Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Inzicht in het educatieve traject van studenten

Wil je meer weten over een bepaalde student? Je kunt de cijfers en activiteitsniveaus van studenten gedurende een bepaalde periode volgen om te kijken wanneer ze beter of juist slechter zijn gaan presteren. Ga hiervoor naar de pagina Cursusactiviteit gerelateerd aan cijfers.

  1. Zoek de student waarover je meer wilt weten door een naam in de zoekbalk te typen en op de gevonden naam te klikken. Als de grafiekweergave actief is, wordt het punt van de student in het paars weergegeven in de spreidingsgrafiek met gegevens voor de hele cursus. In de tabelweergave wordt de cel van de student gemarkeerd.
  2. Selecteer het punt van een student en selecteer Details weergeven of selecteer de pijl naast de naam van de geselecteerde student.

Meer informatie over cursusactiviteit gerelateerd aan cijfers


Wat te verwachten

Je ziet nu twee spreidingsgrafieken. In de eerste grafiek wordt de activiteit van de student in de tijd vergeleken met het gemiddelde van de groep. In de tweede grafiek wordt het cijfer van de student in de tijd vergeleken met het gemiddelde van de groep. Je zult zien dat de activiteit en het cijfer van de student in verhouding afnemen of toenemen.

De verticale balken vertegenwoordigen het bereik van het groepsgemiddelde met een standaardafwijking van +/- 1.


Actie ondernemen

Download je gegevens. Selecteer het pictogram Downloadopties om je gegevens op te slaan als een afbeelding of PDF.

Maak een afspraak. Selecteer het pictogram Een afspraak plannen om een bijeenkomst of studiesessie te plannen met studenten die het moeilijk hebben.

Stuur een bericht naar studenten. Selecteer het pictogram Bericht versturen om een student een hart onder de riem te steken, te waarschuwen of te feliciteren. De geselecteerde studenten worden automatisch ingevuld als ontvangers. Je kunt ook andere ontvangers toevoegen.