Voortgang bijhouden van cursussen

Geef studenten de mogelijkheid om hun voortgang in je cursussen te markeren en bij te houden.

Deze functie is momenteel in het ‘Alpha-stadium’. Dit betekent dat de functie beperkt is tot nieuwe cursussen die nog geen activiteit hebben. 

Voortgang bijhouden inschakelen voor je cursus:

  1. Selecteer Cursussen in het Ultra-navigatiemenu.
  2. Selecteer een cursus zonder eerdere activiteit.
  3. Selecteer Inschakelen in Details en acties > Voortgang bijhouden
    Details & Actions menu with progress tracking turn on option highlighted by a rectangle.
  4. Als het venster Voortgang bijhouden is geopend, schakel je de schakelaar van uit naar aan.
  5. Sla de nieuwe instellingen op. 

Voortgang bijhouden kan worden ingeschakeld met een functie-schakelaar. Beheerders kunnen beslissen of ze cursusleiders de mogelijkheid willen geven om de functie in te schakelen binnen het instellingsniveau. De mogelijkheid om te bepalen wanneer toegang wordt toegestaan tot de functie zal alleen voor een beperkte tijd beschikbaar zijn.