Een groepsdiscussie maken

Als je een discussie maakt, kun je groepen toewijzen om studenten te helpen zich wat vrijer te voelen omdat er minder mensen bij betrokken zijn. Je kunt ook een specifiek onderwerp toewijzen aan elke groep.

Je kunt groepen toewijzen aan een discussie op de pagina Discussie-instellingen.

Pictogram Discussie-instellingen > scherm Discussie-instellingen > Toewijzen aan groepen > pagina Groepen

Je kunt doelen afstemmen met een groepsdiscussie. Als je de optie Eerst bericht plaatsen wilt inschakelen en ook groepen gebruikt, selecteer je Eerst bericht plaatsen voordat je groepen gaat toewijzen. Als je het selectievakje Cijfer geven aan discussie inschakelt, komen er meer instellingen beschikbaar.

Groepen maken

Op de pagina Groepen toewijzen verschijnt een lijst met je studenten in het gedeelte Niet-toegewezen studenten (niet alle studenten worden weergegeven). Selecteer Alles weergeven om de volledige lijst te zien. Je kunt meerdere groepen maken om de discussie naar te versturen. Je kunt ook het plusteken onder de afbeelding selecteren om een aangepaste groep te maken en studenten toe te voegen.

Studenten die niet zijn toegewezen aan een groep, hebben geen toegang tot de groepsdiscussie omdat deze niet wordt weergegeven op hun pagina Cursusinhoud. Als studenten zichzelf moeten inschrijven voor een groep, hebben ze pas toegang tot de discussie nadat ze lid zijn geworden van een groep.

Als je de groepsdiscussie op een later moment wilt vrijgeven, hebben studenten geen toegang tot de inhoud, maar kunnen ze wel lid worden van een groep.

Je kunt je studenten op deze manieren verdelen over groepen:

  • Aangepast
  • Willekeurig toewijzen
  • Zelfinschrijving
  • Groepen hergebruiken

Als je alle studenten wilt verwijderen uit groepen, selecteer je Toewijzing van alle ongedaan maken boven aan de pagina. Toewijzing van alle ongedaan maken verdwijnt nadat groepen de discussie zijn gestart.

Je kunt individuele studenten niet uit groepen verplaatsen nadat ze de discussie zijn gestart. Je kunt niet-toegewezen studenten verplaatsen naar groepen nadat de discussie is gestart.


Groepen weergeven

Nadat je een groepsdiscussie hebt gemaakt, kun je groepen bekijken vanaf de pagina Cursusinhoud of Discussies. Selecteer de groepskoppeling onder de discussietitel om de pagina Groepen te openen.

Een groepsdiscussie weergeven

Selecteer de titel van een groepsdiscussie op de pagina Cursusinhoud of Discussies. Als je de discussies van een groep wilt zien, selecteer je een groepsnaam uit het menu boven aan de pagina.


Een groepsdiscussie beoordelen

Het beoordelen van een groepsdiscussie kan een student helpen om zijn of haar persoonlijke mening tactvol en duidelijk naar voren te brengen in gezelschap van een paar medestudenten. Een cijfer kan er ook voor zorgen dat studenten zich verantwoordelijk voelen om de discussie van de groep verder vorm te geven en nieuwe ideeën in te brengen.

Als je cijfers wilt geven voor een groepsdiscussie, ga je naar het deelvenster Discussie-instellingen en schakel je het selectievakje Beoordeelde discussie in. Kies de cijferinstellingen en een deadline voor bijdragen.

Je hebt de mogelijkheid om beoordeling op ieder moment in of uit te schakelen, zelfs als groepen al zijn gestart met de discussie. Als je beoordeling uitschakelt voor de discussie nadat je cijfers hebt toegekend, blijft alle discussie-inhoud behouden maar gaan de cijfers verloren.

Selecteer Toewijzen aan groepen en wijs studenten aan groepen toe voor de discussie.

Beoordelen vanuit een discussie

Je beoordeelt elke groepslid afzonderlijk in een groepsdiscussie. Het is niet mogelijk om een cijfer toe te wijzen aan een discussiegroep als geheel. Eventuele feedback die je toevoegt aan een cijfer is alleen zichtbaar voor die student.

Selecteer in een groepsdiscussie Cijfers en deelname om te kijken wie er heeft deelgenomen aan de discussie.

Op de pagina Cijfers en deelname worden studenten vermeld met hun groepen. Als je andere groepen wilt zien, selecteer je een groepsnaam uit het menu boven aan de pagina.

Selecteer de naam van een student in de lijst om zijn of haar berichten te zien. Voer een cijfer in en eventueel feedback. Als je klaar bent, selecteer je Posten om het cijfer en de feedback vrij te geven aan de student.

Beoordelen vanuit de cijferlijst

Groepsdiscussies zijn ook toegankelijk vanuit de cijferlijst. Zoek in de rasterweergave de cel van de groepsdiscussie van de student. Als je de cel van een groepslid selecteert, worden alle andere groepsleden gemarkeerd in het raster. Open het menu van de cel en selecteer Weergeven om de bijdragen van de student te openen, samen met reacties en antwoorden. Een cijfer en feedback geven. Je kunt het cijfer posten of teruggaan naar het raster.

Gradebook view of entering a grade for a discussion

 


Statistieken voor groepsdiscussie weergeven

Je kunt ook discussiestatistieken bekijken voor groepen. Open het menu van een groepsdiscussie en selecteer Analyses bekijken. Op het tabblad Totaal aan het begin van de pagina worden discussiestatistieken voor de hele klas weergegeven. Je kunt ook tabbladen openen met details voor elke groep.