De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Toetsen zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave, maar anoniem ingezonden enquêtes worden op dit moment niet ondersteund.

Meerkeuzevragen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van meerkeuzevragen.

Bij meerkeuzevragen moeten studenten het juiste antwoord kiezen uit een aantal keuzemogelijkheden.

Gebruik vragen met meerdere antwoorden om vragen te maken waarvoor meer dan één antwoord goed is.

Meer informatie over meerkeuzevragen en JAWS®

Een meerkeuzevraag maken

  1. Open een toets, enquête of pool. Selecteer Meerkeuze in het menu Vraag maken.
  2. Typ de vraagtekst.
  3. Selecteer een waarde voor Antwoordnummering en Antwoordrichting in de menu's of gebruik de standaardwaarden.
  4. Het standaardaantal keuzen is vier. Als je meer antwoorden wilt aanbieden, selecteer je het gewenste aantal in het menu Aantal antwoorden. Als je minder antwoorden wilt weergeven, selecteer je Verwijderen bij een antwoord. Een meerkeuzevraag moet minimaal 2 antwoorden hebben en maximaal 100.
  5. Typ in elk vak een antwoord.
  6. Selecteer de optie voor één juist antwoord.
  7. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden. Als deelpunten zijn toegestaan, wordt bij antwoorden die gedeeltelijk juist zijn de feedback voor een onjuist antwoord weergegeven.
  8. Selecteer Verzenden en nog een maken of Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Meerkeuzevragen worden automatisch beoordeeld. Als een toets alleen vragen van dit type heeft, worden de scores voor de toets automatisch gepubliceerd en kunnen studenten deze direct zien.


Deelpunten en minpunten

Je kunt deelpunten of minpunten toestaan voor meerkeuzevragen. Deelpunten kunnen worden toegewezen aan studenten die aantonen dat ze enige kennis van het materiaal hebben. Typ het percentage voor deelpunten voor elk antwoord. Minpunten zijn handig om gokken te ontmoedigen. Je kunt negatieve scores toestaan voor foute antwoorden en voor de vraag.

Je moet de opties voor deelpunten en minpunten inschakelen op de pagina Vraaginstellingen om ze te kunnen gebruiken voor individuele vragen. De optie voor het toestaan van negatieve scores wordt alleen weergegeven als deelpunten zijn toegestaan.

Meer informatie over deelpunten en minpunten


ULTRA: Meerkeuzevragen/vragen met meerdere antwoorden

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het maken van meerkeuzevragen.

Bij meerkeuzevragen moeten studenten het juiste antwoord kiezen uit een aantal keuzemogelijkheden. Studenten wordt niet verteld of ze een of meer antwoorden moeten kiezen.

Dit kan alleen voor vragen met combinaties en meerkeuzevragen. Als je antwoorden voor waar/onwaar-vragen willekeurig wilt weergeven, gebruik je een meerkeuzevraag met de antwoordmogelijkheden Waar en Onwaar.

Meerkeuzevragen en vragen met meerdere antwoorden worden automatisch beoordeeld. Als je meerdere juiste antwoorden toevoegt voor een vraag, kun je ervoor kiezen om deelpunten of minpunten te geven.

Meerkeuzevragen/vragen met meerdere antwoorden maken

Wanneer je een nieuwe toets maakt, selecteer je het plusteken om het menu te openen. In een bestaande toets selecteer je het plusteken op de plek waar je een vraag wilt toevoegen. Selecteer Meerkeuzevraag toevoegen.

Je gaat op dezelfde manier te werk als bij het maken van vragen in toetsen en opdrachten.

Het gebied Toetsinhoud wordt geopend, waar je de vraag en antwoorden kunt typen. Studenten kunnen standaard 10 punten verdienen voor een vraag. Selecteer het vak Punten als je een andere waarde wilt typen.

Nieuwe meerkeuzevragen hebben niet standaard een correct antwoord. Je moet minimaal één juist antwoord selecteren en tekst toevoegen voor alle antwoorden om de vraag te kunnen opslaan.

Om de inhoud van een toets overzichtelijk te houden, kun je bestanden toevoegen binnen afzonderlijke vragen. Maak een keuze in het menu Inhoud invoegen van de editor, zoals Vanuit cloudopslag invoegen. Als je toegevoegde bestanden wilt bewerken, activeer je de bewerkingsmodus voor de vraag.

Meer informatie over het toevoegen van tekst en bestanden

Meer informatie over cloudopslag

Meer informatie over het bewerken van toetsen en vragen

Je kunt antwoordvakken verwijderen als je ze niet nodig hebt. De vier standaardvakken voor antwoorden kun je niet verwijderen. Als je meer dan vier antwoordvakken wilt gebruiken, selecteer je Keuze toevoegen. Je kunt zo veel antwoordvakken toevoegen als je wilt. Selecteer het pictogram Verplaatsen om een antwoord te verplaatsen. Selecteer het prullenbakpictogram om een antwoord te verwijderen.

Elke meerkeuzevraag moet ten minste twee antwoordmogelijkheden hebben en een of meerdere juiste antwoorden. Verwijder eventuele lege velden om op de optie Opslaan te kunnen kiezen. Je kunt instellen welke score je wilt geven aan vragen met meerdere antwoorden.

Met de opties van de editor kun je de tekst opmaken.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.


ULTRA: Vragen afstemmen op doelen

Je kunt doelen afstemmen op individuele opdrachtvragen om de instelling zo de kans te geven om de prestaties te meten. Nadat je de opdracht beschikbaar hebt gemaakt, kunnen studenten informatie bekijken over de doelen die je afstemt met vragen, zodat ze weten wat je van ze verwacht.

Open het menu van een vraag, selecteer Afstemmen op doel en selecteer doelen.

Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud


ULTRA: Beoordeelde meerkeuzevragen/vragen met meerdere antwoorden

Meerkeuzevragen en vragen met meerdere antwoorden worden automatisch beoordeeld. Antwoorden worden beoordeeld op basis van de scoreoptie die je hebt gekozen voor vragen met meerdere juiste antwoorden en of de antwoorden van de student overeenkomen met een of meer juiste antwoorden. Je kunt de antwoordmogelijkheden verbergen of weergeven wanneer je de inzendingen doorneemt.

Het is niet mogelijk om de scores van afzonderlijke vragen die automatisch zijn beoordeeld te wijzigen.