Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Instellingen voor beoordeelde discussies

Als je studenten wilt motiveren om verhelderende bijdragen te posten, kun je de discussie laten meetellen voor een cijfer.

Selecteer het pictogram Discussie-instellingen om een deelvenster te openen met opties voor je discussie. Schakel in de sectie Details en informatie het selectievakje Discussie beoordelen in. Er worden vervolgens meer opties weergegeven zoals de einddatum en het maximum aantal punten. Het maximum aantal punten is van toepassing op één of meerdere berichten die door de student zijn gepubliceerd. Wanneer je cijfertoekenning inschakelt voor een discussie, wordt er automatisch een kolom gemaakt in de cijferlijst.

Discussion Settings panel

Stimuleer nieuwe ideeën. Het is mogelijk dat sommige studenten te veel vertrouwen op de gedachten van anderen wanneer ze reageren. Verborgen reacties en antwoorden kunnen eraan bijdragen dat studenten hun eigen ideeën naar voren brengen naar aanleiding van jouw eerste discussieonderwerp. Selecteer Eerst bericht plaatsen om activiteit in een discussie te verbergen voor studenten totdat ze hebben gereageerd op de discussie. Als je de optie Eerst bericht plaatsen wilt inschakelen en ook groepen gebruikt, selecteer je Eerst bericht plaatsen voordat je groepen gaat toewijzen.

De einddatum voor deelname instellen. Je kunt de discussie na de einddatum verbergen, zodat studenten geen reacties en antwoorden meer kunnen toevoegen of hun eerdere berichten kunnen bewerken.

Tijdslimietaccommodaties zijn niet van toepassing op discussies.

Kies de cijfereenheid. Je kunt kiezen tussen Punten, Percentage of Letter. Specificeer het maximum aantal mogelijke punten voor de beoordeelde discussie.

Kies de cijfercategorie. Een best practice voor het ontwerpen van een cursus is om verschillende beoordelingen te gebruiken. Het categoriseren van beoordelingen is belangrijk voor cursusleiders die gewicht toekennen aan categorieën in de berekening van het totaalcijfer

Wijs een rubriek toe. Nadat je Discussies beoordelen hebt geselecteerd, kun je een rubriek maken of een bestaande toevoegen zodat studenten de vereisten van het beoordeelde werk kunnen bekijken. Rubrieken kunnen helpen om inzendingen van studenten te evalueren op basis van belangrijke criteria die je definieert. Je kunt aan elke discussie maar één rubriek koppelen.

Stem doelen af met de discussie. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Als je een discussie maakt, kun je deze afstemmen met een of meer doelen. Selecteer Afstemmen met doelen om te zoeken naar beschikbare doelen. Nadat je de discussie zichtbaar hebt gemaakt, kunnen studenten de doelen bekijken zodat ze weten wat je van ze verwacht.

Groepen gebruiken. Je kunt discussiegroepen maken en hun bijdragen beoordelen.

Klaar? Selecteer Opslaan. Je kunt deze cijferinstellingen nog aanpassen totdat je echt begint met beoordelen.

Vergeet niet je discussie beschikbaar te maken voor studenten, zodat ze hun ideeën kunnen delen.

Meldingen

In het geval van een beoordeelde discussie zien studenten de einddatum voor hun bijdragen op dezelfde plekken als voor andere beoordeelde items. Deze meldingen worden weergegeven op de activiteitenstream, globale agenda en de cursusagenda.

Speciale maatregelen

Studenten met speciale maatregelen hebben een pictogram naast hun naam in de cijferlijst, discussies en de naamlijst. Studenten kunnen niet zien welke speciale maatregelen je hebt toegevoegd. Speciale maatregel voor de einddatum is alleen van toepassing op discussies.

Een discussie beoordelen

In beoordeelde discussies worden cijfers gebaseerd op het totale aantal bijdragen van iedere student. Je geeft dus niet voor elk afzonderlijk bericht een cijfer. Let op: Studenten kunnen een bijdrage leveren en hun berichten bewerken tot de einddatum.

Je kunt vanuit deze gebieden naar de werkstroom voor beoordeling gaan:

  • Selecteer Cijfers in de lijst waar je naam wordt weergegeven.
  • Selecteer het pictogram Cijferlijst in de navigatiebalk bovenaan de cursuspagina. Selecteer de beoordeelde discussie in de lijst. De pagina Cijfers en deelname wordt weergegeven.
  • Selecteer het pictogram Discussies in de navigatiebalk boven aan de cursuspagina. Selecteer de beoordeelde discussie in de lijst. Selecteer de koppeling Cijfers en deelname.

Selecteer op de pagina Cijfers en deelname de namen van studenten om de pagina's met hun bijdragen te openen. De reacties en antwoorden van studenten worden gemarkeerd op hun pagina met inzendingen.

Bekijk de discussieanalyse voor een goed beeld van de discussiedeelname, de zinscomplexiteit en het kritische denkvermogen van elke student. Deze prestatiegerichte inzichten geven aan welke studenten weinig deelnemen of misschien extra hulp nodig hebben.

Typ boven aan de pagina een cijfer en feedback voor deze student. Je kunt een numerieke waarde van vijf of minder cijfers en twee cijfers achter een decimaalteken toevoegen. Selecteer het feedbackpictogram naast de cijferbal om het deelvenster Feedback te openen. Het deelvenster Feedback blijft zichtbaar aan de zijkant van het scherm, zodat je door de pagina kunt bladeren en algemene feedback toevoegt. Je kunt ook een audio-/video-opname van je feedback insluiten in de editor als je gaat beoordelen. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd.

Als je een rubriek aan de discussie hebt toegewezen, selecteer je de cijferbal om het deelvenster voor de rubriek te openen. Je kunt een cijfer typen of waarden uit de rubriek selecteren om deze aan het cijfer toe te voegen.

Als je een cijfer wilt bekendmaken aan de student, open je het menu en selecteer je Posten.

Een cijfer toekennen in de cijferlijst

Je kunt ook cijfers toekennen in de cijferlijst. Nieuwe inzending wordt weergegeven in cellen wanneer studenten werk hebben ingeleverd. Selecteer Weergave in het menu om bijdragen van de student aan de discussie te openen.