Waar vind ik mijn opdrachten?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de "Ultra"-help over het openen van opdrachten.

Je cursusleider kan opdrachten toevoegen aan verschillende onderdelen van je cursus. Je kunt opdrachten openen via een koppeling in het cursusmenu Opdrachten. Of je cursusleider kan opdrachten verwerken in de inhoud van elke week. Raadpleeg je cursusleider met vragen over hoe je cursus is ingedeeld.

Je cursusleider kan ook groepsopdrachten maken en er toegang tot verlenen in dezelfde gedeeltes als reguliere opdrachten. Groepsopdrachten kunnen ook weergegeven worden in het venster Mijn groepen na het cursusmenu.

Meer informatie over het openen en verzenden van groepsopdrachten

Je cursusleider kan opdrachten beschikbaar maken na een bepaalde datum of als je een bepaalde taak hebt afgerond. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je een bepaald college moet hebben doorgenomen voordat je toegang krijgt tot een opdracht. Neem contact op met je cursusleider als een bepaalde opdracht niet wordt weergegeven.

Als je je werk na de einddatum verzendt, wordt het gemarkeerd als TE LAAT en worden er mogelijk punten afgetrokken.

Het digitale postbakje is vervangen door de tool Opdrachten in Blackboard Learn. Als de cursusleider je heeft gevraagd iets te versturen naar het digitale postbakje, moet je contact opnemen voor instructies.


Een opdracht verzenden

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra"-help voor informatie over het verzenden van opdrachten.

Als je klaar bent met de opdracht moet je Verzenden selecteren. Als je dit niet doet, ontvangt je cursusleider je afgeronde opdracht niet.

Als de cursusleider geen meerdere pogingen heeft toegestaan, kun je de opdracht maar één keer verzenden. Controleer of je de vereiste bestanden hebt bijgevoegd voordat je op Verzenden klikt.

 1. Open de opdracht. Neem de instructies, einddatum en het mogelijke aantal punten op de pagina Opdracht uploaden door en download bestanden die eventueel door je cursusleider beschikbaar zijn gesteld. Als je cursusleider een rubriek met een cijfer heeft toegevoegd, kun je dit bekijken.
 2. Selecteer Inzending schrijven om het gedeelte uit te vouwen waar je je inzending kunt schrijven. Met de opties in de editor kun je de tekst opmaken. Je bepaalt zelf hoe de inhoud wordt weergegeven en je kunt de volgorde en het uiterlijk altijd wijzigen.
 3. Selecteer Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf je computer.

  -OF-

  Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden één voor één geüpload. Als je in de browser een opdracht niet kunt verzenden nadat je een map hebt geüpload, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden. Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.

  -OF-

  Selecteer Bladeren om een bestand te selecteren in de inhoudsverzameling als die opslaglocatie beschikbaar is.

  -OF-

  Blader naar een bestand in je cloudopslag. Je kunt rechtstreeks vanuit een cursus verbinding maken met verschillende web-apps waarin je bestanden hebt opgeslagen, zoals OneDrive® en Google Drive™. Als dit is toegestaan in je browser, worden de mediabestanden die je vanuit cloudopslag toevoegt inline weergegeven. Op dit moment kan je cursusleider nog geen bestanden bekijken en annoteren die in de bestandsindelingen van Google Drive staan, zoals Docs (.gdoc), Sheets (.gsheets), Slides (.gslides) enz. Je kunt het Google-bestand downloaden en dan uploaden naar je opdracht, zodat je cursusleider het inline kan bekijken en annoteren.

 4. Voer desgewenst je Opmerkingen over je inzending in.
 5. Selecteer Verzenden. Nu wordt de pagina Controleer het overzicht van verzendingen geopend met informatie over je ingezonden opdracht, het bericht dat het gelukt is en een bevestigingsnummer. Kopieer dit nummer en sla het op als bewijs van je inzending. Voor opdrachten met meerdere pogingen ontvang je voor elke inzending een ander nummer. Als je instellingen meldingen via e-mail heeft ingesteld voor inzendingsbewijzen, ontvang je ook een e-mail met je bevestigingsnummer en details wanneer je cursuswerk inzendt.

  Als je instelling met een oudere versie van Blackboard Learn werkt, is het niet mogelijk om bestanden te slepen om ze te uploaden. Er wordt dan ook geen bevestigingsnummer weergegeven en je ontvangt ook geen inzendingsbewijs.

Meer informatie over het verzenden van opdrachten met JAWS®

Als je instelling Qwickly gebruikt, kun je bestanden aan je opdracht toevoegen die opgeslagen zijn in je cloudgebaseerde opslagaccounts, zoals Dropbox of Google Docs.

Meer informatie over hoe je met Qwickly bestanden met een opdracht meestuurt

 

Een opdracht opslaan als concept en later verzenden

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het opslaan van opdrachten.

Selecteer Concept opslaan op de pagina Opdracht uploaden om je werk op te slaan en later verder te werken. De tekst en bestanden worden op de pagina opgeslagen. U kunt dan later verder werken aan de items.

 1. Keer terug naar je opdracht en selecteer de titel van de opdracht.
 2. Selecteer Doorgaan op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen.
 3. Voer de wijzigingen door op de pagina Opdracht uploaden.
 4. Voer desgewenst je Opmerkingen over je inzending in.
 5. Selecteer Verzenden. De pagina Controleer het overzicht van verzendingen verschijnt met informatie over je verzonden opdracht.

Als je klaar bent met de opdracht moet je Verzenden selecteren. Als je dit niet doet, ontvangt je cursusleider je werk niet.


Een opdracht opnieuw verzenden

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een cursusleider meerdere pogingen toestaat voor een opdracht. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de cursusleider feedback wil geven op het eerste concept, zodat je deze kunt verwerken in de volgende inzending van de opdracht.

Je kunt erachter komen dat je een fout hebt gemaakt als je de opdracht al hebt verzonden. Het kan echter zijn dat je je opdracht niet opnieuw mag inleveren. Neem contact op met je cursusleider en vraag of je de opdracht nog een keer mag inleveren.

Als je de opdracht nog een keer mag inleveren, selecteer je deze in de cursus. Nieuwe starten verschijnt op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen.


Anoniem beoordeelde opdrachten

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over anoniem beoordeelde opdrachten.

Op de pagina Opdracht uploaden kun je zien of je opdracht is ingesteld om anoniem te worden beoordeeld.

Je cursusleider kan je naam niet zien tijdens het beoordelen. Je cursusleider kan ervoor kiezen om anoniem te beoordelen om objectief te blijven.

Je kunt beter geen persoonlijke informatie vermelden in je inzending. Vermeld je naam niet in bestanden die je uploadt of in tekst die je toevoegt.


ULTRA: Je opdrachten openen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het weergeven van opdrachten.

Selecteer op de pagina Cursusinhoud de titel van je opdracht. Je cursusleider kan ook opdrachten in mappen ordenen.

De cursusleider kan je vragen om in groepsverband aan een opdracht te werken.

Meer over groepsopdrachten

Je kunt opdrachten ook in de activiteitenstream of in de agenda openen als je cursusleider einddatums heeft toegevoegd. Als de einddatum voor een opdracht is verstreken, krijg je hiervoor een waarschuwing in de sectie Belangrijk van de activiteitenstream.

Meer informatie over te laat ingeleverd werk

Nadat je een opdracht hebt geselecteerd, wordt het venster Details en informatie geopend. Je ziet hier de einddatum, het toegestane aantal pogingen, de tijdslimiet als die is ingesteld, en mogelijk doelen en een rubriek voor beoordeling Je kunt ook zien of de einddatum is verstreken en of er al inzendingen te laat zijn of te laat zullen worden ingeleverd.

Als er geen tijdslimiet is, kun je een opdracht bekijken en hoef je deze niet te verzenden. Als je Opdracht weergeven selecteert, kun je de opdracht bekijken of iets toevoegen. Nog niet klaar om in te leveren? Selecteer Opslaan en sluiten in het venster. Als je eerder bent begonnen aan de opdracht, is je werk opgeslagen. Selecteer Opdracht weergeven om verder te werken aan de opdracht.

Als er een tijdslimiet is ingesteld, wordt deze met de andere opdrachtdetails weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Bovendien zie je de tijdslimiet in het venster Details en informatie van de opdracht en binnen de opdracht zelf als je die aan het maken bent. Je ziet Poging starten in plaats van Opdracht weergeven. Wanneer je Poging starten selecteert, verschijnt er een venster waarin je de timer moet starten om toegang te krijgen tot de opdracht. Als je nog niet wilt beginnen, selecteer je Annuleren. De opdracht wordt automatisch verzonden wanneer de tijd voorbij is.

Meer informatie over tijdslimieten

Te laat ingeleverd werk

Als je een opdracht opent waarvan de einddatum is verstreken, zie je een waarschuwing dat de inzending als te laat zal worden gemarkeerd. Je kunt de waarschuwing bekijken in het venster Details en informatie, op de opdrachtpagina en in het bevestigingsvenster voor de inzending. In het venster Details en informatie kun je ook zien of inzendingen al te laat zijn of te laat zullen zijn.

In het venster kun je je inzending selecteren in de sectie Beoordeling en dan ook zien of de inzending te laat was.

Als dit is ingesteld door de cursusleider, zie je mogelijk nullen voor werk dat na de einddatum niet verzonden is. Je kunt nog steeds pogingen verzenden om te cijfer bij te werken. De cursusleider bepaalt de puntenaftrek voor te laat ingeleverd werk.

Meer informatie over nullen die worden toegewezen aan werk dat te laat is ingeleverd

Meer informatie over cijfers voor meerdere pogingen


ULTRA: Bijgevoegde bestanden weergeven

De cursusleider heeft misschien bestanden bijgevoegd die je moet lezen of gebruiken om een opdracht te maken. De cursusleider bepaalt hoe bestanden worden weergegeven, inline of als bijlagen. In de volgende sectie kun je een afbeelding bekijken die inline wordt weergegeven.

Video- en audiobestanden die inline worden weergegeven, kun je openen in een apart venster door de bestandsnaam te selecteren. Je kunt knoppen om voor het afspelen en onderbreken van het bestand en om het volume te regelen. Voor videobestanden heb je de mogelijkheid om de video in het volledige scherm te bekijken. Je kunt het bestand ook downloaden.

Als je mediabestanden als bijlagen wilt weergeven, selecteer je het pictogram Meer opties om het menu te openen. Selecteer Download bestand als je afbeeldingsbestanden in een nieuw venster of tabblad wilt openen of Word-documenten, PDF-bestanden of diapresentaties naar je computer wilt downloaden. Met de optie Bestand weergeven wordt het bestand, bijvoorbeeld een afbeelding, op de cursuspagina geopend.

Voor afbeeldingsbestanden die inline worden weergegeven, kun je een afbeelding selecteren die je afzonderlijk wilt bekijken.


ULTRA: Een opdracht verzenden

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het verzenden van opdrachten.

De cursusleider verstrekt alle informatie en bestanden die je nodig hebt om een opdracht te maken.

Let op de tijd. Als je cursusleider een tijdslimiet heeft ingesteld voor de opdracht, kun je bijhouden hoeveel tijd je nog over hebt. Een afteller verschijnt onderaan het scherm en waarschuwt je als de tijdslimiet nadert.

De afteller blijft aftellen als je een concept opslaat of een lopende poging verlaat.

Je opdracht maken. Selecteer Inhoud toevoegen om de editor te openen. Gebruik de opties van de editor om de tekst op te maken, afbeeldingen in te sluiten en bestanden bij te voegen. Alleen de cursusleider kan de inhoud die je toevoegt bekijken.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Invoegen vanuit cloudopslag: Je kunt rechtstreeks vanuit een cursus verbinding maken met verschillende web-apps waarin je bestanden hebt opgeslagen, zoals OneDrive® en Google Drive™. De bestanden die je toevoegt, zijn kopieën. Als je een bestand wijzigt in cloudopslag, moet je een nieuwe kopie uploaden naar de cursus. Als dit is toegestaan in je browser, worden de mediabestanden die je vanuit cloudopslag toevoegt inline weergegeven. Op dit moment kan je cursusleider nog geen bestanden bekijken en annoteren die in de bestandsindelingen van Google Drive staan, zoals Docs (.gdoc), Sheets (.gsheets), Slides (.gslides) enz. Je kunt het Google-bestand downloaden en dan uploaden naar je opdracht zodat je cursusleider het inline kan bekijken en annoteren.

Meer informatie over cloudopslag

Deelnemen aan het gesprek. Als de cursusleider gesprekken heeft ingeschakeld, selecteer je het pictogram Conversatie in klas openen. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een gesprek over de opdracht, ook de cursusleider.

Meer informatie over gesprekken

Nog niet klaar om te verzenden? Selecteer Opslaan en sluiten als je je werk wilt opslaan en later verder wilt gaan. Je tekst, opmerkingen en bestanden worden op de pagina opgeslagen. U kunt dan later verder werken aan de items.

Je opdracht verzenden. Klaar? Selecteer Verzenden als de cursusleider je werk mag beoordelen. Wanneer je een opdracht verzendt, verschijnt er een deelvenster met de datum en tijd van de inzending. Selecteer de koppeling Inzending bekijken onder aan het deelvenster om je inzending te controleren.

Als de cursusleider maar één poging toestaat, kun je je werk niet meer bewerken nadat je het hebt verzonden. Als je cursusleider meerdere pogingen heeft toegestaan en je een poging na de einddatum inlevert, zal de poging als te laat worden aangemerkt. Alle pogingen die je inlevert vóór de einddatum, worden niet aangemerkt als te laat.

Als je klaar bent met de opdracht moet je Verzenden selecteren. Als je dit niet doet, ontvangt je cursusleider je afgeronde opdracht niet.

Je inhoud bewerken

Nadat je inhoud hebt toegevoegd, open je het menu en selecteer je Bewerken om wijzigingen aan te brengen of meer inhoud toe te voegen.

Je kunt instellingen bewerken voor de bestanden die je hebt toegevoegd. Selecteer een bestand in de editor en selecteer vervolgens het pictogram Bijlage bewerken in de rij met opties van de editor. Je kunt een Weergavenaam en Alternatieve tekst toevoegen. Met alternatieve tekst beschrijf je de afbeelding voor mensen die een schermlezer gebruiken of die webpagina's bezoeken met afbeeldingen uitgeschakeld.

Je kunt ook kiezen of je het bestand wilt invoegen als koppeling in de editor of het rechtstreeks wilt insluiten, zodat het inline wordt weergegeven bij de andere inhoud die je hebt toegevoegd.

Je tekst en bestanden opnieuw ordenen

Wijs een tekstblok of bestand aan om het pictogram Verplaatsen weer te geven. Sleep het tekstblok of bestand naar een andere locatie.

Je kunt een item ook verplaatsen met het toetsenbord.

 1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
 2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
 3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
 4. Druk op Enter om het item neer te zetten op de nieuwe locatie.

ULTRA: De rubriek weergeven

Als de cursusleider een beoordelingsrubriek aan een opdracht heeft toegevoegd, kun je deze bekijken voordat je de opdracht opent en nadat je de poging hebt gestart. Selecteer Dit item wordt beoordeeld met een rubriek om de rubriek te bekijken.

Je kunt de rubriek desgewenst naast de opdrachtinstructies weergeven. Je kunt elk rubriekcriterium uitvouwen om de prestatieniveaus te bekijken en je inspanningen ordenen conform de vereisten van het beoordeelde werk.


ULTRA: Anoniem beoordeelde opdrachten

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over anoniem beoordeelde opdrachten.

Wanneer je een opdracht opent, kun je zien of je opdracht is ingesteld om anoniem te worden beoordeeld:

Deze opdracht wordt anoniem beoordeeld. Neem er geen persoonlijke gegevens, zoals je naam, in op.

Je cursusleider kan je naam niet zien tijdens het beoordelen. Je cursusleider kan ervoor kiezen om anoniem te beoordelen om objectief te blijven. Je cursusleider kan anoniem beoordelen niet inschakelen voor groepsopdrachten.

Je kunt beter geen persoonlijke informatie vermelden in je inzending. Vermeld je naam niet in bestanden die je uploadt of in tekst die je toevoegt.

Anonieme beoordelingen worden niet als zodanig aangegeven op je pagina Cijfers. Tot de cursusleider cijfers post, wordt In behandeling weergegeven in de kolom Cijfer. Als de cursusleider meerdere pogingen toestaat, wordt In behandeling weergegeven voor elke poging die je hebt verzonden.


ULTRA: Opdrachten met tijdslimiet

Je cursusleider kan de hoeveelheid tijd beperken die je hebt voor verzending van je opdracht. Als er een tijdslimiet is ingesteld, wordt deze met de andere opdrachtdetails weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Bovendien zie je de tijdslimiet in het venster Details en informatie van de opdracht en binnen de opdracht zelf als je die aan het maken bent.

Wanneer je Poging starten selecteert, verschijnt er een venster waarin je de timer moet starten om toegang te krijgen tot de opdracht. Als je nog niet wilt beginnen, selecteer je Annuleren.

Als je Opdracht weergeven ziet in plaats van Poging starten, is er geen tijdslimiet aan de opdracht gekoppeld. Je hoeft de opdracht dan dus niet in de huidige sessie in te leveren.

Als je cursusleider meerdere pogingen heeft toegestaan, geldt de tijdslimiet voor elke poging.

De timer blijft lopen, ook als je niet actief werkt aan de opdracht. Als je een concept opslaat of het opdrachtvenster verlaat, blijft de timer aftellen. Je werk wordt dan opgeslagen en verzonden zodra de tijd om is. Wanneer je Opslaan en sluiten selecteert om later terug te gaan naar de opdracht, zie je een bericht dat de timer blijft doorlopen.

De timer verschijnt onderaan het scherm om je te laten weten hoeveel tijd er nog over is. Je werk wordt opgeslagen en automatisch verzonden als de beschikbare tijd is verstreken.

Student - Secure Assessment


ULTRA: Secure assessments

Your instructor can deliver assignments and tests securely. Secure assessments help promote academic integrity and honesty in student submissions. Your institution may use Respondus tools to administer secure assessments.

About Respondus

Respondus LockDown Browser prevents you from accessing any other materials, including internet browsers or other software, while you have an assessment open. You can’t refer to external information or copy material from these sources while working. Within the LockDown Browser window, the assessment appears like any other Ultra assessment.

Respondus Monitor uses your webcam to prevent you from accessing physical materials during the assessment. Your instructor may also require you to enable your webcam or show your ID to verify that you are who you say you are.

Visit the Respondus Knowledgebase for help

What can I not do during a secure assessment?

If your instructor set up assessment security, you won't be able to:

 • Open the assessment in a standard browser window
 • Open other programs or browser windows
 • Visit other websites
 • Copy and paste
 • Print
 • Add files, links, or videos to your submission content
 • Use certain keyboard shortcuts
 • Use your phone to submit attempts.

  Your instructor may allow you to use the Respondus iPad app. Otherwise, you need to submit a secure assessment using the desktop software.

Download the tools

You need to have Respondus LockDown Browser downloaded on your computer to open a secure assessment in Blackboard Learn. If you haven’t yet downloaded the tools and try to open the assessment, a message appears with links where to download. Select the link to get started.

Respondus Monitor is included in the LockDown Browser software. Your institution uses a unique LockDown Browser download link and application. Your instructor or your institution's help desk can provide you with the download URL.

Open a secure assessment

On the Course Content page, you can see the tools you need to open secure assessments and submit attempts. When you open a secure assessment, the Details & Information panel appears to provide more information about the grade, number of attempts, and other settings. You'll see which tools you need to continue.

Before you begin an attempt, be sure to download the required software. If you haven’t yet downloaded the tools and try to open the assessment, a message appears with links where to download.

Select View assessment. LockDown Browser launches in a new window. If your instructor required Respondus Monitor, the startup sequence begins.

Add text and answer questions in the assessment just as you would in a standard browser. You can save drafts of your work and return at later points to continue work or submit. You can't add files, links, or videos to the editor when you submit a secure assessment.

View an attempt

You'll also need Respondus LockDown Browser to view submitted attempts for secure assessments. After your instructor posts your grade, you can find it in multiple places without needing additional software.

To view the correct answers for your submission, you'll need Respondus LockDown Browser. Open your attempt and select Review results in Respondus LockDown Browser to launch the tool.

Offline Submissions (Student)


ULTRA: Offline submissions

Your instructor can add assessments that don't require you to upload a submission.

Examples of offline work:

 • Oral presentations
 • Science fair projects
 • Acting performances
 • Artwork delivered in person
 • Face-to-face team building exercises, panel discussions, and debates

You can view the assessment alongside other content on the Course Content page and on your global and course grades pages. When you access the assessment from these course areas, you're informed you can't submit work online. Your instructor can add instructions, files, a rubric, and goals to help you prepare for the offline work. You can also participate in the assessment's conversations if enabled.

For offline submissions, you can't submit multiple attempts and your instructor can't add a time limit.

When your instructor assigns a grade, you're notified in your activity stream.

On your Course Grades page, your grade appears with Submitted offline. If your instructor used a rubric to grade, the grade pill displays a rubric icon.