties voor vragen

Meer over scorewijzigingen voor vragen

Je kunt de beoordeling ook in je cursus openen om je cijfer en de feedback in context te bekijken. Selecteer de titel van de toets of opdracht op de pagina Cursusinhoud om het deelvenster Details en informatie te openen. Klik ergens in de sectie Beoordeling als je wilt zien wat je hebt ingezonden, plus je correcte antwoorden, je cijfer en eventuele feedback. Als je cursusleider feedback heeft achtergelaten, kun je op de spraakballon klikken om deze te bekijken.

Voor meerkeuzevragen kun je Andere opties tonen kiezen om de antwoordmogelijkheden te bekijken.

Nullen die worden toegewezen aan werk dat te laat is ingeleverd

Als dit is ingesteld door de cursusleider, zie je mogelijk nullen voor werk dat na de einddatum niet verzonden is. Je kunt nog steeds pogingen verzenden om te cijfer bij te werken. De cursusleider bepaalt de puntenaftrek voor te laat ingeleverd werk.

Je ziet het cijfer nul op de pagina's Cijfers en in het deelvenster Details en informatie voor het item.

Als je stream-meldingen over cijfers hebt ingeschakeld, ontvang je een melding over de nul in je stream.


ULTRA: Cijferballen

De cursusleider bepaalt hoe het cijfer voor elk beoordeeld item wordt weergegeven:

 • Letter
 • Punten
 • Percentage

De cijferbal voor elke vraag van de beoordeling en elk beoordeelde item kan in kleur of met donkere achtergronden worden weergegeven.

Wat betreft de gekleurde cijferballen zijn de hoogste scores groen en de laagste rood. Op dit moment kunnen je cursusleiders de kleuren van de percentages niet wijzigen. De kleuren zijn gekoppeld aan deze percentages:

 • > 90% = groen
 • 89-80% = geel/groen
 • 79-70% = geel
 • 69-60% = oranje
 • 59-50% = rood

Je instelling kan het kleurenschema voor alle cursussen uitschakelen. De cijferballen worden weergegeven met donkere achtergronden en witte cijfers. Kleuren worden niet gebruikt voor het overbrengen van prestaties.


ULTRA: Opname met feedback afspelen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van de originele ervaring voor informatie over het weergeven van feedbackopnamen in een cursus.

De cursusleider kan een video- of audio-opname achterlaten met extra feedback over je cijfer. Opnamen worden weergegeven in het deelvenster Feedback nadat de cursusleider een cijfer aan elke inzending heeft toegekend.

Selecteer het filmpictogram om de video naar je computer of apparaat te streamen. Je hebt de beschikking over de gebruikelijke afspeelknoppen, zoals pauzeren, maar je kunt ook de afspeelbalk verslepen. Het afspelen wordt ondersteund in moderne browsers zonder dat je een invoegtoepassing hoeft te installeren. Het is op dit moment niet mogelijk om de opname van feedback te exporteren of te downloaden.


ULTRA: Totaalcijfer

Met het totaalcijfer kun je je voortgang in al je cursussen bijhouden. Je kunt zien of je op schema ligt voor het cijfer dat je wilt halen of dat je harder moet werken.

Als de cursusleider het totaalcijfer heeft ingesteld, wordt dit weergegeven op de algemene pagina Cijfers en in de cursus op de pagina Cursuscijfers. Selecteer de cijferbal als je wilt weten hoe het is berekend.

In het deelvenster Totaalcijfer zie je hoe items en categorieën worden gewogen. Zo is het mogelijk dat de cursusleider er de voorkeur aan heeft gegeven dat toetsen zwaarder wegen dan huiswerk of testen. Het percentage onder elke vermelding laat zien in welke mate het bijdraagt aan de berekening van het totaalcijfer.

Als je cursusleider beslist om het totaalcijfer te vervangen, wordt boven aan dit deelvenster een bericht weergegeven. Misschien zie je hier nog een cijfer of een aantekening om aan te geven dat je deelname aan de cursus uniek is. Voorbeelden van aantekeningen zijn Uitgesloten, Teruggetrokken, en Niet voltooid. Je cursusleider kan ook aangepaste aantekeningen maken.