Metagegevens toevoegen aan een inhoudsverzameling-item

  1. Ga naar de map met het item dat je wilt wijzigen.
  2. Selecteer een type metagegevens uit het menu van het item.

Algemene metagegevens

Typen metagegevens
VeldBeschrijving
Algemene metagegevens
naamVoer een naam in voor het item. De bestandsnaam blijft ongewijzigd.
BeschrijvingTyp hier een beschrijving voor het item.
TrefwoordenGeef trefwoorden op met betrekking tot het item, gescheiden door komma's.
LeerdoelenGeef leerdoelstellingen op met betrekking tot het item, gescheiden door komma's.

Aangepaste metagegevens

Via de pagina Aangepaste metagegevens kunnen gebruikers aangepaste kenmerken invoeren voor een item. De kenmerken worden door de instelling gedefinieerd.

IMS-metagegevens

Op de pagina IMS-metagegevens beheren kunnen gebruikers kenmerken invoeren die overeenkomen met de norm voor IMS-metagegevens.

Beschrijvingen van IMS-metagegevens
VeldBeschrijving
IMS-metagegevens
IdentificatieEen uniek label voor het item.
CatalogustypeEen bibliotheekcatalogustype waarin het item is gecatalogiseerd.
CatalogusvermeldingHet catalogusnummer voor het item.
TaalDe taal van het item.
BrontypeHet brontype van het item, zoals Oefening, Simulatie, Vragenlijst, Diagram, Figuur, Grafiek, Index, Dia, Tabel, Verhalende tekst, Tentamen, Experiment,Vraagstuk of Zelfbeoordeling.
Educatieve contextDe typische leeromgeving waarin het leerobject moet worden gebruikt, zoals Basisonderwijs, Middelbaar onderwijs, Hoger onderwijs, Universiteit (bachelor), Universiteit (master), Universiteit (postdoc), MBO, HBO (bachelor) of HBO (master).
LeeftijdsgroepDe leeftijdsgroep van de doelgebruikers.
MoeilijkheidsgraadGeef de moeilijkheidsgraad aan van het item.
Gratis bronSelecteer het selectievakje als dit item gratis is.
Beperkt gebruikSelecteer het selectievakje als er beperkingen gelden voor het gebruiken van dit item.

Volledige IMS-metagegevens.

Op de pagina Volledige IMS-metagegevens beheren hebben gebruikers toegang tot alle velden die beschikbaar zijn in het IMS Learning Resource Meta-Data Information Model.

Beschrijvingen van volledige IMS-metagegevens
VeldBeschrijving
Algemene metagegevens
Algemene identificatieEen uniek label voor het item.
Algemene titelDe titel voor het item.
Algemene catalogusEen bibliotheekcatalogustype waarin het item is gecatalogiseerd.
Algemene vermeldingHet catalogusnummer voor dit specifieke item.
Algemene taalDe taal van het item.
Algemene beschrijvingEen algemene beschrijving voor het item.
Algemeen trefwoordDe beschrijving van het item met betrekking tot de functie ervan.
Algemene dekkingDe historische context van het item.
Algemene structuurDe structuur van het item.
Algemeen samenvoegingsniveauDe functionele omvang van de bron. Selecteer 1-4 in de lijst.
Levenscyclus
Versie levenscyclusDe versie van het item.
Status levenscyclusDe redactionele status van het item.
Rol levenscyclusHet soort bijdrage.
Entiteit levenscyclusDe afzonderlijke entiteit of entiteiten die aan het item zijn gerelateerd. Voorbeelden zijn auteur, uitgever of vakgroep.
Datum levenscyclusDe datum van bijdrage aan de levenscyclus.
Metagegevens
Identificatie (metagegevens)Een uniek label voor het item.
Catalogustype (metagegevens)De bron van een volgende tekenreekswaarde.
Catalogusvermelding (metagegevens)Een voorziening van de beschrijving in plaats van de bron.
Rol (metagegevens)Het soort bijdrage.
Entiteit (metagegevens)De betrokken entiteit of entiteiten, de meest relevante eerst.
Datum (metagegevens)Datum van bijdrage.
MetagegevensschemaDe structuur van de metagegevens, inclusief de versie.
Taal (metagegevens)De taal van het item.
Technisch
Technische indelingDe technische gegevens van het item. Voorbeelden zijn PDF, databasebestand of Word-document.
Technische grootteDe grootte van het item in bytes. Alleen de cijfers 0 t/m 9 mogen worden gebruikt. de eenheid is bytes, niet MB, GB, etc.
Technische locatieDe locatie van het item in Content Collection.
Technisch typeHet type vereiste.
Technische naamDe naam van het vereiste item.
Technische minimale versieDe laagste versie van het vereiste item.
Technische maximale versieDe hoogste versie van het vereiste item.
Technische installatieopmerkingenEen beschrijving voor het installeren van het item.
Technische vereisten overige platformsEventuele speciale behoeften voor toegang tot het item. Adobe Reader is bijvoorbeeld vereist om PDF-bestanden te kunnen openen.
Technische duurDe tijd in seconden die een ononderbroken item in beslag neemt wanneer het met de bedoelde snelheid wordt afgespeeld.
educatief
Type onderwijskundige interactiviteitHet type interactiviteit dat door het item wordt ondersteund.
Type onderwijskundige leerbronHet specifieke soort bron, het meest dominante eerst.
Niveau van onderwijskundige interactiviteitHet niveau van interactiviteit tussen een eindgebruiker en het leerobject.
Onderwijskundige semantische dichtheidDe subjectieve meting van het nut van het leerobject ten opzichte van de grootte of duur ervan.
Onderwijskundig bedoelde gebruikersrolHet type gebruiker van het item. Voorbeelden zijn cursusleider, student en bibliothecaris.
Educatieve contextDe typische leeromgeving waarin het leerobject moet worden gebruikt, zoals Basisonderwijs, Middelbaar onderwijs, Hoger onderwijs, Universiteit (bachelor), Universiteit (master), Universiteit (postdoc), MBO, HBO (bachelor) of HBO (master).
Onderwijskundig doorsnee leeftijdsgroepDe leeftijdsgroep van de doelgebruikers.
Onderwijskundige moeilijkheidsgraadGeef de moeilijkheidsgraad aan van het item.
Onderwijskundige doorsnee leertijdGeschatte of doorsnee tijd die nodig is om met de bron te werken.
Onderwijskundige beschrijvingDe opmerkingen over het gebruik van het leerobject.
OnderwijstaalDe natuurlijke taal van de gebruiker.
Rechten
Kosten van rechtenOf voor het gebruik van het item betaald moet worden.
Auteursrechten en andere beperkingenOf auteursrechten of andere beperkingen van toepassing zijn.
Beschrijving van rechtenOpmerkingen bij de voorwaarden waarop de bron mag worden gebruikt.
Relatie
Soort relatieDe aard van de relatie tussen het beschreven item en de bron die in Bron wordt genoemd (7.2).
Relatie-identificatieDe unieke ID van het andere item.
RelatiebeschrijvingDe voorzieningen van het item ten opzichte van andere items in Content Collection.
RelatiecatalogusDe bron van de volgende tekenreekswaarde.
RelatievermeldingDe werkelijke waarde.
Aantekening
Persoon die de aantekening heeft gemaaktDe gebruiker die een opmerking voor een item heeft toegevoegd.
Datum aantekeningDe datum waarop er opmerkingen zijn toegevoegd voor een item.
AantekeningsbeschrijvingOpmerkingen over het onderwijskundig gebruik van het item.
Classificatie
ClassificatiedoelstellingBeschrijving van een kenmerk van het item door vermeldingen in classificaties.
ClassificatiebronDe specifieke classificatie.
Classificatie-TaxonDe classificatievermelding voor het item; een geordende lijst met Taxons maakt een taxonomisch pad.
Classificatie-IDDe Taxon's identificatie in het taxonomisch systeem.
ClassificatievermeldingDe Taxon's naam of label (andere dan identificatie).
ClassificatiebeschrijvingEen tekstuele beschrijving van het leerdoel ten opzichte van het gestelde doel.
ClassificatietrefwoordDe trefwoordbeschrijving van het leerdoel ten opzichte van het gestelde doel.
BrontypeHet brontype van het item, zoals Oefening, Simulatie, Vragenlijst, Diagram, Figuur, Grafiek, Index, Dia, Tabel, Verhalende tekst, Tentamen, Experiment, Vraagstuk of Zelfbeoordeling.

Dublin Core-metagegevens

Gebruikers kunnen kenmerken invoeren die overeenkomen met de Dublin Core-metagegevens.

Beschrijvingen van Dublin Core-metagegevens
VeldBeschrijving
Dublin Core-metagegevens
TitelNaam van het item. De bestandsnaam blijft ongewijzigd.
MakerDe persoon of organisatie die het item heeft gemaakt.
OnderwerpHet onderwerp van het item.
BeschrijvingEen beschrijving van het item.
UitgeverDe naam van de persoon of organisatie die het item heeft gepubliceerd.
Bijdrage vanDe namen van de personen die hebben bijgedragen aan de inhoud van het item.
DateDe datum waarop het item is gemaakt.
Type De categorie of het genre voor het item.
IndelingHet mediatype of de grootte en de duur van het item. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de vereiste software of hardware te bepalen voor het gebruik van de bron.
IdentificatieEen unieke verwijzing voor het item, bijvoorbeeld een nummer dat is gekoppeld aan een identificatiesysteem.
BronDe naam van de bron van het item.
TaalDe taal van het item.
RelatieEen verwijzing naar een bron die is gerelateerd aan het item.
DekkingDe locatie en het datumbereik van het item.
RechtenDe informatie met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en copyright.

Dynamische metagegevens

Cursusleiders kunnen terwijl ze een item toevoegen aan een cursus metagegevens voor een Content Collection-item toevoegen. Cursusleiders kunnen die metagegevens overschrijven of een verbinding met Content Collection onderhouden, zodat metagegevens in de cursus automatisch worden bijgewerkt wanneer de gegevens worden gewijzigd in Content Collection.

Beschrijvingen van dynamische metagegevens
MetagegevensBeschrijving
SelectievakjeSelecteer het gewenste selectievakje om alle beschikbare kenmerken voor dat type metagegevens te selecteren.
Metagegevens kiezenSelecteer het plusteken om de gewenste kenmerken van metagegevens uit te vouwen en te selecteren. Selecteer het minteken om de lijst samen te vouwen.

Kies een van de volgende opties:

Metagegevenskenmerken
OptieBeschrijving
WaardenSelecteer het selectievakjeDeze waarden synchroniseren om voor het item een dynamische koppeling te maken tussen Content Collection en de cursus.

als deze optie niet is ingeschakeld, worden de metagegevens alleen gekopieerd naar de cursus. Eventuele wijzigingen van de metagegevens van het item worden dan niet doorgevoerd in de cursus en omgekeerd.

IndelingKies tussen een tabelopmaak of compacte opmaak voor de metagegevens. In het veld Voorbeeldopmaak kunt u zien hoe de verschillende opmaken worden weergegeven.