De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Toetsen zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave, maar anoniem ingezonden enquêtes worden op dit moment niet ondersteund.

Bij waar/onwaar-vragen moeten studenten kiezen of een stelling waar of onwaar is.

Een waar/onwaar-vraag maken

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van waar/onwaar-vragen.

  1. Open een toets, enquête of pool. Selecteer Waar/onwaar in het menu Vraag maken.
  2. Typ de vraag als een stelling die kan worden beantwoord met Waar of Onwaar.
  3. Selecteer het juiste antwoord: Waar of Onwaar. De antwoordkeuze is beperkt tot de woorden Waar en Onwaar.
  4. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden.
  5. Selecteer Verzenden en nog een maken of Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Waar/onwaar-vragen worden automatisch beoordeeld. Als een toets alleen vragen van dit type heeft, worden de scores voor de toets automatisch gepubliceerd en kunnen studenten deze direct zien.


ULTRA: Een waar/onwaar-vraag maken

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het maken van waar/onwaar-vragen.

Bij waar/onwaar-vragen moeten studenten kiezen of een stelling waar of onwaar is. Waar/onwaar-vragen worden automatisch beoordeeld. Je kunt de punten niet wijzigen die een individuele student heeft behaald voor een automatisch beoordeelde vraag.

Dit kan alleen voor vragen met combinaties en meerkeuzevragen. Als je antwoorden voor waar/onwaar-vragen willekeurig wilt weergeven, gebruik je een meerkeuzevraag met de antwoordmogelijkheden Waar en Onwaar.

Wanneer je een nieuwe toets maakt, selecteer je het plusteken om het menu te openen. In een bestaande toets selecteer je het plusteken op de plek waar je een vraag wilt toevoegen. Selecteer Waar/onwaar-vraag toevoegen.

Je gaat op dezelfde manier te werk als bij het maken van vragen in toetsen en opdrachten.

Het gebied Toetsinhoud wordt geopend, waar je de vraag kunt maken en Waar of Onwaar kunt kiezen als het juiste antwoord. Studenten kunnen standaard 10 punten verdienen voor een vraag. Selecteer het vak Punten als je een andere waarde wilt typen.

Met de opties van de editor kun je de tekst opmaken.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Om de inhoud van een toets overzichtelijk te houden, kun je bestanden toevoegen binnen afzonderlijke vragen. Maak een keuze in het menu Inhoud invoegen van de editor, zoals Vanuit cloudopslag invoegen. Als je toegevoegde bestanden wilt bewerken, activeer je de bewerkingsmodus voor de vraag.

Meer informatie over het toevoegen van tekst en bestanden

Meer informatie over cloudopslag

Meer informatie over het bewerken van toetsen en vragen

Voor het vraagtype Waar/onwaar zijn alleen de antwoorden Waar en Onwaar toegestaan. Gebruik het vraagtype Meerkeuzevraag als je andere binaire antwoordsets wilt gebruiken, zoals Ja/nee, Eens/oneens of een andere combinatie van antwoordmogelijkheden.

Meer informatie over het maken van meerkeuzevragen


ULTRA: Vragen afstemmen op doelen

Je kunt doelen afstemmen op individuele opdrachtvragen om de instelling zo de kans te geven om de prestaties te meten. Nadat je de opdracht beschikbaar hebt gemaakt, kunnen studenten informatie bekijken over de doelen die je afstemt met vragen, zodat ze weten wat je van ze verwacht.

Open het menu van een vraag, selecteer Afstemmen op doel en selecteer doelen.

Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud