Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Tabellen toevoegen in de editor

Je kunt tabellen toevoegen en opmaken in de editor. De editor wordt overal waar je tekst kunt bewerken weergegeven, zoals in opdrachten, toetsen, discussies en dagboeken. Je bepaalt zelf hoe de inhoud wordt weergegeven en je kunt de volgorde en het uiterlijk altijd wijzigen.

Om er zeker van te zijn dat je inhoud voor alle gebruikers toegankelijk is, gebruik je tabellen alleen om gegevens weer te geven en niet voor lay-out- en presentatiedoeleinden. Blinde gebruikers gebruiken bijvoorbeeld schermlezers om tekst op het web hardop voor te lezen. Door schermlezers voorgelezen tabelgegevens kunnen lastig te begrijpen zijn voor gebruikers.

Plaats je muisaanwijzer in het tekstvak van de editor waar je een tabel wilt toevoegen en selecteer het pictogram Tabel invoegen/bewerken. Je kunt ook met de rechtermuisknop klikken.

De meeste tabelopties worden lichtgekleurd weergegeven en zijn niet beschikbaar, tenzij je een bestaande tabel opent in het tekstgebied.

Om de omvang van een tabel te wijzigen, sleep je de hoeken of zijkanten van een tabel.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren.


Tabeleigenschappen

Als je een tabel toevoegt, kun je de basiseigenschappen van de tabel instellen op het tabblad Algemeen.

Het systeem gebruikt pixels voor opvulling, afstand en randen. Je kunt pixels gebruiken of een percentage van de beschikbare weergave voor de breedte en hoogte van de tabel. Als je het vak voor de hoogte leeg laat, wordt de grootte van de tabel automatisch aan de inhoud aangepast.

Als je geen tabeluitlijning selecteert, wordt de huidige paragraafuitlijning gebruikt.

Selecteer het selectievakje Tabelbijschrift zodat je een titel toe kunt voegen die gecentreerd over je tabel wordt weergegeven.

Het tabblad Geavanceerd

Op het tabblad Geavanceerd kun je extra eigenschappen van de tabel instellen via menu's en gekleurde vakken. Je kunt ook informatie toevoegen over de volgende eigenschappen:

  • ID: Voer de tabel-ID in.
  • Samenvatting: Voer een beschrijving voor de tabel in.
  • Stijl: Hiermee kun je via HTML-code instellingen voor de plaatsing, grootte, weergave en rand vervangen.
  • Taalcode: Voer een standaard taalcode in als de inhoud in de tabel in een andere taal is dan de rest van de pagina.

Je kunt een grafische afbeelding gebruiken als achtergrond van de tabel. Voer een URL in om een koppeling te maken naar een afbeeldingsbestand buiten het systeem. Je moet het protocol http:// gebruiken. Je kunt ook naar een afbeelding bladeren in de opslaglocatie van de cursus.


Tabelrij- en celeigenschappen instellen

Je kunt opmaakparameters opgeven om te bepalen hoe de inhoud van tabelrijen of cellen wordt weergegeven. Selecteer een tabel en vervolgens het pictogram voor de Tabelrij-eigenschappen of Tabelceleigenschappen.

Op het tabblad Algemeen kun je de basiseigenschappen instellen voor rijen en cellen, zoals de uitlijning. Als je geen hoogte voor een rij instelt, wordt de rij automatisch aan de inhoud aangepast.

Als je een wijziging doorvoert, selecteer je de bij te werken rijen of cellen in het menu onderaan het venster.

Voor een beschrijving van een aantal van de Geavanceerde eigenschappen, zoals Taalcode en Achtergrondafbeelding, ga je naar het gedeelte Tabeleigenschappen.


Tabellen bewerken

Selecteer een tabel in het tekstvak van de editor om de opties voor het bewerken van tabellen in te schakelen.

Opties voor het bewerken van tabellen
OptieBeschrijving
Open het venster Tabel invoegen/bewerken. Als je op het pictogram binnen een tabel klikt, wordt er binnen de bestaande tabel een nieuwe tabel gemaakt.
Open het venster Tabelrij-eigenschappen.
Open het venster Tabelceleigenschappen.
Hiermee voeg je een lege rij in voor de muisaanwijzer.
Hiermee voeg je een lege rij in achter de muisaanwijzer.
Hiermee verwijder je de huidige rij uit de tabel. Als je meerdere rijen selecteert, worden ze allemaal verwijderd.
Hiermee voeg je een lege tabelkolom in links van de muisaanwijzer.
Hiermee voeg je een lege tabelkolom in rechts van de muisaanwijzer.
Hiermee verwijder je de huidige kolom uit de tabel. Als je meerdere kolommen selecteert, worden ze allemaal verwijderd.
Hiermee voeg je twee of meer geselecteerde cellen samen tot één cel.
Hiermee splits je tabelcellen die eerder zijn samengevoegd. Als de cel of cellen niet de cellen zijn die je hebt samengevoegd, dan gebeurt er niets.