Inhoud kopiëren uit andere cursussen

Je kunt alle inhoud kopiëren of afzonderlijke items selecteren in de andere Ultra-cursussen die je geeft. Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken om het menu te openen. Selecteer Inhoud kopiëren. Je kunt ook het menu aan de rechterkant boven de Inhoudslijst openen. Selecteer Inhoud kopiëren. Het deelvenster Inhoud kopiëren wordt geopend.

Deze informatie is ook van toepassing op organisaties.

In het deelvenster Inhoud kopiëren zie je alle cursussen die je kunt kopiëren, namelijk de andere cursussen die je geeft. Selecteer een cursus in de lijst om alle inhoud van die cursus te kopiëren naar de cursus waarin je je bevindt. Je kunt ook de titel van een cursus selecteren en dan de selectievakjes inschakelen van de items die je wilt kopiëren. Nadat je items hebt geselecteerd, selecteer je Geselecteerde inhoud kopiëren om de kopieerbewerking te starten. De gekopieerde inhoud wordt toegevoegd aan het einde van de inhoudslijst.

Als je de volledige inhoud van een cursus kopieert, blijven de zichtbaarheidsinstellingen behouden wanneer de cursus wordt toegevoegd aan de nieuwe cursus. Verborgen inhoud in de gekopieerde cursus wordt bijvoorbeeld ook verborgen in de doelcursus. De inhoud wordt ingesteld op Verborgen voor studenten als je afzonderlijke items naar de cursus kopieert. Studentspecifieke gegevens worden niet gekopieerd.

Aanwezigheidsgegevens worden niet opgenomen wanneer je een cursus naar een nieuwe of bestaande cursus kopieert. De optie aanwezigheid wordt verwijderd uit de kopieeropties. Aanwezigheidsgegevens worden opgenomen in een exacte kopie van de cursus.

Meer informatie over aanwezigheid en het kopiëren van cursussen

Controleer alle gekopieerde items om er zeker van te zijn dat alleen de gewenste inhoud wordt weergegeven.

Kun je een cursus niet vinden? Als je inhoud wilt kopiëren uit een cursus van een andere cursusleider, staat deze cursus niet in je lijst. Die cursusleider moet de inhoud exporteren, naar jou sturen en dan kun je de inhoud importeren in jouw cursus.

Meer informatie over het kopiëren van inhoud tussen cursussen