Open de lijn van communicatie en maak studenten enthousiast door ze te betrekken in onlinediscussies.

Discussies kunnen studenten stimuleren om kritisch na te denken over hun cursuswerk en met elkaar ideeën uit te wisselen en verder uit te werken. Je kunt discussies starten voor bepaalde lessen of voor de cursus als geheel. Nadat je een discussie bent gestart, kun je reacties publiceren om studenten op weg te helpen. 

De meestgebruikte vorm van interactie in een online cursus is via discussies die door de cursusleider worden gestart. Deelname en interactie in discussies gaat niet vanzelf. Je moet de discussie zorgvuldig integreren in de cursus. Om interessante en zinvolle discussie te stimuleren, moet je de discussievragen zorgvoldig samenstellen. 

Onderwerpen op deze pagina zijn onder meer:

De volgende ingesproken video geeft een visuele en auditieve voorstelling van sommige informatie op deze pagina. Als je een gedetailleerde beschrijving wilt van wat er wordt weergegeven in de video, open je de video op YouTube, navigeer je naar Meer acties en selecteer je Transcript openen.


Tips voor het bevorderen van onlinediscussies

Het is belangrijk dat je studenten goed voorbereidt op hun deelname aan discussies.

Hieronder staan vier stappen die belangrijk zijn bij het bevorderen en stimuleren van online discussies om op die manier een hechte community te bouwen en opdrachten uit te voeren.

1. Omschrijf de deelnamevoorwaarden.

 • Deel je verwachtingen. Maak een discussie waar studenten informatie kunnen lezen over etiquette en informatie die wordt gebruikt voor het beoordelen van forumbijdragen.
 • Geef voorbeelden van een juiste online interactie en stimuleer goed gedrag door studenten hiervoor te belonen.

2. Formuleer effectieve vragen.

 • Verwerk multimedia in de vragen om de eentonigheid van vragen met alleen tekst te doorbreken. De ongekende populariteit van services zoals YouTube betekent dat de meeste studenten graag een clip willen bekijken waar ze vervolgens hun reactie op kunnen geven.

3. Stimuleer nieuwe ideeën.

 • Als de forumdeelnemers te veel op één lijn zitten en er dus weinig discussie is, kun je bijvoorbeeld alle studenten waarvan de achternaam begint met A-M als voorstanders aanwijzen en studenten met N-Z als tegenstanders.

4. Leid de discussie.

 • Laat zien dat je er bent. Vraag om een toelichting, argumenten of betrek forumleden die zich op de achtergrond houden.

Discussies maken

Je kunt op twee plekken in een cursus discussies toevoegen. Je kunt ze net als elk ander item maken op de pagina Cursusinhoud door de plusknop op de pagina te selecteren. De optie om een discussie te maken vind je in de sectie Deelname en betrokkenheid. Je moet mogelijk omlaag scrollen om de optie te bekijken.

Image of the Create Item panel, with Participation and Engagement highlighted over the Discussions option

Je kunt ze ook rechtstreeks vanaf de pagina Discussies maken door de knop Nieuwe discussie te selecteren.

The Discussion tab on the course page, with Add Folder and New Discussion highlighted at the top of the page

Als je veel discussies hebt of studenten wilt helpen met de cursusinhoud, kun je overwegen discussies in mappen te ordenen. Selecteer Map toevoegen om een map te maken. Je kunt rechtstreeks vanuit de map nieuwe discussies maken of eerder gemaakte discussies naar de map slepen.

Als je een cursus hebt geconverteerd van de originele cursusweergave naar de Ultra-cursusweergave, worden sommige discussies beperkt en worden sommige instellingen verwijderd. Ga naar het onderwerp 'Voorvertoning van de Ultra-cursusweergave' voor meer informatie over het conversieproces.


Bekijk een video over discussies

De volgende ingesproken video geeft een visuele en auditieve voorstelling van sommige informatie op deze pagina. Als je een gedetailleerde beschrijving wilt van wat er wordt weergegeven in de video, open je de video op YouTube, navigeer je naar Meer acties en selecteer je Transcript openen.

Video: Discussies maken.

Discussies stimuleren studenten om kritisch na te denken over hun cursuswerk en met elkaar ideeën uit te wisselen en verder uit te werken. Deze tutorial laat zien hoe je een discussie maakt.

 


Discussies aanpassen

Je kunt discussies beschikbaar maken voor iedereen of studenten vragen om deel te nemen aan groepsdiscussies. Ga naar het onderwerp 'Groepen' voor meer informatie over groepen.

Image of the panel for creating a new discussion, showing the rich text editor and the discussion settings options
 1. Voer een duidelijke titel in, zodat studenten makkelijk de juiste discussie kunnen vinden. Als je geen titel invoert, wordt het item aangegeven als ‘Nieuwe discussie’, samen met de datum.
 2. Richtlijnen en verwachtingen opnemen. Je kunt de opties van de editor gebruiken om tekst op te maken, bestanden bij te voegen en multimedia in te sluiten. Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst. 
 3. Toon of verberg de discussie. Nieuwe discussies worden standaard niet weergegeven aan studenten. Je kunt alle inhoud al eerder voorbereiden en op basis van je planning bepaalde inhoud vrijgeven aan studenten. Je kunt ook beschikbaarheidsvoorwaarden op basis van datum, tijd en prestaties instellen voor andere items in de cijferlijst van de cursus. 
 4. Als je instelling gebruikmaakt van de functie AI-ontwerpassistent, kun je AI gebruiken om een discussie te maken. Selecteer de optie Discussie automatisch genereren om naar het deelvenster Generatie te gaan.

Discussies automatisch genereren

Discussies worden gegenereerd op basis van de titel en beschrijving van de cursus.

The AI Design Assistant's Auto-Generate Discussion panel, with options on the left and discussion prompts on the right

Je hebt verschillende manieren om de discussies aan te passen die de AI-ontwerpassistent genereert.

 • Voer een beschrijving in (maximaal 2000 tekens) om de focus van de discussies te beperken
 • Selecteer het gewenste cognitieve niveau
  • Toepassen
  • Analyseren
  • Evalueren
  • Maken
  • Geef me inspiratie! biedt een mix van niveaus
 • Pas de complexiteit van de focus van de discussies aan door de schuifbalk te verplaatsen
 • Selecteer of je wel of niet een titel wilt genereren voor discussies

Cognitieve niveaus zijn gebaseerd op de taxonomie van Bloom.

Je kunt ook selecteren voor welke cursusitems de AI-ontwerpassistent context moet bieden voor discussies. Selecteer Cursusitems selecteren om te beginnen.

Selecteer het vakje naast een inhoudsitem van een cursus om het item op te nemen in de context voor je discussie. 

Context picker

Selecteer de pijl naast een map of leermodule om items uit de map op te nemen. Als je klaar bent met het selecteren van items voor context, selecteer je Items selecteren om terug te gaan naar het genereren van vragen. 

Als je klaar bent met de instellingen, selecteer je Genereren. Controleer elke discussie op juistheid en vooroordelen. Kies de discussies die je aan je cursus wilt toevoegen en selecteer Toevoegen. Ga naar het onderwerp 'AI-ontwerpassistent' voor meer informatie over de functie.

Bestandstypen die door de contextkiezer worden ondersteund, zijn PDF, Word, PowerPoint, tekst, RTF en HTML.


Discussie-instellingen

Selecteer de knop Discussie-instellingen om je discussie aan te passen.

The Discussion Settings panel

Standaard worden alle discussies weergegeven aan studenten op de pagina Cursusinhoud. Je kunt de selectie ongedaan maken als studenten alleen de discussie mogen bekijken vanaf de pagina Discussies. 

 • Je kunt Eerst plaatsen om activiteit in een discussie te verbergen voor studenten totdat ze hebben gereageerd op de discussie. Als je de optie Eerst bericht plaatsen wilt inschakelen en ook groepen gebruikt, selecteer je Eerst bericht plaatsen voordat je groepen gaat toewijzen. 
 • Selecteer Bewerken voorkomen als je niet wilt dat studenten hun discussies kunnen bewerken nadat deze zijn gepubliceerd. 
 • Anonieme reacties en antwoorden toestaan. Je kunt discussieberichten anoniem maken als je wilt dat studenten zich vrijer voelen om zonder oordeel hun mening te delen. Je kunt anonieme berichten in- en uitschakelen. Als berichten anoniem worden geplaatst, blijven anonieme berichten behouden als anonieme berichten later worden uitgeschakeld. Je kunt anonieme discussies niet beoordelen. 
 • Discussies beoordelen. Als je studenten wilt motiveren om verhelderende bijdragen te posten, kun je de discussie laten meetellen voor een cijfer.
 • Stem doelen af met de discussie. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Als je een discussie maakt, kun je deze afstemmen met een of meer doelen. Selecteer Doelen en standaarden om te zoeken naar beschikbare doelen. Nadat je de discussie zichtbaar hebt gemaakt, kunnen studenten de doelen bekijken zodat ze weten wat je van ze verwacht. Ga naar het onderwerp 'Doelen' voor meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud.
 • Groepen toevoegen. Je kunt studenten toewijzen aan discussiegroepen zodat er minder mensen zijn betrokken. Je kunt ook een specifiek onderwerp toewijzen aan elke groep.

Discussies met beoordeling

Wanneer je kiest om een discussie beoordelen, verschijnen er meer opties in de instellingen zoals de einddatum en het maximum aantal punten. Het maximum aantal punten is van toepassing op één of meerdere berichten die door de student zijn gepubliceerd. Wanneer je cijfertoekenning inschakelt voor een discussie, wordt er automatisch een kolom gemaakt in de cijferlijst.

Beoordeelde discussies hebben het tabblad Cijfers en deelname die je voortgang met de beoordeling bijhoudt.

Image of the top of the Grades & Participation page, showing that 11 students are participating in the discussion

Je hebt ook toegang tot verschillende soorten discussie-analyses. Selecteer de naam van een student op het tabblad Cijfers en deelname om de analyses van hun discussievermelding te bekijken. Je kunt zien of een bericht inhoudelijk is, de complexiteit van de zinnen en andere informatie.

Screenshot of a student response to a discussion, with Discussion Analysis on the right side

Je moet niet de statistieken van discussie-analyses gebruiken als enige richtlijn voor beoordeling. De algoritmen voor discussie-analyses zijn bedoeld als basis voor je beslissingen, maar kunnen het lezen van reacties van studenten niet vervangen. Ga naar het onderwerp 'Prestatie- en analysegegevens bekijken voor discussies' voor meer informatie over discussie-analyses.

Er moet ten minste één discussie worden beoordeeld om discussie-analyses te kunnen genereren.


Discussies gemaakt door studenten

Je kunt studenten toestaan om hun eigen discussies te maken. Ga naar de pagina Discussies en selecteer vervolgens het tandwielpictogram om het deelvenster Discussie-instellingen te openen. Wanneer je studenten toestaat om discussies te maken, worden hun titels weergegeven met het label Gemaakt door studenten op de hoofdpagina Discussies.

Image of a discussion post created by a student, with "Created by student" highlighted

Je kunt de volgorde van de discussies van studenten wijzigen, zodat ze allemaal samen worden weergegeven of je kunt ze naar een map verplaatsen. 

Wanneer studenten een discussie openen, wordt de auteur in het zijvenster weergegeven.

Image of a student's discussion entry

Studenten kunnen hun eigen berichten bewerken of verwijderen. Studenten kunnen ook hun eigen discussies verwijderen als niemand heeft gereageerd.


Discussies of gesprekken?

Discussies zijn zeer geschikt om binnen een klas ideeën uit te werken of te delen. Gesprekken, daarentegen, zijn ideaal om even snel van gedachten te wisselen over bepaalde content. Als je bijvoorbeeld opdrachten aan het maken bent, kun je besluiten om gesprekken toe te staan. Iedereen kan dan een bijdrage leveren aan het gesprek over de opdracht: om hulp vragen, bronnen delen of vragen van anderen beantwoorden. Iedereen kan de gesprekken lezen terwijl ze de opdracht bekijken.

Gesprekken worden alleen weergegeven bij het betreffende inhoudsitem en zijn niet zichtbaar op de pagina met discussies.

Je kunt meldingen ontvangen voor discussies, maar niet voor gesprekken.