Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Biçimlendirici değerlendirmeler, öğretim ve öğrenim sürecinin önemli bir unsurudur. Bunlar, öğretim sürecinde bilgi sağlamanın yanı sıra öğretim sürecini şekillendirir, öğrenime rehberlik eder ve öğrenci ilerlemesini de destekler.

Biçimlendirici değerlendirme seçenekleri, daha önceden notları verilmiş olsa bile hem testler hem de ödevler için kullanılabilir.

Biçimlendirici değerlendirmeyi etiketleme

Bir değerlendirmeyi oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde, ayarlar paneli altındaki Biçimlendirici Değerlendirme 'yi seçin. Bu, otomatik olarak Biçimlendirici etiketini öğrencilere göster seçeneğini işaretleyecektir. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız hiçbir bölümde öğrencilere biçimlendirici göstergesi görüntülenmez.

Under the settings pannel it's the "Formative Tools" sections. It has two selectable options "Formative assessment" and "Display formative label to students".

Biçimlendirici değerlendirmeler not defteri hesaplamalarına varsayılan olarak dâhil edilse de siz dilediğiniz zaman not hesaplamalarını düzenleyebilir ve biçimlendirici değerlendirmeleri hesaplama dışında tutabilirsiniz.

Bir ögeyi not hesaplamalarının dışında tutma

Biçimlendirici etiketi

Biçimlendirici etiketi, biçimlendirici değerlendirmelerin kolayca ayırt edilmesine yardımcı olur. Bu etiket şu alanlarda eğitmenler tarafından her zaman görülebilir:

  • Kurs İçeriği sayfası
  • Test ve ödev ayarları
  • Not defterinin liste ve tablo görünümleri
  • Öğrenciye genel bakış
  • Öğrenci etkinliğine genel bakış
Course Content page, where the formative assignment has the "Formative" label after the due date details.

Biçimlendirici etiketini öğrencilere göstermeyi seçerseniz etiket öğrencilere şu alanlarda gösterilir:

  • Kurs İçeriği sayfası
  • Denemeye başlamadan önceki değerlendirme paneli
  • Değerlendirme sırasında ve sonrasında görüntülenen değerlendirme ayrıntıları ve bilgileri paneli
  • Gönderimi görüntülerken görülen değerlendirme başlığı
  • Not Defteri

Biçimlendirici etiketini öğrencilerden gizlemeyi seçerseniz hiçbir bölümde bu araçla ilgili hiçbir işaret görüntülenmez.

Not defterindeki biçimlendirici filtresi

Filtreler, not defterinin tablo görünümünde görüntülenen verileri geçici olarak daraltır. İlgili değerlendirmeleri göstermek için biçimlendirici ve düzey belirleyici filtrelerini kullanabilirsiniz. Biçimlendirici değerlendirmeler, biçimlendirici ayarının seçildiği değerlendirmeler; düzey belirleyici değerlendirmeler ise biçimlendirici ayarının seçilmediği değerlendirmelerdir.

Not defterinin tablo görünümünde, filtreler panelini açmak için Filtreler düğmesini seçin. Yalnızca biçimlendirici değerlendirmeleri görüntülemek için Değerlendirme türü altında biçimlendirici seçeneğini işaretleyin.

In the filters pannel, under the "Assessment type" section there are two options: formative and summatice.

Düzey belirleyici filtresini uygulasanız bile, not defterinin Notlar görünümünde yalnızca biçimlendirici etiketi görüntülenir.