Opdrachten inleveren

Op deze pagina

  Waar vind ik mijn opdrachten?

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de "Ultra"-help over het openen van opdrachten.

  Je cursusleider kan opdrachten toevoegen aan verschillende onderdelen van je cursus. Je kunt opdrachten openen via een koppeling in het cursusmenu Opdrachten. Of je cursusleider kan opdrachten verwerken in de inhoud van elke week. Raadpleeg je cursusleider met vragen over hoe je cursus is ingedeeld.

  Je cursusleider kan ook groepsopdrachten maken en er toegang tot verlenen in dezelfde gedeeltes als reguliere opdrachten. Groepsopdrachten kunnen ook weergegeven worden in het venster Mijn groepen na het cursusmenu.

  Meer informatie over het openen en verzenden van groepsopdrachten

  Je cursusleider kan opdrachten beschikbaar maken na een bepaalde datum of als je een bepaalde taak hebt afgerond. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je een bepaald college moet hebben doorgenomen voordat je toegang krijgt tot een opdracht. Neem contact op met je cursusleider als een bepaalde opdracht niet wordt weergegeven.

  De tool Digitaal postbakje is in je Blackboard Learn vervangen door de tool Opdrachten. Als de cursusleider je heeft gevraagd iets te versturen naar het digitale postbakje, moet je contact opnemen voor instructies.


  Een opdracht verzenden

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra"-help voor informatie over het verzenden van opdrachten.

  Als je klaar bent met de opdracht moet je Verzenden selecteren. Als je dit niet doet, ontvangt je cursusleider je afgeronde opdracht niet.

  Als de cursusleider geen meerdere pogingen heeft toegestaan, kun je de opdracht maar één keer verzenden. Controleer of je de vereiste bestanden hebt bijgevoegd voordat je op Verzenden klikt.

  1. Open de opdracht. Neem de instructies, einddatum en het mogelijke aantal punten op de pagina Opdracht uploaden door en download bestanden die eventueel door je cursusleider beschikbaar zijn gesteld. Als je cursusleider een rubriek met een cijfer heeft toegevoegd, kun je dit bekijken.
  2. Selecteer Inzending schrijven om het gedeelte uit te vouwen waar je je inzending kunt schrijven. Met de functies van de editor kun je de tekst opmaken. Je bepaalt zelf hoe de inhoud wordt weergegeven en je kunt de volgorde en het uiterlijk altijd wijzigen.
  3. Selecteer Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf je computer.

   -OF-

   Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden één voor één geüpload. Als je in de browser een opdracht niet kunt verzenden nadat je een map hebt geüpload, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden.

   Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.

  4. Voer desgewenst je Opmerkingen over je inzending in.
  5. Selecteer Verzenden. Nu wordt de pagina Controleer het overzicht van verzendingen geopend met informatie over je ingezonden opdracht, het bericht dat het gelukt is en een bevestigingsnummer. Kopieer dit nummer en sla het op als bewijs van je inzending. Voor opdrachten met meerdere pogingen ontvang je voor elke inzending een ander nummer. Als je instellingen meldingen via e-mail heeft ingesteld voor inzendingsbewijzen, ontvang je ook een e-mail met je bevestigingsnummer en details wanneer je cursuswerk inzendt.

   Als je instelling met een oudere versie van Blackboard Learn werkt, is het niet mogelijk om bestanden te slepen om ze te uploaden. Er wordt dan ook geen bevestigingsnummer weergegeven en je ontvangt ook geen inzendingsbewijs.

  Meer informatie over het verzenden van opdrachten met JAWS

  Als je instelling Qwickly gebruikt, kun je bestanden aan je opdracht toevoegen die opgeslagen zijn in je cloudgebaseerde opslagaccounts, zoals Dropbox of Google Docs.

  Meer informatie over hoe je met Qwickly bestanden met een opdracht meestuurt


  Een opdracht opslaan als concept en later verzenden

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de "Ultra"-help over het opslaan van opdrachten.

  Selecteer Concept opslaan op de pagina Opdracht uploaden om je werk op te slaan en later verder te werken. De tekst en bestanden worden op de pagina opgeslagen. U kunt dan later verder werken aan de items.

  1. Keer terug naar je opdracht en selecteer de titel van de opdracht.
  2. Selecteer Doorgaan op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen.
  3. Voer de wijzigingen door op de pagina Opdracht uploaden.
  4. Voer desgewenst je Opmerkingen over je inzending in.
  5. Selecteer Verzenden. De pagina Controleer het overzicht van verzendingen verschijnt met informatie over je verzonden opdracht.

  Als je klaar bent met de opdracht moet je Verzenden selecteren. Als je dit niet doet, ontvangt je cursusleider je werk niet.


  Een opdracht opnieuw verzenden

  Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een cursusleider meerdere pogingen toestaat voor een opdracht. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de cursusleider feedback wil geven op het eerste concept, zodat je deze kunt verwerken in de volgende inzending van de opdracht.

  Je kunt erachter komen dat je een fout hebt gemaakt als je de opdracht al hebt verzonden. Het kan echter zijn dat je je opdracht niet opnieuw mag inleveren. Neem contact op met je cursusleider en vraag of je de opdracht nog een keer mag inleveren.

  Als je de opdracht nog een keer mag inleveren, selecteer je deze in de cursus. Nieuwe starten verschijnt op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen.


  Anoniem beoordeelde opdrachten

  Op de pagina Opdracht uploaden kun je zien of je opdracht is ingesteld om anoniem te worden beoordeeld.

  Je cursusleider kan je naam niet zien tijdens het beoordelen. Je cursusleider kan ervoor kiezen om anoniem te beoordelen om objectief te blijven.

  Je kunt beter geen persoonlijke informatie vermelden in je inzending. Vermeld je naam niet in bestanden die je uploadt of in opmerkingen.


  ULTRA: Je opdrachten openen

  Selecteer op de pagina Cursusinhoud de titel van je opdracht. Je cursusleider kan ook opdrachten in mappen ordenen.

  Je cursusleider kan ook groepsopdrachten maken. Je groepsnaam staat achter de titel van de groepsopdracht.

  Meer over het inzenden van groepsopdrachten

  Je kunt opdrachten ook in de activiteitenstream of in de agenda openen als je cursusleider einddatums heeft toegevoegd. Als de einddatum voor een opdracht is verstreken, krijg je hiervoor een waarschuwing in de sectie Belangrijk van de activiteitenstream.

  Nadat je een opdracht hebt geselecteerd, wordt het venster Details en informatie geopend. Je ziet hier de einddatum, het toegestane aantal pogingen, de tijdslimiet als die is ingesteld, en mogelijk doelen en een rubriek voor beoordeling

  Selecteer Start poging om te beginnen. Als je de opdracht hebt gestart, is het werk dat je hebt toegevoegd opgeslagen. Selecteer Doorgaan met poging om het werken te hervatten.

  Te laat ingeleverd werk

  Als je een opdracht opent waarvan de einddatum is verstreken, zie je een waarschuwing dat de inzending als te laat zal worden gemarkeerd. Je kunt de waarschuwing bekijken in het venster Details en informatie en op de toetspagina. In het venster Details en informatie kun je ook zien of inzendingen al te laat zijn of te laat zullen zijn.

  Op de opdrachtpagina kun je ook zien of je een inzending te laat hebt verstuurd.

  Meer informatie over cijfers voor meerdere pogingen


  ULTRA: Bijgevoegde bestanden weergeven

  De cursusleider heeft misschien bestanden bijgevoegd die je moet lezen of gebruiken om een opdracht te maken. De cursusleider bepaalt hoe bestanden worden weergegeven, inline of als bijlagen.

  Voor afbeeldingsbestanden die inline worden weergegeven, kun je een afbeelding selecteren die je afzonderlijk wilt bekijken. In de volgende sectie kun je een afbeelding bekijken die inline wordt weergegeven.

  Voor video- en audiobestanden die inline worden weergegeven, zijn er besturingselementen voor afspelen en onderbreken en een volumeknop. Voor videobestanden heb je de mogelijkheid om de video in het volledige scherm te bekijken.

  Voor mediabestanden die als bijlagen worden weergegeven, moet je het menu van het bestand openen om ze te kunnen bekijken. Selecteer Download bestand als je het bestand wilt openen in een nieuw venster of tabblad. Met de optie Bestand weergeven wordt het bestand op de cursuspagina geopend.


  ULTRA: Een opdracht verzenden

  Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het verzenden van opdrachten.

  Instructies weergeven. De cursusleider verstrekt alle informatie en bestanden die je nodig hebt om een opdracht te maken.

  Let op de tijd. Als je cursusleider een tijdslimiet heeft ingesteld voor de opdracht, kun je bijhouden hoeveel tijd je nog over hebt. Een afteller verschijnt onderaan het scherm en waarschuwt je als de tijdslimiet nadert.

  De afteller blijft aftellen als je een concept opslaat of een lopende poging verlaat.

  Bestanden toevoegen Selecteer Bestanden toevoegen om je documenten te uploaden. Je kunt ook OneDrive selecteren als je bestanden wilt zoeken in je OneDrive-account.

  Op kleine apparaten kun je OneDrive niet openen voor opdrachten. Je kunt OneDrive in de Blackboard-app gebruiken.

  Je opdracht maken. Selecteer Tekst toevoegen en begin te typen als je de opdracht direct op de pagina wilt maken. Met de functies van de editor kun je de tekst opmaken. Je werk wordt automatisch opgeslagen terwijl je typt. Als je de opdracht al hebt geüpload, kun je deze ruimte gebruiken om een notitie voor de cursusleider te schrijven of als extra ruimte voor je inzending.

  Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

  Deelnemen aan het gesprek. Als je cursusleider de gespreksfunctie heeft ingeschakeld, kun je op spraakballon selecteren. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een gesprek over de opdracht, ook de cursusleider. In de volgende sectie vind je meer informatie over gesprekken.

  Privéopmerkingen voor je cursusleider toevoegen. Je kunt aan de inzending van je opdracht ook privéopmerkingen voor je cursusleider toevoegen. Selecteer Vragen en opmerkingen opnemen en begin te typen.

  Nog niet gereed om de opdracht te verzenden? Selecteer Concept opslaan om de wijzigingen op te slaan en later verder te werken aan de opdracht. Je tekst, opmerkingen en bestanden worden op de pagina opgeslagen. U kunt dan later verder werken aan de items.

  Je opdracht verzenden. Klaar? Selecteer Verzenden als de cursusleider je werk mag beoordelen. Wanneer je een opdracht verzendt, verschijnt er een deelvenster met de datum en tijd van de inzending. Selecteer de koppeling Inzending bekijken onder in het deelvenster als je wilt zien wat je hebt verzonden.

  Als de cursusleider maar één poging toestaat, kun je je werk niet meer bewerken nadat je het hebt verzonden. Als je cursusleider meerdere pogingen heeft toegestaan en je een poging na de einddatum inlevert, zal de poging als te laat worden aangemerkt. Alle pogingen die je inlevert vóór de einddatum, worden niet aangemerkt als te laat.

  Als je klaar bent met de opdracht moet je Verzenden selecteren. Als je dit niet doet, ontvangt je cursusleider je afgeronde opdracht niet.


  ULTRA: De rubriek weergeven

  Als de cursusleider een beoordelingsrubriek aan een opdracht heeft toegevoegd, kun je deze bekijken voordat je de opdracht opent en nadat je de poging hebt gestart. Selecteer Dit item wordt beoordeeld met een rubriek om de rubriek te bekijken.

  Je kunt de rubriek desgewenst naast de opdrachtinstructies weergeven. Je kunt elk rubriekcriterium uitvouwen om de prestatieniveaus te bekijken en je inspanningen ordenen conform de vereisten van het beoordeelde werk.


  ULTRA: Deelnemen aan het gesprek

  Je kunt aan de inzending van je opdracht ook privéopmerkingen voor je cursusleider toevoegen. Als je in de sectie Opdrachtdetails van de opdrachtpagina de optie Vragen en opmerkingen opnemen selecteert, wordt alles wat je typt alleen weergegeven aan de cursusleider.

  Wil je iedereen opnemen? Je kunt om hulp vragen, bronnen delen of vragen van anderen over een opdracht beantwoorden.

  Als de cursusleider gesprekken heeft ingeschakeld, kun je de spraakballon in de rechterbovenhoek selecteren. Je kunt lezen wat je klasgenoten hebben geschreven of je eigen gedachten toevoegen. Met de functies van de editor kun je de tekst eventueel opmaken.

  Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

  Naarmate het gesprek zich ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven bij de betreffende opdracht. Gesprekken worden niet opgenomen op de pagina Discussies.

  Je kunt je bijdrage niet bewerken, maar je kunt wel het pictogram Verwijderen selecteren om je bijdrage te verwijderen. Indien nodig kan de cursusleider bijdragen van anderen verwijderen.


  ULTRA: Opdrachten met tijdslimiet

  Je cursusleider kan de hoeveelheid tijd beperken die je hebt voor verzending van je opdracht. Als je een tijdslimiet hebt, verschijnt deze naast andere opdrachtdetails op de pagina Cursusinhoud, op de pagina Opdrachtdetails en binnen de opdracht als je eraan werkt.

  De timer start zodra je Start poging selecteert; zorg er dus voor dat je klaar bent om te beginnen!

  Als je cursusleider je toestaat om meerdere pogingen te verzenden, geldt de tijdslimiet voor elke poging.

  De timer verschijnt onderaan het scherm om je te laten weten hoeveel tijd er nog over is. Als de tijd om is, wordt je werk automatisch verzonden. De timer blijft lopen, ongeacht of je actief werkt aan de opdracht. Als je eerder een concept hebt opgeslagen of het opdrachtvenster hebt verlaten, blijft de afteller lopen. Je werk wordt dan verzonden zodra de tijd om is.