We hebben een lijst samengesteld met veelvoorkomende termen voor cursusleiders die niet eerder hebben gewerkt met Blackboard Learn.

Beoordelingen: 'Beoordelingen' geldt voor zowel opdrachten als toetsen.

Inhoudsmarkt: Hier kun je inhoud en tools vinden en toevoegen van externe bronnen. Maak gebruik van waardevol lesmateriaal van uitgevers die samenwerken met Blackboard, zoals Macmillan en Jones & Bartlett.

Gesprek: Als je klassikale gesprekken inschakelt tijdens het maken van inhoud, kunnen studenten de opdracht met jou en medestudenten bespreken. Ze kunnen om hulp vragen, bronnen delen of vragen van anderen beantwoorden. Naarmate het gesprek zich verder ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven met de relevante inhoud. Gesprekken worden niet opgenomen op de pagina Discussies.

Je kunt gesprekken inschakelen voor deze inhoudsitems:

 • Documenten
 • Opdrachten
 • Groepsopdrachten
 • Toetsen
 • Groepstoetsen
 • Offline inzendingen
 • Koppelingen naar leermiddelen

Meer informatie over gesprekken

Cursusstatus:

 • Openen: Je kunt een cursus openen als studenten aan de slag kunnen met de cursus.
 • Persoonlijk: je kunt een cursus instellen als Persoonlijk omdat je nog inhoud wilt toevoegen of wat dingen wilt uitproberen. Als de cursus klaar is voor studenten, wijzig je de status in Open. Studenten zien persoonlijke cursussen wel in hun cursuslijst, maar kunnen ze niet openen. Cursussen met de status Persoonlijk herken je aan een grijze foto van de cursusleider met een schuine streep erdoorheen.

  Je kunt een cursus niet persoonlijk maken tijdens een actief semester. Neem contact op met de beheerder als je vragen hebt over de instellingen van een cursus.

 • Voltooid: Je kunt ervoor kiezen om een cursus de status Voltooid te geven wanneer de cursus is beëindigd, maar je kunt de cursus dan niet meer aanpassen. Studenten kunnen de inhoud van de cursus raadplegen, maar ze kunnen niet meer deelnemen aan de cursus. Ze kunnen bijvoorbeeld niet reageren op discussies of opdrachten inleveren. Je kunt de cursus altijd weer de status Open of Persoonlijk geven. Als een cursus echter een einddatum heeft, en die datum is verstreken, hebben studenten geen toegang meer tot de cursus. Dus als je een cursus voltooit en opnieuw opent na de einddatum, is de cursus niet toegankelijk voor studenten. De status Voltooid is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.
 • Verbergen: je kunt een cursus verbergen in de cursuslijst om de weergave te ordenen.

Document: Een eenvoudig type inhoud waarmee je verschillende soorten materiaal kunt combineren die tegelijk worden gepresenteerd, zoals tekst, multimedia en bijlagen.

Algemene pagina's: in het deelvenster aan de linkerkant heb je toegang tot belangrijke functies in de lijst waarin je naam voorkomt. Wanneer je een koppeling in de lijst selecteert, zie je een globaal overzicht van je cursussen. Open de activiteitenstream met daarin alle activiteit in je cursussen en de cijferpagina waarop je beoordelingstaken per cursus staan vermeld.

Cijferlijst: Hier vind je al het cursuswerk dat specifiek is voor de cursus waarin je je bevindt. Studenten die zich inschrijven voor je cursus worden automatisch toegevoegd aan de cijferlijst. Je kunt ingeleverd werk beoordelen, items beheren en cijfers publiceren.

Laag: Alle cursusinhoud wordt weergegeven in het hoofdgedeelte van de pagina. Wanneer je inhoud opent, schuift deze uit een laag over de pagina Cursusinhoud. Sluit een laag om terug te gaan naar een eerder bezocht gebied in de cursus.

Paneel: Als je instellingen definieert of opgeeft, wordt er een paneel (deelvenster) geopend. In het paneel kun je het type inhoud kiezen waarvoor je instellingen wilt toevoegen of selecteren.

Parallelle beoordeling: Je kunt specifieke gebruikers van een cursus opdrachten van bepaalde sets met inzendingen laten beoordelen. Cijfers, feedback en aantekeningen van andere beoordelaars in bestanden van studenten en rubrieken zijn niet zichtbaar voor beoordelaars. Beoordelaars geven parallel voorlopige cijfers. Standaard beoordelingsrollen zijn cursusleiders, beoordelaars en onderwijsassistenten. De cursusleider is standaard de eindbeoordelaar of afstemmer. De afstemmer controleert de voorlopige cijfers en bepaalt de eindcijfers die studenten zien.

Vraaganalyse: De tool Vraaganalyse biedt statistieken over de algehele prestaties, beoordelingskwaliteit en afzonderlijke vragen. Je kunt zo snel zien welke vragen mogelijk geen goed beeld geven van de prestaties van studenten. Vraaganalyse is voor beoordelingen met vragen. 

Vragenbank: Je kunt vragenbanken importeren voor gebruik in beoordelingen in je cursussen. Cursusleiders gebruiken vragenbanken meestal om een database met vragen te maken die ze kunnen gebruiken in verschillende beoordelingen. Vragenpools van de originele cursusweergave worden na de conversie als Ultra-vragenbanken weergegeven.

Vragenpool: Wanneer je een toets samenstelt kun je vragenpools gebruiken om er zeker van te zijn dat elke student een andere versie van de toets krijgt