Bij vragen met meerdere antwoorden kunnen studenten meer dan één antwoord kiezen. Gebruik dit type vraag als voor een vraag meerdere antwoorden juist zijn. Op medisch gebied kan dit type vraag bijvoorbeeld worden gebruikt om studenten te vragen wat de symptomen zijn te selecteren van een bepaalde aandoening.

Een vraag met meerdere antwoorden maken

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van vragen met meerdere antwoordmogelijkheden.

 1. Open een toets, enquête of pool. Selecteer Meerdere antwoordmogelijkheden in het menu Vraag maken.
 2. Typ de vraagtekst.
 3. Selecteer een waarde voor Antwoordnummering en Antwoordrichting in de menu's of gebruik de standaardwaarden.
 4. Het standaardaantal antwoorden is vier. Als je meer antwoorden wilt aanbieden, selecteer je het gewenste aantal in het menu Aantal antwoorden. Als je minder antwoorden wilt weergeven, selecteer je Verwijderen bij een antwoord. Een vraag met meerdere antwoorden moet minimaal 2 antwoorden hebben en maximaal 100.
 5. Vul voor elk antwoord het vak Antwoord in.
 6. Selecteer de juiste antwoorden door het selectievakje Juist in te schakelen.
 7. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden.
 8. Selecteer Verzenden en nog een maken of Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Vragen met meerdere antwoorden worden automatisch beoordeeld. Als een toets alleen vragen van dit type heeft, worden de scores voor de toets automatisch gepubliceerd en kunnen studenten deze direct zien.

Meer informatie over vragen met meerdere antwoorden en JAWS®


Deelpunten en minpunten

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over deelpunten en minpunten.

Je kunt deelpunten of minpunten toestaan voor vragen met meerdere antwoorden. Deelpunten kunnen worden toegewezen aan studenten die aantonen dat ze enige kennis van het materiaal hebben. Minpunten zijn handig om gokken te ontmoedigen. Je kunt negatieve scores toestaan voor foute antwoorden en voor de vraag.

Je moet de opties voor deelpunten en minpunten inschakelen op de pagina Vraaginstellingen om ze te kunnen gebruiken voor individuele vragen. De optie voor het toestaan van negatieve scores wordt alleen weergegeven als deelpunten zijn toegestaan.

Meer informatie over deelpunten en minpunten


ULTRA: Een vraag met meerdere antwoorden maken

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het maken van vragen met meerdere antwoordmogelijkheden.

Meerkeuzevragen en vragen met meerdere antwoorden worden automatisch beoordeeld. Als een beoordeling alleen vragen van dit type heeft, worden de scores voor de beoordeling automatisch gepubliceerd en kunnen studenten deze direct zien.

Je gaat op dezelfde manier te werk als bij het maken van vragen in toetsen en opdrachten.

Als je vragen van dat type wilt maken, kies je het vraagtype Meerkeuzevraag en kies je meerdere juiste antwoorden. Je kunt deelpunten of minpunten toestaan voor antwoorden.

Nieuwe vragen hebben niet standaard een correct antwoord. Je moet minimaal één juist antwoord selecteren en tekst toevoegen voor alle antwoorden om de vraag te kunnen opslaan.

Studenten kunnen standaard 10 punten verdienen voor een vraag. Selecteer het vak Punten als je een andere waarde wilt typen. Als je meer dan vier antwoordvakken wilt gebruiken, selecteer je Keuze toevoegen. Je kunt zo veel antwoordvakken toevoegen als je wilt. Selecteer het pictogram Verplaatsen om een antwoord te verplaatsen. Selecteer het prullenbakpictogram om een antwoord te verwijderen. Verwijder eventuele lege velden om op de optie Opslaan te kunnen kiezen.

Meer informatie over het maken van meerkeuzevragen


ULTRA: Deelpunten en minpunten

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over deelpunten en minpunten.

Antwoordmogelijkheden krijgen gelijke weging. Je kunt dus niet aan het ene antwoord meer gewicht toekennen dan aan een ander antwoord.

Maak een keuze in het menu Beoordelingsopties:

 • Alles of niets: Studenten moeten alle juiste antwoorden kiezen om het volle aantal punten te krijgen. Een of meer onjuiste antwoorden = 0 punten.
 • Deelpunten toestaan: Studenten krijgen deelpunten als ze een deel van de vraag juist beantwoorden.
 • Trek punten af voor onjuiste antwoorden: Je kunt punten aftrekken voor onjuiste antwoorden om gokken te ontmoedigen. De vraagscore kan in totaal minder bedragen dan 0.

Meer informatie over het bekijken van een beoordeelde vraag met meerdere antwoorden