Opdrachtcijfers

Op deze pagina

  Wat zijn mijn opdrachtcijfers?

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor informatie over het weergeven van cijfers.

  Je kunt de cijfers en feedback bekijken op je pagina Mijn cijfers. Je kunt ook de pagina Controleer het overzicht van verzendingen openen en het cijfer en de feedback in context bekijken. Opdrachten krijgen niet automatisch een cijfer. Elke opdracht moet door de cursusleider worden beoordeeld.

  Meer informatie over de pagina Mijn cijfers

  Pagina Controleer het overzicht van verzendingen

  Selecteer, om je cijfer en feedback te bekijken, dezelfde koppeling in je cursus die je hebt gebruikt om je opdracht mee te verzenden. De pagina Controleer het overzicht van verzendingen wordt weergegeven: Als je een bestand hebt geüpload, wordt het automatisch in de browser geopend.

  Als je bestand niet automatisch in de browser wordt geopend, heeft je instelling inline weergave niet ingeschakeld.

  Wijs naar een opmerkingenpictogram om de opmerkingen te lezen die de cursusleider heeft toegevoegd. Selecteer gemarkeerde tekst om te kijken of de cursusleider een opmerking heeft toegevoegd. Je kunt ook in- en uitzoomen, en naar andere pagina's in het bestand navigeren.

  Via het menu in de inline viewer kun je het bestand ook downloaden en printen. Aantekeningen worden niet weergegeven in het gedownloade of afgedrukte bestand.

  Als je cursusleider een rubriek heeft gebruikt om je werk te beoordelen, selecteer je het pictogram Rubriek weergeven voor meer details.

  Een video bekijken over het controleren van cijfers voor opdrachten


  Welke bestandstypen worden in de browser geopend?

  Als inline weergave is ingeschakeld, kun je verzonden bestanden openen in het scherm met cijfers. Documenttypen die weergegeven kunnen worden in het scherm met cijfers zijn onder andere DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX en PDF. De oorspronkelijke opmaak en ingesloten afbeeldingen blijven behouden.

  De inline viewer wordt ondersteund door huidige versies van Firefox, Chrome, Safari en Internet Explorer.

  Als je een bestand hebt geüpload dat niet wordt ondersteund door de inline viewer, wordt de viewer niet weergegeven.


  Anoniem beoordelen

  Op de pagina's Controleer het overzicht van verzendingen en Mijn cijfers wordt het pictogram voor Anoniem beoordeeld weergegeven als de opdracht is beoordeeld zonder dat je naam werd getoond.

  Je cursusleider kan meerdere beoordelaars aanwijzen om je opdrachten te beoordelen om zo tot een volstrekt eerlijke en objectieve beoordeling te komen. De cursusleider bepaalt of je feedback kunt zien van alle beoordelaars.


  ULTRA: Wat zijn mijn opdrachtcijfers?

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het weergeven van cijfers.

  Opdrachten krijgen niet automatisch een cijfer. Je cursusleider moet iedere opdracht beoordelen en het cijfer en de feedback posten.

  Alle cijfers die een cursusleiders post, kun je terugvinden in je activiteitenstream. Selecteer Je cijfer bekijken om je cijfer weer te geven. Als je cursusleider feedback heeft toegevoegd, wordt deze achter de titel van de opdracht weergegeven.

  Meer informatie over de activiteitenstream

  Je kunt de opdracht ook in je cursus openen om je cijfer en de feedback in context te bekijken.

  Jouw cijfers worden ook weergegeven op de pagina's met algemene cijfers en cursuscijfers.

  Meer informatie over de toegang tot cijfers


  ULTRA: Mijn beoordeelde opdracht weergeven in de browser

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over inline weergave.

  Selecteer, om je cijfer en feedback te bekijken, dezelfde koppeling in je cursus die je hebt gebruikt om je opdracht mee te verzenden. Je kunt het cijfer van je opdracht ook bekijken op een van de cijferpagina's.

  Deze bestandstypen worden rechtstreeks in de browser geopend en kunnen door cursusleiders van aantekeningen worden voorzien:

  • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
  • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
  • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
  • PDF

  Cursusleiders kunnen andere documenttypen bekijken in de browser, zoals afbeeldingen en video's, maar hier kunnen geen aantekeningen aan worden toegevoegd.

  Als je bestand niet automatisch in de browser wordt geopend, heeft je instelling inline weergave niet ingeschakeld.

  Wijs naar een opmerkingenpictogram om de opmerkingen te lezen die de cursusleider heeft toegevoegd. Selecteer gemarkeerde tekst om te kijken of de cursusleider een opmerking heeft toegevoegd. Je kunt ook in- en uitzoomen, en naar andere pagina's in het bestand navigeren.

  Selecteer het pictogram Meer opties om het menu te openen en selecteer Bestand verbergen of Bestand downloaden. Via het menu in de inline viewer kun je het bestand ook downloaden en printen. Aantekeningen worden niet weergegeven in het gedownloade of afgedrukte bestand.


  ULTRA: Studentenweergave van rubriek

  Selecteer de beoordeelde inzending op de pagina Cursusinhoud om het venster Details en informatie te openen. Als de cursusleider een rubriek heeft gebruikt om je inzending te beoordelen, selecteer je Dit item is beoordeeld met een rubriek om de rubriek naast de opdracht weer te geven.

  Je kunt afzonderlijke criteria uitvouwen om de prestatieniveaus te bekijken. De toegekende prestatieniveaus zijn gemarkeerd.


  ULTRA: Cijfers voor meerdere pogingen

  Als de cursusleider dit heeft toegestaan, kun je meerdere pogingen inleveren voor een opdracht. De cursusleider bepaalt hoe het cijfer wordt berekend als je meerdere inzendingen verstuurt:

  • Gemiddelde van alle pogingen
  • Eerst beoordeelde poging
  • Laatst beoordeelde poging
  • Hoogst beoordeelde poging
  • Laagst beoordeelde poging

  In het venster Details en informatie van de opdracht kun je je huidige cijfer zien en de gebruikte berekeningsmethode. Selecteer je cijfer om details weer te geven en je inzendingen te bekijken.

  In het venster Inzending kun je zien welke pogingen cijfers en feedback hebben. Selecteer de poging die je wilt bekijken. De inzending wordt geopend en je kunt je cijfer bekijken en hoe dit is berekend. Je kunt nog eens nakijken wat je precies hebt ingeleverd en het venster Feedback uitklappen als de cursusleiders opmerkingen heeft toegevoegd. Er verschijnt een bericht als de cursusleider het definitieve cijfer voor de opdracht heeft gewijzigd.

  Als je een opdracht te laat hebt ingeleverd, zie je hiervan een melding in het venster Inzending en op de pagina van de opdracht.

  Je kunt ook zien hoeveel pogingen je hebt op de pagina Cursuscijfers. Je kunt zien welke pogingen je hebt ingeleverd voor de einddatum en welke inzendingen te laat zijn of zullen zijn.

  Meer informatie over de pagina Cursuscijfers


  ULTRA: Kleuren van cijferbal

  De kleur van de cijferbal voor elke vraag van de opdracht en het totale opdrachtcijfer zijn gebaseerd op het cijfertoekenningsschema dat de cursusleider heeft gekozen. Voor het standaard-cijfertoekenningsschema worden de kleuren bijvoorbeeld als volgt toegewezen:

  > 90% = groen

  89-80% = geel/groen

  79-70% = geel

  69-60% = oranje

  59-50% = rood