Wil je weten waar studenten hulp bij nodig hebben?

Bekijk Vragen van studenten over opdrachten. Gebruik vervolgens de knop Terug van je browser om terug te gaan naar dit onderwerp.


Hoe stel ik opdrachten samen?

Je kunt opdrachten maken naast andere inhoud. Studenten kunnen hun werk dan maken naast de inhoud die ze nodig hebben, zodat ze die altijd bij de hand hebben. Je kunt ook een groepsopdracht samenstellen en deze beschikbaar stellen aan een of meer groepen in een cursus.

Durf te experimenteren! Studenten zien pas wat je hebt toegevoegd wanneer je de opdrachten zichtbaar maakt.

The Course Content page is open with the plus sign selected, the "Create" button clicked and the "Assignment" button highlighted.

Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken op de plek waar je een opdracht wilt toevoegen. Selecteer Maken in het menu om het deelvenster Item maken te openen en selecteer vervolgens Opdracht. De pagina Nieuwe opdracht wordt geopend.

Je kunt ook een map uitvouwen of maken en dan een opdracht uploaden.

Wanneer je een opdracht maakt, wordt er automatisch een item in de cijferlijst gemaakt.

Nadat je cijfers voor een opdracht hebt gepost, kunnen studenten hun scores zien op de cijferpagina’s of in de activiteitenstream. Ze kunnen ook vanaf de pagina Cursusinhoud een opdracht, hun inzendingen, jouw feedback en hun cijfers bekijken.

Meer over opdrachten

Meer over groepsopdrachten


Hoe beoordeel ik opdrachten?

Je bepaalt zelf waar je begint met beoordelen!

Black horizontal navigation bar on the left-hand side of your browser.

Wil je weten hoeveel opdrachten in al je cursussen klaar zijn om te worden nagekeken? Via de lijst met jouw naam heb je direct toegang tot alle beoordelingstaken van de cursus via de algemene pagina Cijfers. Al je beoordelingstaken worden per cursus weergegeven. Je kunt zo snel kijken hoe ver je bent, prioriteiten stellen en direct beginnen met beoordelen. Je hoeft dus niet naar een cursus te navigeren om te zien wat er klaar is voor beoordeling.

De pagina bevat alleen informatie als je actie moet ondernemen. Je ziet opdrachten die klaar zijn om te worden beoordeeld of voor hoeveel studenten de einddatum van items is verstreken.

Wil je het nog iets specifieker maken? In een cursus kun je de cijferlijst van de cursus raadplegen via de navigatiebalk. Je kunt zien wie er inzendingen heeft verstuurd en je kunt beginnen met beoordelen.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

Via de activiteitenstream wordt je gewaarschuwd wanneer inzendingen van studenten klaar zijn voor beoordeling. Je kunt ook een opdracht selecteren op de pagina Cursusinhoud om te zien hoeveel studenten inzendingen hebben verstuurd.

New submission ready to grade notification displayed in the activity stream of the Instructor's view.

Wil je een video over het beoordelen van opdrachten bekijken?


Kan ik opdrachten bewerken, verwijderen of in een andere volgorde zetten?

Ja. Je kunt opdrachten naar verschillende locaties in het cursusoverzicht slepen, en opdrachten bewerken of verwijderen.

Meer over het bewerken opdrachten


Hoe gebruik ik SafeAssign?

SafeAssign is een voorziening voor het opsporen van plagiaat die je kunt inschakelen in opdrachten en toetsen.

  1. Open de opdracht waarin je SafeAssign wilt gebruiken. Selecteer Originaliteitsrapport inschakelen bij Opdrachtinstellingen. Geef aan of studenten het originaliteitsrapport voor hun pogingen mogen inzien.
  2. Wanneer studenten opdrachten gaan inleveren, worden de poging en eventuele bijlagen geanalyseerd door SafeAssign. Deze melding wordt weergegeven terwijl het originaliteitsrapport wordt verwerkt: Rapport wordt gemaakt... Je kunt het originaliteitsrapport bekijken vanuit de lijst Inzendingen nadat de verwerking van het rapport is voltooid. Selecteer een poging om het originaliteitsrapport te bekijken in de context van de ingeleverde inhoud.
  3. Je ziet percentages in het venster SafeAssign-originaliteitsrapport. SafeAssign analyseert elk onderdeel van de poging, met inbegrip van tekstantwoorden en bijlagen. Selecteer een vermelding in de lijst Originaliteitsrapport om de gedetailleerde resultaten in een nieuw venster te bekijken.

Meer informatie over SafeAssign

Een student zegt dat diegene de opdracht heeft ingeleverd, maar ik zie het niet. Hoe weet ik of diegene de opdracht echt heeft voltooid?

We weten dat er momenten zijn dat studenten denken dat ze hun werk alleen hebben ingeleverd om er later achter te komen dat deze helemaal niet is verzonden of dat het niet is verzonden. Nadat een student een opdracht of toets heeft ingeleverd, verschijnt er een modaal venster met een bevestigingsnummer voor de inzending. Studenten worden gestimuleerd dit nummer te kopiëren en op te slaan als bewijs van hun werk, en als bewijs bij academische geschillen.

Cursusleiders kunnen zoeken naar een bevestigingsnummer van een ontvangstbevestiging boven aan de weergave van de cijferlijstinzending. Dit helpt cursusleiders inzendingen van studenten te vinden als er extra verificatie nodig is. Aan de hand van dit bevestigingsnummer kan de cursusleider de volgende informatie vinden:

  • naam beoordeling
  • beoordelingscijfer
  • het aantal pogingen voor een beoordeling die de student heeft verzonden
  • de grootte van elk bestand dat aan de inzending is toegevoegd; op deze manier kan de cursusleider inzicht krijgen in wat een student heeft bijgevoegd voor markeren
  • datum en tijdstempel inzending

Deze informatie wordt weergegeven in het deelvenster Bekijk het venster voor alle verzonden pogingen.

Submission date and time stamp, file size, and submission receipt number for all attempts

Het ontvangstnummer en de grootte van bijgevoegde bestanden worden boven aan de inzendingsweergave weergegeven.

Submission receipt number, date and time stamp, and file size on the submission view