Discussielijnen of threads in een discussie worden steeds langer naarmate gebruikers reageren op het oorspronkelijke bericht en reacties daarop. Antwoorden volgen op antwoorden en vormen zo een conversatie. Om het groeiende aantal berichten overzichtelijk te houden, kunnen gebruikers berichten filteren, sorteren, verzamelen en voorzien van een label (taggen), maar dit laatste alleen als deze functie is ingeschakeld.

Richtlijnen voor discussiëren

Het is belangrijk aan het begin de gewenste etiquette door te nemen, zodat studenten weten wat ze wel en niet mogen. Geef voorbeelden van een juiste online interactie en stimuleer goed gedrag door studenten hiervoor te belonen. Daarnaast kunt u specifieke richtlijnen opstellen, zoals:

 • Gebruik duidelijke onderwerpen zodat discussielijnen eenvoudig kunnen worden gevolgd en gefilterd.
 • Houd berichten zo kort mogelijk en gebruik heldere taal. Uw doelgroep leest uw berichten op een computerscherm en er zijn misschien wel heel veel berichten die moeten worden doorgenomen.
 • Onderbouw je argumenten wanneer je het wel of niet eens bent met anderen.
 • Hanteer professionele taal, met de juiste grammatica, in berichten over academische onderwerpen. Gebruik geen slang, emoticons of chat-acroniemen.
 • Gebruik bijlagen of koppelingen naar websites voor lange, uitgebreide informatie.
 • Blijf bij het onderwerp. Als je een nieuwe invalshoek wilt introduceren, zoek dan een geschikt forum of start een nieuwe discussielijn, als dit is toegestaan.
 • Toon respect voor de mening van anderen en hanteer altijd de gouden regel: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.

In het geval van forums en discussielijnen met cijfertoekenning is het belangrijk dat je studenten expliciet vertelt wat je van ze verwacht ten aanzien van de kwantiteit en kwaliteit van berichten. Het kan hierbij handig zijn enkele voorbeeldberichten toe te voegen. U kunt ook rubrieken gebruiken om studenten een beeld te geven van uw verwachtingen. 


Reageren op een discussie

Je kunt vanaf je mobiele apparaat of desktop rechtstreeks deelnemen aan een discussie. 

Vanuit de activiteitenstream: De activiteitenstream is de manier om snel toegang te krijgen tot nieuwe cursusinhoud in Blackboard Learn. Je kunt meteen deelnemen aan elke discussie in een van je cursussen. Selecteer een discussie in de lijst en een laag wordt geopend. Nieuwe reacties en antwoorden worden gemarkeerd, zodat je snel kunt zien wat er is veranderd sinds je laatste bezoek. Sluit de laag om terug te gaan naar de activiteitenstream.

In een cursus: Je kunt naar een discussie gaan vanaf de pagina Cursusinhoud of de pagina Discussies.

Let op: de auteur van de discussie wordt boven de lijst Deelnemers weergegeven. Alle cursusleden kunnen zien wie de discussie heeft gemaakt. Jij bepaalt of je studenten discussies mogen maken.

Je kunt de opties van de editor gebruiken om tekst op te maken, bestanden bij te voegen en multimedia in te sluiten.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Aantal woorden voor reacties op een discussie

Tijdens het schrijven van een reactie op een discussie wordt onder de editor het aantal woorden vermeld. Dit aantal verdwijnt wanneer je de reactie hebt opgeslagen.

Deze items worden opgenomen in het aantal woorden:

 • Individuele woorden
 • Webkoppelingen
 • Tekst in lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten; de opsommingstekens of nummers zelf worden niet meegeteld
 • Tekst in superscript en subscript die geen deel uitmaakt van een ander woord

Deze items en opmaakelementen hebben geen invloed op het aantal woorden:

 • Afbeeldingen, video's en bestandsbijlagen
 • Wiskundige formules
 • Witruimten en lege regels
 • Alternatieve tekst

Wanneer je leestekens gebruikt om woorden of cijfers te verbinden, heeft dit gevolgen voor het aantal woorden. Zo wordt "We zijn...zonder jou vertrokken" geteld als vier woorden. De woorden of cijfers aan weerszijden van de leestekens worden als één woord geteld.


Reacties en antwoorden verwijderen

Cursusleiders kunnen alle reacties en antwoorden bewerken of verwijderen. Studenten kunnen alleen hun eigen reacties en antwoorden verwijderen.

Open het menu voor een reactie of antwoord om de functies Bewerken en Verwijderen weer te geven. Als je je eerste reactie verwijdert, blijven alle reacties bestaan. Er wordt dan een systeembericht weergegeven over de verwijdering, zodat anderen weten wat er is gebeurd.