Inzicht krijgen in de activiteit van studenten

Als een cursusleider kun je het rapport Activiteit student gebruiken om te zien wanneer studenten toetsen en opdrachten hebben geopend, gestart en ingeleverd. Over het algemeen is er weinig verschil tussen de originele en Ultra-weergave van dit rapport. In een originele cursus kun je ook de activiteit van studenten bekijken voor multimedia-inhoud van Kaltura.

Meer informatie over het bepalen van de cursusweergave


Studentenactiviteit voor een beoordeling bekijken

Bekijk de gegevens van studentenactiviteit vanaf de pagina Cursusinhoud. Open het menu van een beoordeling en selecteer Studentenactiviteit. Er wordt een deelvenster met informatie over de studentenactiviteit geopend.

Je hebt geen toegang tot Studentenactiviteit in het menu van een anoniem beoordeelde opdracht. Wanneer je de anonieme beoordeling uitschakelt, verschijnt de optie Studentenactiviteit in het menu.

Het overzicht van studentenactiviteit bevat verzamelde informatie over de prestaties van studenten voor de beoordeling, zoals het aantal studenten waarvoor feedback is toegevoegd.

Je kunt ook activiteit voor discussies bekijken. Discussie-analyses geven je inzicht op forumdeelnemers en hun activiteit. Aan de hand van deze gegevens kun je afleiden welke studenten voldoende actief zijn of hulp en ondersteuning nodig hebben. Je kunt de statistieken van een discussie openen vanaf de pagina Discussies of Cursusinhoud.

Meer over discussieanalyse


Details van studentenactiviteit bekijken

Bovenaan de pagina zie je een overzicht met informatie, waaronder de gemiddelde inlevertijd van beoordelingen voor de cursus, de tijd waarna een beoordeling werd geopend, de tijd tot de einddatum en de inzendingsactiviteit voor alle studenten. De Cijferverdeling toont de cijfers die je aan de studenten hebt toegewezen.

De onderste helft van de pagina bevat gegevens van de activiteiten van individuele studenten, waaronder de naam van studenten, een tijdlijn met activiteiten, de tijd van begin tot einde en het cijfer. Je kunt deze gegevens in twee weergaven bekijken: rasterweergave of grafiekweergave. In de rasterweergave zie je een tijdlijn met activiteiten in een visuele, kader-met-staafgrafiek. Beweeg de muis over de streepjes in de grafiek om belangrijke markeringen van studentenactiviteit te zien, zoals de datum waarop de student de opdracht heeft geopend.

De grafiekweergave geeft dezelfde informatie als de grafiek, maar elke keer worden de details in aparte kolommen met numerieke gegevens weergegeven.

  • Geopend na - De tijdsduur die is verstreken tussen het tijdstip waarop de toets zichtbaar is voor studenten en de eerste weergaven van studenten.
  • Datum geopend - De datum waarop een voorbeeld van de toets is bekeken, maar geen poging is gestart.
  • Datum gestart - De datum waarop de poging is gestart.
  • Begin tot einde - De tijdsduur waarin de student de toetsinzending heeft voltooid.

Als je wilt, kun je de gegevens voor al je studenten downloaden. Selecteer Downloaden rechts bovenaan de Details van studentenactiviteit.


Contact opnemen met een student

Vanuit de sectie met details van de studentenactiviteit kun je een bericht sturen naar een bepaalde student vanuit de standaardrasterweergave.

Selecteer Bericht en stuur een bericht naar een van je studenten. Nodig de student uit voor een een-op-eengesprek of tijdens kantooruren om de activiteit in de cursus te bespreken.

Op een kleiner mobiel apparaat moet je misschien eerst het pictogram Meer opties selecteren voordat je Bericht kunt kiezen.