De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Toetsen zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave, maar anoniem ingezonden enquêtes worden op dit moment niet ondersteund.

Een vragenpool is een verzameling vragen die worden opgeslagen voor herhaald gebruik.

In de originele cursusweergave kun je pools gebruiken om toetsen en enquêtes te maken. Je kunt pools ook exporteren en importeren voor gebruik in toetsen in andere cursussen.

Vragen in een pool zijn bijna hetzelfde als toetsvragen. Ze kunnen feedback, metagegevens en alle andere elementen van een toetsvraag bevatten, maar geen puntwaarden.

Cursusleiders gebruiken pools meestal om een database met vragen te maken die ze kunnen gebruiken in verschillende toetsen. Iemand die bijvoorbeeld een cursus Duurzaam wonen geeft, kan een vragenpool maken voor de hoofdonderwerpen van de cursus: Voeding, Wonen en Energie. De cursusleider kan deze pools vervolgens gebruiken in verschillende toetsen en in andere cursussen.


Poolbord

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over vragenbanken.

Gebruik het poolbord om vragen te beheren en toe te voegen aan een pool. U kunt hier de naam van de pool en de instructies wijzigen, maar ook vragen maken, wijzigen en uploaden. Je kunt hier ook vragen verwijderen of de puntwaarden aanpassen.

Als u poolvragen selecteert voor een toets, worden er koppelingen gemaakt tussen de toets en de vragen. Als je de oorspronkelijke vraag wijzigt, wordt automatisch de gewijzigde versie van de vraag weergegeven.

Als je poolvragen maakt die zijn bedoeld voor gebruik in enquêtes (dus zonder beoordeling), moet je voor de vragen toch de juiste antwoorden selecteren. De vragen kunnen dan namelijk ook worden gebruikt in toetsen. Deze antwoorden worden genegeerd nadat de vragen zijn toegevoegd aan een enquête.


Een pool bouwen

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en selecteer Toetsen, enquêtes en pools.
 2. Selecteer Pools op de pagina Toetsen, enquêtes en pools.
 3. Selecteer Pool bouwen op de pagina Pools.
 4. Voer de gegevens in op de pagina Poolinformatie en selecteer Verzenden.
 5. Je kunt vragen toevoegen met Vragen maken, Vragen zoeken en Vragen uploaden.

Wanneer je Vragen zoeken selecteert, kun je kiezen uit bestaande toetsen in je cursus en eventuele toetsen die je uit andere cursussen hebt geïmporteerd. Als je geen toetsen hebt, is de sectie leeg.

Meer informatie over toetsen importeren

Bestaande pools bewerken

 1. Open op de pagina Pools het menu van een pool en selecteer Bewerken.
 2. Voeg vragen toe, verwijder vragen of wijzig puntwaarden.
 3. Selecteer OK om terug te keren naar de pagina Pools.

Vragen bewerken

Nadat studenten zijn begonnen met het maken van een toets, mag je geen poolvragen meer wijzigen die zijn opgenomen in de toets. Als je dat wel doet, ziet de student de nieuwe, gewijzigde vraag wanneer hij of zij het cijfer en de feedback bekijkt. De originele vraag wordt niet weergegeven.

Als je een gekoppelde vraag wijzigt, verschijnt er een waarschuwing dat de wijziging overal wordt doorgevoerd waar de vraag voorkomt.

Als een vraag al is beantwoord en je deze toch wijzigt, moeten alle ingezonden antwoorden op deze vraag opnieuw worden beoordeeld. Dit betekent dat ook het cijfer voor de toets misschien moet worden aangepast. Als dat zo is, worden de betreffende cursusleiders en studenten hiervan op de hoogte gebracht.

Ga als volgt te werk om een vraag in een pool te wijzigen:

 1. Open op de pagina Pools het menu van een pool en selecteer Bewerken.
 2. Op de pagina Poolbord kun je de lijst met vragen filteren. Vouw in het venster Bladercriteria de criteriasecties uit en selecteer de gewenste criteria.
 3. Open het menu van een vraag en selecteer Bewerken om de wijzigingen door te voeren.
 4. Selecteer Verzenden om de wijzigingen door te voeren in alle toetsen waarin de vraag voorkomt. Je kunt ook Opslaan als nieuw kiezen om er een nieuwe vraag van te maken. In dat geval hoeven ingestuurde pogingen niet opnieuw te worden beoordeeld.

ULTRA: Vragenbanken

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over vragenpools.

In de Ultra-cursusweergave kun je vragen en andere inhoud hergebruiken uit alle bestaande toetsen, opdrachten en vragenbanken in een cursus.

De vragenpools van de originele cursus worden als vragenbanken weergegeven na de conversie. Niet-ondersteunde vraagtypen worden verwijderd.

Meer informatie over het hergebruiken van vragen