De pagina Berichten

Open de pagina Berichten in een cursus via de navigatiebalk. Al je cursusberichten en antwoorden worden weergegeven. Je kunt gemakkelijk de gehele lijst doorzoeken en een bericht openen om alle antwoorden te lezen.

Je ongelezen berichten worden als eerste in de lijst weergegeven. Elk bericht geeft de profielfoto's van de maker weer. Onder de naam van de maker kun je zien of het bericht voor de hele klas is of hoeveel deelnemers zijn ingesloten.

In the Messages page you will find all the conversations.

A. Een bericht verzenden. Selecteer het pictogram Nieuw bericht om een bericht te verzenden. Aan één persoon, meerdere mensen of de gehele klas verzenden.

Als je veel berichten hebt, selecteer je het aantal berichten dat je per pagina wilt weergeven om je focus te beperken.

B. Gemakkelijk bekijken wat nieuw is. Het aantal berichten wordt boven de lijst weergegeven. Nieuwe antwoorden worden vetgedrukt weergegeven.

C. Een bericht verwijderen. Gebruik het pictogram Verwijderen om een bericht te verwijderen. Als er nog reacties binnenkomen, ontvangt u die nog gewoon. Je kunt geen aparte reacties in een bericht bewerken of verwijderen.

Wanneer je een bericht maakt of beantwoordt, selecteer je het pictogram Deelnemers toevoegen om meer mensen toe te voegen, tenzij het bericht aan de gehele klas is gestuurd. De originele ontvangers zien een opmerking in het volgende bericht dat u nieuwe mensen of de gehele klas hebt toegevoegd. De nieuwe ontvangers zien het bericht vanaf het punt waarop ze zijn toegevoegd.

Select the Add participants icon to add more people to the conversation.

Een bericht verzenden

Als je berichten naar studenten verstuurt voordat de cursus beschikbaar is, gaat het bericht naar het bijbehorende e-mailadres.

Wanneer je het pictogram Nieuw bericht op de pagina Berichten selecteert, wordt het deelvenster Nieuw bericht geopend.

You will first find the recipient input, then the send options and then the message text box.

Begin met typen om ontvangers toe te voegen. Terwijl je typt, worden overeenkomende namen van ontvangers in een menu weergegeven, zodat je ze gemakkelijker kunt selecteren. Je kunt zo veel namen toevoegen als je wilt.

Wanneer je een bericht stuurt naar meer dan één student, zijn de ontvangers BCC (Blind Carbon Copy). Dit zorgt ervoor dat de identiteit en contactgegevens van studenten vertrouwelijk blijven. 

Leid met de belangrijkste informatie. Berichten hebben geen titels, dus ontvangers moeten vertrouwen op het eerste deel van je bericht, aangezien het op de pagina Berichten als een voorbeeld wordt weergegeven. Met de opties van de editor kun je de tekst opmaken.

Druk op ALT + F10 om met je toetsenbord naar de werkbalk van de editor te gaan. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Kopie van bericht per e-mail versturen. Je kunt per e-mail een kopie van een cursusbericht sturen. De kans is groter dat studenten belangrijke mededelingen en cursusberichten zien, lezen en er actie op ondernemen wanneer ze een kopie in hun mailbox ontvangen. Kopieën per e-mail worden alleen bezorgd als de ontvangers een geldig e-mailadres hebben opgegeven in hun profiel van Blackboard Learn. Wanneer je deze optie selecteert, krijgen alle ontvangers van het bericht een kopie per e-mail.

Ontvangers kunnen je bericht bekijken in hun mailbox, maar ze kunnen niet per e-mail reageren.

Antwoorden toestaan of weigeren. Je kunt instellen dat antwoorden niet zijn toegestaan voor berichten die jij opstelt.

Je organisatie kan ervoor kiezen om studenten niet in staat te stellen berichten te beantwoorden of te maken in hun cursussen. Je kunt deze instelling niet in- en uitschakelen in je afzonderlijke cursussen. In dit scenario kunnen studenten de berichten lezen die verstuurd zijn door andere rollen, zoals cursusleiders en onderwijsassistenten, alleen lezen. Het selectievakje Reacties op dit bericht toestaan is van toepassing op de rollen in de cursus die kunnen reageren en berichten kunnen maken, zoals andere cursusleiders en onderwijsassistenten. Studenten kunnen berichten die ze ontvangen bovendien niet doorsturen.


Berichten versturen vanuit de cijferlijst

Vanuit de studentenlijst kun je een bericht sturen naar iedereen die bij je cursus is betrokken.

Select the three dot options menu at the right end of a student row. Select the Message Student option. The Message panel will open at the right side of the screen.

Selecteer het menu met drie punten aan het rechtereinde van een studentrij. Selecteer de optie Bericht aan student sturen. Het berichtenpaneel wordt aan de rechterkant van het scherm geopend.

Berichten die je vanuit de studentenlijst verstuurt, worden ook op de pagina Berichten weergegeven.


Berichten versturen vanaf de inzendingenpagina

Je kunt studenten nu een bericht sturen als je bijvoorbeeld herinneringen wilt sturen naar mensen die nog niet hebben ingediend of als je studenten wilt informeren over hun cijfers. Voor alle ontvangers van een bericht wordt een BCC (blind carbon copy) gebruikt om vertrouwelijkheid te garanderen.

Als je een bericht wilt sturen naar studenten vanaf de inzendingenpagina, zoek of filter je de ontvangers. Als er meerdere pagina's met studenten zijn, worden de filters en selecties op alle pagina's toegepast. Selecteer vervolgens de knop ‘Bericht verzenden’ om de berichteninterface te openen om het bericht te versturen. 

Bulk messages from the submission page. Multiple students selected.

Je ziet de pagina Nieuw bericht. Nadat je het bericht hebt verzonden, kun je de gesprekken vinden op de pagina Berichten met de de rest van je gesprekken.