Open de lijn van communicatie en maak studenten enthousiast door ze te betrekken in onlinediscussies.

Discussies zijn een goede manier om studenten te stimuleren kritisch na te denken over hun cursuswerk en met elkaar ideeën uit te wisselen en verder uit te werken. Je kunt discussies starten voor bepaalde lessen of voor de cursus als geheel. Jij als de cursusleider bent de eigenaar van de discussies. Nadat je een discussie bent gestart, kun je opmerkingen posten om studenten op weg te helpen.

De meestgebruikte vorm van interactie in een online cursus is via discussies die door de cursusleider worden gestart. Deelname en interactie in discussies gaat niet vanzelf, maar moet zorgvuldig worden geïntegreerd in de cursus. Een zinvolle en interessante discussie is alleen mogelijk als je de vragen of stellingen zorgvuldig formuleert en de interesse wekt van studenten.


Tips voor het bevorderen van onlinediscussies

Het is belangrijk dat je studenten goed voorbereidt op hun deelname aan discussies.

Hieronder staan vier algemene stappen die belangrijk zijn bij het bevorderen en stimuleren van onlinediscussies om op die manier een hechte community te bouwen en opdrachten uit te voeren.

 1. Omschrijf de deelnamevoorwaarden.
  • Deel uw verwachtingen. Maak een discussie waar studenten informatie kunnen lezen over etiquette en informatie die wordt gebruikt voor het beoordelen van forumbijdragen.
  • Geef voorbeelden van een juiste online interactie en stimuleer goed gedrag door studenten hiervoor te belonen.
 2. Formuleer effectieve vragen.
  • Verwerk multimedia in de vragen om de eentonigheid van vragen met alleen tekst te doorbreken. De ongekende populariteit van services zoals YouTube™ betekent dat de meeste studenten graag een clip willen bekijken om vervolgens hun reactie te geven.
 3. Stimuleer nieuwe ideeën.
  • Als de forumdeelnemers te veel op één lijn zitten en er dus weinig discussie is, kun je bijvoorbeeld alle studenten waarvan de achternaam begint met A–M als voorstanders aanwijzen en studenten met N–Z als tegenstanders.
 4. Doe actief mee.
  • Laat zien dat je er bent. Vraag om een toelichting, argumenten of betrek forumleden die zich op de achtergrond houden.

Over discussies

Discussies zijn een makkelijke manier om studenten enthousiast te maken en te houden voor een cursus. Discussies stimuleren studenten om kritisch na te denken over hun cursuswerk en met elkaar ideeën uit te wisselen en verder uit te werken.

Je kunt cursus- en groepsdiscussies maken. Je kunt ook discussies mee laten tellen voor een cijfer en discussies in mappen ordenen.

Wil je dat studenten het initiatief nemen? Je kunt ze toestaan om discussies te maken die worden weergegeven in de lijst met het label Gemaakt door studenten.

Video: Create a Discussion


Watch a video about discussions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a discussion shows how you can easily create and manage a discussion.


Discussies maken

Alle nieuwe discussies zijn in eerste instantie verborgen. Je kunt ze aanpassen en zichtbaar maken als studenten bijdragen mogen gaan leveren.

Je kunt op twee plekken in een cursus discussies toevoegen.

 1. Maak een discussie rechtstreeks op de pagina Cursusinhoud, zodat studenten de discussie in de context kunnen bekijken met het andere materiaal.
 2. Selecteer het tabblad Discussies op de navigatiebalk om de discussiepagina van de cursus te openen. Selecteer het plusteken in de rechterbovenhoek om het menu te openen. Je kunt discussies toevoegen en ordenen met mappen. Selecteer het tandwielpictogram om het paneel Discussie-instellingen te openen. Je kunt studenten toestaan om discussies te maken die worden weergegeven in de lijst met het label Gemaakt door studenten. Je kunt deze instelling op ieder moment in- en uitschakelen.

  Meer informatie over discussies die door studenten zijn gemaakt

Wanneer je een cursus converteert van de originele cursusweergave naar de Ultra-cursusweergave, worden sommige discussies beperkt en worden sommige instellingen verwijderd. Meer informatie over het conversieproces.


Nieuwe discussiepagina

Je kunt discussies toevoegen voor iedereen of studenten vragen om deel te nemen aan groepsdiscussies. Je kunt ook discussies mee laten tellen voor een cijfer.

 1. Typ een duidelijke titel, zodat studenten makkelijk de juiste discussie kunnen vinden. Als je geen titel invoert, wordt het item aangegeven als “Nieuwe discussie”, samen met de datum voor jou en je studenten.
 2. Richtlijnen en verwachtingen opnemen. Je kunt de opties van de editor gebruiken om tekst op te maken, bestanden bij te voegen en multimedia in te sluiten.

  Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

 3. Toon of verberg de discussie. Nieuwe discussies worden standaard verborgen. Studenten kunnen een discussie pas zijn als jij deze beschikbaar maakt. Je kunt alle inhoud voor een cursus al eerder voorbereiden en op basis van je planning bepaalde inhoud vrijgeven aan studenten. Je kunt ook beschikbaarheidsvoorwaarden op basis van datum, tijd en prestaties instellen voor andere items in de cijferlijst van de cursus.
 4. Discussieopties selecteren. Selecteer het pictogram Discussie-instellingen om een deelvenster te openen met opties voor je discussie:
  • De discussie opnemen met andere inhoudsitems. Selecteer Weergeven op de pagina Cursusinhoud om de discussie weer te geven op de pagina Cursusinhoud.
  • Stimuleer nieuwe ideeën. Het is mogelijk dat sommige studenten te veel vertrouwen op de gedachten van anderen wanneer ze reageren. Verborgen reacties en antwoorden kunnen eraan bijdragen dat studenten hun eigen ideeën naar voren brengen naar aanleiding van jouw eerste discussieonderwerp. Selecteer Eerst bericht plaatsen om activiteit in een discussie te verbergen voor studenten totdat ze hebben gereageerd op de discussie. Als je de optie Eerst bericht plaatsen wilt inschakelen en ook groepen gebruikt, selecteer je Eerst bericht plaatsen voordat je groepen gaat toewijzen.
  • Beoordeel de discussie. Als je studenten wilt motiveren om verhelderende bijdragen te posten, kun je de discussie laten meetellen voor een cijfer. Wanneer je kiest om een discussie beoordelen, verschijnen er meer opties zoals de einddatum en het maximum aantal punten. Het maximum aantal punten is van toepassing op één of meerdere berichten die door de student zijn gepubliceerd. Wanneer je cijfertoekenning inschakelt voor een discussie, wordt er automatisch een kolom gemaakt in de cijferlijst.
  • Stem doelen af met de discussie. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Als je een discussie maakt, kun je deze afstemmen met een of meer doelen. Selecteer Afstemmen met doelen om te zoeken naar beschikbare doelen. Nadat je de discussie zichtbaar hebt gemaakt, kunnen studenten de doelen bekijken zodat ze weten wat je van ze verwacht.

   Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

  • Groepen toevoegen. Je kunt studenten toewijzen aan discussiegroepen zodat er minder mensen zijn betrokken. Je kunt ook een specifiek onderwerp toewijzen aan elke groep. Je kunt cijfers geven aan groepsdiscussies.

Discussies gemaakt door studenten

Wanneer je studenten toestaat om discussies te maken, worden hun titels weergegeven met het label Gemaakt door studenten op de hoofdpagina Discussies. Je kunt de volgorde van de discussies van studenten wijzigen, zodat ze allemaal samen worden weergegeven of je kunt ze naar een map verplaatsen.

Wanneer cursusleden een discussie openen, wordt de auteur in het zijvenster weergegeven.

Studenten kunnen hun eigen berichten bewerken of verwijderen en ze kunnen hun eigen discussies verwijderen als niemand heeft gereageerd.


Discussies of gesprekken?

Discussies zijn zeer geschikt om binnen een klas ideeën uit te werken of te delen. Gesprekken, daarentegen, zijn ideaal om even snel van gedachten te wisselen over bepaalde content. Als je bijvoorbeeld opdrachten aan het maken bent, kun je besluiten om gesprekken toe te staan. Iedereen kan dan een bijdrage leveren aan het gesprek over de opdracht: om hulp vragen, bronnen delen of vragen van anderen beantwoorden. Iedereen kan de gesprekken lezen terwijl ze de opdracht bekijken.

Gesprekken worden alleen weergegeven bij het betreffende inhoudsitem en zijn niet zichtbaar op de pagina met discussies.