Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Cursusgroepen

Maak groepen op basis van de praktijk van teamwork.

Leren door samenwerking biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditioneel onderwijs. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer studenten werken als een team ze:

 • een positieve houding ontwikkelen
 • problemen efficiënter oplossen
 • een sterker prestatiegevoel ervaren

Je kunt studenten indelen in groepen zodat met elkaar kunnen overleggen en hun kennis kunnen aantonen, terwijl ze tegelijkertijd leren om de mening van anderen te waarderen.

Je kunt groepssets maken voor beoordeeld werk, zoals:

 • opdrachten
 • toetsen
 • discussies

Je kunt ook groepen maken voor andere activiteiten dan beoordeeld werk, zoals vrijwilligerswerk of excursies.

Je kunt ook parallelgroepen maken in Collaborate zodat studenten virtuele bijeenkomsten kunnen houden met hun groepsleden.

Jij en studenten hebben toegang tot cursusgroepen via de pagina Cursusinhoud op het tabblad Groepen. 

The Groups tab is highlighted on the Course Content page

Studenten kunnen leden van de groepen waarvan ze deel uitmaken bekijken op het tabblad Groepen. Groepen kunnen aan beoordelingen gekoppeld worden, maar kunnen ook onafhankelijk van beoordelingen worden gemaakt om de samenwerking te stimuleren.

Gebruikers kunnen geen Collaborate-opnamen maken in Ultra-beoordelingsgroepen. Er is geen plek om opnamen van groepen weer te nemen, te beheren of te bekijken. Een cursusleider kan lid worden van een groep en de opnameknop openen, maar deze opname wordt niet vermeld of is niet toegankelijk voor weergave.

Ga naar het onderwerp 'Groepsruimten' voor meer informatie over groepsruimten.

Ga naar het onderwerp 'Groepen importeren en exporteren' voor meer informatie over het importeren en exporteren van groepen met behulp van CSV-bestanden.

Onderwerpen op deze pagina zijn onder meer:


Een video over het maken van cursusgroepen bekijken

De volgende ingesproken video geeft een visuele en auditieve voorstelling van sommige informatie op deze pagina. Als je een gedetailleerde beschrijving wilt van wat er wordt weergegeven in de video, open je de video op YouTube, navigeer je naar Meer acties en selecteer je Transcript openen.Video: Cursusgroepen maken legt uit hoe je sets met cursusgroepen maakt.


Cursusgroepen maken

Selecteer Nieuwe groep instellen bij de tag Groepen.

Landing page of the Groups tab, with the New Group Set button highlighted to the right

Je kunt zo veel cursusgroepen maken als je wilt, met in elke groep het gewenste aantal studenten. Je kunt ook nieuwe cursusgroepen maken of cursusgroepen verwijderen.

Via het menu Studenten groeperen kun je studenten op deze manieren verdelen over groepen:

 • Aangepast
 • Willekeurig toewijzen
 • Zelfinschrijving
 • Groepen hergebruiken 

Je kunt ook het plusteken onder de afbeelding selecteren om zoveel groepen te maken als je wilt en studenten toe te voegen.

Group Set page with the purple plus button at the bottom

Aangepaste groepen maken

Je kunt zo een of meer aangepaste groepen maken, met in elke groep het gewenste aantal studenten.

A custom group being set up
 1. Selecteer Aangepast in het menu Studenten groeperen en typ bovenaan de pagina een naam.
 2. Selecteer de naam van elke student om deze als groep te selecteren. Selecteer de naam van een student nogmaals om de selectie ongedaan te maken.
 3. Nadat je de studenten hebt geselecteerd, open je naar het menu naast een van de namen van een student en selecteer je Een nieuwe groep maken. Je kunt ook meerdere studenten verplaatsen naar een groep die in het menu wordt vermeld.
 4. Wijzig de groepsnaam als je de standaardnaam wilt wijzigen door het potloodpictogram naast de naam van de groep te selecteren. 
 5. Je kunt een optionele groepsbeschrijving toevoegen die wordt weergegeven aan de leden van de groep. Je hebt geen limiet voor het aantal tekens. 

Selecteer het plusteken op de plek waar je nog een groep wilt toevoegen. Je kunt ook stappen 2-5 herhalen.

Als je een set met aangepaste groepen opslaat, en teruggaat naar de set met groepen en Aangepast opnieuw selecteert, worden je groepen verwijderd.

Willekeurig toegewezen groepen maken

Studenten worden willekeurig toegewezen aan het gekozen aantal groepen. Je kunt studenten snel en zonder voorbereiding toewijzen aan groepen. Je moet minimaal vier studenten hebben, zodat het systeem willekeurig twee studenten kan toewijzen aan minimaal twee groepen.

Randomly assign groups settings
 1. Selecteer Willekeurig toewijzen in het menu Studenten groeperen en voer bovenaan de pagina een naam in.
 2. Selecteer in het menu Aantal groepen hoeveel groepen je wilt maken. Je moet ten minste twee groepen maken. Studenten worden gelijk verdeeld over het aantal groepen dat je wilt maken.
 3. Als je alle studenten wilt verwijderen uit de huidige groepsset, selecteer je Toewijzing van alle ongedaan maken door over het pictogram van de persoon te bewegen bovenaan de pagina. De menu-optie verandert in Aangepast als je studenten naar andere groepen verplaatst nadat ze zijn ingedeeld in groepen en je de toewijzingen nog niet hebt opgeslagen.
 4. Wijzig de namen van de groepen als je niet de standaardnamen wilt gebruiken.
 5. Je kunt een optionele groepsbeschrijving toevoegen die wordt weergegeven aan de leden van de groep. Je hebt geen limiet voor het aantal tekens.

Selecteer het plusteken op de plaats waar je een nieuwe groep wilt maken, naast de groepen die door het systeem zijn gemaakt. Wanneer je groepen toevoegt of verwijdert, verandert de menu-optie naar Aangepast en de betreffende studenten worden niet opnieuw verdeeld.

Groepen voor zelfinschrijving maken

Je kunt studenten vragen om zichzelf in te schrijven bij een cursusgroep. Alleen studenten kunnen deelnemen. Studenten ontvangen een cursusmededeling en een activiteitenstreambericht over groepen waaraan ze moeten deelnemen.

Je kunt ook een inschrijvingsperiode toevoegen. Studenten krijgen een melding wanneer de deadline voor inschrijving dichterbij komt. Als de inschrijvingsperiode is verstreken, kunnen studenten niet langer deelnemen aan groepen en worden ze automatisch ingeschreven.

Als je een voorbeeldgebruiker hebt toegevoegd, wordt die gebruiker ook automatisch ingeschreven bij een groep. Je kunt de voorbeeldgebruiker voor of na het maken van groepen voor zelfinschrijving verwijderen.

The Self-enrollment setup screen
 1. Als je Zelfinschrijving wilt selecteren, moet je eerst de groepen zichtbaar maken voor studenten door Zichtbaar voor studenten te selecteren in de rechterbovenhoek van de pagina Nieuwe groepsset.
 2. Selecteer Zelfinschrijving in het menu Studenten groeperen.
 3. Je studenten worden evenredig verdeeld over de groepen die naast het aantal groepen worden weergegeven. Je moet minimaal twee cursusgroepen voor zelfinschrijving maken.
 4. Selecteer het plusteken op de plek waar je nog een groep wilt toevoegen. Het aantal groepen wordt automatisch bijgewerkt. Je kunt groepen toevoegen en verwijderen, zelfs nadat studenten lid zijn geworden. Als je een groep verwijdert waar studenten al lid van zijn geworden, worden ze naar de lijst Niet toegewezen verplaatst. Je moet ze laten weten dat ze lid moeten worden van een van de overige groepen. Je kunt ze ook zelf toevoegen aan een groep. Let op: Als je een inschrijvingsperiode toevoegt, worden niet-toegewezen studenten aan het einde van de periode automatisch ingeschreven.
 5. Voeg een begin- en einddatum voor de inschrijving toe. Selecteer de pijl naast Geavanceerde opties om het gedeelte met inschrijvingsopties samen te vouwen.
 6. Je kunt het maximum aantal leden per groep dat standaard wordt weergegeven, wijzigen of wissen. Het optionele maximum moet 1 of meer zijn. Als je groepen hebt toegevoegd of verwijderd, wordt het maximumaantal niet bijgewerkt.

  Let op het maximumaantal leden per groep en het aantal groepen. Als je bijvoorbeeld het maximum aantal verlaagt, kunnen sommige studenten aan het einde van de inschrijvingsperiode geen lid meer worden van een groep. Je moet nieuwe groepen maken en de studente inschrijven.

  Als je een onbeperkt aantal leden per groep wilt toestaan, laat je het veld Maximum aantal leden per groep leeg. Studenten zien het maximum aantal groepsleden dat is toegestaan wanneer ze hun groepsselecties maken. Als je een onbeperkt aantal per groep toestaat, zien studenten het totale aantal studenten in hun klas.

  Je kunt het maximum aantal leden voor een groep overschrijven. Je kunt bijvoorbeeld een nieuwe student lid maken van een groep.

 7. Selecteer Ingeschreven leden verbergen als je niet wilt dat studenten zien wie zich al hebben aangemeld voor een groep.
 8. Wijzig de namen van de groepen als je niet de standaardnamen wilt gebruiken.
 9. Voeg desgewenst groepsbeschrijvingen toe. Je kunt informatie toevoegen om studenten te helpen een groep te kiezen. Je hebt geen limiet voor het aantal tekens.
 10. Je kunt het menu openen naast een groep om toegang te krijgen tot de beheeropties.

Groepen hergebruiken

Je kunt een bestaande cursusgroep of groepsset opnieuw gebruiken.

Als je wijzigingen aanbrengt in een groepsset die je opnieuw hebt gebruikt, zijn deze wijzigingen van toepassing op alle groepsopdrachten en discussies die zijn gebaseerd op die groepsset. 

Reuse groups settings on the Group set page
 1. Selecteer in het menu Studenten groeperen een titel in het gedeelte Groep hergebruiken. De lijst bevat ook groepen zonder groepsleden.
 2. Vul bovenaan de pagina een naam in, bewerk de individuele groepsnamen en voeg optionele groepsbeschrijvingen toe worden weergegeven aan groepsleden. Je hebt geen limiet voor het aantal tekens.

Dezelfde studenten worden toegevoegd aan de nieuwe groep of groepsset. Je moet mogelijk nieuw ingeschreven studenten aan je nieuwe groepen toevoegen.


De pagina Cursusgroepen

Alle cursusgroepen die je hebt gemaakt, worden weergegeven op de pagina Cursusgroepen. Deze pagina kun je openen via het tabblad Groepen op de pagina Cursusinhoud. Groepssets zonder leden worden ook weergegeven. Bovenaan de pagina staan het aantal groepssets en individuele groepen.

The Course Groups page with the More options menu dropdown shown

Er staan verschillende opties bovenaan de pagina Cursusgroepen.

 • Sorteer je groepen of het aantal leden in oplopende of aflopende volgorde door Groepsset te selecteren. 
 • Selecteer de pijl naast de naam van een groepsset om de groepen in een groepsset weer te geven of te verbergen. 
 • Open het menu van een groepsset om de groep te bewerken of te verwijderen. D.• Bekijk het aantal leden in elke groep in vergelijking met het totale aantal studenten in de cursus.
 • Selecteer Leden weergeven van een individuele groep om de leden van deze groep weer te geven in een venster aan de rechterkant van de pagina. In deze weergave worden leden weergegeven en wordt aangegeven welke leden maatregelen voor cursussen hebben. Je kunt met de zoekbalk in het deelvenster Leden weergeven zoeken naar leden in een groep.

Individuele groepen beheren

Nadat je een groep of groepsset hebt gemaakt, kun je individuele groepen toevoegen of verwijderen en het lidmaatschap van studenten beheren. Je kunt ook groepsnamen wijzigen, groepsbeschrijvingen toevoegen of bewerken, en berichten versturen naar groepen om de samenwerking aan te kondigen. Ga naar de groep door naar de pagina Cursusgroepen te gaan en selecteer vervolgens de naam van de groep of Bewerken in het menu Meer opties

als je een aangepaste groepsset opslaat, en teruggaat naar de groepsset en Aangepast selecteert, worden je groepen verwijderd.

The Course Groups page with the More options menu dropdown shown

Groepen toevoegen en verwijderen

Selecteer het plusteken op de plek waar je een groep wilt toevoegen.

Als je een groep niet meer nodig hebt, open je het menu van de groep en selecteer je Groep verwijderen. De toewijzing van de studenten in die groep wordt automatisch ongedaan gemaakt en ze worden boven aan de pagina weergegeven. Je kunt deze studenten handmatig toewijzen aan nieuwe groepen. Een andere optie is om alle studenten willekeurig toe te wijzen aan het gekozen aantal groepen en dus niet alleen de studenten waarvan je de toewijzing ongedaan hebt gemaakt.

Gevolgen

 • Als je een groep toevoegt aan of verwijdert uit een groepsset die is gebruikt om een nieuwe set met cursusgroepen te maken, heeft dit geen invloed op de nieuwe groepsset.
 • Als je een groep toevoegt aan of verwijdert uit een groepsset die je hebt gebruikt om een groepsopdracht of discussie te maken, worden de groepen van de inhoudsitems bijgewerkt. Wijzigingen in groepstitels en -beschrijvingen hebben ook invloed op de inhoudsitems.
 • Als je een groep toevoegt aan of verwijdert uit een groepsbeoordeling of discussie die is gebaseerd op een set met cursusgroepen, wordt de set met cursusgroepen bijgewerkt. Wijzigingen in groepstitels en -beschrijvingen hebben ook invloed op de set met cursusgroepen.
 • Als je een groepsset verwijdert die is gebruikt om een nieuwe set met cursusgroepen te maken, heeft dit geen invloed op de nieuwe groepsset.
 • Als je een hele groepsset verwijdert die wordt gebruikt om een groepsopdracht of discussie te maken, worden de groepen uit het inhoudsitem verwijderd.
 • Als je een groepsopdracht verwijdert of discussie die is gebaseerd op een set met cursusgroepen, heeft dit geen invloed op de groepsset.

Groepslidmaatschap van studenten beheren

Open het menu naast de naam van een student om deze opties te gebruiken:

 • Maak een nieuwe groep met de student als lid.
 • Selecteer Toewijzing ongedaan maken om de student uit de groep te verwijderen. Niet-toegewezen studenten staan boven aan de pagina.
 • Wijs de student aan een andere groep toe die al bestaat. Selecteer de naam van de groep in het menu om de student aan die groep toe te wijzen. Groepen zonder leden worden niet weergegeven.

Je kunt in één keer meerdere studenten selecteren om naar een andere groep te verplaatsen, een nieuwe groep voor ze maken of de toewijzing van alle studenten ongedaan maken. Selecteer het menu naast een van de geselecteerde studenten om een groepsactie uit te voeren.

Als je alle studenten uit alle groepen wilt verwijderen, selecteer je Toewijzing van alle ongedaan maken boven aan de pagina.

Gevolgen

 • Het wijzigen van het lidmaatschap van een groepsset heeft invloed op de items op inhoudsniveau waar de groepen worden gebruikt, zoals in groepsdiscussies en -beoordelingen.
 • Het wijzigen van het lidmaatschap van een item op inhoudsniveau dat is gebaseerd op een set met cursusgroepen heeft invloed op de set met cursusgroepen.
 • Het wijzigen van het lidmaatschap van een groep heeft geen invloed op andere groepssets die op de groepsset zijn gebaseerd.

Cursusgroepen en conversie

Als je cursusgroepen en groepsset in de originele cursusweergave hebt die je converteert naar de Ultra-cursusweergave, worden de groepssets weergegeven op de pagina Cursusgroepen. Groepen die geen deel uitmaken van een groepsset worden niet weergegeven op de pagina Cursusgroepen. 

Als je sets met cursusgroepen hebt gebruikt om groepsopdrachten te maken in je originele cursus, worden deze groepsopdrachten ook geconverteerd.