Profielen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de helpfunctie van Ultra voor informatie over het openen van je profiel.

Een profiel is niet hetzelfde als je gebruikersaccount.

Een gebruikersaccount is je studentregistratie-informatie van je instelling. Indien toegestaan, kun je je persoonlijke gegevens bewerken om de informatie over je gebruikersaccount aan te passen.

Meer informatie over persoonlijke gegevens

Een profiel weerspiegelt hoe je jezelf wilt voorstellen aan je medestudenten, klasgenoten en werkgevers. In je Blackboard-profiel bepaal jij hoe je genoemd wordt, deel je je academische interesses en meer.

Profielen worden opgeslagen in de Blackboard-cloud, niet lokaal op de instelling. Je kunt je profiel tijdens je academische en professionele leven meenemen. Als je na je studie ergens anders gaat studeren of gaat werken, kun je hetzelfde profiel blijven gebruiken om je academische relaties en netwerken te onderhouden.

Maximaal rendement halen uit je profiel

Je moet jezelf correct presenteren in je Blackboard-profiel. Je profiel is bedoeld om je leven lang academisch en professioneel mee te netwerken. Steeds meer werkgevers voeren een sociale screening uit van sollicitanten om te kijken of het karakter en de persoonlijkheid van de persoon passen bij hun bedrijf. Afhankelijk van welk profiel je instelling gebruikt, kan je profiel deze informatie ook aan potentiële werkgevers bieden:

 • Je kwalificaties
 • Ben je sociaal vaardig?
 • Redenen om je niet in dienst te nemen

Jij bepaalt het beeld dat de wereld van je heeft.

 • Geef een goede indruk door de juiste foto's en tekst te gebruiken.
 • Kies foto's en onderwerpen die een professioneel beeld geven.
 • Vermijd provocerende of ongepaste zaken.
 • Lees alles zorgvuldig na. Spelfouten zijn eenvoudig op te sporen en te herstellen.
 • Post positieve en constructieve opmerkingen. Vermijd discriminerende opmerkingen.
 • Praat nooit over alcohol of drugs.

Zorg ervoor dat je online identiteit een juiste afspiegeling is van wat toekomstige werkgevers kunnen verwachten als ze met je gaan praten.


Worden er verbeterde profielen gebruikt in mijn instelling?

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over profielen.

Verbeterd profiel: een welkomstscherm van Blackboard plus MyEdu of een profielpagina waar je werkervaring kunt toevoegen

Meer over verbeterde profielen

Basisprofiel: een profielpagina met een gebieden voor berichten

Meer informatie over basisprofielen


Overeenkomst met servicevoorwaarden

Als daarom wordt gevraagd, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden voordat je de cloudprofielen en sociale functies de eerste keer kunt gebruiken. Deze functies omvatten Profiel bewerken, Profiel weergeven (van jezelf of een andere gebruiker), Personen, Berichten en Ruimtes.

De instelling kan ook een beleidsverklaring opnemen. De voorwaarden van het servicecontract gelden echter uitsluitend tussen jou en Blackboard.

Wat als ik al een profiel heb?

Ga akkoord met de voorwaarden van de service als dat wordt gevraagd. Alleen dan kun je een eerder gemaakt profiel blijven gebruiken. Je moet ook akkoord gaan met de voorwaarden voor het gebruiken van Mensen, Berichten en Ruimten. Je wordt gevraagd de servicevoorwaarden te accepteren op het moment dat je een van deze tools de eerste keer gaat gebruiken.

Als je akkoord gaat met de voorwaarden, blijven al je profielgegevens en activiteiten uit deze tools behouden. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden, wordt niet alleen je bestaande profiel permanent verwijderd, maar ook alle activiteiten in de sociale tools, zoals berichten.


Primair e-mailadres

Wanneer je het profiel gaat instellen, word je onder andere gevraagd om een primair e-mailadres. Het primaire e-mailadres wordt gebruikt om u op elke instelling te identificeren in Blackboard Learn.

Het is belangrijk dat je een persoonlijk e-mailadres gebruikt in je profiel. De kans is namelijk groot dat je geen toegang meer hebt tot het e-mailadres van de instelling op het moment dat je daar weggaat. Als je geen toegang meer hebt tot je profiel, ben je alle relaties kwijt die je via het netwerk hebt opgebouwd.

Er wordt ter controle een e-mail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. Nadat je hebt bevestigd dat jij de eigenaar bent van het e-mailadres, wordt je profiel aan dat e-mailadres gekoppeld.


Een profielfoto toevoegen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring over profielfoto.

Als dat is toegestaan, kun je een profielfoto uploaden die niet alleen overal in het systeem wordt gebruikt, maar ook binnen het wereldwijde academische netwerk van Blackboard.

Uw persoonlijke afbeelding verschijnt in de koptekst van pagina's, in de tool Mensen, blogs, dagboeken, discussies, wiki's en de naamlijst. Je profielfoto wordt ook weergegeven in de meldingmodules, zoals als Nieuwe items. De modules kunnen worden weergegeven op het tabblad Mijn instelling of op de homepage van een cursus.

Meer informatie over de meldingmodules

De afbeelding die je uploadt naar je profielpagina overschrijft alle andere profielafbeeldingen die zijn gekoppeld aan je gebruikersaccount.

Afbeeldingen mogen niet groter zijn dan 5 MB en moeten een resolutie hebben van minimaal 50 x 50 pixels. De volgende bestandsindelingen zijn toegestaan: GIF, PNG en JPEG.

Geen profielpictogram in het menu

Als u geen pictogram van een leeg profiel ziet in het menu, heeft de instelling de profielfunctie niet ingeschakeld.

 1. Selecteer de pijl naast je naam in de paginakoptekst om het menu te openen.
 2. Selecteer Instellingen onder aan het paneel.
 3. Selecteer Persoonlijke gegevens.
 4. Klik op de pagina Persoonlijke gegevens op Mijn instellingen aanpassen.
 5. Selecteer op de pagina Mijn instellingen aanpassen de optie Aangepaste avatar-afbeelding gebruiken en selecteer de gewenste afbeelding op de computer.
 6. Selecteer Verzenden. De profielafbeelding wordt in de paginakoptekst naast je naam weergegeven.

Verbeterd profiel

 1. Selecteer de pijl naast je naam in de paginakoptekst om het menu te openen.
 2. Selecteer de lege profielafbeelding of de bestaande afbeelding om je profiel te openen.
 3. Selecteer op de pagina Profiel de koppeling Instellingen en privacy.
 4. Je ziet nu aan de rechterkant de sectie Instellingen en privacy. Selecteer Afbeelding wijzigen om een afbeelding op je computer te uploaden.
 5. Selecteer Opslaan.

Basisprofiel

 1. Selecteer Afbeelding wijzigen in het paneel aan de rechterkant van de pagina Mijn Blackboard-profiel bewerken om een afbeelding te uploaden vanaf je computer.
 2. Selecteer Verzenden.

Je profiel verwijderen

Als u uw profiel verwijdert, kunt u het profiel niet meer herstellen. Je kunt uiteraard een nieuw profiel maken, maar dit wordt dan niet opnieuw gekoppeld aan bestaande gegevens, zoals berichten in ruimten.

Je kunt je profiel verwijderen door je profielafbeelding te selecteren en zo de pagina Profiel bewerken weer te geven. Wanneer je Mijn Blackboard-profiel verwijderen selecteert, gebeurt het volgende:

 • Je profiel wordt verwijderd. Alle profielgegevens, de profielkaart, je afbeelding, het prikbord van het profiel, berichten die je daar hebt geplaatst en eventuele opmerkingen die andere gebruikers op uw prikbord hebben achtergelaten, worden verwijderd.
 • Je hebt mogelijk geen toegang tot bepaalde inhoud in je cursussen. Je hebt geen toegang tot items die werden weergegeven in de berichten van een gebruiker uit cloudservices.
 • De tool Mensen is niet meer beschikbaar. Je hebt geen toegang tot de tool Personen en je kunt geen volledige profielen van andere gebruikers bekijken (profielkaarten zijn nog wel zichtbaar). Bovendien kan je profiel niet meer worden gevonden omdat het niet meer bestaat. Eventuele opmerkingen van jou op het prikbord van andere gebruikers worden weergegeven als Verwijderde gebruiker.
 • De tool Berichten is niet meer beschikbaar. Je hebt geen toegang meer tot de tool Berichten in Mijn Blackboard en je bijdragen aan bestaande berichten worden weergegeven als Verwijderde gebruiker. De tools Cursusberichten en E-mail verzenden werken nog wel gewoon in je cursussen.
 • De tool Ruimten is niet meer beschikbaar. Je kunt geen gebruik meer maken van de tool Ruimten. Eerdere bijdragen aan ruimten worden weergegeven als Verwijderde gebruiker.
 • Je wordt als een anonieme gebruiker weergegeven in Blackboard Open Content. Eventuele bijdragen aan forums van Blackboard Open Content of inzendingen van opdrachten en toetsen naar Blackboard Open Content worden weergegeven als Verwijderde gebruiker.
 • Je MyEdu-profiel wordt verwijderd. Als je het verbeterde profiel gebruikt, wordt je MyEdu-profiel ook verwijderd.

Nieuwe instelling, nieuw profiel

Je kunt verschillende Blackboard Learn-accounts koppelen aan één Blackboard-profiel. Je kunt één profiel onderhouden en gedurende je volledige academische en professionele carrière gebruikmaken van de academische relaties en netwerken die je in de loop der jaren hebt opgebouwd.

Als je dat wilt, kun je afzonderlijke profielen onderhouden. Je kunt voor ieder profiel een ander primair e-mailadres gebruiken.

Elke keer wanneer je een profiel maakt in een unieke situatie in Blackboard Learn, word je gevraagd om een primair e-mailadres. Als je overal hetzelfde e-mailadres voor gebruikt, vraagt de cloudservice je of je het eerder gemaakte profiel wilt gebruiken.

Als je daarvoor kiest, ontvang je opnieuw een verificatiemail. Selecteer de koppeling in deze mail om te bevestigen dat je de eigenaar bent van het e-mailadres. Er wordt een scherm weergegeven waarin wordt uitgelegd wat er gebeurt als je je accounts samenvoegt. Het samenvoegen van profielen kan niet ongedaan worden gemaakt.

Na de samenvoeging is er één Blackboard-profiel samengevoegd met beide Blackboard Learn-accounts.


Bestaande profielen samenvoegen

Als je twee of meer profielen hebt, kun je deze samenvoegen in één profiel.

 1. Maak een profiel je doelprofiel. Om een doelprofiel toe te wijzen, typ je daar eerst het e-mailadres. Als je andere profielen met hetzelfde primaire e-mailadres instelt, worden de profielen samengevoegd in het eerste profiel dat hetzelfde e-mailadres gebruikte. We raden aan een profiel te kiezen waarin je een persoonlijk e-mailadres hebt ingesteld als het primaire e-mailadres.
 2. Stel het veld Primair e-mailadres van de overige profielen in op het e-mailadres van het doelprofiel. Je hebt het samenvoegproces gestart.
 3. Bestaande activiteiten en relaties zoals berichten, opmerkingen, lidmaatschap van ruimtes, volgers en mensen die je volgt, worden samengevoegd in het doelprofiel. Alleen de profielfoto, over mij en de studierichting worden altijd opgehaald uit het doelprofiel.

ULTRA: Profiel

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over profielen.

Je opent je profiel door je naam te selecteren in de lijst waarin je naam wordt vermeld. Je profiel wordt weergegeven met een bepaalde hoeveelheid informatie. Je kunt je profiel niet verwijderen. De instelling bepaalt wat je wel en niet kunt aanpassen.

Een profielfoto uploaden

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over profielfoto's.

Je kunt één afbeeldingsbestand in je profiel opslaan. Anderen kunnen je foto zien in berichten, discussies, conversaties, groepen, en cursusnaamlijsten.

 1. Wijs naar het algemene silhouet of je foto en selecteer het potloodpictogram om een afbeelding te uploaden, wijzigen of verwijderen.
 2. Selecteer in het deelvenster Nieuwe profielafbeelding uploaden om naar je foto op je computer te bladeren. Je kunt ook een bestand naar het gedeelte Uploaden slepen.
 3. Je afbeelding wordt automatisch opgeslagen. Sluit het deelvenster om terug te keren naar je profiel.

Je profielfoto verwijderen of vervangen: Upload of sleep een andere foto. Selecteer het pictogram Deze foto verwijderen om je huidige afbeeldingsbestand te verwijderen als je wilt terugkeren naar het algemene silhouet.

Je gegevens en voorkeuren bewerken

Je profiel is de plaats waar je informatie over jezelf kunt bewerken.

 1. Ga naar een detail zoals Volledige naam en selecteer het potloodpictogram.
 2. Maak wijzigingen in het venster.
 3. Selecteer Gereed als je klaar bent.

Video: Edit Your Profile


ULTRA: Watch a video about editing your profile

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Edit your profile shows how to edit information attached to your profile and add a profile picture.