Voortgang bijhouden van cursussen

Geef studenten de mogelijkheid om hun voortgang in je cursussen te markeren en bij te houden.

Voortgang bijhouden inschakelen voor je cursus:

  1. Selecteer Cursussen in het Ultra-navigatiemenu.
  2. Selecteer een cursus zonder eerdere activiteit.
  3. Selecteer Inschakelen in Details en acties > Voortgang bijhouden
    Details & Actions menu with progress tracking turn on option highlighted by a rectangle.
  4. Als het venster Voortgang bijhouden is geopend, schakel je de schakelaar van uit naar aan.
  5. Nieuwe instellingen opslaan

Voortgang bijhouden kan worden ingeschakeld met een functie-schakelaar. Beheerders kunnen beslissen of ze cursusleiders de mogelijkheid willen geven om de functie in te schakelen binnen het instellingsniveau.