Waar wordt de editor weergegeven?

Ziet dit er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het vinden van de editor.

Met de editor kun je tekst toevoegen en opmaken, bestanden toevoegen, multimedia insluiten en vergelijkingen, koppelingen en tabellen invoegen. Gebruik de opties in de editor als je werkt aan opdrachten, toetsen, discussies, dagboeken, blogs, wiki's, etc.

Content editor example for adding text

Druk op Alt + F10 om met je toetsenbord naar de werkbalk van de editor te gaan. Op een Mac gebruik je Fn + OPT + F10. Het eerste pictogram links in de bovenste rij krijgt dan de focus. Gebruik de pijltoetsen rechts en links om vooruit en achteruit te gaan. Met de pijltoetsen omhoog en omlaag kun je niet naar verschillende rijen navigeren. Gebruik de pijltoetsen om naar het einde van een rij te gaan en vervolgens omhoog of omlaag om naar de volgende rij te gaan.


Pictogrammen en opties in de editor

Ziet dit er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over opties in de editor.

Iedere optie in de editor heeft een pictogram. Sommige opties hebben een optiemenu.

Selecteer de drie puntjes Meer aan de rechterkant van de eerste rij om alleen de meest gebruikte tekstopties weer te geven. Sommige opties worden in verschillende rijen weergegeven als je de rijen in de editor uitvouwt of samenvouwt.

Niet-beschikbare opties worden lichter gekleurd weergegeven. De optie Koppeling verwijderen is bijvoorbeeld alleen beschikbaar nadat je een tekst of object geselecteerd hebt waarbij al een koppeling in het tekstvak staat. De opties voor het wijzigen van een tabel worden alleen beschikbaar wanneer een tabel wordt gemaakt en geselecteerd.

Instellingen en cursusleiders kunnen de spellingscontrole uitschakelen en door de opties van de wiskundige editor bladeren.

Rij 1

Opties in rij 1
Opties Beschrijving
Deze stijl vet weergeven of verwijderen voor de geselecteerde tekst.
Deze stijl schuin weergeven of verwijderen voor de geselecteerde tekst.
Deze stijl onderstreept weergeven of verwijderen voor de geselecteerde tekst.
Doorstrepen: Geef tekst weer met een horizontale lijn door de letters.
Selecteer een alineastijl voor de tekst uit de lijst.
Selecteer het lettertype voor de tekst uit de lijst met alle beschikbare lettertypen.
Selecteer de grootte van de tekst uit een lijst.
Maak een lijst met opsommingstekens.
Maak een genummerde lijst.
Selecteer de tekstkleur in het kleurenstaalvak.
Selecteer de markeringskleur. De kleur wordt als achtergrond weergegeven.
Verwijder alle opmaak, zodat alleen platte tekst wordt weergegeven.
Knip de geselecteerde items.
Kopieer de geselecteerde items.
Plak de laatst gekopieerde of geknipte items.
Tekst zoeken en vervangen.
Maak de vorige bewerking ongedaan.
Herhaal de vorige bewerking (alleen beschikbaar als een actie ongedaan is gemaakt).
Lijn tekst links uit.
Centreer tekst.
Lijn tekst rechts uit.
Lijn tekst op de linker- en rechtermarge uit.
Inspringing vergroten: Verplaats de tekst of het object naar rechts. Klik nogmaals om verder in te springen.
Inspringing verkleinen (uitspringing): verplaats de tekst of het object naar links. Klik nogmaals om inspringen verder te verkleinen. Je kunt inspringen van tekst niet verder verkleinen na de linkermarge.
Vouw de editoropties uit: Toont meer of minder opties, afhankelijk van de huidige status van het venster van de editor.

Rij 2

Opties in rij 2
Opties Beschrijving
Superscript: Geef de geselecteerde tekst net boven je reguliere tekst weer of verwijder deze stijl voor de geselecteerde tekst.
Subscript: Geef de geselecteerde tekst net onder je reguliere tekst weer of verwijder deze stijl voor de geselecteerde tekst.
Selecteer tekst of een object en selecteer de koppeling Koppeling invoegen/bewerken om een nieuwe of bestaande koppeling toe te voegen. Je kunt een koppeling opgeven naar een website, een bestand op je computer, of de opslaglocatie van de cursus, zoals de Content Collection.
Verwijder de hyperlink van tekst of een object.
Voer tekst links van de muisaanwijzer in.
Voer tekst rechts van de muisaanwijzer in (standaardinstelling).
Voeg een dunne horizontale lijn toe aan de huidige positie van de muisaanwijzer, over de gehele breedte van het tekstgebied.
Voeg een vaste spatie in op de huidige positie van de muisaanwijzer.
Start de automatische spellingcontrole. Je kunt een andere taal uit de lijst selecteren.
Open de visuele editorpagina met wiskundige vergelijkingen.
Geef alle niet-afdrukbare tekens weer. Selecteer het pictogram nogmaals om de tekens weer te verbergen.
Hiermee kun je de tekst opmaken als een ingesprongen blok.
Open het venster Speciaal teken selecteren. Selecteer een symbool dat je wilt invoegen op de huidige positie van de muisaanwijzer.
Open het venster Emoticon invoegen. Selecteer de emoticon die je wilt invoegen op de plaats van de muisaanwijzer.
Gebruik verankeringen voor het positioneren van andere items en objecten, zoals afbeeldingen. Plaats de muisaanwijzer op de positie waar je de verankering wilt invoegen en open het venster Verankering invoegen/bewerken.
Open het venster Tabel invoegen/bewerken. Als je op het pictogram binnen een tabel klikt, wordt er binnen de bestaande tabel een nieuwe tabel gemaakt.
Verwijder de tabel die momenteel is geselecteerd.
Open het venster Tabeleigenschappen.
Open het venster Tabelrij-eigenschappen.
Open het venster Tabelceleigenschappen.
Voeg een lege tabelrij in boven de muisaanwijzer.
Voeg een lege tabelrij in achter de muisaanwijzer.
Hiermee verwijder je de huidige rij uit de tabel. Als je meerdere rijen selecteert, worden ze allemaal verwijderd.
Hiermee voeg je een lege tabelkolom in links van de muisaanwijzer.
Hiermee voeg je een lege tabelkolom in rechts van de muisaanwijzer.
Hiermee verwijder je de huidige kolom uit de tabel. Als je meerdere kolommen selecteert, worden ze allemaal verwijderd.
Open het venster Broncode om de code rechtstreeks te bewerken. Deze functie is opgenomen voor ervaren webontwikkelaars.
Open het venster Toegankelijkheidscontrole: geeft gedetecteerde toegankelijkheidsproblemen weer.
Codevoorbeeld invoegen/bewerken: voeg code uit verschillende programmeertalen toe, zoals HTML/XML, JavaScript, CSS, PHP, Ruby, Python, Java, C, C# en C++. Deze functie is opgenomen voor ervaren webontwikkelaars.
Open een voorbeeldvenster om te bekijken hoe je inhoud wordt weergegeven als je verzendt.
Open de Help van de editor.
Vouw het editorvenster uit om het browservenster te vullen.

Inhoud toevoegen:voeg verschillende typen inhoud toe en in, inclusief inhoud uit de Content Collection, Blackboard Collaborate, Digication, Flickr, SlideShares en YouTube.

ULTRA: Waar wordt de editor weergegeven?

De editor wordt weergegeven op de meeste plekken waar je tekst kunt toevoegen. Je kunt de editor gebruiken om tekst toe te voegen en op te maken, media in te sluiten, bestanden bij te voegen, en vergelijkingen, koppelingen en tabellen in te voegen.

Als je de editor op een kleiner scherm bekijkt, selecteer je het plusteken of de pictogrammen met pijlen om het bijbehorende vervolgkeuzemenu of de tweede rij-opties weer te geven. 

Gebruik de opties in de editor als je werkt aan opdrachten, toetsen, discussies, berichten, gesprekken, dagboeken, etc.

Wanneer je de editor opent op een kleiner scherm, worden de opties voor eenvoudige toegang kleiner weergegeven in menu's of tweede regel-menu's die geopend blijven totdat je het menu opnieuw selecteert of een ander menu selecteert:

Druk op Alt + F10 om met je toetsenbord naar de werkbalk van de editor te gaan. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Het eerste pictogram links in de bovenste rij krijgt dan de focus. Gebruik de pijltoetsen rechts en links om vooruit en achteruit te gaan. Met de pijltoetsen omhoog en omlaag kun je niet naar verschillende rijen navigeren. Gebruik de pijltoetsen om naar het einde van een rij te gaan en vervolgens omhoog of omlaag om naar de volgende rij te gaan.


ULTRA: Pictogrammen en opties in de editor

Iedere optie in de editor heeft een pictogram. Sommige opties hebben een optiemenu.

ultra_editor_alignmentOptions
Pictogrammen en opties in editor
Pictogrammen Opties Beschrijving
Menu Tekststijl:
Titel
Kop
Subkop
Alinea
Selecteer een vooraf opgemaakte alineastijl in de lijst voor de geselecteerde tekst.
Lettertypestijl Je kunt kiezen uit de volgende lettertypes: Arial, Comic Sans MS, Courier New, Noto, Open Sans, Times New Roman en Verdana.
Tekengrootte De tekengrootte wordt standaard bepaald voor het gekozen lettertype.
Kleurkiezer (tekstkleur) Je kunt kiezen uit de volgende tekstkleuren: zwart (standaard), grijs, paars, blauw, groen en rood.
Vet Deze stijl vet weergeven of verwijderen voor de geselecteerde tekst.
Cursief Deze stijl schuin weergeven of verwijderen voor de geselecteerde tekst.
Onderstrepen Deze stijl onderstreept weergeven of verwijderen voor de geselecteerde tekst.
Menu Tekstopties De tekstopties openen een tweede regel-menu met de volgende opties: je kunt kiezen uit superscript, subscript en doorgehaalde tekst.
Opmaakstijl: Doorstrepen Geef tekst weer met een horizontale lijn door de letters.
Opmaakstijl: Subscript Geef de geselecteerde tekst net boven je reguliere tekst weer of verwijder deze stijl voor de geselecteerde tekst.
Opmaakstijl: Superscript Geef de geselecteerde tekst net onder je reguliere tekst weer of verwijder deze stijl voor de geselecteerde tekst.
Overeenstemmingsopties De tekstopties openen een vervolgkeuzemenu met de volgende opties: je kunt kiezen uit tekst links uitlijnen, centreren, rechts uitlijnen en uitvullen.
Links uitlijnen Tekst links uitlijnen.
Centreren Tekst centreren.
Rechts uitlijnen Tekst rechts uitlijnen.
Uitvullen Tekst uitvullen.
Menu Lijstopties De lijstopties openen een tweede regel-menu met de volgende opties: je kunt kiezen uit genummerde lijsten en lijsten met opsommingstekens. Deze bevat ook de optie voor de regelhoogteruimte.
Lijststijl: Lijst met opsommingstekens Maak een lijst met opsommingstekens.
Lijststijl: Genummerde lijst Maak een genummerde lijst.
Menu Opties voor regelhoogte De opties voor regelhoogte openen een vervolgkeuzemenu met de volgende opties: Je kunt kiezen uit regelafstand 1, 1.15, 1.5 en 2.
Wiskundige formule invoegen/bewerken Hiermee open je de visuele editor voor wiskundige vergelijkingen of bewerk je de geselecteerde vergelijking.
Ongedaan maken De laatste actie die is uitgevoerd ongedaan maken.
Opmaak wissen De bestaande opmaak in een geselecteerd deel tekst wordt gewist.
Koppeling invoegen/bewerken Voeg een URL toe of bewerk een URL van een link naar een website, pagina of bestand.
Lokale bestanden invoegen Upload een bestand van je computer of apparaat om dit in de editor in te sluiten. Je kunt het weergeven als bestandsbijlage of inline met andere tekst, als dit wordt toegestaan in de browser.
Menu Inhoud invoegen Met de inhoudselector kun je kiezen tussen invoegen of bewerken: afbeeldingen van web, media van web, YouTube™-video's, inhoud uit cloudopslag en LTI-items.
Afbeelding van web invoegen/bewerken Integreer een afbeelding in het tekstgebied of bewerk een bestaande, geselecteerde afbeelding. Je kunt afbeeldingen toevoegen via een URL.
Media van web invoegen/bewerken Hiermee kun je een URL voor een video van een YouTube™- of Vimeo™-kanaal toevoegen of bewerken en je kunt ook Enterprise Office365-bestanden insluiten.
YouTube-video invoegen Je kunt bladeren door inhoud die wordt gehost door externe inhoudsprovider YouTube, en de gewenste inhoud vervolgens toevoegen.
Vanuit cloudopslag invoegen Je kunt door inhoud in cloudopslagaccounts bladeren en de gewenste inhoud toevoegen.
LTI-item invoegen/bewerken Je kunt bestanden of tools toevoegen die je instelling toestaat via de Inhoudsmarkt.
Opname invoegen/bewerken Maak een opname en voeg het bestand in met de camera en microfoon van je apparaat.

Alleen beschikbaar voor cursusleiders in het gedeelte Feedback van opdrachten. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.