Eén-op-één of één-op-veel.

Voor elke cursus genereert Blackboard Collaborate twee typen ruimten waarvoor geen planning is vereist.

Cursusruimte: Een standaardruimte voor de cursus, die bestaat zolang de cursus duurt. De ruimte krijgt standaard uw cursusnaam als titel en is altijd beschikbaar.

 • Standaard betreden studenten uw cursusruimte als deelnemers. Cursusleiders en beheerders betreden de ruimte als moderators. Je kunt toestaan dat alle deelnemers deelnemen als moderator, zodat samenwerking ook zonder jouw aanwezigheid van start kan gaan.
 • Als supervisie een aandachtspunt is, kun je de cursusruimte volledig uitschakelen op cursusniveau.
 • Gebruik de cursusruimte om studenten te laten kennismaken met de opzet van de cursus, om nieuwe ideeën te introduceren, vraag- en antwoordsessies te houden, studiesessies te leiden en groepspresentaties te beoordelen.

Mijn ruimte: Een standaardruimte voor elke cursusleider, die bestaat zolang de cursusleider een account heeft op het systeem. De ruimte krijgt standaard uw naam als titel en is altijd beschikbaar.

 • Mijn ruimte is toegankelijk vanuit elke cursus waarvoor u de rol van cursusleider hebt.
 • U kunt ervoor zorgen dat deelnemers vanuit een bepaalde cursus uw ruimte niet kunnen betreden.
 • Standaard betreden studenten uw ruimte als deelnemers. U kunt toestaan dat alle studenten deelnemen als moderator. Of u kunt alleen bepaalde gebruikers van een cursus die door u wordt gegeven, toestaan om deel te nemen aan uw ruimte.
 • Gebruik Mijn ruimte om asynchrone cursussen aan te bieden of om gebruikers van al je cursussen te helpen. Wanneer privacy belangrijk is, maakt u een nieuwe sessie en beperkt u de toegang tot alleen die gebruiker waarmee u iets wilt bespreken.

De rol van onderwijsassistent heeft geen standaard Mijn ruimte, maar kan een sessie wel plannen en als moderator daaraan deelnemen.

De instelling bepaalt of de onderdelen Mijn ruimte en Cursusruimte beschikbaar zijn. Je kunt ook een van de ruimten of beide ruimten niet-beschikbaar maken op cursusniveau.


Pagina van Blackboard Collaborate

Je kunt de ruimten van Blackboard Collaborate vinden via het menu Tools van de cursus.

U kunt een bestaande ruimte betreden, instellingen voor bestaande ruimten aanpassen, standaardwaarden instellen voor sessies die u wilt maken, nieuwe sessies maken vanaf deze pagina en zoeken naar bestaande sessies en opnamen.

Selecteer Deelnemen aan ruimte om een ruimte te betreden. De optie Deelnemen aan ruimte wordt alleen weergegeven als de sessie klaar is om te worden gestart. Selecteer Deelnemen aan ruimte op de pagina Details van ruimte om Blackboard Collaborate te starten.

U kunt al uw ruimten aanpassen. Selecteer Ruimte bewerken als je instellingen wilt aanpassen voor simultane sprekers, persoonlijke berichten, opnameopties, enzovoort.


Blackboard Collaborate Launcher

Blackboard Collaborate Launcher is een hulpprogramma voor Windows en Mac waarmee je op een gemakkelijke en betrouwbare manier web conferencing-sessies en opnamen van Blackboard Collaborate kunt starten. Het programma gebruikt een .collab-bestand om Blackboard Collaborate te starten met een versie van Java waarvan bekend is dat die stabiel werkt. Aangezien de Launcher de vereiste Java-versie bevat, hoef je geen versies van Java te installeren en de systeemversie van Java te onderhouden.

Meer informatie over Blackboard Collaborate Launcher


Een cursuskoppeling toevoegen

Gebruik cursuskoppelingen om studenten directe toegang te geven tot een ruimte van Collaborate. Selecteer Koppeling toevoegen als je in een van de cursusgebieden, zoals een inhoudsgebied of map, een cursuskoppeling naar de ruimte wilt maken. Wanneer u een cursuskoppeling toevoegt, kunnen studenten op tijdstip dat naast de relevante inhoud in uw cursus is aangegeven, toegang krijgen tot uw cursus.


Gasten toestaan

U kunt gasten een URL sturen voor toegang tot uw Blackboard Collaborate-sessie. Voeg de e-mailadressen van de gasten toe in het pop-upvenster en selecteer Uitnodigingen verzenden. In de e-mail van u kunnen de gasten de gegevens van de sessie zien, zoals wanneer deze begint en eindigt. Nadat ze op de URL hebben geklikt, kunnen ze dezelfde koppeling Deelnemen aan ruimte volgen als je studenten om Blackboard Collaborate te starten.


Sessies en opnamen zoeken

Typ een trefwoord of fragment in het vak Zoeken als u een specifieke sessie of opname wilt zoeken. U kunt ook een datumbereik voor de zoekopdracht opgeven. Resultaten worden beperkt tot de geplande sessies of beschikbare opnamen die worden vermeld in de cursus waarin u zich bevindt.


Een nieuwe sessie maken

Je kunt afzonderlijke sessies maken voor specifieke gelegenheden, zoals toetsbeoordelingen of een groepsactiviteit en om inhoud in de cursus door te nemen en te bespreken. Wanneer privacy belangrijk is, maakt u een nieuwe sessie en beperkt u de toegang tot alleen die gebruiker waarmee u iets wilt bespreken. Selecteer Standaardwaarden instellen om instellingen op te geven die je later kunt gebruiken als je nieuwe sessies gaat maken. U kunt bijvoorbeeld instellen dat er altijd zes gelijktijdige sprekers zijn en dat de sessies automatisch worden opgenomen.

Sessiegegevens

Geef een beschrijvende naam op zodat studenten gemakkelijk de sessie kunnen selecteren die ze willen betreden.

U kunt de sessie zo instellen dat deze op een aangewezen tijdstip begint en eindigt, en met regelmatige tussenpozen wordt herhaald. Je kunt ook opgeven hoe ver vóór het begin van de sessie deelnemers de ruimte kunnen betreden.

Ruimteopties

Je kunt een sessie maken die specifiek is voor deze cursus of die je deelt met andere cursussen die je geeft. Selecteer de cursussen waarvoor je de ruimte wilt gebruiken.

Select de opties voor teleconferenties:

 • Blackboard Collaborate biedt de mogelijkheid om te kiezen voor ingebouwde teleconferentie. In dat geval worden het nummer van de telefonische bijeenkomst, de PIN van de leider en de deelnemers automatisch gegenereerd. Studenten en gasten die deelnemen aan een sessie, zien deze informatie voordat ze de ruimte betreden.
 • Voor de optie Gebruik methode van derden moet je de informatie opgeven die gebruikers nodig hebben om toegang te krijgen tot de sessie.
 • Voor de optie VoIP kunnen gebruikers de audio-uitzending online beluisteren via de luidsprekers van hun computer.

  Blackboard Collaborate kan alleen via een visuele indicator aangeven welke deelnemer er spreekt wanneer VoIP wordt gebruikt.

Integratie met Grade Center

Met de instelling Een cijferkolom toevoegen? kun je automatisch een Grade Center-kolom toevoegen nadat een sessie is beëindigd. Geef op hoeveel punten u voor deze activiteit wilt toekennen.


Sessieaanwezigheid weergeven

Als een sessie is afgelopen, kun je een aanwezigheidsrapport inzien waarmee je punten kunt overbrengen naar Grade Center. Deze punten zijn uitsluitend bedoeld voor aanwezigheid. Open het menu van de sessie en selecteer Sessieaanwezigheid weergeven.

Op de pagina Sessieaanwezigheid weergeven ziet u een lijst met de studenten die de sessie hebben bijgewoond. Als een student de sessie heeft verlaten en weer is teruggekeerd, wordt zijn of haar naam opnieuw in de lijst weergegeven.

Als je het vooraf bepaalde aantal punten automatisch wilt toekennen wanneer iemand de sessie heeft bijgewoond, selecteer je Aanwezigheid in Grade Center posten. Je kunt niet bepalen welke gebruikers punten krijgen, maar je kunt de punten voor individuele gebruikers wel aanpassen via hun pagina Cijferdetails in Grade Center.

Wijs in Grade Center de kolomkop aan om meer informatie over de kolom te zien op de cijferinformatiebalk. Je kunt de kolomnaam wijzigen via het menu van de kolomkop.


Ingebouwde opties voor teleconferenties en VoIP

Met Blackboard Collaborate kunt u kiezen voor ingebouwde teleconferentie. In dat geval worden het nummer van de telefonische bijeenkomst, de PIN van de leider en de deelnemers automatisch gegenereerd. Studenten en gasten die deelnemen aan een sessie, zien deze informatie voordat ze de ruimte betreden.

Met de optie voor VoIP (Voice over Internet Protocol) kunnen gebruikers de sessie beluisteren via de luidsprekers van hun computer of een USB-headset. Met een headset worden geluiden van buitenaf en echo's verzwakt.

VoIP helpt u ook om de verschillende sprekers van elkaar te onderscheiden. Er wordt een pictogram van een microfoon weergegeven naast de naam van de deelnemer die aan het woord is. Voor grote klassen is dit handig om te achterhalen wie de stof begrijpt en wie meer hulp nodig heeft.

U kunt ook een oplossing van derden kiezen voor uw sessies. U moet deelnemers de informatie geven die ze nodig hebben om toegang tot de sessie te krijgen.