Je kunt beoordelingen afdrukken naar:

  • Geschikt voor studenten met specifieke behoeften of beperkte toegang tot technologie.
  • Lever een gedrukte beoordeling voor testen in aangewezen centra.
  • Ondersteuning voor back-ups en het bijhouden van gegevens.
  • Offline beoordeling uitvoeren.
  • Zorg voor documentatie en compliance.
  • Beveiliging en integriteit ondersteunen.

Een beoordeling afdrukken

  1. Open vanuit de cijferlijst een formulier, toets of opdracht met vragen.
  2. Selecteer Inhoud en instellingen.
  3. Selecteer Afdrukken.
  4. Kies de afdrukopties en selecteer vervolgens Afdrukken.

Als je de beoordeling wilt opslaan als een PDF, selecteer je de optie Afdrukken naar PDF.