Tekst kopiëren en plakken om gegevensverlies te voorkomen

Als je tekst aan je cursus toevoegt, kun je gegevensverlies voorkomen als een internetverbinding wordt verbroken of er een softwarefout optreedt. Je kunt tekst invoeren in een eenvoudige offline teksteditor, zoals Notepad of TextEdit, en je werk vervolgens in je cursus kopiëren en plakken.

Je kunt ook voordat je je tekst verzendt of opslaat een kopie maken van alle tekst die je wilt toevoegen. Selecteer de tekst en klik met de rechtermuisknop om te kopiëren. Je kunt ook toetsencombinaties gebruiken om te kopiëren en plakken:

 • Windows: Ctrl + A om alle tekst te selecteren, Ctrl + C om te kopiëren en Ctrl + V om te plakken.
 • Mac: Command + A om alle tekst te selecteren, Command + C om te kopiëren en Command + V om te plakken.

Kan ik tekst uit Microsoft® Word plakken?

Je krijgt de beste resultaten als je rechtstreeks in de editor typt en de tekst met de beschikbare opties opmaakt.

Je kunt problemen ondervinden als je tekst van een Word-document rechtstreeks in de editor kopieert en plakt. Je oorspronkelijke opmaak kan verkeerd worden weergegeven. Verder kan het zijn dat je opmaak niet kunt toevoegen of verwijderen nadat je de tekst in de editor hebt geplakt. Om deze opmaakproblemen te voorkomen, kun je de opmaak verwijderen en opnieuw opmaken met de opties in de editor.

Om de Word-opmaak te verwijderen nadat je de tekst in de editor plakt, selecteer je alle tekst en selecteer je het pictogram Opmaak verwijderen. Gebruik deze optie alleen als je begrijpt dat alle opmaak verwijderd wordt. Alle opsommingstekens, genummerde lijsten, regelafstand, gecentreerde tekst en lettertype-opmaak en -grootte worden verwijderd.

Of je kunt, voordat je je tekst in de editor toevoegt, de tekst in een eenvoudige offline teksteditor plakken, zoals Notepad of TextEdit, en de opmaak verwijderen. Vervolgens kun je de tekst in de editor plakken en naar wens opmaken.


Tekst toevoegen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van Ultra voor informatie over het toevoegen van tekst.

De editor wordt overal waar je tekst kunt bewerken en opmaken weergegeven, zoals in opdrachten, toetsen, discussies en dagboeken.

Je kunt de opties in de editor ook gebruiken om bestanden toe te voegen, multimedia in te sluiten en vergelijkingen, koppelingen en tabellen in te voegen. Je bepaalt zelf hoe de inhoud wordt weergegeven en je kunt de volgorde en het uiterlijk altijd wijzigen.

De standaardweergave is WYSIWYG (What You See Is What You Get). Je kunt het pictogram Weergave HTML-code selecteren en code bewerken of toevoegen.

Je kunt ook met de rechtermuisknop op tekst klikken om veelgebruikte opties weer te geven. Het menu verandert op basis van de locatie van de cursor en of je het wel of niet hebt geselecteerd.

Druk op Alt + F10 om met je toetsenbord naar de werkbalk van de editor te gaan. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Het eerste pictogram links in de bovenste rij krijgt dan de focus. Gebruik de pijltoetsen rechts en links om vooruit en achteruit te gaan. Met de pijltoetsen omhoog en omlaag kun je niet naar verschillende rijen navigeren. Gebruik de pijltoetsen om naar het einde van een rij te gaan en vervolgens omhoog of omlaag om naar de volgende rij te gaan.

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over de editor gebruiken.


Regelafstand aanpassen

Je kunt een CSS-instelling wijzigen om de afstand van tekstregels in de editor aan te passen. Je kunt ook de methode gebruiken voor afstand voor items in opsommingstekens en genummerde lijsten.

 1. Selecteer de tekst waaraan je regelafstand wilt toevoegen.
 2. Selecteer het pictogram CSS bewerken om een apart venster te openen.
 3. Je kunt de Regelhoogte in twee menu's instellen:
  • Selecteer een optie in het tweede menu, zoals ems.
  • Selecteer in het eerste menu (waarde) en voer een waarde in. Voer voor ons voorbeeld '2' in, zodat tekst met twee witregels wordt weergegeven indien gebruikt in combinatie met ems.
 4. Selecteer Bijwerken. Je nieuwe regelafstand wordt in de editor weergegeven.
 5. Selecteer Verzenden.

Met lijsten werken

In de editor kun je opsommingstekens en genummerde lijsten toevoegen aan je tekst.

 • Genummerde lijst: Kies uit de beschikbare opties in de lijst:
  • Standaard: Cijfers
  • Alfabetisch
  • Romeinse cijfers
  • Griekse symbolen
 • Lijst met opsommingstekens: Kies uit gevulde cirkel, open cirkel, schijf of vierkant.

Afstand aanpassen tussen items met opsommingstekens en nummers

Je kunt de afstand tussen items met opsommingstekens en nummers aanpassen met de optie CSS bewerken. Of je kunt de afstand vergroten tussen items met opsommingstekens en nummers in de weergave WYSIWYG (What You See Is What You Get) of HTML-code.

Lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten hebben standaard dezelfde afstand als regels in een alinea. Met de tag <li> wordt een nieuw item met een opsommingsteken of een genummerd item gemaakt.

Afstand aanpassen in de WYSIWYG-weergave

Maak de lijst, open de WYSIWYG-weergave en plaats de muisaanwijzer aan het einde van elke regel met een item met een opsommingsteken of een genummerd item en druk op Shift + Enter. Er wordt nu een extra witregel ingevoegd tussen de items in de lijst. Als je de toetscombinatie nog een keer indrukt, wordt er nog een witregel toegevoegd. In de codeweergave zie je <br /><br /> voor elke ingevoegde witregel. Deze code verschijnt binnen de afsluitende tag (</li>) van elk item met een opsommingsteken of genummerd item.

Afstand aanpassen in de codeweergave

Als je zelf de afstand wilt bepalen tussen lijstitems, moet je de codeweergave gebruiken. Selecteer het pictogram Weergave HTML-code om het codevenster te openen. Je kunt een afstand toevoegen aan elke tag van een lijstitem. De afstand wordt toegevoegd aan het einde van elk item met een opsommingsteken of genummerd item, zodat er ruimte ontstaat tussen de lijstitems.

Je kunt de alinea-afstand op dezelfde manier aanpassen.


Lijnen en horizontale regels invoegen

Je kunt lijnen en horizontale regels invoegen aan inhoud die je in de editor toevoegt.

Selecteer het pictogram Lijn om een dunne horizontale lijn toe te voegen aan de huidige cursorpositie, over de gehele breedte van het tekstgebied.

Selecteer het pictogram Horizontale regel om een dunne, gecentreerde lijn toe te voegen. Je kunt de volgende opties instellen:

 • De breedte in pixels of als een percentage van de totale beschikbare breedte van het tekstgebied.
 • De hoogte van de lijn ten opzichte van de huidige positie.
 • Al dan geen schaduw. De standaardinstelling is met schaduw.

Gebruik het menu Breedte om te kiezen tussen Pixels en Percentage. Gebruik het menu Hoogte om te kiezen tussen Normaal of een stapsgewijze hoogtetoename van 1 tot 5. Selecteer Invoegen om de lijn toe te voegen.


Je spelling controleren

De instelling bepaalt of deze optie beschikbaar is.

Selecteer het pictogram Spellingcontrole in-/uitschakelen om de automatische spellingcontrole in of uit te schakelen. Je kunt de taal van het woordenboek in het menu wijzigen. Instellingen en cursusleiders kunnen spellingcontrole uitschakelen. De instelling bepaalt welke woordenboeken voor spellingcontrole geladen worden.

Je ziet golvende rode lijnen onder woorden die mogelijk fout gespeld zijn of niet in het geladen woordenboek voorkomen. Als je verdergaat met typen, wordt de spellingcontrole uitgeschakeld.

Klik met de rechtermuisknop op een onderstreept woord om een menu weer te geven:

 • Bekijk een lijst met voorgestelde verbeteringen.
 • Deze verbetering negeren.
 • Het aangegeven woord altijd negeren.

Koppelingen toevoegen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over koppelingen toevoegen.

Je kunt een koppeling opgeven naar een website, een bestand op je computer of bestandsopslagruimte van de cursus, zoals de Content Collection, als je instelling hier toegang toe heeft.

Selecteer tekst of een object en selecteer de koppeling Koppeling invoegen/bewerken om een nieuwe of bestaande koppeling toe te voegen. Als je een koppeling wilt verwijderen, selecteer je de koppeling en het pictogram Koppeling verwijderen. Je kunt ook koppelingen toevoegen en verwijderen met de rechtermuisknop. Je moet het protocol http:// gebruiken wanneer je een adres voor de koppeling typt of plakt.

De pictogrammen voor Koppeling invoegen/bewerken en Koppeling verwijderen worden lichter gekleurd weergegeven en zijn niet beschikbaar, tenzij je tekst of een object selecteert.

Selecteer in het menu Doel waar de koppeling geopend moet worden, bijvoorbeeld in een nieuw venster.

Typ desgewenst een titel voor het venster of frame dat wordt weergegeven als gebruikers de koppeling selecteren. Selecteer eventueel een koppelingklasse. Als er geen andere keuzes zijn, geeft het menu mogelijk alleen Niet ingesteld weer.


Tekst zoeken en vervangen

Gebruik het pictogram Zoeken om naar tekst te zoeken en deze eventueel te vervangen door andere tekst.

Tekst zoeken

Selecteer het tabblad Zoeken in het venster en typ de tekst die je wilt zoeken.

Gebruik de keuzerondjes om aan te geven in welke Richting je vanaf de huidige cursorpositie wilt zoeken. Schakel het selectievakje Hoofdletters en kleine letters in als je rekening wilt houden met het onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. Schakel dit selectievakje uit als je geen rekening wilt houden met het onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. Als de tekst is gevonden, wordt deze gemarkeerd in het vak.

Selecteer Volgende zoeken om naar de volgende positie te gaan waar de zoektekst voorkomt of selecteer Afsluiten om het venster te sluiten.

Je kunt ook het tabblad Vervangen selecteren als je tekst wilt gaan vervangen.

Tekst vervangen

Typ in het vak Vervangen door de tekst die je wilt vervangen en kies een actie:

 • Vervangen: de zoektekst op de volgende positie vervangen.
 • Alles vervangen: de zoektekst op alle posities vervangen.
 • Volgende zoeken: de zoektekst op de volgende positie markeren, maar niet vervangen.

Je kunt ook het tabblad Zoeken selecteren als je tekst alleen wilt zoeken.


ULTRA: Tekst toevoegen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van de originele ervaring voor informatie over het toevoegen van tekst.

De editor wordt overal waar je tekst kunt opmaken weergegeven, zoals in opdrachten, toetsen en discussies.

Je kunt lijsten met opsommingstekens en nummers, en vette en cursieve tekst toevoegen. Gebruik het menu Tekststijl om koppen toe te voegen.

Je kunt ook de wiskundige editor starten om wiskundige formules in je tekst op te nemen. De WIRIS-editor wordt in een nieuw venster geopend.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.


ULTRA: Koppelingen toevoegen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de help van de Ultra-ervaring voor informatie over het toevoegen van koppelingen.

Je kunt koppelingen aan je tekst toevoegen terwijl je in de editor werkt. Als je een koppeling wilt toevoegen, selecteer je het pictogram Koppeling invoegen/bewerken. Typ of plak waarden voor Koppelings-URL en Koppelingtekst. Je moet het protocol http:// gebruiken. Selecteer Invoegen om de koppeling op te slaan.

Je kunt ook een koppeling aan tekst toevoegen die je al hebt ingevoerd. Markeer de tekst en selecteer het pictogram Koppeling invoegen/bewerken . De koppelingtekst wordt automatisch toegevoegd op basis van de tekst die je in de editor hebt geselecteerd.


ULTRA: LTI-item invoegen

Gebruik de optie LTI-item invoegen/bewerken om inhoud te zoeken en toe te voegen die je instelling toestaat via de Inhoudsmarkt.

Zie je de tool niet die je nodig hebt? Neem contact op met je beheerder.