Waar zijn mijn groepsopdrachten?

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van Ultra voor informatie over groepsopdrachten.

Je cursusleider kan groepsopdrachten weergeven in verschillende onderdelen van je cursus. Je kunt groepsopdrachten openen via koppelingen in het cursusmenu Opdrachten of Groepen. Of je cursusleider kan groepsopdrachten verwerken in de inhoud van elke week. Groepsopdrachten kunnen ook weergegeven worden in het venster Mijn groepen na het cursusmenu. Raadpleeg je cursusleider met vragen over hoe je cursus is ingedeeld.

Je cursusleider kan sommige groepsopdrachten beschikbaar maken na een bepaalde datum of als je een bepaalde taak hebt afgerond. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je een bepaald college moet hebben doorgenomen voordat je toegang krijgt tot een groepsopdracht. Neem contact op met je cursusleider als een bepaalde groepsopdracht niet wordt weergegeven.

Als je groep het werk na de einddatum verzendt, wordt het gemarkeerd als TE LAAT en worden er mogelijk punten afgetrokken.


Werk voor een groepsopdracht verzenden

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van Ultra voor informatie over het inleveren van groepsopdrachten.

Je cursusleider biedt alle informatie die je groep nodig heeft om een groepsopdracht te voltooien. Eén groepslid verzendt de groepsopdracht. Alle leden van je groep krijgen hetzelfde cijfer voor een groepsopdracht.

Als jij degene bent die een groepsopdracht voor de groep verzendt, moet je Verzenden selecteren. Als je dit niet doet, ontvangt je cursusleider de afgeronde groepsopdracht niet.

Als de cursusleider geen meerdere pogingen heeft toegestaan, kun je de opdracht maar één keer verzenden. Controleer of je de vereiste bestanden hebt bijgevoegd voordat je Verzenden selecteert.

 1. Selecteer in het cursusmenu de koppeling waartoe de groepsopdracht behoort, bijvoorbeeld Opdrachten. Selecteer de naam van de groepsopdracht.

  -OF-

  Selecteer in het paneel Mijn groepen de naam van je groep. Selecteer op de startpagina in het gedeelte Groepsopdrachten de naam van de opdracht.

 2. Neem de instructies, einddatum en het mogelijke aantal punten op de pagina Opdracht uploaden door en download bestanden die eventueel door je cursusleider beschikbaar zijn gesteld.
 3. Selecteer Inzending schrijven om het gedeelte uit te vouwen waar je je inzending kunt schrijven. Met de opties in de editor kun je de tekst opmaken.
 4. Selecteer Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf je computer.

  -OF-

  Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden een voor een geüpload. Als het in de browser niet is toegestaan om een groepsopdrachten te verzenden nadat je een map hebt geüpload, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden.

  Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.

 5. Voer desgewenst je Opmerkingen over je groepsinzending in.
 6. Selecteer Verzenden.

  Selecteer Verzenden of Concept opslaan voordat je naar een ander gebied van de cursus gaat. Je werk wordt NIET automatisch opgeslagen. Als je het selectievakje Verzenden of Concept opslaan niet inschakelt, kunnen andere groepsleden je werk niet zien. Ze kunnen wel zien dat je aan de groepsinzending gewerkt hebt en dit kan verwarrend zijn.

 7. De pagina Controleer het overzicht van verzendingen wordt weergegeven. Je kunt de informatie zien over je ingezonden groepsopdracht, het bericht dat het gelukt is en een bevestigingsnummer. Kopieer dit nummer en sla het op als bewijs van je groepsinzending. Voor groepsopdrachten met meerdere pogingen ontvang je voor elke inzending een ander nummer. Als je instellingen meldingen via e-mail heeft ingesteld voor inzendingsbewijzen, ontvang je ook een e-mail met je bevestigingsnummer en details wanneer je cursuswerk inzendt.

  Als je instelling met een oudere versie van Blackboard Learn werkt, is het niet mogelijk om bestanden te slepen om ze te uploaden. Er wordt dan ook geen bevestigingsnummer weergegeven en je ontvangt ook geen inzendingsbewijs.


Een groepsopdracht opslaan als concept en later verzenden

Selecteer Concept opslaan op de pagina Opdracht uploaden om je werk op te slaan en later verder te werken. De tekst en bestanden worden op de pagina opgeslagen. U kunt dan later verder werken aan de items.

Eén groepslid kan een groepsopdracht opslaan als concept en een ander groepslid kan later verdergaan en het werk verzenden.

 1. Keer terug naar de groepsopdracht en selecteer de naam van de groepsopdacht.
 2. Selecteer Doorgaan op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen.
 3. Voer de wijzigingen door op de pagina Opdracht uploaden.
 4. Voer desgewenst je Opmerkingen over je inzending in.
 5. Selecteer Verzenden. De pagina Controleer het overzicht van verzendingen verschijnt met informatie over je verzonden groepsopdracht.

Als je klaar bent met de groepsopdracht moet je Verzenden selecteren. Als je dit niet doet, ontvangt je cursusleider de groepsopdracht niet.


Een groepsopdracht opnieuw verzenden

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een cursusleider meerdere pogingen toestaat voor een groepsopdracht. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de cursusleider feedback wil geven op het eerste concept, zodat je deze kunt verwerken in de volgende inzending van de opdracht.

Je kunt erachter komen dat je een fout hebt gemaakt als je de groepsopdracht al hebt verzonden. Het kan echter zijn dat je groep de opdracht niet opnieuw mag inleveren. Neem contact op met je cursusleider en vraag of je de opdracht nog een keer mag inleveren.

Als je groep de opdracht nog een keer mag inleveren, selecteer je de koppeling naar de opdracht in je cursus. Nieuwe starten verschijnt op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen.


Anoniem beoordeelde groepsopdrachten

Op de pagina Opdracht uploaden kun je zien of je groepsopdracht is ingesteld om anoniem beoordeeld te worden.

Je cursusleider kan je groepsnaam niet zien tijdens het beoordelen. Je cursusleider kan ervoor kiezen om anoniem te beoordelen om objectief te blijven.

Je kunt beter geen persoonlijke informatie vermelden in je inzending. Vermeld je naam of groepsnaam niet in bestanden die je uploadt of in opmerkingen.


Veelgestelde vragen

Waarom kan ik een groepsopdracht niet openen?

Neem contact op met de helpdesk van de instelling. Zij kunnen je helpen bij eventuele problemen met het programma dat je nodig hebt voor de opdracht of kunnen het programma voor je downloaden. Als je niet weet hoe je contact kunt opnemen met de helpdesk, raadpleeg je de website van de instelling of zoek je op internet naar de naam van je instelling + Blackboard + help of ondersteuning. Controleer of je een ondersteunde browser en een ondersteund besturingssysteem gebruikt voor de versie van Blackboard Learn die op je instelling wordt gebruikt.

Waarom kan ik onze groepsopdracht niet vinden?

De cursusleider bepaalt op welk moment groepsopdrachten beschikbaar komen. Je moet wellicht ook aan andere criteria voldoen om toegang te krijgen tot de opdracht. Soms moet je bijvoorbeeld een college eerst als bekeken markeren. Neem voor meer informatie contact op met de cursusleider.

Mijn cursusleider heeft onze groepsopdracht niet ontvangen. Wat moet ik doen?

Je moet dit probleem bespreken met de cursusleider.

Hoe kan ik een groepsopdracht aanpassen of opnieuw inleveren?

Je kunt een bewerkte groepsopdracht niet verzenden, maar je mag hem misschien wel opnieuw verzenden. Dit is echter niet voor alle groepsopdrachten mogelijk. Controleer of je een opdracht vaker mag verzenden. Als dit niet mag en je een fout hebt gemaakt, dan moet je contact opnemen met je cursusleider om te vragen of de opdracht opnieuw verzonden mag worden.

Als de cursusleider in de originele cursusweergave meerdere pogingen toestaat voor een groepsopdracht, kun je Nu starten kiezen op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen. Selecteer de koppeling naar de groepsopdracht in je cursus om de pagina Controleer het overzicht van verzendingen te openen.

Hoe weet ik of mijn groepsopdracht is beoordeeld?

Al je cijfers worden in de originele cursusweergave weergegeven op de pagina Mijn cijfers. Je kunt de tool Mijn cijfers meestal in het cursusmenu vinden. Het cursusmenu wordt aan de linkerkant van het cursusvenster weergegeven. Als Mijn cijfers niet in het cursusmenu staat, selecteer je Tools en vervolgens Mijn cijfers. Als je groepsopdracht is verzonden maar nog niet is beoordeeld, wordt dit aangegeven met een uitroepteken naast de titel van de groepsopdracht.

Als de groepsopdracht is ontvangen en beoordeeld, zie je het cijfer in de rij van de opdracht. Als je meer informatie wilt, selecteer je de titel van de groepsopdracht om de pagina Controleer het overzicht van verzendingen weer te geven.

Meer informatie over Mijn cijfers


ULTRA: Groepsopdrachten

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over groepsopdrachten.

Je cursusleiders kunnen groepsopdrachten maken waaraan je met andere studenten kunt samenwerken. Je cursusleider kan groepen maken of je vragen om deel te nemen aan een groep voor groepsopdrachten. De werkstroom is hetzelfde voor groepstoetsen.

Op de pagina Cursusinhoud wordt je naam achter de titel van de groepsopdracht vermeld. De namen van je groepsleden worden weergegeven wanneer je een opdracht opent en wanneer je eraan werkt. Als Deelnemen aan een groep wordt weergegeven, selecteer dan de link om een groep te kiezen. Je ziet de groepsopdracht pas op de pagina Cijfers wanneer je je hebt aangemeld bij een groep.

Meer informatie over het deelnemen aan groepen

Als je de groepsopdracht niet kunt zien, heeft je cursusleider mogelijk een regel voor vrijgave ingesteld. Je toegang is mogelijk afhankelijk van de datum of je score voor een ander beoordeeld item. Je kunt je groepsleden altijd zien, ook als je de groepsopdracht nog niet kunt zien. Als de cursusleider je heeft gevraagd deel te nemen aan een groep, kun je de groepsleden zien voordat je de opdracht kunt openen. De cursusleider bepaalt die instelling.

Je kunt een groepsopdracht bekijken en je hoeft deze niet in te leveren.. Als je Opdracht weergeven selecteert, kun je de groepsopdracht bekijken of iets toevoegen. Nog niet klaar om in te leveren? Selecteer Opslaan en sluiten in het venster. Je werk namens de groep wordt dan opgeslagen, maar nog niet verzonden. Als jij of een ander groepslid eerder hebt gewerkt aan de groepsopdracht, is dat werk opgeslagen. Selecteer Opdracht weergeven om verder te werken aan de opdracht.

Iedereen in de groep kan de meest recente versie van het werk volgen. Totdat een groepslid Verzenden selecteert, kan de groepsopdracht een onbeperkt aantal keren worden geopend.

Groepsgesprekken en Collaborate

Als de cursusleider gesprekken heeft ingeschakeld, selecteer je in het venster het pictogram Conversatie. Je kunt om hulp vragen, bronnen delen of vragen van anderen over de groepsopdracht beantwoorden. Je kunt gesprekken voeren met de hele klas, alleen met de groep of beide.

Wanneer een groepslid een bericht in een gesprek plaatst, wordt er een pictogram weergegeven naast de titel van de opdracht op de pagina Cursusinhoud om aan te geven dat er nieuwe activiteit is. Het gesprekspictogram in het deelvenster wordt ook met een paarse stip weergegeven.

Meer informatie over gesprekken

Je kunt Collaborate Ultra ook gebruiken voor virtuele ontmoetingen met je groep als Collaborate in de cursus wordt gebruikt en gesprekken door de cursusleider zijn ingeschakeld. Als je de ruimte in Collaborate voor je groep wilt openen, selecteer je het pictogram Samenwerkingsruimte openen.

Niet eerder gewerkt met Collaborate Ultra? Begin dan hier te lezen.

Meer informatie over het presenteren in Collaborate Ultra


ULTRA: Deelnemen aan een groep

De cursusleider kan je vragen om in je aan te melden bij een groep om een groepsopdracht te maken. De groepsopdracht wordt niet weergegeven op je pagina Cijfers totdat je lid wordt van een groep.

Op de pagina Cursusinhoud, zie je mogelijk een inschrijvingsperiode. Je moet voor de deadline lid worden van een groep. Als je nog niet lid bent geworden van een groep, krijg je een melding wanneer de einddatum van inschrijving nadert.

Je kunt ook zien of de inschrijvingsperiode nog niet is geopend of is afgesloten. Je kunt de groepspagina en de opdracht zien nadat de inschrijvingsperiode is geopend. Neem contact op met je cursusleider als je niet lid van een groep bent geworden wanneer de einddatum van inschrijving is verstreken. Als alle groepen al werk hebben ingeleverd, kun je niet meer deelnemen aan een groep.

Selecteer de link Deelnemen aan een groep om naar de groepspagina te gaan. Als je de titel van de groepsopdracht selecteert, wordt er een deelvenster geopend met details en koppelingen om lid te worden van een groep. Je kunt de opdracht pas bekijken als je lid bent van een groep.

Pagina Groepen

De groepen waarvan je lid kunt worden, verschijnen op de pagina Groepen. Op basis van de instellingen van je cursusleider, kun je mogelijk koppelingen voor Leden weergeven zien met de namen van andere leden die zich voor jou hebben ingeschreven. In de kolom Aantal studenten kun je zien hoeveel leden zich voor elke groep kunnen inschrijven. Je cursusleider kan aangeven dat alle studenten lid mogen worden van alle groepen. Je kunt bijvoorbeeld meerdere excursies bijwonen.

Nadat je lid van een groep bent geworden, wordt Lid geworden in die rij weergegeven. Je kunt naar een andere groep gaan wanneer de inschrijvingsperiode open is. Je kunt niet verplaatsen als je groep al werk heeft ingeleverd.

Je kunt niet deelnemen aan of verplaatsen naar groepen met ingeleverd werk of het maximum aantal leden. Als je niet kunt deelnemen aan een groep of als de deadline voor inschrijving is verstreken, neem dan contact op met je cursusleider.

Nadat je lid bent geworden van een groep, kun je de activiteiten bekijken en hieraan deelnemen.

Video: Self-enroll in a group


ULTRA: Watch a video about enrolling in a group

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Self-enroll in a group explains how to enroll in a group in the Ultra course view.


ULTRA: Meerdere leden kunnen aan een groepsopdracht werken

Wanneer een groepslid een groepsopdracht opent, wordt de opdracht vergrendeld zodat andere leden de opdracht niet kunnen bewerken. Andere groepsleden kunnen vragen of ze aan de opdracht mogen werken. Het groepslid dat de opdracht heeft geopend, kan dit verzoek goedkeuren of weigeren.

Het beheer van een opdracht overnemen

 1. Open de groepsopdracht. Als een ander groepslid bezig is met de opdracht, zie je het pictogram van een potlood naast de naam van die persoon.
 2. Als je een verzoek wilt sturen naar dat groepslid, selecteer je Beheer overnemen.
 3. Er verschijnt een bericht dat je verzoek om beheer is verzonden. Als je besluit dat je het beheer niet wilt, kun je je verzoek annuleren.
 4. De persoon die de groepsopdracht beheert, ontvangt een melding en kan je verzoek goedkeuren of weigeren.
 5. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt de groepsopdracht ontgrendeld en kun je eraan werken. Je ontvangt een bericht als je verzoek is geweigerd.

De reden is dan misschien dat het groepslid iemand anders toegang heeft gegeven. Je kunt later opnieuw om toegang vragen. Je zou ook een bericht kunnen sturen naar de groep om te coördineren wie wanneer aan de groepsopdracht kan werken.

Als je een van deze meldingen ontvangt terwijl je aan een groepsopdracht werkt, wordt je werk automatisch opgeslagen. Je kunt ervoor kiezen om de opdracht te verlaten en het beheer over te geven aan het groepslid dat om toegang vraagt. De andere mogelijkheid is om het verzoek te negeren en door te gaan.


ULTRA: Een groepsopdracht verzenden

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van de originele ervaring voor informatie over het inleveren van groepsopdrachten.

Terwijl je aan een groepsopdracht werkt, kun je een concept opslaan dat door andere groepsleden kan worden bewerkt. Iedereen in de groep kan de meest recente versie van het werk volgen.

Slechts één lid van de groep hoeft de opdracht in te dienen. Je ziet een bericht waarin je moet bevestigen dat je de opdracht namens de groep wilt inleveren. Als de opdracht is ingeleverd, kan deze niet meer worden gewijzigd.

De knop verzenden is uitgeschakeld totdat een van de groepsleden inhoud heeft toegevoegd.


ULTRA: Groepscijfers en feedback

De cursusleiders beoordelen een groepsopdracht op dezelfde manier als een opdracht waaraan je individueel hebt gewerkt. Je ziet alleen je eigen cijfer, maar de cursusleider kan aan elk groepslid een afzonderlijk cijfer toekennen. Cursusleiders kunnen verschillende cijfers toekennen als ze van mening zijn dat de bijdrage van een bepaald groepslid een ander cijfer verdient ten opzichte van de rest van de groep.

Je kunt groepsfeedback en je eigen feedback bekijken die je van de cursusleider hebt ontvangen. Als je de groepsopdracht opent om het cijfer te bekijken, wordt het deelvenster Feedback automatisch geopend. Jouw feedback staat op de tabbladen Groep en Individueel. Als je het deelvenster Feedback hebt gelsoten, klik je op het feedbackpictogram om het weer te openen.


ULTRA: Hoe controleer ik of onze groepsopdracht is verzonden?

Nadat je groep een opdracht heeft verzonden, selecteer je de titel op de pagina Cursusinhoud. Er verschijnt een deelvenster met de datum en tijd van de inzending. Geen cijfer wordt weergegeven als je groep de opdracht heeft ingeleverd maar de cursusleider nog geen cijfer heeft gegeven. Selecteer de koppeling Inzending om de inzending te bekijken.

Alle cijfers die een cursusleider post, kun je terugvinden in je activiteitenstream. Selecteer Je cijfer bekijken om je cijfer weer te geven. Als je cursusleider groepsfeedback heeft toegevoegd, wordt deze achter de titel van het item weergegeven. Selecteer de titel van de groepsopdracht om de pagina Cursuscijfers te openen om al je cijfers en feedback te bekijken.

Je kunt de groepsopdracht ook in je cursus openen om je cijfer en de feedback in context te bekijken.

Jouw cijfers worden ook weergegeven op de pagina's met algemene cijfers en cursuscijfers.

Meer informatie over de toegang tot cijfers