Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Studentenoverzicht

Gebruik het studentenoverzicht als een plek waar je relevante informatie over een student kunt vinden en je communicatie met deze studenten kunt personaliseren. Je kunt met analytische gegevens zien hoe studenten na verloop van tijd hebben gepresteerd. De berichtfunctie is ook beschikbaar om snel contact te hebben met een student over alle informatie in het studentenoverzicht.

Image of the header of the Student Overview, showing additional student information and buttons for other features.

De koptekst van het studentenoverzicht bevat belangrijke informatie over je studenten. Je vindt:

 • Naam en achternaam van student
 • Datum waarop een student de cursus het laatst heeft geopend
 • Totaalcijfer, als je deze functie hebt ingeschakeld
 • Aanpassingen, als je deze hebt toegevoegd voor einddatums of tijdslimieten

Het studentenoverzicht bevat ook aanvullende informatie, als een student een van de volgende gegevens heeft opgegeven:

 • Aanvullende naam
 • Gebruikersnaam
 • Student-ID
 • Voornaamwoorden
 • Beschrijving van uitspraak
 • Opname van uitspraak van de naam

Je kunt nog drie andere functies gebruiken in het studentenoverzicht:

 • Rapport Studentenactiviteit. Je ziet nu hoe een student in de loop van de tijd met de cursus omgaat. Kijk hoe de betrokkenheid en prestaties van een student per week zijn veranderd. Ga naar het onderwerp ‘Gegevens van studentenactiviteit’ voor meer informatie over de functie.
 • Speciale maatregelen. Je kunt speciale maatregelen voor de einddatum en tijdslimiet bieden voor specifieke studenten.
 • Berichten versturen. Neem contact op met je studenten over hun cijfers of voortgang.

Het studentenoverzicht openen

Je hebt vanaf vijf verschillende locaties toegang tot het studentenoverzicht:

Selecteer op elk toegangspunt de naam van een student om het studentenoverzicht weer te geven.

Tabblad Cijfers

Select the ellipsis icon in the Grades tab to exempt any item from being graded for that specific student.

Het tabblad Cijfers heeft vijf kolommen: Itemnaam, Einddatum, Status, Cijfer en Feedback. Elke kolom kan in oplopende of aflopende volgorde worden gesorteerd. Selecteer de drie puntjes om een item uit te sluiten voor die specifieke student.

Ga naar het onderwerp ‘Pogingbeheer’ voor meer informatie over uitsluitingen.

Selecteer ergens in de rij om voor elk item de inzending van een student weer te geven. Je kunt het item vanuit dit paneel beoordelen of bekijken. Beoordeelbare items werken anders op basis van het type beoordeelbaar item en de instellingen die beschikbaar zijn voor die functie.

Tabblad Voortgang

Image of the Progress tab, showing item name and status.

Op het tabblad Voortgang worden de namen en statussen van items weergegeven. Op het tabblad wordt standaard alleen inhoud weergegeven die zichtbaar is voor studenten. Er zijn vier statussen:

 • Ongeopend, weergegeven als een cirkel
 • Gestart, weergegeven als een half gevulde cirkel
 • Voltooid, weergegeven als een groen vinkje
 • Gemarkeerd als voltooid, ook weergegeven als een groen vinkje

Je kunt het filter wijzigen om alle inhoud weer te geven met behulp van het menu Inhoudsbeschikbaarheid bovenaan het tabblad en Alles te selecteren. Deze weergave bevat de items die niet zichtbaar zijn voor de student. Hierdoor kun je de voortgang van studenten met alle cursusinhoud beter begrijpen.

Ga naar het onderwerp ‘Voortgang volgen’ voor meer informatie over de functie.

Tabblad Opmerkingen

Met de functie Opmerkingen kun je notities maken voor jezelf en andere cursusleiders in de cursus over je studenten. Opmerkingen zijn persoonlijk en zijn alleen toegankelijk voor cursusleiders, beheerders en hogere rollen.

Opmerkingen bieden verschillende toepassingen voor het informeren van je lesgeven en interactie met studenten:

 • de ontwikkeling van studenten in de loop van tijd bijhouden en nuttige opmerkingen achterlaten over hun voortgang
 • overeenkomsten met de student opschrijven, zoals uitstel voor een opdracht of een afspraak.
 • studenten met gedragsproblemen of een geschiedenis van academische fraude noteren
 • overwegingen meenemen bij de beoordeling, zoals studenten die problemen thuis hebben of iemand die ziekteverlof heeft

Selecteer het tabblad Opmerkingen. Je kunt oudere opmerkingen bekijken of een nieuwe opmerking toevoegen. De meest recente opmerkingen worden bovenaan de lijst weergegeven. Klik in het veld Een opmerking toevoegen om een opmerking te maken.

Image of the Notes tab on the Student Overview, with the tab outlined with a blue rectangle. 2 notes about the student are below the Add Note field

In de teksteditor zijn verschillende opties voor opmaak beschikbaar. Zo kun je tekst vetgedrukt of cursief maken, kleuren wijzigen, stijlen toepassen en de tekengrootte aanpassen.

Image of the Notes field, showing tools for modifying text highlighted with a blue rectangle, and the Save button at the bottom right highlighted with a blue rectangle

Selecteer de knop Opslaan om je opmerking op te slaan. Elke opmerking heeft de auteur van de opmerking en een tijdstempel met de aanmaakdatum. Je kunt terugkeren naar je oudere opmerkingen om ze te bewerken of te verwijderen door de drie puntjes te selecteren. Andere cursusleiders kunnen je opmerkingen niet bewerken en je kunt de opmerkingen van andere cursusleiders niet bewerken. Als je een opmerking wijzigt, is er een aparte tijdstempel voor de nieuwste versie.

Close-up of a note left previously. The ellipsis menu has a dropdown list featuring icons for Edit and Delete. The timestamp for when the note was last edited is outlined with a blue rectangle.

Opmerking: Beheerders kunnen het tabblad Opmerkingen opschonen in geval van irrelevante of verouderde opmerkingen. Schadelijke opmerkingen kunnen ook op deze manier worden verwijderd.