De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Toetsen zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave, maar anoniem ingezonden enquêtes worden op dit moment niet ondersteund.

Wanneer u een toets of enquête implementeert in een inhoudsgebied, geef je opties op voor feedback, einddatum, beperking op locatie, tijdslimiet, meerdere pogingen en presentatie.

De pagina Toets- en enquêteopties

Open het menu van een toets of enquête en selecteer De toetsopties bewerken De enquêteopties bewerken.

Op de pagina Toetsopties of Enquêteopties kun je instructies of een beschrijving toevoegen die studenten zien in het inhoudsgebied.

Je bepaalt ook de beschikbaarheid van de toets of enquête.

Dit zijn de verschillen tussen niet-beschikbare en verwijderde toetsen en enquêtes:

 • Niet-beschikbare toetsen en enquêtes die zijn geïmplementeerd in een inhoudsgebied worden niet weergegeven aan studenten. Wanneer de bewerkingsmodus is ingeschakeld (AAN), kunnen cursusleiders en cursusbouwers niet-beschikbare toetsen zien.
  • Je kunt de beschikbaarheid beperken tot een bepaalde periode. Weergavedatums hebben geen invloed op de beschikbaarheid van een toets of enquête, alleen wanneer deze wordt weergegeven.
 • Als je een toets of enquête verwijdert uit een inhoudsgebied, wordt het item alleen verwijderd van die locatie. Je kunt de toets of enquête weer ergens anders implementeren (altijd op maar één locatie tegelijk).
 • Als je een toets of enquête verwijdert van de pagina Toetsen of Enquêtes, wordt het item permanent verwijderd uit de cursus. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Meerdere pogingen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het toestaan van meerdere pogingen.

U kunt instellen dat studenten meerdere pogingen hebben voor een toets of enquête. Dit wordt dan boven aan de toets of enquête weergegeven.

Selecteer Onbeperkt aantal pogingen toestaan als studenten de toets of enquête zo vaak mogen maken als ze maar willen. Je kunt ook Aantal pogingen selecteren en het gewenste aantal typen.

Als meerdere pogingen zijn toegestaan voor een toets, kun je via het menu Score toekennen aan pogingen met aangeven welke poging moet worden gebruikt in Grade Center.


Voltooiing afdingen, tijdslimiet en wachtwoord

In de toetsinstellingen kun je onder andere opgeven hoeveel tijd studenten hebben om een toets te maken of dat een wachtwoord is vereist voor het veiliger afnemen van online toetsen.

Voltooiing afdwingen

Als je Voltooiing afdwingen selecteert, moeten studenten de toets of enquête tijdens de eerste poging afronden. Studenten kunnen de toets of enquête maar ÉÉN KEER maken. De knop Opslaan is beschikbaar zodat studenten de vragen kunnen opslaan tijdens het maken, maar ze mogen de toets of enquête dus niet afsluiten en later afmaken. In de instructies wordt dan de melding Voltooiing afdwingen weergegeven en er wordt ook uitgelegd wat dit inhoudt. Als je Voltooiing afdwingen niet inschakelt, kunnen studenten hun werk opslaan en op een later tijdstip de toets of enquête voltooien.

Als studenten per ongeluk hun browser sluiten, de toets of enquête verlaten, de stroom uitvalt of de internetverbinding wegvalt, kunnen ze niet verdergaan. In dat geval moeten ze contact met jou opnemen, zodat jij een nieuwe poging kunt starten.

Gebruik de optie Voltooiing afdingen alleen in specifieke situaties. Bijvoorbeeld als studenten op de campus een toets onder surveillance maken en via een Ethernet-kabel verbinding hebben met het netwerk in plaats van Wi-Fi. Als er problemen optreden, kan de surveillant de toets dan resetten.

Tijdslimiet instellen.

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het toevoegen van een tijdslimiet.

Je kunt eventueel een tijdslimiet instellen om minder e-mails te ontvangen van verontruste studenten die per ongeluk een toets of enquête hebben verlaten waarvoor Voltooiing afdwingen is ingeschakeld.

Selecteer de optie Tijdslimiet instellen en typ de hoeveelheid tijd in het vak. Tijdens het maken van een toets met een tijdslimiet wordt de verstreken tijd weergegeven aan studenten. Er verschijnen regelmatige waarschuwingen vanaf het moment dat de toegewezen tijd half is verstreken totdat er nog dertig seconden de tijd is.

Als een student de toets opslaat en afsluit, loopt de tijd door. Stel dat een student op dinsdag begint aan de toets, deze opslaat en vervolgens afsluit. Als de student de toets dan op donderdag verstuurt, geeft de timer aan dat de tijd voor het voltooien van de toets 48 uur bedraagt.

Kijk hoe studenten toetsen met een tijdslimiet zien—gebruik de knop Terug van de browser om terug te gaan naar dit onderwerp

Als je wilt kijken wat de voltooiingstijd is van een toets, open je de inzending van de student vanuit Grade Center en vouw je de sectie Toetsinformatie uit.

Als je een tijdslimiet instelt, kun je Automatisch verzenden inschakelen om een toets of enquête automatisch op te slaan en te verzenden wanneer de tijd is verstreken. Als je deze optie niet inschakelt, kunnen studenten verder werken nadat de tijd is verstreken. Toetsen en enquêtes worden gemarkeerd als verzonden nadat de tijdslimiet is verstreken. Je hebt de mogelijkheid om het cijfer op basis van bestede tijd aan te passen.

Het is soms beter om Tijdslimiet instellen te gebruiken en niet Voltooiing afdwingen. Als een student bijvoorbeeld 10 minuten geen internetverbinding heeft tijdens een toets met een tijdslimiet, kan hij of zij de toets opnieuw laden en verdergaan. Als je de optie Voltooiing afdwingen inschakelt, is de toets in dat geval niet meer toegankelijk en moet de student contact met jou opnemen om de toets te resetten.

Wachtwoord

U kunt een wachtwoord instellen dat studenten moeten invoeren om toegang te krijgen tot de toets of enquête. Kies een wachtwoord van maximaal 15 tekens. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.


Locatie beperken

Je kunt instellen dat studenten de toets of enquête vanaf een bepaalde locatie moeten maken. Studenten op een andere locatie kunnen de toets of enquête niet maken.

Deze locatie wordt gebaseerd op een bereik van IP-adressen dat door de instelling is gedefinieerd. Als de instelling geen IP-bereik heeft gedefinieerd, wordt deze optie niet weergegeven.

IP-adressen vormen een identificatie van specifieke computers en zijn een goede methode om de hierboven beschreven locatievereisten af te dwingen. Selecteer op de pagina Toetsopties een locatie in het menu Locatie beperken.

Soms kan het nodig zijn een student of een groep studenten de toets te laten maken vanaf een locatie die niet is opgenomen in het bereik met IP-adressen. In dat geval kunt u de pagina Uitzonderingen toetsbeschikbaarheid gebruiken om bepaalde studenten of groepen studenten uit te sluiten van de locatiebeperking.

Meer over uitzonderingen voor toetsbeschikbaarheid

De betreffende studenten kunnen de toets dan vanaf iedere locatie maken, zelfs als dit niet is toegestaan voor andere studenten.

Als er sprake is van een zeer belangrijke toets, kun jij of de surveillant een beperking uitschakelen die is afgedwongen door het systeem. Op de pagina Toets beginnen kun je de afzonderlijke gevallen zien waarin gebruikers de toegang tot een toets is geweigerd, samen met een optie om deze beperking uit te schakelen en de gebruiker toch toegang te bieden tot de toets.

Deze beperkingen worden door het systeem vastgelegd, zodat deze later altijd kunnen worden gecontroleerd.


Uitzonderingen voor toetsbeschikbaarheid

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het toevoegen van uitzonderingen voor beoordelingen voor afzonderlijke studenten.

Je kunt voor individuele studenten of groepen studenten een uitzondering maken op bestaande beschikbaarheidsinstellingen. Je kunt uitzonderingen gebruiken om rekening te houden met de mogelijkheden van een student met beperkingen of om technologie- en taalverschillen op te heffen.

Als je een lidmaatschapsregel voor adaptieve inhoud hebt gemaakt om de toets alleen aan bepaalde studenten of groepen beschikbaar te stellen, is de toets alleen voor die studenten toegankelijk. Als je verschillende studenten of groepen toevoegt in de sectie Uitzonderingen toetsbeschikbaarheid, hebben deze geen toegang tot de toets.

Voorbeeld:

Als voor een toets bijvoorbeeld één poging is toegestaan, kun je meer pogingen geven aan een student die blind is en die voor het eerst werkt met een schermlezer.

Als er instellingen zijn opgegeven voor een toets of enquête, kun je deze uitzonderingen maken:

 • Aantal pogingen
 • Timer
 • Beschikbaarheid: de datum en tijd waarop de toets beschikbaar is voor de student of groep
 • Voltooiing afdwingen
 • Locatie beperken

Je kunt alleen in een van deze gebieden een datum en tijd instellen: Adaptieve inhoud of Toetsuitzonderingen. Als je een datum en tijd instelt in het ene gebied en vervolgens in het andere gebied, wordt de eerste instelling overschreven.

Beschikbaarheid verlengen

Met uitzonderingen voor toetsbeschikbaarheid kun je bepaalde studenten en groepen langer toegang tot een toets geven.

Voorbeeld:

In het gedeelte Toetsbeschikbaarheid kies je ervoor om een toets weer te geven van 13.00 tot 15.00 uur op 1 oktober.

In het gedeelte Uitzonderingen voor toetsbeschikbaarheid kun je studenten en groepen kiezen en hen langer toegang tot de toets geven. Je moet een dag en tijd toevoegen voor de velden Na en Tot.


Einddatum

Als u cijfertoekenningsperioden gebruikt in het Grade Center, kunt u door het instellen van een einddatum die toets of enquête eenvoudig opnemen in een cijfertoekenningsperiode en in de agenda in het menu Mijn Blackboard.

Einddatum en te laat ingeleverd

U voorkomt inzendingen na de einddatum door het selectievakje Laat studenten de Toets/Enquête niet starten na verstrijken van de einddatum in te schakelen. Studenten ontvangen na de einddatum een bericht dat ze de toets of enquête niet meer kunnen maken omdat de einddatum is verstreken.

Als inzendingen na de einddatum zijn toegestaan, wordt dat duidelijk aangegeven op deze pagina's:

 • Cijfer nodig—alleen toetsen
 • Alle pogingen bekijken
 • Inzending van toets bekijken
 • Cijferdetails

Te late inzendingen voor automatisch beoordeelde toetsen worden ook op deze pagina's weergegeven. Je moet late toetsinzendingen handmatig beoordelen om de status Cijfer nodig te verwijderen. Wanneer je een late inzending opent en Opslaan en afsluiten selecteert, wordt het automatisch toegekende toetscijfer vrijgegeven aan de student en verschijnt het cijfer in de Grade Center-kolom. Aangezien enquêtes altijd anoniem zijn, kun je de feitelijke inzendingen van studenten niet bekijken. Maar als een student een enquête te inlevert, moet je de inzending ook openen en Opslaan en afsluiten selecteren. Vervolgens wordt het pictogram Voltooid weergegeven in het Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van de student.


Opties voor zelfbeoordeling

Een geïmplementeerde toets wordt standaard opgenomen in de berekeningen van het Grade Center. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin je studenten in staat wilt stellen toetsen te bekijken of uit te voeren zonder dat dit van invloed is op berekeningen in Grade Center.

Je kunt een toets omzetten in een zelfbeoordeling door de scores van de studenten te verbergen in Grade Center. Op deze manier kunnen studenten een toets maken zonder de druk om te presteren, zodat ze wel extra kennis opdoen maar de score niet van invloed is op het eindcijfer. Selecteer de gewenste opties bij Resultaten en feedback van toets weergeven aan studenten, zodat studenten kunnen zien hoe ze hebben gepresteerd. Als je alle opties selecteert, zien studenten de antwoorden die ze hebben geselecteerd en welke juist zijn.

Opties voor zelfbeoordeling
OptieBeschrijving
Deze toets opnemen in scoreberekeningen voor Grade CenterU kunt deze toets opnemen in scoreberekeningen in het Grade Center. Als de toets niet wordt opgenomen, heeft de score geen invloed op de scoreberekeningen voor Grade Center.
Verberg de resultaten van deze toets voor de cursusleider en het Grade CenterSelecteer deze optie om de score van deze toets te verbergen en uit te sluiten van berekeningen in het Grade Center. In het Grade Center wordt Voltooid/Niet voltooid weergegeven en op de pagina met cijferdetails wordt n.v.t. of nul weergegeven. Je kunt de antwoorden van studenten niet zien. Studenten kunnen wel hun eigen scores bekijken.

Als je deze optie selecteert en kolomgegevens wijzigt in Grade Center, zijn deze opties niet beschikbaar:

 • Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center
 • Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers

Opmaakopties voor feedback

Je kunt instellen welke resultaten en feedback beschikbaar zijn voor studenten nadat ze een toets of enquête hebben gemaakt. Je kunt via de menu's één of twee regels instellen. Bepaalde regels kunnen niet worden gecombineerd. Als je een regel hebt geselecteerd in het eerste menu, worden sommige regels niet meer weergegeven in het tweede menu.

Als er een conflict is tussen regels, krijgt de student of de groep studenten de beschikking over de meer tolerante instellingen. Studenten krijgen dan bijvoorbeeld het meeste aantal pogingen en de langste tijdslimiet.

Als je geen wijzigingen aanbrengt, zien studenten hun eindcijfer voor de toets en de score per vraag nadat ze de toets hebben ingeleverd. Selecteer meer opties om te bepalen wat ze nog meer zien, zoals de juiste antwoorden of uw feedback.

Studenten kunnen altijd hun eindscores voor een toets zien. Dit kun je niet wijzigen vanaf deze pagina. Als je niet wilt dat ze hun score al kunnen zien, open je in Grade Center het menu van de betreffende kolom en verberg je deze kolom voor studenten. Als u een toetskolom verbergt voor studenten, zien ze ook niks over de toets in Mijn cijfers. Wanneer ze de toets openen in het inhoudsgebied, zien ze een bericht dat aangeeft wanneer ze de toets hebben ingeleverd. Er worden geen scores weergegeven.

In deze tabel worden de opties beschreven die betrekking hebben op de resultaten en feedback voor een toets of enquête.

Opties voor resultaten en feedback voor een toets of enquête
OptieBeschrijving
WanneerU moet een keuze maken. Geef aan wanneer toetsresultaten en feedback worden weergegeven aan studenten:
 • Na inzending: Dit is de standaardinstelling.
 • Eenmalige weergave: Nadat studenten een toets of enquête hebben ingeleverd, kunnen ze de resultaten en feedback ÉÉN KEER bekijken. De behaalde scores kunnen ze echter altijd bekijken, tenzij u de Grade Center-kolom verbergt voor studenten. Direct nadat een student de toets of enquête heeft verlaten, gelden er beperkingen voor eventuele andere resultaten en feedback. Je kunt de instelling wijzigen of een regel toevoegen voor een tweede weergave. Die tweede regel wordt dan niet gecombineerd met de regel voor eenmalige weergave, maar wordt afzonderlijk toegepast.
 • Op specifieke datum: Resultaten en feedback zijn beschikbaar na de ingestelde datum en tijd.
 • Na einddatum
 • Na beschikbaarheid en einddatum
 • Nadat pogingen zijn beoordeeld: Als alle studenten de toets of enquête hebben ingeleverd en alle pogingen zijn beoordeeld, komen de resultaten en feedback beschikbaar voor studenten. Als een of meer studenten geen poging inleveren, moet je deze het cijfer 0 geven zodat alle studenten de gekozen resultaten en feedback kunnen zien.
Score per vraagDe score weergeven die is behaald voor elke vraag van de toets. Dit is een optie die standaard alleen beschikbaar is voor toetsen. Schakel het selectievakje uit als je geen scores voor afzonderlijke vragen wilt weergeven.
AntwoordenU kunt instellen dat studenten informatie kunnen zien over hun antwoorden:
 • Alle antwoorden: Alle antwoordopties weergeven.
 • Juist: Alleen toetsen met juiste antwoorden weergeven.
 • Verzonden: Alle antwoorden weergegeven die een student heeft verzonden.

Voorbeeld 1: Meer feedback weergeven

Wanneer studenten een beoordeelde toets weergeven, zien ze hun eindscore, de score per vraag en alle antwoordopties. Ze zien ook of ingezonden antwoorden juist of onjuist zijn en ook eventuele feedback.

Voorbeeld 2: Minder feedback weergeven om misbruik tegen te gaan

Als een toets op verschillende momenten wordt afgenomen, kun je in eerste instantie beperkte feedback geven en pas volledige feedback als alle studenten de toets hebben gemaakt.

Selecteer voor de eerste regel Na inzending in het eerste menu en schakel het selectievakje Score per vraag uit. Selecteer geen andere opties. Nadat studenten een toets hebben ingeleverd, kunnen ze alleen hun eindscore zien.

Selecteer voor de tweede regel Na einddatum en selecteer opties om meer resultaten en feedback weer te geven. U kunt een mededeling opstellen om studenten te informeren dat er extra feedback beschikbaar is.

FeedbackHiermee wordt voor elke vraag feedback van de cursusleider weergegeven. Deze optie is alleen beschikbaar voor toetsen.
Onjuiste vragen weergevenHiermee worden de vragen weergegeven die een student fout of niet helemaal juist heeft beantwoord. Deze optie is alleen beschikbaar voor toetsen. Deze optie is handig wanneer er meerdere pogingen zijn toegestaan, zodat studenten zich kunnen focussen op die lesstof.

Eenmalige weergave van resultaten en feedback

In het gedeelte Resultaten en feedback van Toets weergeven aan studenten kunt u de optie Eenmalige weergave selecteren. Nadat studenten een toets hebben ingeleverd, kunnen ze de resultaten en feedback dan ÉÉN KEER bekijken. Studenten kunnen altijd hun eindscores voor een toets zien. Direct nadat een student de toets heeft verlaten, gelden er beperkingen voor eventuele andere opties die je hebt gekozen. Je kunt een tweede regel toepassen om studenten in staat te stellen nieuw geselecteerde opties later te bekijken. Deze tweede regel wordt niet gecombineerd met de regel voor eenmalige weergave, maar wordt afzonderlijk toegepast.

De mogelijkheid om verschillende opties te selecteren voor elke regel betekent dat je bepaalde resultaten en feedback direct kunt weergeven en andere op een later tijdstip.

Voorbeelden:

Regel 1: Selecteer Eenmalige weergave en Onjuiste vragen weergeven. Selecteer geen andere opties, zodat andere studenten de toets nog wel kunnen maken, maar niemand de juiste antwoorden kan verspreiden.

Regel 2: Selecteer deze opties:

 • Na einddatum
 • Score per vraag
 • Alle antwoorden
 • juist
 • Verzonden
 • Feedback

Als de einddatum is verstreken, zien studenten hun scores en alle antwoordmogelijkheden. Ze zien ook of ingezonden antwoorden juist of onjuist zijn en ook eventuele feedback van de cursusleider.


Presentatie van toets of enquête

In deze tabel worden de opties beschreven voor het aanbieden van vragen in toetsen en enquêtes.

Vraagopties
OptieBeschrijving
Allemaal tegelijkertijd.Alle vragen op één scherm weergeven. De studenten kunnen in willekeurige volgorde door de vragen bladeren. Als u deze optie selecteert, kunt u Terugstappen niet toestaan niet kiezen.
Eén tegelijk.Er wordt één vraag tegelijk weergegeven. Het scherm bevat navigatietools waarmee u kunt navigeren door de vragen. De knop Verzendenwordt alleen weergegeven op de laatste pagina van de toets of enquête. U kunt ook Terugstappen niet toestaan en Vragen in willekeurige volgorde aanbieden selecteren.
Terugstappen niet toestaanVoorkomen dat studenten terugkeren naar vragen die ze al hebben beantwoord. Als terugstappen niet is toegestaan, worden de vragen één voor één aangeboden en zijn de knoppen <<, < en >> niet beschikbaar voor studenten.
Vragen in willekeurige volgorde aanbiedenSchakel dit selectievakje in om de vragen van de toets of enquête altijd in willekeurige volgorde weer te geven. Als in de vraagstelling wordt verwezen naar de nummers van vragen zoals deze worden weergegeven op het toetsbord, moet je deze optie niet inschakelen omdat de nummering van de vragen dan niet meer klopt.

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het in willekeurige volgorde weergeven van vragen.


ULTRA: Juiste antwoorden weergeven

Als je beoordelingsinstellingen selecteert, kun je aangeven dat studenten de juiste antwoorden kunnen zien op vragen die automatisch worden beoordeeld en die ze hebben ingeleverd. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat studenten kunnen zien welke vragen ze hebben gemist bij een beoordeling met meerdere pogingen, maar niet de juiste antwoorden. Je kunt de antwoorden ook verbergen tot alle studenten hun inzendingen hebben voltooid.

In het deelvenster met beoordelingsinstellingen is het selectievakje Juiste antwoorden weergeven standaard niet ingeschakeld, wat betekent dat de juiste antwoorden worden verborgen voor studenten. Als je wilt dat studenten de antwoorden kunnen doornemen met de inhoud van de beoordeling, ga je terug naar het deelvenster met instellingen en selecteer je Juiste antwoorden weergeven.

De einddatum die je hebt ingesteld, heeft geen invloed op deze instelling. Je moet het selectievakje inschakelen als je klaar bent om de antwoorden aan alle studenten te tonen.

Nadat studenten een beoordeling hebben voltooid en deze later gaan bekijken, verschijnt er een banner boven aan de beoordeling. Hierin staat dat de cursusleider de juiste antwoorden zal bekendmaken als alle studenten klaar zijn. Eventuele feedback die je hebt gegeven, wordt pas weergegeven als er cijfers zijn gepost.

Als je niet wilt dat studenten de banner zien voor beoordelingen zonder vragen, schakel je het selectievakje Juiste antwoorden weergeven in tijdens het maken van de beoordeling.

ULTRA: Een tijdslimiet toevoegen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het toevoegen van een tijdslimiet.

Je kunt een tijdslimiet toevoegen aan een toets in de Ultra-cursusweergave. Een tijdslimiet kan ertoe bijdragen dat studenten de juiste focus houden op de toets omdat iedereen een beperkte hoeveelheid tijd heeft om de toets te maken. De pogingen voor de toets worden opgeslagen en automatisch verzonden als de beschikbare tijd is verstreken.

Je kunt studenten ook toestemming geven om na de tijdslimiet nog aan de opdracht te werken. Extra tijd betekent dat studenten opnieuw verbinding kunnen maken als de verbinding is verbroken tijdens hun pogingen. Je kunt extra tijd toestaan om te kijken of de oorspronkelijke tijd die je hebt ingesteld, voldoende is om alle vragen te lezen en te beantwoorden. Wanneer je toetsen gaat beoordelen, kun je zien hoeveel extra tijd elke student heeft gebruikt om de toets te voltooien. Je kunt ook zien welke vragen na de oorspronkelijke tijdslimiet zijn beantwoord. Studenten zien deze informatie ook wanneer ze hun beoordeelde toetsen bekijken.

Het is op dit moment niet mogelijk om een tijdslimiet in te stellen voor groepstoetsen.

Selecteer in het venster Toetsinstellingen de optie Tijdslimiet toevoegen in de sectie Aanvullende tools.

Typ eerst een tijdslimiet. Gebruik hiervoor een geheel getal tussen 1 en 480. Je kunt geen cijfers achter komma gebruiken. Selecteer vervolgens een van deze twee opties:

 • Het werk wordt automatisch opgeslagen en verzonden wanneer de tijd is verstreken: als een student het werk niet vóór de tijdslimiet inlevert, wordt de toets opgeslagen en daarna automatisch verzonden zodra de tijd is verstreken.
 • Studenten hebben extra tijd om door te werken nadat de tijdslimiet is verstreken: als je deze optie selecteert, kies je daarna de hoeveelheid tijd in het menu dat wordt weergegeven:
  • 50%
  • 100%
  • Onbeperkte extra tijd

Bij de opties 50% en 100% staat tussen haakjes hoeveel tijd er wordt opgeteld bij de tijdslimiet voordat de toets wordt opgeslagen en automatisch verzonden. Als je bijvoorbeeld 60 minuten instelt als de tijdslimiet en 50% extra tijd kiest, kunnen de studenten 30 minuten langer aan de opdracht werken. Je studenten zien pas een bericht dat er extra tijd beschikbaar is als de oorspronkelijke tijdslimiet bijna is verstreken. Ze zien kunnen er dan voor kiezen om de extra tijd te benutten of de toets in te leveren. Ze zien ook een bericht dat mogelijk niet alle punten worden toegewezen voor werk dat na de tijdslimiet is ingeleverd.

Als je meerdere pogingen toestaat, geldt de tijdslimiet voor elke poging.

Selecteer de X om terug te gaan naar het venster Toetsinstellingen. Je kunt controleren welke instelling je hebt gekozen voor de tijdslimiet. Selecteer de tijd om wijzigingen door te voeren. Je kunt de tijdslimiet echter niet meer wijzigen nadat studenten werk hebben ingeleverd. Wijs de tijdslimiet aan om het pictogram Verwijderen weer te geven. De tijdslimiet wordt ook weergegeven op de pagina Cursusinhoud met de toetsdetails, maar de extra tijd wordt niet vermeld.

Speciale maatregel voor tijdslimiet

Als voor studenten een speciale maatregel geldt ten aanzien van de tijdslimiet voor een beoordeling en je ze meer tijd geeft om een beoordeling af te ronden in de instellingen, worden de tijden bij elkaar opgeteld.

Meer informatie over speciale maatregelen voor tijdslimieten

Werkstroom voor studenten

Studenten zien de tijdslimiet samen met andere toetsdetails op de pagina Cursusinhoud. Bovendien zien ze de tijdslimiet in het venster Details en informatie van de toets en binnen de toets zelf als ze die aan het maken zijn.

Wanneer studenten Poging starten selecteren, verschijnt er een venster waarin ze de timer moeten starten om toegang te krijgen tot de toets.

Als je extra tijd hebt toegestaan, verschijnt er bij het verstrijken van de tijdslimiet een venster met de mededeling dat ze de toets nu kunnen inleveren of nog even kunnen doorwerken. Ze zien ook een bericht dat mogelijk niet alle punten worden toegewezen voor werk dat na de tijdslimiet is ingeleverd. Je studenten zien pas een bericht dat er extra tijd beschikbaar is als de oorspronkelijke tijdslimiet bijna is verstreken.

De timer blijft lopen, ongeacht of studenten actief werken aan de toets. De timer verschijnt onder aan het venster om studenten te laten weten hoeveel tijd er nog over is. Als ze een concept opslaan of het toetsvenster verlaten, blijft de timer aftellen. Hun werk wordt dan opgeslagen en verzonden zodra de tijd om is.

Meer informatie over het beoordelen van toetsen met tijdslimieten


ULTRA: Meerdere pogingen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het toestaan van meerdere pogingen.

Op de pagina Toetsinstellingen kun je aangeven dat studenten meer dan één poging mogen inzenden. Meerdere pogingen zijn van invloed op de manier waarop het eindcijfer voor de toets wordt berekend. Geef aan hoe je het eindcijfer wilt berekenen:

 • Gemiddelde van alle pogingen
 • Eerste poging met een cijfer
 • Poging met hoogste cijfer
 • Laatste poging met een cijfer
 • Poging met laagste cijfer

Je kunt geen meerdere pogingen toestaan voor een groepstoets of wanneer je inzendingen offline verzamelt.

De instelling Pogingen beoordelen bepaalt hoe het eindcijfer automatisch wordt berekend, maar je hebt de mogelijkheid om het cijfer te vervangen. Voor elke opdracht geldt de einddatum die je instelt voor de toets. Als een student na de einddatum een poging inlevert, wordt deze als te laat gemarkeerd. Pogingen die zijn ingeleverd voor de einddatum worden als op tijd gemarkeerd.

Je kunt alleen het eindcijfer vervangen, niet de cijfers voor elke afzonderlijke poging.

Meer informatie over het beoordelen van een toets met meerdere pogingen


ULTRA: Vragen en antwoorden in willekeurige volgorde zetten

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over opties voor het presenteren van toetsen en enquêtes.

Je kunt vragen en de bijbehorende antwoorden in willekeurige volgorde zetten voor oefening/herhaling of om fraude te voorkomen.

Dit kan alleen voor vragen met meerdere antwoorden en meerkeuzevragen.

Je kunt beide instellingen gebruiken of één van de instellingen, zodat toetsen voor elke student anders worden weergegeven. Op de pagina Inhoudsinstellingen wordt een bericht weergegeven over je keuze.

Vragen in willekeurige volgorde aanbieden

Selecteer op de pagina Toetsinstellingen de optie Vragen in willekeurige volgorde aanbieden om vragen in willekeurige volgorde weer te geven aan studenten.

Vragen worden op volgorde weergegeven terwijl je de toets maakt. Elke keer dat een student begint aan een toetspoging, worden de vragen in een andere volgorde gezet. Als je verwijzingen naar de vraagnummers opneemt zoals deze worden weergegeven op de pagina Inhoud en instellingen, moet je de optie Vragen in willekeurige volgorde aanbieden niet gebruiken. Aangezien de vragen in willekeurige volgorde worden gezet, kloppen de vraagnummers dan niet meer, wat heel verwarrend is natuurlijk.

Als studenten zijn begonnen aan hun inzendingen, kun je de instelling Vragen in willekeurige volgorde aanbieden nog in- of uitschakelen.

Het is niet mogelijk om vragen in willekeurige volgorde te zetten in een toets met tekstblokken of bestanden.

De antwoorden in willekeurige volgorde zetten

Selecteer Antwoorden randomiseren in het venster Toetsinstellingen om antwoordmogelijkheden voor vragen met meerdere antwoorden en meerkeuzevragen in willekeurige volgorde aan te bieden aan studenten.

Antwoorden worden op volgorde weergegeven terwijl je de toets maakt. Elke keer dat een student begint aan een toetspoging, worden de antwoorden in een andere volgorde gezet.

Als studenten zijn begonnen aan hun inzendingen, kun je de instelling Antwoorden randomiseren niet meer in- of uitschakelen.


ULTRA: Anonieme beoordeling inschakelen

Wanneer je een toets aanmaakt zonder vragen, kun je anonieme beoordeling inschakelen in het paneel Toetsinstellingen. Studentennamen worden verborgen terwijl je beoordeelt. Je mag alleen tekst en bestanden toevoegen aan anoniem beoordeelde toetsen.

Meer informatie over anoniem beoordelen


ULTRA: Parallelle beoordeling inschakelen

Wanneer je een toets maakt zonder vragen, kun je parallelle beoordeling inschakelen in het deelvenster Toetsinstellingen.

Het systeem wijst de beoordelaars die je selecteert willekeurig toe. Voor elke student zijn er twee beoordelaars. De werkbelasting wordt gelijkmatig over de beoordelaars verdeeld. Beoordelaars kunnen alleen inzendingen openen van studenten die aan hen zijn toegewezen. Cursusleiders of afstemmers bepalen de eindcijfers van studenten.

Meer informatie over parallelle beoordeling


ULTRA: Uitzonderingen voor beoordelingen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het toevoegen van uitzonderingen voor beoordelingen voor afzonderlijke studenten.

Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, kun je voor een bepaalde student een uitzondering instellen voor een specifieke toets of opdracht. Een uitzondering bestaat uit extra pogingen of langer toegang, zelfs als de opdracht verborgen is voor andere studenten. Een uitzondering vervangt de twee instellingen die verder voor iedereen gelden, alleen voor die specifieke beoordeling. Studenten kunnen niet zien welke uitzonderingen je hebt toegevoegd.

Voordat je een individuele uitzondering voor verlengde toegang instelt, moet je voorwaardelijke beschikbaarheid instellen (datums voor 'Weergeven op' en 'Verbergen na').

Je kunt uitzonderingen voor toetsen en opdrachten instellen via de pagina Inzendingen van de beoordeling of vanuit een individuele inzending. Uitzonderingen zijn een oplossing voor studenten met internetproblemen, een beperking, of technologie- en taalverschillen.

Voorbeelden:

 • Toets met één poging: Geef meer pogingen aan een student die blind is en die voor het eerst werkt met een schermlezer.
 • Opdracht met de voorwaardelijke beschikbaarheid met een datum en tijd voor Verbergen na: Verleng de toegang tot een opdracht voor een student met internetproblemen. Als de einddatum en -tijd echter hetzelfde zijn als de originele tijd voor Verbergen na, wordt de inzending nog steeds als te laat gemarkeerd in de cijferlijst.

Voor een groepsopdracht of groepstoets kun je alleen een uitzondering voor verlengde beschikbaarheid geven aan een specifieke groep. Meerdere pogingen zijn op dit moment niet toegestaan voor groepsbeoordelingen.

Meer informatie over uitzonderingen voor groepen

Uitzonderingen versus speciale maatregelen

Uitzonderingen zijn iets anders dan speciale maatregelen die je kunt instellen in de naamlijst van de cursus. Een speciale maatregel geldt voor alle einddatums of tijdslimieten in een cursus voor een individuele student. Uitzonderingen zijn op dit moment niet toegestaan voor einddatums en tijdslimieten voor een individuele student of groep.

Meer informatie over speciale maatregelen

Meer informatie over hoe speciale maatregelen werken met groepen


ULTRA: Een uitzondering maken voor een beoordeling

Vanaf de pagina Inzendingen van een beoordeling kun je uitzonderingen toevoegen voor afzonderlijke studenten. Je kunt ook uitzonderingen toevoegen vanaf de pagina met een inzending van een bepaalde student of groep. Je kunt geen uitzondering toevoegen aan een anoniem beoordeelde opdracht.

Vanaf de pagina Inzendingen van een beoordeling

Open op de pagina Inzendingen van een beoordeling het menu in de rij van een student en selecteer Instellingen bewerken. Het venster Inzendingsinstellingen bewerken wordt geopend.

Je kunt de datums en tijden voor Weergeven op en Verbergen na wijzigen extra poging toestaan.

Meer informatie over voorwaardelijke beschikbaarheid

Je kunt pas opslaan nadat je de instellingen hebt gewijzigd. Als je geen wijzigingen wilt doorvoeren, selecteer je Annuleren om het venster te sluiten.

Vanuit een individuele inzending

Ga naar de pagina met de inzending van een student of groep, open het menu naast de cijferbal en selecteer Uitzonderingen. Het venster Inzendingsinstellingen bewerken wordt geopend.

Voorbeeld van verlengde beschikbaarheid:

Als je hebt ingesteld dat inhoud moet worden verborgen na een bepaalde datum en tijd, kun je de toegang voor een bepaalde student verlengen. Stel dat 'Toets 1' na 10.00 vandaag niet meer beschikbaar is. Een student meldt dat hij problemen met internet heeft en dus verleng je de toegang voor alleen die student tot 18.00. Als de einddatum echter ook is ingesteld op 10.00, wordt de inzending nog steeds als te laat gemarkeerd in de cijferlijst.

De student wordt in de activiteitenstream geïnformeerd over de beschikbare toets, maar de verlengde beschikbaarheid wordt niet vermeld in de stream of de toets. Je moet de student zelf informeren over de verlengde beschikbaarheid. Je moet studenten ook afzonderlijk informeren als je toestemming geeft voor extra pogingen.

Uitzonderingspictogram verschijnt

Als je een uitzondering hebt ingesteld voor de beoordeling van een student, zie je een pictogram naast de naam van de student. Het pictogram dat uitzonderingen voor beoordelingen aangeeft, is hetzelfde als het pictogram voor speciale maatregelen. Als voor een student een speciale maatregel en een uitzondering is ingesteld voor een beoordeling, wordt er maar één pictogram weergegeven.

Als je een beoordeling van de ene naar de andere cursus kopieert, worden de uitzonderingen niet meegekopieerd. De inhoud wordt ingesteld op Verborgen voor studenten als je afzonderlijke items naar de cursus kopieert. Als je een cursus naar een andere cursus kopieert, worden specifieke gegevens van studenten niet gekopieerd.


ULTRA: Een uitzondering toevoegen nadat een cijfer is gepubliceerd

Je kunt een uitzondering aanbieden aan een student voor een beoordeling die al is nagekeken en waarvoor het cijfer inmiddels is gepubliceerd. Als je een student bijvoorbeeld de mogelijkheid wilt geven om een automatisch beoordeelde toets nog een keer te maken terwijl er geen pogingen meer over zijn, kun je een extra poging toevoegen. Je moet de student dan wel informeren over deze extra poging aangezien er niet automatisch een melding door het systeem wordt verstuurd.

Automatisch nul

Als je hebt ingesteld dat er automatisch een nul moet worden toegekend voor niet-ingeleverd werk in de cursus, krijgt de student ook een nul nadat je een uitzondering hebt toegevoegd. De automatische nul wordt vervangen wanneer je de inzending opnieuw beoordeelt.

Meer informatie over automatisch nul

Video: Grant Assessment Exceptions


ULTRA: Watch a video about assessment exceptions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grant assessment exceptions shows how to allow an exception on a specific test or assignment to an individual student.


ULTRA: Uitzonderingen voor groepsbeoordelingen

Er is maar één type uitzondering toegestaan voor groepsbeoordelingen. Je kunt voor een bepaalde groep een uitzondering voor verlengde beschikbaarheid instellen voor een specifieke groepstoets of groepsopdracht. Omdat op dit moment meerdere pogingen niet zijn toegestaan voor groepsbeoordelingen, kun je het aantal toegestane pogingen niet wijzigen.

Vanaf de pagina Inzendingen van een groepsbeoordeling kun je uitzonderingen toevoegen voor afzonderlijke groepen. Je kunt ook uitzonderingen toevoegen vanaf de pagina met een inzending van een bepaalde groep.

Op de pagina Inzendingen van een groepsbeoordeling wordt hetzelfde pictogram weergegeven voor uitzonderingen en speciale maatregelen voor een groep. Het pictogram dat uitzonderingen voor beoordelingen aangeeft, wordt bij de naam van een groep weergegeven. Als een groep leden bevat met speciale maatregelen, wordt hetzelfde pictogram weergegeven bij de naam van de groep. Open het menu voor elke groep met het pictogram om de ingestelde uitzonderingen te bekijken. Als een groep leden bevat waarvoor speciale maatregelen en een uitzondering zijn ingesteld voor een groepsbeoordeling, wordt er maar één pictogram weergegeven.

Wanneer je groepen opent vanuit het venster met instellingen voor een beoordeling, herken je groepen met uitzonderingen aan het pictogram bij de groepsnaam. Groepsleden met speciale maatregelen hebben hetzelfde pictogram staan bij hun naam.


ULTRA: Een uitzondering intrekken

Je kunt de uitzondering van een student of groep voor een beoordeling verwijderen.

Ga hiervoor naar de pagina Inzendingen van een beoordeling > menu van student of groep > Instellingen bewerken > Instellingen opnieuw instellen.

De instellingen voor de uitzondering worden verwijderd. Voor de student of groep gelden nu de oorspronkelijke beoordelingsinstellingen voor wat betreft het aantal toegestane pogingen en de beschikbaarheidsperiode. Selecteer Opslaan om te bevestigen. Het uitzonderingspictogram wordt verwijderd, tenzij voor de student of groep ook een speciale maatregel geldt.

Je kunt het aantal pogingen niet verlagen als studenten inmiddels werk hebben ingeleverd.