Gebruikers beheren en inschrijven

Bekijk op de pagina Naamlijst het menu van een persoon. Selecteer Lidgegevens bewerken om het deelvenster Lidgegevens te openen. Je kunt nu rollen wijzigen, de toegang van een persoon tot de cursus weigeren of iemand verwijderen uit de cursus. De instelling bepaalt wat je wel en niet kunt doen.

In het deelvenster kun je ook je persoonlijke gegevens aanpassen. Wijzigingen worden doorgevoerd in je profiel en overal binnen het systeem. Studenten kunnen hun informatie op dezelfde manier bewerken.

Rollen wijzigen. Wanneer je de rol van een persoon wijzigt, verandert de positie van de persoon in de naamlijst als de rasterweergave actief is. Rollen worden in deze volgorde weergegeven: cursusleiders, onderwijsassistenten, beoordelaars, cursusbouwers en studenten. In de lijstweergave worden alle leden in alfabetische volgorde vermeld.

Toegang weigeren. Schakel het selectievakje Toegang geven tot cursus uit om iemand geen toegang te geven tot de cursus, maar wel de cursusrecord en activiteiten van de persoon te behouden. De naamlijst geeft de status van de persoon aan door een grijze profielfoto met een schuine streep erdoor. De persoon ziet de cursus niet meer op de pagina Cursussen.

Beheerders kunnen gebruikers niet-beschikbaar maken op systeemniveau, wat iets anders is dan het blokkeren van toegang tot een cursus vanuit de naamlijst. Niet-beschikbare gebruikers op systeemniveau kunnen zich niet aanmelden in het systeem.

Verwijder personen. Selecteer het pictogram Lid verwijderen om iemand te verwijderen uit de cursus. Hierdoor worden ook alle gegevens en cijfers van de persoon verwijderd. Er verschijnt een pop-upvenster waarin je de bewerking moet bevestigen. Als je de gegevens toch wilt bewaren, kies je Annuleren en blokkeer je de toegang van de persoon tot de cursus.

Personen inschrijven

Als dat is toegestaan door de instelling, kun je personen inschrijven bij de cursus. Selecteer Personen inschrijven boven aan de naamlijst om het deelvenster Personen inschrijven te openen.

  1. Typ in het zoekvak een naam, een gebruikersnaam of minimaal twee letters om een lijst met overeenkomsten weer te geven. Personen die al zijn ingeschreven bij de cursus worden niet vermeld in de zoekresultaten.
  2. Selecteer een of meer personen. Deze worden direct toegevoegd aan de naamlijst. Als je een selectie ongedaan wilt maken, selecteer je de naam van de persoon opnieuw.
  3. Kies een rol voor elke geselecteerde persoon.
  4. Selecteer Opslaan. Het deelvenster wordt gesloten. Onder aan de naamlijst verschijnt een bericht met de namen van de personen die je hebt toegevoegd.

Gebruikers die niet beschikbaar zijn op systeemniveau kunnen niet worden ingeschreven in cursussen en worden dan ook niet opgenomen in de zoekresultaten.

Op dit moment kunnen studenten zich nog niet zelf inschrijven bij een cursus.


Speciale maatregelen

Je kunt speciale maatregelen instellen voor studenten, zodat ze niet hoeven te voldoen aan bepaalde vereisten, zoals einddatums of tijdslimieten voor opdrachten. Gebruik speciale maatregelen om studenten te helpen in de cursus, zelfs als ze moeite hebben met bepaalde eisen.

Open op de pagina Naamlijst het menu van een student en selecteer Speciale maatregelen.

Accomodations option in the menu for a student on Roster page

Selecteer in het deelvenster de gewenste speciale maatregel voor deze student:

Aanpassing einddatum: Het werk van studenten met deze speciale maatregel wordt nooit als te laat gemarkeerd.

Aanpassing van tijdslimiet: Studenten met een speciale maatregel ten aanzien van de tijdslimiet hebben meer tijd om hun werk af te maken voor beoordelingen met een tijdslimiet. Nadat je deze speciale maatregel hebt geselecteerd, kies je de hoeveelheid extra tijd:

  • + 50% extra tijd
  • + 100% extra tijd
  • Onbeperkte tijd

Een student met de speciale maatregel Onbeperkte tijd ziet nooit de tijdslimiet voor de beoordeling, zodat de student minder druk of spanning ervaart.