Je kunt studenten meerdere pogingen laten inleveren voor een opdracht.

Het toestaan van meerdere pogingen kan studenten helpen op schema te blijven en de kwaliteit van opdrachten te verbeteren. Uiteindelijk leidt dit tot een hoger succespercentage en minder uitval van studenten. Studenten kunnen concepten inleveren en studiepunten verdienen voor verbeteringen. Informeer studenten voor welke opdrachten meerdere pogingen zijn toegestaan. Geef ook aan wat je van ze verwacht en wat het beoordelingsbeleid is voor elke poging.

Voorbeeld: Scripties

In één opdracht met vier pogingen kan een student bestandsbijlagen versturen voor deze items:

 1. Overzicht
 2. Bibliografie
 3. Concept
 4. Definitieve versie

Je kunt in elke fase feedback geven. Je kunt voor elke poging een cijfer geven, maar het cijfer voor de definitieve versie als het cijfer voor de opdracht gebruiken.

Als je voor elke afzonderlijke fase een cijfer wilt geven, kun je voor elke fase een afzonderlijke opdracht maken. Vervolgens voeg je een berekende kolom toe aan Grade Center. Tel de punten van elke opdracht bij elkaar op om een eindcijfer te berekenen voor de scriptie.

U kunt ook instellen dat groepen werk voor een opdracht meerdere keren kunnen insturen en dat ze voor elke inzending feedback en een cijfer krijgen.


Opties voor meerdere pogingen

Vouw tijdens het maken van de opdracht de sectie Details van inzending uit. Selecteer het aantal pogingen dat is toegestaan en welke score moet worden gebruikt in Grade Center.

Als je bijvoorbeeld drie pogingen toestaat, kun je een van deze opties selecteren voor de score:

 • Laatste beoordeelde poging: de standaardinstelling
 • Hoogste cijfer
 • Laagste cijfer
 • Eerste beoordeelde poging
 • Gemiddelde van beoordeelde pogingen

De pagina Opdracht beoordelen

 1. Op de pagina Opdracht beoordelen staat naast de naam van een student het aantal pogingen dat is verzonden.
 2. Studenten kunnen zien welke poging is gebruikt voor het uiteindelijke cijfer, zoals de laatst beoordeelde poging of het gemiddelde van alle beoordeelde pogingen.
 3. Selecteer het menu Poging om andere pogingen te bekijken.

Nadat je een poging hebt geselecteerd, voer je een cijfer en feedback in. Klik vervolgens op Verzenden.

Meer over het inline beoordelen van opdrachten


Extra pogingen toestaan

Als een student het maximum aantal pogingen voor een opdracht heeft ingeleverd, kunt u eventueel nog een extra poging toestaan.

Open in Grade Center het menu van een cel en selecteer Cijferdetails weergeven. De pagina Cijferdetails wordt weergegeven.

De functie Extra poging toestaan wordt alleen weergegeven als de student al het maximum aantal pogingen voor de opdracht heeft ingeleverd. Elke keer dat het maximum wordt bereikt door een student, kunt u desgewenst een extra poging aanbieden. Je hoeft eerdere pogingen niet te beoordelen om een student toestemming te geven voor een extra poging.

Wanneer een opdracht anoniem wordt beoordeeld, kun je een student nog steeds een extra poging geven. Je kunt de namen van studenten zien, maar niet hun inzendingen of hoeveel pogingen ze nog hebben. Je verzoek wordt genegeerd als er nog pogingen over zijn.

Selecteer Poging negeren om de score voor de poging te negeren in cijferberekeningen en niet mee te tellen voor het maximum aantal pogingen.


Meerdere pogingen

Op de pagina Opdrachtinstellingen kun je ervoor kiezen dat studenten meer dan één poging mogen inzenden. Meerdere pogingen zijn van invloed op de manier waarop het eindcijfer voor de opdracht wordt berekend. Geef aan hoe je het eindcijfer wilt berekenen:

 • Gemiddelde van alle pogingen
 • Eerste poging met een cijfer
 • Poging met hoogste cijfer
 • Laatste poging met een cijfer
 • Poging met laagste cijfer
The Assignment settings panel is open with the "Grade attempts" dropdown list displayed and the "Average of all attempts" option selected.

Je kunt geen meerdere pogingen toestaan voor een groepsopdracht of wanneer je inzendingen offline verzamelt.

De instelling Pogingen beoordelen bepaalt hoe het eindcijfer automatisch wordt berekend, maar je hebt de mogelijkheid om het cijfer te vervangen. Voor elke opdracht geldt de einddatum die je instelt voor de opdracht. Als een student na de einddatum een poging inlevert, wordt deze als te laat gemarkeerd. Pogingen die zijn ingeleverd voor de einddatum worden als op tijd gemarkeerd.

Je kunt alleen het eindcijfer vervangen, niet de cijfers voor elke afzonderlijke poging.

Meer informatie over het beoordelen van een opdracht met meerdere pogingen