De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Opdrachten zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Voordat je groepswerk gaat toepassen

Je moet voorkomen dat studenten groepsactiviteiten zien als hard werken. Als het werken in een groep geen verbetering is van de leerdoelen en geen toegevoegde waarde biedt, overweeg dan alternatieve onderwijstechnieken. Gebruik groepswerk uitsluitend voor projecten die een individuele student alleen minder goed kan doen en niet binnen de gestelde tijd af kan krijgen.

Onderzoek toont aan dat studenten harder werken wanneer anderen op hen vertrouwen. Je kunt deze wederzijdse afhankelijkheid stimuleren door groepsopdrachten te bedenken waarbij de studenten het werk moeten opsplitsen om het doel te bereiken, ideeën moeten bekritiseren en bespreken, en feedback en enthousiasme moeten delen.

Stel jezelf de volgende vragen voordat je groepswerk gaat inzetten in een cursus:

 • Levert het groepswerk een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van mijn cursus?
 • Wat voor inleidend materiaal of informatie over groepswerk kan ik geven om studenten te helpen succesvol te zijn?
 • Hoe stel ik de groepen samen?
 • Moeten studenten een rol spelen bij het indelen van de groepen?
 • Hoe beoordeel ik het leren van studenten en hoe zorg ik ervoor dat ze individueel verantwoordelijk blijven? Moet de groep een eindproduct inleveren?
 • Hoe ga ik om met vragen en problemen?

Bron: "44 Benefits of Collaborative Learning." gdrc.org n.d. Web. 3 jan. 2020.


Groepsopdrachten

Leren door samenwerking biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditioneel onderwijs. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer studenten werken als een team ze een positieve houding ontwikkelen, problemen efficiënter oplossen en een sterker prestatiegevoel ervaren.

Een groepsopdracht maak je op bijna dezelfde manier als een opdracht die studenten individueel moeten inleveren. Er worden automatisch cijferlijstitems gemaakt.

Als studenten met speciale maatregelen deel uitmaken van een groep, gelden de maatregelen voor alle studenten in die groep. Stel dat je een groepsopdracht maakt en dat voor één groepslid een speciale maatregel geldt ten aanzien van de einddatum. Het werk van die groep wordt dan niet als te laat gemarkeerd wanneer ze werk na de einddatum inleveren.

Meer informatie over speciale maatregelen

Je kunt alleen een individuele groep een uitzondering geven voor langere toegang voor een bepaalde groepsopdracht of groepstest. Meerdere pogingen zijn op dit moment niet toegestaan voor groepsbeoordelingen.

Meer informatie over uitzonderingen voor groepen

Studenten kunnen virtuele bijeenkomsten houden met hun groepsleden als Collaborate Ultra beschikbaar is in de instelling en je gesprekken inschakelt voor de opdracht.

Meer informatie over het gebruiken van Collaborate Ultra in een cursus


Een groepsopdracht maken

Selecteer op de pagina Nieuwe opdracht het pictogram Instellingen om het deelvenster Opdrachtinstellingen te openen. Geef een einddatum op en selecteer de instellingen die je wilt toepassen op de groepsopdracht:

 • Je kunt ook klassikale gesprekken toestaan voor een groepsopdracht. Studenten kunnen deelnemen aan een discussie met alle cursusdeelnemers of met alleen groepsleden.
 • Je kunt er ook voor kiezen om inzendingen offline te verzamelen, zodat groepen geen inzendingen hoeven te uploaden. Je kunt instructies, bestanden, een rubriek en doelen toevoegen, zodat de groepen zich kunnen voorbereiden op het offline werk. Het is ook mogelijk om gesprekken in te schakelen voor offline werk.
 • Je kunt een toegangscode uitgeven om te bepalen wanneer groepen een groepsopdracht kunnen inleveren. Op dit moment worden er willekeurige toegangscodes gegenereerd door het systeem. Je kunt de toegangscodes niet aanpassen.

Op dit moment is het niet mogelijk om een groepsopdracht te maken met meerdere pogingen, een tijdslimiet, verborgen namen, of parallelle beoordeling.

Selecteer Toewijzen aan groepen.

The Assignment setting panel is open with the "Allow class conversations", "Collect submissions offline", and "Assigned groups" options highlighted.

Groepen maken

Op de pagina Groepen toewijzen verschijnt een lijst met je studenten in het gedeelte Niet-toegewezen studenten (niet alle studenten worden weergegeven). Selecteer Alles weergeven om de volledige lijst te zien. Je kunt meerdere groepen maken om de opdracht naar te versturen. Je kunt ook het plusteken onder de lijst met studenten selecteren om een aangepaste groep te maken en studenten toe te voegen aan die groep.

Je onderwijsassistenten kunnen groepsinschrijvingen maken en beheren. Je beoordelaars kunnen alleen groepsopdrachten beoordelen.

Studenten die niet zijn toegewezen aan een groep, hebben geen toegang tot de groepsopdracht omdat deze niet wordt weergegeven op hun pagina Cursusinhoud. Als studenten zichzelf moeten inschrijven voor een groep, hebben ze pas toegang tot de opdracht als ze lid zijn van een groep.

The Groups page is open with 1) the Unassigned students section on screen, 2) the "Shown all" button clicked, and 3) the plus sign for creating a new group selected.

Je kunt je studenten op deze manieren verdelen over groepen:

 • Aangepast
 • Willekeurig toewijzen
 • Zelfinschrijving
 • Groepen hergebruiken

Om je te helpen met de deling en selectie van studenten voor de groep of groepen die je maakt, kun je pagina's maken via studenten die momenteel niet aan een groep zijn toegewezen. Je kunt ook naar de bovenkant van de pagina gaan wanneer er voldoende studenten op het scherm worden weergegeven.

De avatars van de studenten in deze weergave zijn verborgen, zodat mensen met een gezichtsbeperking efficiënter door kaarten kunnen navigeren.

The Groups page is open with 1) the Unassigned students section on screen and 2) the pagination option highlighted.

Je kunt ook het zoekvak gebruiken om een bepaalde student te zoeken of de weergave van niet-toegewezen studenten filteren op zoekcriteria. De balk toont de voorspelde resultaten en geeft alleen studenten weer die nog niet aan een groep zijn toegewezen.

The Groups page is open with 1) the text "Ba" typed in the search bar and 2) the search results highlighted in the Unassigned students section.

Aangepaste groepen

Je kunt zo veel groepen maken als je wilt, met in elke groep het gewenste aantal studenten. Je kunt ook nieuwe groepen maken of groepen verwijderen op basis van het aantal groepen dat je wilt instellen voor deze opdracht.

The Groups page is open with 1) the Group students menu on screen and the "Custom" option selected, 2) three student's names clicked, 3) the menu next to the student's name selected, and 4) the "+ Create a new group" button highlighted.
 1. Selecteer Aangepast in het menu Studenten groeperen.
 2. Selecteer de namen van studenten waarop je de bewerking wilt toepassen. Selecteer de naam van een student nogmaals om de selectie ongedaan te maken.
 3. Nadat je de studenten hebt geselecteerd, open je naar het menu naast een van de namen van een student en selecteer je Een nieuwe groep maken. Je kunt ook meerdere studenten verplaatsen naar een groep die in het menu wordt vermeld. Het is niet mogelijk om studenten te verplaatsen naar een groep met ingezonden werk.
 4. Wijzig de naam van de groep als je niet de standaardnaam wilt gebruiken.
 5. Je kunt een optionele groepsbeschrijving toevoegen die op dit moment alleen aan jou wordt weergegeven. Je hebt geen limiet voor het aantal tekens.
  The New group panel is open with the "Add a group description" option on screen.

Selecteer het plusteken op de plek waar je nog een groep wilt toevoegen. Je kunt ook stappen 2-5 herhalen.

Als je op dit moment een set met aangepaste groepen opslaat, en teruggaat naar de set met groepen en Aangepast selecteert, worden je groepen verwijderd.

Willekeurig toewijzen

Studenten worden willekeurig toegewezen aan het gekozen aantal groepen. Je moet minimaal vier studenten hebben, zodat het systeem willekeurig studenten kan toewijzen aan minimaal twee groepen.

At the top, the Groups page is open with 1) the Group students menu highlighted and the "Randomly assign" option selected, 2) the Number of groups menu highlighted and the "3 (7 per group)" option selected, and 3) the "Unassign All" button clicked. At the bottom, the Groups page is open with 4) the plus sign clicked and highlighted, and 5) the New group panel with the "Add a group description" option highlighted.
 1. Selecteer Willekeurig toewijzen in het menu Studenten groeperen.
 2. Selecteer in het menu Aantal groepen hoeveel groepen je wilt maken. Je moet ten minste twee groepen maken. Studenten worden gelijk verdeeld over het aantal groepen dat je wilt maken. Let op terwijl je wijzigingen aanbrengt voordat je opslaat. Als je vier groepen met namen en optionele beschrijvingen hebt aangemaakt en het menu gebruikt en wijzigt naar zes groepen, worden je groepen herverdeeld en worden de namen en beschrijvingen verwijderd.
 3. Als je alle studenten wilt verwijderen uit de huidige groepsset, selecteer je Toewijzing van alle ongedaan maken boven aan de pagina. De instelling verandert in Aangepast als je studenten naar andere groepen verplaatst nadat ze zijn ingedeeld in groepen en je de toewijzingen nog niet hebt opgeslagen.
 4. Wijzig de namen van de groepen als je niet de standaardnamen wilt gebruiken.
 5. Je kunt optionele groepsbeschrijvingen toevoegen die op dit moment alleen aan jou worden weergegeven. Je hebt geen limiet voor het aantal tekens.

Selecteer het plusteken op de plaats waar je een nieuwe groep wilt maken, naast de groepen die door het systeem zijn gemaakt.

Zelfinschrijving

Je kunt studenten vragen om zichzelf in te schrijven bij een groep om een groepsopdracht uit te voeren. Alleen studenten kunnen deelnemen.

Studenten zien de groepsopdracht op de pagina Cursusinhoud en een koppeling om zich in te schrijven. Je kunt ook een inschrijvingsperiode toevoegen. Studenten krijgen een melding wanneer de deadline voor inschrijving dichterbij komt. Als de inschrijvingsperiode is verstreken, kunnen studenten niet langer deelnemen aan groepen en worden ze niet automatisch ingeschreven. Studenten moeten je vragen om ze toe te voegen, zodat ze de groepsopdracht kunnen zien. Je kunt niet-ingeschreven studenten toevoegen aan groepen als die groepen nog geen werk hebben ingeleverd.

Je kunt geen leden toevoegen of verwijderen in groepen die al werk hebben ingeleverd. Het is ook niet mogelijk om groepen met ingeleverd werk te verwijderen.

Als je de groepsopdracht in de toekomst beschikbaar wilt maken, hebben studenten nog geen toegang tot de inhoud, maar kunnen ze wel lid worden van een groep.

Join a group to participate notification displayed in the activity stream of the Student's view. The notification shows that the content is not available.

Als je ervoor kiest om de groepsopdracht vrij te geven op basis van de prestaties voor een ander item, hebben studenten geen toegang tot de inhoud totdat ze een bepaalde score hebben behaald voor een item of cijferlijstkolom. Als een van de groepsleden echter voldoet aan het prestatiecriterium, kan dat lid werk inleveren namens de hele groep. Alle leden die niet aan het prestatiecriterium voldoen, krijgen ook het cijfer dat je toewijst. Je kunt de cijfers van individuele leden wijzigen voordat je ze publiceert.

Meer informatie over een ander cijfer geven aan groepsleden

Op de pagina Groepen kun je zo veel groepen maken als je wilt, met in elke groep het gewenste aantal studenten. Je kunt ook nieuwe groepen maken of groepen verwijderen op basis van het aantal groepen dat je wilt instellen voor deze opdracht. Je moet minimaal twee groepen voor zelfinschrijving maken.

In het gedeelte Niet-toegewezen studenten wordt een lijst met je studenten weergegeven (niet alle studenten staan in de lijst overigens). Selecteer Alles weergeven om de volledige lijst te zien.

At the top, the Groups page is open with 1) the Group students menu on screen and the "Self-enrollment" option selected, 2) the Number of groups menu and the "Advanced options" button highlighted, and 3) the "Hide enrolled member" checkbox highlighted. At the bottom, the Groups page is open with 4) the plus sign clicked and highlighted, 5) the three dots menu next to the group name highlighted, and 6) the New group panel with the "Add a group description" option highlighted.
 1. Selecteer Zelfinschrijving in het menu Studenten groeperen.
 2. Je studenten worden evenredig verdeeld over de groepen die naast het aantal groepen worden weergegeven. Selecteer het plusteken op de plek waar je nog een groep wilt toevoegen. Het aantal groepen wordt automatisch bijgewerkt. Je kunt groepen toevoegen en verwijderen, zelfs nadat studenten lid zijn geworden. Als je een groep verwijdert waar studenten al lid van zijn geworden, worden ze naar de lijst Niet toegewezen verplaatst. Je moet ze laten weten dat ze lid moeten worden van een van de overige groepen. Je kunt ze ook zelf toevoegen aan een groep. Let op: Het is niet mogelijk om groepen met ingeleverd werk te verwijderen.
 3. Voeg eventueel een begin-en einddatum voor de inschrijving toe. Studenten kunnen de groepspagina en de opdracht zien nadat de inschrijvingsperiode is geopend. Selecteer de pijl naast Geavanceerde opties om het gedeelte met inschrijvingsopties samen te vouwen. Let op: Als de inschrijvingsperiode afloopt, kunnen studenten niet zelf lid meer worden van een groep en moeten ze dat aan jou vragen.
 4. Je kunt ook het maximum aantal leden per groep dat standaard wordt weergegeven, wijzigen of wissen. Het optionele maximum moet 2 of meer zijn. Als je groepen hebt toegevoegd of verwijderd, wordt het maximum aantal niet bijgewerkt.

  Let op het maximum aantal leden per groep en het aantal groepen. Als je bijvoorbeeld het maximum aantal verlaagt, kunnen sommige studenten aan het einde van de inschrijvingsperiode geen lid meer worden van een groep. Je moet nieuwe groepen maken en de studenten hier lid van maken, zodat ze toegang hebben tot de groepsopdracht.

  Als je een onbeperkt aantal leden per groep wilt toestaan, geef je geen waarde op. Studenten zien het maximum aantal groepsleden dat is toegestaan wanneer ze hun groepsselecties maken. Als je een onbeperkt aantal per groep toestaat, zien studenten het totale aantal studenten in hun klas. Als je bijvoorbeeld vier excursies hebt ingesteld, kun je alle studenten toestemming geven om deel te nemen aan alle groepen.

  Je kunt het maximum aantal leden voor een groep overschrijven. Je kunt bijvoorbeeld een nieuwe student lid maken van een groep die nog geen werk heeft ingeleverd.

 5. Schakel het selectievakje Ingeschreven leden verbergen in als je niet wilt dat studenten zien wie zich al hebben aangemeld voor een groep.
 6. Wijzig de namen van de groepen als je niet de standaardnamen wilt gebruiken.
 7. Voer desgewenst een groepsbeschrijving in. Als elke groep aan een ander onderwerp werkt of op een bepaald moment of op een bepaalde locatie overlegt, kun je deze informatie toevoegen om studenten te helpen bij het kiezen van een groep. Je hebt geen limiet voor het aantal tekens.
 8. Open het menu naast een groep om toegang te krijgen tot de beheeropties.

Groepen voor zelfinschrijving in de cijferlijst

Nadat je groepen voor zelfinschrijving hebt gemaakt, wordt elke groep weergegeven met een vraagteken op de pagina Inzendingen in de cijferlijst. Nadat studenten zich hebben aangemeld voor een groep, selecteer je de koppeling Leden om de lijst te bekijken of te verbergen.

On the left, the Submissions page is open with the list of the recently created self-enrolled groups, each group appears with a question mark icon. On the right, the Submissions page is open with the same list, but with students enrolled. One of the groups is highlighted and shows the list of students.

Lees hier alles over wat studenten zien bij zelfinschrijving in groepen. Gebruik de knop Terug van je browser om terug te gaan naar dit onderwerp.

Groepen hergebruiken

Je kunt groepen hergebruiken uit een bestaande groepsbeoordeling, discussie of set met cursusgroepen. Titels van je bestaande set met cursusgroepen beginnen met “Groepsset”.

The Groups page is open with 1) the Group students menu on screen and the "Custom" option selected, and 2) the Reuse groups option highlighted.

Als je een groepsset hergebruikt en de groepsset wijzigt, hebben deze wijzigingen invloed op de groepsopdracht. Lees meer over hoe gewijzigde groepssets de gekoppelde inhoudsitems beïnvloeden.

 1. Selecteer in het menu Studenten groeperen een titel in het gedeelte Groep hergebruiken.
 2. Dezelfde studenten worden toegevoegd aan de nieuwe opdracht.Als je leden verplaatst, verandert het lidmaatschap overal waar deze groepen worden weergegeven, inclusief de set met cursusgroepen.
 3. Wijzig desgewenst de groepsnamen.
 4. Je kunt optionele groepsbeschrijvingen toevoegen die op dit moment alleen aan jou worden weergegeven. Je hebt geen limiet voor het aantal tekens.

Het is mogelijk dat je nieuwe studenten die aan je cursus zijn toegevoegd, moet toevoegen aan je nieuwe groepen.


Individuele groepen beheren

Nadat je een groepsopdracht hebt gemaakt, kun je individuele groepen toevoegen of verwijderen en het lidmaatschap van studenten van groepen beheren. Je kunt ook groepsnamen wijzigen, groepsbeschrijvingen toevoegen of bewerken, en berichten versturen naar groepen om de samenwerking aan te kondigen.

Je kunt groepen ook verwijderen uit de opdracht als de groepen nog niet zijn begonnen met hun inzendingen. Selecteer het pictogram Verwijderen in het deelvenster Opdrachtinstellingen.

The Assignment setting panel is open with the "Assigned groups" option on screen and the Delete icon highlighted.

Groepen toevoegen en verwijderen

Selecteer het plusteken op de plek waar je een groep wilt toevoegen.

Als je een groep niet meer nodig hebt, open je het menu van de groep en selecteer je Groep verwijderen. De toewijzing van de studenten in die groep wordt automatisch ongedaan gemaakt en ze worden boven aan de pagina weergegeven. Je kunt deze studenten handmatig toewijzen aan nieuwe groepen. Een andere optie is om alle studenten willekeurig toe te wijzen aan het gekozen aantal groepen en dus niet alleen de studenten waarvan je de toewijzing ongedaan hebt gemaakt. Het is niet mogelijk om een groep met ingezonden werk te verwijderen.

Gevolgen

 • Als je een groep toevoegt aan of verwijdert uit een groepsset die je hebt gebruikt om een groepsopdracht te maken, worden de groepen van de opdracht bijgewerkt. Wijzigingen in groepstitels en -beschrijvingen hebben ook invloed op de opdracht.
 • Als je een groep toevoegt aan of verwijdert uit een groepsopdracht die is gebaseerd op een set met cursusgroepen, wordt de set met cursusgroepen bijgewerkt. Wijzigingen in groepstitels en -beschrijvingen hebben ook invloed op de set met cursusgroepen.
 • Als je een hele groepsset verwijdert die wordt gebruikt om een groepsopdracht te maken, worden de groepen van de opdracht verwijderd.
 • Als je een groepsopdracht verwijdert die is gebaseerd op een set met cursusgroepen, heeft dit geen invloed op de groepsset.

Groepslidmaatschap van studenten beheren

Je kunt studenten verplaatsen tussen groepen en nieuwe studenten toevoegen die aan de cursus zijn toegevoegd. Nieuwe groepsleden hebben toegang tot het werk dat de groep tot dat moment heeft opgeslagen. Nieuwe groepsleden kunnen ook werk inleveren namens de groep.

Wanneer je studenten die een cijfer hebben naar verschillende groepen verplaatst, worden hun cijfers ook met hen verplaatst, maar hun werk niet. Deze nieuwe groepsleden behouden hun bestaande cijfers. Hun cijfers zijn niet van toepassing op de rest van de groep. Als je het groepswerk niet hebt beoordeeld, worden de cijfers van de nieuwe leden ook bijgewerkt.

Als een groep een cijfer heeft ontvangen en je studenten naar deze groep verplaatst, moet je ze handmatig een cijfer toekennen.

Open het menu naast de naam van een student om deze opties te gebruiken:

 • Begin een nieuwe groep met de student als lid.
 • Selecteer Toewijzing opheffen om de student uit de groep te verwijderen. Niet-toegewezen studenten staan boven aan de pagina. Let op: Studenten die niet zijn toegewezen aan een groep, hebben geen toegang tot de groepsopdracht omdat deze niet wordt weergegeven op hun pagina Cursusinhoud.
 • Wijs de student aan een andere groep toe die al bestaat. Selecteer de naam van de groep in het menu. Bij groepen voor zelfinschrijving kun je geselecteerde studenten verplaatsen naar andere groepen, zelfs als de limiet voor de groep is overschreden.

Je kunt ook in één keer meerdere studenten naar een andere groep verplaatsen, een nieuwe groep voor ze maken of de toewijzing van alle studenten aan de groep ongedaan maken.

Als je alle studenten uit alle groepen wilt verwijderen, selecteer je Toewijzing van alle ongedaan maken boven aan de pagina. Deze optie wordt weergegeven totdat groepen pogingen hebben verstuurd.

Als je het aantal groepen voor zelfinschrijving wijzigt, worden er nieuwe groepen gemaakt en wordt de toewijzing van alle leden ongedaan gemaakt. Studenten die zich eerder hebben ingeschreven, krijgen geen melding dat ze zich opnieuw moeten inschrijven.

Gevolgen

 • Het wijzigen van het lidmaatschap van een groep is overal waar de groepen worden gebruikt van invloed, zoals in groepsopdrachten.
 • Het wijzigen van het lidmaatschap van een groepsopdracht die is gebaseerd op een set met cursusgroepen heeft invloed op de set met cursusgroepen.

Groepsopdrachten worden weergegeven op de pagina Cursusinhoud

Je kunt zien hoeveel groepen je hebt toegewezen en de koppeling openen om de leden te bekijken. Als je groepsgesprekken hebt ingeschakeld, wordt er een activiteitspictogram weergegeven voor nieuwe activiteit.

Group assignments are shown on the Content Course page.

Klaar om te beoordelen?

Je kunt de groep als geheel een cijfer geven of studenten beoordelen op hun afzonderlijke bijdragen.

Meer informatie over het beoordelen van een groepsopdracht


Werkstroom voor studenten

Op de pagina Cursusinhoud kunnen studenten de groepsnaam zien bij de groepsopdracht. Wanneer ze de groepsopdracht openen, kunnen ze de groepsleden zien. Elk groepslid kan het concept bewerken en bijwerken dat wordt opgeslagen in de groepsopdracht.

Studenten die niet zijn toegewezen aan een groep, hebben geen toegang tot de groepsopdracht omdat deze niet wordt weergegeven op hun pagina Cursusinhoud.

Als Deelnemen aan een groep wordt weergegeven onder de titel van een groepsopdracht, kunnen studenten de koppeling selecteren om een groep te kiezen. Studenten zien een inschrijvingsperiode als die door jou is ingesteld. Studenten moeten voor de deadline lid worden van een groep. Als ze nog geen lid zijn van een groep, krijgen studenten een melding wanneer de deadline voor inschrijving dichterbij komt.

Let op: Als de inschrijvingsperiode is verstreken, kunnen studenten niet langer lid worden van een groep en worden ze niet automatisch ingeschreven. Studenten moeten je vragen om ze toe te voegen, zodat ze de groepsopdracht kunnen zien.

The Course Content page from the Student's view is open with 1) the "Join a group to participate" option under a group assignment title and 2) a message with the date and time when the enrollment option closes.

Verplaatsen naar een andere groep

Studenten kunnen naar een andere groep gaan zolang hun huidige groep of de nieuwe groep geen werk heeft ingeleverd. Als je een inschrijvingsperiode hebt ingesteld, kunnen studenten alleen verplaatsen wanneer de inschrijvingsperiode is geopend.

On the left, the student's Group details section is open with the list of self-enrollment groups available to join. On the right, the list of self-enrollment groups shows 1) the message "Joined" in one group and 2) the option "Move to this group" in the groups available to join.

Inzending van groepsopdracht

Het kan zijn dat studenten misschien huiverig zijn om een groepsopdracht te openen, omdat ze denken dat ze de opdracht dan ook moeten inleveren. Je kunt daarom aan je studenten doorgeven dat ze na het kiezen van Beoordeling weergeven deze alleen kunnen bekijken of eraan werken, zonder dat ze de opdracht meteen hoeven in te leveren.

Groepsleden kunnen werk toevoegen, een conceptversie opslaan en andere leden ook aan de opdracht laten werken. Nadat een groepslid de opdracht heeft bekeken of werk heeft toegevoegd, selecteert hij of zij Opslaan en sluiten in het venster. Het werk wordt vervolgens namens de groep opgeslagen, maar nog niet verzonden. Een ander groepslid kan later verder werken aan de opdracht. Iedereen in de groep kan de meest recente versie van het werk volgen.

Als het werk klaar is, hoeft maar één student in de groep het werk namens de groep te verzenden.

The group assignment submit message is open.

Meer informatie over de werkstroom voor studenten