Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Voortgang volgen en voortgangsrapporten van studenten

Je kunt deze functie inschakelen om je studenten een eenvoudige manier te bieden om bij te houden wat ze hebben gedaan in je cursus. Je kunt Voortgang volgen op elk moment inschakelen. Voortgang volgen kan worden ingeschakeld met een functieschakelaar. Beheerders kunnen beslissen of ze cursusleiders de mogelijkheid willen geven om de functie in of uit te schakelen binnen het instellingsniveau.

Als je Voortgang volgen inschakelt na het begin van de cursus, dan worden participerende items met terugwerkende kracht als voltooid gemarkeerd. Beoordelingen die eerder zijn ingeleverd door studenten worden bijvoorbeeld gemarkeerd als voltooid. Niet-participerende items zoals Ultra-documenten moeten nog steeds handmatig voltooid worden door studenten.

Voortgang volgen inschakelen voor je cursus:

 1. Selecteer Cursussen in het Ultra-navigatiemenu.
 2. Selecteer een Cursus.
 3. Selecteer onder Details en Acties > Voortgang volgen, de optie Inschakelen
 4. Als het venster Voortgang volgen is geopend, schakel je de schakelaar van uit naar aan.
 5. Sla de nieuwe instellingen op. 
Image of the Course Details menu. Progress Tracking appears at the bottom with a checkmark to the left.

Je studenten zien nu hun voortgang in de cursus. Alle inhoud geeft een pictogram weer met de voortgang van een student. Wanneer alle inhoud in een map of module is voltooid, wordt de volledige map automatisch gemarkeerd als voltooid.

Voordat een student inhoud heeft geopend, bestaat het pictogram Voortgang uit een lege cirkel:

Image of an unfilled circle next to journal content

Nadat een student inhoud heeft geopend, bestaat het pictogram Voortgang uit een half ingevulde cirkel:

Image of a half-filled circle next to a named folder

Bij items die zijn ingeleverd, wordt het pictogram Voortgang gewijzigd in een groen vinkje om aan te geven dat het item is voltooid. Als het item geen inleveroptie heeft, zoals een Ultra-document, moeten studenten het item zelf als voltooid markeren.

Image of a green checkmark next to an assessment

Ga naar de volgende Help-pagina's als je meer informatie wilt over studentenactiviteit:


Het tabblad Voortgang van studenten

Via het tabblad Voortgang kun je de voortgang van individuele studenten in een cursus volgen. Je kunt voor elke student voltooide en niet-voltooide taken bekijken. Je kunt het tabblad openen door Voortgang te selecteren in het Studentenoverzicht van een student. Ga naar het onderwerp 'Studentenoverzicht' voor meer informatie over het Studentenoverzicht en hoe je dit kunt openen. 

Inhoud die wordt weergegeven op het tabblad Voortgang is afhankelijk van de beschikbaarheid van inhoud. Het filter Beschikbaarheid van inhoud is standaard ingesteld op Zichtbaar voor studenten. Selecteer Alles in de vervolgkeuzelijst Beschikbaarheid van inhoud om naast zichtbare inhoud inhoud weer te geven die niet zichtbaar is voor studenten. Er staat een slotje naast inhoud die niet zichtbaar is voor studenten.

Image of a student's Progress tab. There is a purple underline below Progress tab.

 


Voortgangsrapport van studenten voor cursusinhoud

Cursusleiders moeten weten hoe hun studenten met cursusinhoud omgaan afgezien van opdrachten. Je kunt dan belangrijke acties ondernemen, zoals het verbeteren van de cursusinhoud of contact opnemen met niet-actieve studenten. Er zijn twee manieren om dit rapport weer te geven.

Selecteer eerst het menu met drie puntjes naast de inhoud en selecteer vervolgens Voortgang van studenten om het Voortgangsrapport van studenten te openen. 

Image of the menu that appears when the ellipsis icon is selected.

De tweede manier is om de pagina van de inhoud te openen en vervolgens het tabblad Voortgang van studenten te selecteren.

The page for an Ultra Document, showing the tab for the Content and then the Student Progress tab beside it

Je kunt de voortgang zien die studenten markeren voor de volgende inhoudstypen:

 • Ultra-documenten
 • SCORM-pakketten
 • Geüploade bestanden
 • Koppelingen
 • Clouddocumenten
 • LTI-inhoud zonder gekoppeld cijfer
 • Leermodules
 • Mappen

In het rapport kun je inhoud selecteren en het volgende weergeven:

 • Studenten die de inhoud nog niet hebben geopend
 • Studenten die de inhoud hebben geopend
 • Studenten die de inhoud als voltooid hebben gemarkeerd
Image of the Student Progress tab underlined in purple beneath the name of the course content.

Het rapport bevat de datum en tijd waarop een actie is opgetreden (bijvoorbeeld de datum en tijd waarop een student inhoud voor het eerst heeft geselecteerd of inhoud heeft geopend via Ally). Je kunt sorteren op studentnaam of voortgangsstatus. Je kunt op basis van deze gegevens handelen door een individueel of bulkbericht te verzenden. Als je in één keer een bericht verstuurt, krijgt elke student een afzonderlijk bericht.

De lijst Studentennaam bevat nuttige informatie voor het personaliseren van je interacties met studenten. Als een student deze informatie heeft verstrekt, bevat de lijst aanvullende naam, naamopname, uitspraak, aanpassingen en gegevens van voornaamwoorden.

Image of the student name list. There is an purple accommodation icon, pronouns beneath each student's name, and one student who has added pronunciation.