Groepsopdrachten verzenden

Op deze pagina

  Waar zijn mijn groepsopdrachten?

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor informatie over groepsopdrachten.

  Je cursusleider kan groepsopdrachten weergeven in verschillende onderdelen van je cursus. Je kunt groepsopdrachten openen via koppelingen in het cursusmenu Opdrachten of Groepen. Of je cursusleider kan groepsopdrachten verwerken in de inhoud van elke week. Groepsopdrachten kunnen ook weergegeven worden in het venster Mijn groepen na het cursusmenu. Raadpleeg je cursusleider met vragen over hoe je cursus is ingedeeld.

  Je cursusleider kan sommige groepsopdrachten beschikbaar maken na een bepaalde datum of als je een bepaalde taak hebt afgerond. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je een bepaald college moet hebben doorgenomen voordat je toegang krijgt tot een groepsopdracht. Neem contact op met je cursusleider als een bepaalde groepsopdracht niet wordt weergegeven.


  Werk voor een groepsopdracht verzenden

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor informatie over groepsopdrachten.

  Je cursusleider biedt alle informatie die je groep nodig heeft om een groepsopdracht te voltooien. Eén groepslid verzendt de groepsopdracht. Alle leden van je groep krijgen hetzelfde cijfer voor een groepsopdracht.

  Als jij degene bent die een groepsopdracht voor de groep verzendt, moet je Verzenden selecteren. Als je dit niet doet, ontvangt je cursusleider de afgeronde groepsopdracht niet.

  Als de cursusleider geen meerdere pogingen heeft toegestaan, kun je de opdracht maar één keer verzenden. Controleer of je de vereiste bestanden hebt bijgevoegd voordat je Verzenden selecteert.

  1. Selecteer in het cursusmenu de koppeling waartoe de groepsopdracht behoort, bijvoorbeeld Opdrachten. Selecteer de naam van de groepsopdracht.

   -OF-

   Selecteer in het paneel Mijn groepen de naam van je groep. Selecteer op de startpagina in het gedeelte Groepsopdrachten de naam van de opdracht.

  2. Neem de instructies, einddatum en het mogelijke aantal punten op de pagina Opdracht uploaden door en download bestanden die eventueel door je cursusleider beschikbaar zijn gesteld.
  3. Selecteer Inzending schrijven om het gedeelte uit te vouwen waar je je inzending kunt schrijven. Met de functies van de editor kun je de tekst opmaken.
  4. Selecteer Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf je computer.

   -OF-

   Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden een voor een geüpload. Als het in de browser niet is toegestaan om een groepsopdrachten te verzenden nadat je een map hebt geüpload, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden.

   Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.

  5. Voer desgewenst je Opmerkingen over je groepsinzending in.
  6. Selecteer Verzenden. Nu wordt de pagina Controleer het overzicht van verzendingen geopend met informatie over je ingezonden groepsopdracht, het bericht dat het gelukt is en een bevestigingsnummer. Kopieer dit nummer en sla het op als bewijs van je groepsinzending. Voor groepsopdrachten met meerdere pogingen ontvang je voor elke inzending een ander nummer. Als je instellingen meldingen via e-mail heeft ingesteld voor inzendingsbewijzen, ontvang je ook een e-mail met je bevestigingsnummer en details wanneer je cursuswerk inzendt.

   Als je instelling met een oudere versie van Blackboard Learn werkt, is het niet mogelijk om bestanden te slepen om ze te uploaden. Er wordt dan ook geen bevestigingsnummer weergegeven en je ontvangt ook geen inzendingsbewijs.


  Een groepsopdracht opslaan als concept en later verzenden

  Selecteer Concept opslaan op de pagina Opdracht uploaden om je werk op te slaan en later verder te werken. De tekst en bestanden worden op de pagina opgeslagen. U kunt dan later verder werken aan de items.

  Eén groepslid kan een groepsopdracht opslaan als concept en een ander groepslid kan later verdergaan en het werk verzenden.

  1. Keer terug naar de groepsopdracht en selecteer de naam van de groepsopdacht.
  2. Selecteer Doorgaan op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen.
  3. Voer de wijzigingen door op de pagina Opdracht uploaden.
  4. Voer desgewenst je Opmerkingen over je inzending in.
  5. Selecteer Verzenden. De pagina Controleer het overzicht van verzendingen verschijnt met informatie over je verzonden groepsopdracht.

  Als je klaar bent met de groepsopdracht moet je Verzenden selecteren. Als je dit niet doet, ontvangt je cursusleider de groepsopdracht niet.


  Een groepsopdracht opnieuw verzenden

  Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een cursusleider meerdere pogingen toestaat voor een groepsopdracht. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de cursusleider feedback wil geven op het eerste concept, zodat je deze kunt verwerken in de volgende inzending van de opdracht.

  Je kunt erachter komen dat je een fout hebt gemaakt als je de groepsopdracht al hebt verzonden. Het kan echter zijn dat je groep de opdracht niet opnieuw mag inleveren. Neem contact op met je cursusleider en vraag of je de opdracht nog een keer mag inleveren.

  Als je groep de opdracht nog een keer mag inleveren, selecteer je de koppeling naar de opdracht in je cursus. Nieuwe starten verschijnt op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen.


  Anoniem beoordeelde groepsopdrachten

  Op de pagina Opdracht uploaden kun je zien of je groepsopdracht is ingesteld om anoniem te worden beoordeeld.

  Je cursusleider kan je groepsnaam niet zien tijdens het beoordelen. Je cursusleider kan ervoor kiezen om anoniem te beoordelen om objectief te blijven.

  Je kunt beter geen persoonlijke informatie vermelden in je inzending. Vermeld je naam of groepsnaam niet in bestanden die je uploadt of in opmerkingen.


  Veelgestelde vragen

  Waarom kan ik een groepsopdracht niet openen?

  Neem contact op met de helpdesk van de instelling. Zij kunnen je helpen bij eventuele problemen met het programma dat je nodig hebt voor de opdracht of kunnen het programma voor je downloaden. Als je niet weet hoe je contact kunt opnemen met de helpdesk, raadpleeg je de website van de instelling of zoek je op internet naar de naam van je instelling + Blackboard + help of ondersteuning. Controleer of je een ondersteunde browser en een ondersteund besturingssysteem voor de versie van Blackboard die op de school wordt gebruikt.

  Waarom kan ik onze groepsopdracht niet vinden?

  De cursusleider bepaalt op welk moment groepsopdrachten beschikbaar komen. Je moet wellicht ook aan andere criteria voldoen om toegang te krijgen tot de opdracht. Soms moet je bijvoorbeeld een college eerst als bekeken markeren. Neem voor meer informatie contact op met de cursusleider.

  Mijn cursusleider heeft onze groepsopdracht niet ontvangen. Wat moet ik doen?

  Je moet dit probleem bespreken met de cursusleider.

  Hoe kan ik een groepsopdracht aanpassen of opnieuw inleveren?

  Je kunt een bewerkte groepsopdracht niet verzenden, maar je mag hem misschien wel opnieuw verzenden. Dit is echter niet voor alle groepsopdrachten mogelijk. Controleer of je een opdracht vaker mag verzenden. Als dit niet mag en je een fout hebt gemaakt, dan moet je contact opnemen met je cursusleider om te vragen of de opdracht opnieuw verzonden mag worden.

  Als de cursusleider in de originele cursusweergave meerdere pogingen toestaat voor een groepsopdracht, kun je Nu starten kiezen op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen. Selecteer de koppeling naar de groepsopdracht in je cursus om de pagina Controleer het overzicht van verzendingen te openen.

  Hoe weet ik of mijn groepsopdracht is beoordeeld?

  Al je cijfers worden in de originele cursusweergave weergegeven op de pagina Mijn cijfers. Je kunt de tool Mijn cijfers meestal in het cursusmenu vinden. Het cursusmenu wordt aan de linkerkant van het cursusvenster weergegeven. Als Mijn cijfers niet in het cursusmenu staat, selecteer je Tools en vervolgens Mijn cijfers. Als je groepsopdracht is verzonden maar nog niet is beoordeeld, wordt dit aangegeven met een uitroepteken naast de titel van de groepsopdracht.

  Als de groepsopdracht is ontvangen en beoordeeld, zie je het cijfer in de rij van de opdracht. Als je meer informatie wilt, selecteer je de titel van de groepsopdracht om de pagina Controleer het overzicht van verzendingen weer te geven.

  Meer informatie over Mijn cijfers


  ULTRA: Groepsopdrachten

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over groepsopdrachten.

  In de Ultra-cursusweergave heb je geen afzonderlijk gebied voor groepen. In plaats daarvan maken cursusleiders groepsopdrachten waaraan je met andere studenten kunt samenwerken.

  Op de pagina Cursuscontent wordt je naam achter de titel van de groepsopdracht vermeld. De namen van je groepsleden worden weergegeven wanneer je een opdracht opent en wanneer je eraan werkt.

  Als de cursusleider gesprekken heeft ingeschakeld, kun je de spraakballon in de rechterbovenhoek selecteren. Je kunt om hulp vragen, bronnen delen of vragen van anderen over de groepsopdracht beantwoorden. Je kunt gesprekken voeren met de hele klas, alleen met de groep of beide.

  Je kunt Collaborate Ultra ook gebruiken voor virtuele ontmoetingen met je groep als Collaborate in de cursus wordt gebruikt en gesprekken door de cursusleider zijn ingeschakeld. Als je de Collaborate-ruimte van je groep wilt openen, open je de groepsopdracht, selecteer je de spraakballon in de rechterbovenhoek en kies je Mijn groep in de lijst. Het camerapictogram van Collaborate wordt in de bovenhoek weergegeven. Selecteer het pictogram om deel te nemen aan het gesprek.

  Aan de slag als Collaborate Ultra-deelnemer

  Aan een groepsopdracht werken

  Terwijl je aan een groepsopdracht werkt, kun je een concept opslaan dat door andere groepsleden kan worden bewerkt. Iedereen in de groep kan de meest recente versie van je werk volgen. Wanneer een groepslid aan een groepsopdracht begint te werken, wordt de opdracht vergrendeld om te voorkomen dat anderen het bestand bewerken. Andere groepsleden kunnen vragen of ze de opdracht mogen bewerken, en de persoon die op dat moment het beheer heeft, kan het verzoek goedkeuren of weigeren.

  Het beheer van een opdracht overnemen

  1. Open de opdracht. Als een ander groepslid bezig is met het bewerken van de opdracht, zie je het potloodpictogram naast de naam van diegene.
  2. Als je het groepslid dat op dat moment bezig is met bewerken een verzoek wilt sturen, selecteer je Beheer overnemen.
  3. Er verschijnt een bericht dat je verzoek om beheer is verzonden. Als je besluit dat je het beheer niet wilt, kun je je verzoek annuleren.
  4. De persoon die aan de opdracht werkt, ontvangt een melding en kan je verzoek goedkeuren of weigeren.
  5. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt de opdracht ontgrendeld en kun je deze bewerken. Er wordt een bericht weergegeven als je verzoek is geweigerd.

  Als je verzoek wordt geweigerd, kan dat zijn omdat het groepslid de toegang aan iemand anders heeft toegekend. Je kunt later opnieuw proberen om toegang te krijgen. Je zou ook een bericht kunnen sturen naar de groep om te coördineren wie wanneer aan de opdracht kan werken.

  Als je een van deze meldingen ontvangt terwijl je aan een opdracht werkt, wordt je werk automatisch opgeslagen. Je kunt ervoor kiezen om de opdracht te verlaten en het beheer over te dragen aan de persoon die toegang vraagt, of je kunt het verzoek weigeren en verder werken.

  Een groepsopdracht verzenden

  Terwijl je aan een groepsopdracht werkt, kun je een concept opslaan dat door andere groepsleden kan worden bewerkt. Iedereen in de groep kan de meest recente versie van je werk volgen.

  Slechts één lid van de groep hoeft de opdracht in te dienen. Je instructeurs beoordelen een groepsopdracht op dezelfde manier als een opdracht waaraan je individueel hebt gewerkt. Je ziet alleen je eigen cijfer, maar de cursusleider kan aan elk groepslid een afzonderlijk cijfer toekennen. Cursusleiders kunnen verschillende cijfers toekennen als ze van mening zijn dat de bijdrage van een bepaald groepslid een ander cijfer verdient ten opzichte van de rest van de groep.

  Hoe controleer ik of onze groepsopdracht is verzonden?

  Je kunt controleren of een groepsopdracht goed is verzonden.

  1. Wanneer je een opdracht verzendt, verschijnt er een deelvenster met de datum en tijd van de inzending.
  2. Selecteer de koppeling Inzending bekijken onder aan het deelvenster als je wilt zien wat je groep heeft verzonden.

  Controleer de activiteitenstream als je wilt weten of de groepsopdracht al is beoordeeld. Alle cijfers die je cursusleiders posten, kun je in je stream terugvinden. Selecteer Je cijfer bekijken om je cijfer weer te geven.

  Je kunt de groepsopdracht ook in je cursus openen om je cijfer en de feedback in context te bekijken.

  Jouw cijfers worden ook weergegeven op de pagina's met algemene cijfers en cursuscijfers.

  Meer informatie over de toegang tot cijfers