Invuloefeningen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over invuloefeningen.

Invuloefeningen bestaan uit een reeks woorden, een zin of een alinea met lege ruimten waar de student een of meer ontbrekende woorden moet invullen. Het maximum aantal antwoorden voor dit type vraag is 100. Gebruik het vraagtype Meervoudige invuloefeningen om een vraag met meerdere antwoorden te maken.

Voorbeeld:

_______ is een scheikundig element met het symbool Ca en het atoomnummer 20. Het is een zilverwit aardalkalimetaal.

Meer informatie over invuloefeningen met JAWS®

Invuloefeningen worden automatisch beoordeeld. Antwoorden worden beoordeeld op het gegeven of het antwoord van de student overeenkomt met de juiste antwoorden die je hebt opgegeven. Jij kiest de evaluatiemethode voor antwoorden:

 • Exacte overeenkomst
 • Bevat een deel van het juiste antwoord
 • Komt overeen met een opgeven patroon

Jij bepaalt of het antwoord hoofdlettergevoelig is.

in herstelde cursussen wordt hoofdlettergevoeligheid in- of uitgeschakeld voor alle bestaande vragen met invuloefeningen. Pas die vragen aan en selecteer indien nodig Hoofdletters en kleine letters.

Video: Create a Fill in the Blank Question in the Original Course View


Watch a video about fill in the blank questions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a fill in the blank question shows how to create a fill in the blank question in the original course view, list answers, select an evaluation method, and provide feedback.


Een invuloefening maken

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van invuloefeningen.

Invuloefeningen bestaan uit twee onderdelen: de vraag en de set met antwoorden. Onder de vraag verschijnt een tekstvak waar studenten hun antwoord kunnen typen.

 1. Open een toets, enquête of pool. Selecteer Invuloefening in het menu Vraag maken.
 2. Typ de vraagtekst.
 3. Als je meer dan één vraag wilt toevoegen, kies je een optie in de vervolgkeuzelijst Aantal antwoorden (maximaal 100). Je kunt een antwoord verwijderen door Verwijderen te selecteren.

  Typ de antwoorden en selecteer Bevat, Exacte overeenkomst of Patrooncombinatie om aan te geven hoe het antwoord wordt vergeleken met het antwoord van de student. Schakel voor Bevat en Exacte overeenkomst het selectievakje Hoofdlettergevoelig in als bij de beoordeling het hoofdlettergebruik in het antwoord van belang is.

 4. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden.
 5. Selecteer Verzenden en nog een maken of Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Antwoorden maken

Het is belangrijk dat antwoorden in de antwoordsets eenvoudig en beknopt worden geformuleerd. Om problemen met automatische beoordeling te voorkomen, is het handig om de antwoorden te beperken tot één woord. Je voorkomt zo dat extra spaties tussen woorden of de volgorde van de woorden tot gevolg heeft dat het antwoord van een student als onjuist wordt beoordeeld.

 • Selecteer Bevat in het menu in het antwoord om rekening te houden met afkortingen of onvolledige antwoorden. Het antwoord van een student wordt dan goed gerekend als het antwoord een of meer woorden bevat die u hebt opgegeven. Je kunt bijvoorbeeld een vraag maken waarop het antwoord wordt goedgekeurd als de student een variant van Franklin gebruikt. Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin en Ben Franklin zijn dan allemaal juiste antwoorden. Je hoeft dan niet alle mogelijke combinaties met Franklin toe te voegen als juiste antwoorden.
 • Voeg antwoorden toe om rekening te houden met veelvoorkomende spelfouten. Je kunt ook Patrooncombinatie selecteren in het menu in het antwoord en een gewone expressie maken die rekening houdt met spellingvarianten, spaties en hoofdlettergebruik.

Patrooncombinatie

Je kunt een gewone expressie maken om variaties van spelling, spaties of hoofdletters toe te staan in een antwoord.

Een gewone expressie is een zoekpatroon dat wordt gebruikt in plaats van een of meer tekens binnen een tekenreeks. Met gewone expressies kun je bepaalde patronen in antwoorden van studenten goed rekenen in plaats van exacte bewoordingen. Gewone expressies maken automatische beoordeling mogelijk van vragen over wetenschappelijke onderwerpen, die vaak heel veel verschillende antwoorden kunnen hebben.

In een gewone expressie komen de meeste tekens in de tekenreeks alleen met zichzelf overeen. Dit zijn zogenaamde letterlijke waarden. Sommige tekens hebben een speciale betekenis en worden metatekens genoemd. Zoek op internet op 'gewone of reguliere expressie' voor een compleet overzicht. Deze lijst bevat enkele voorbeelden:

 • Een punt (.) komt overeen met ieder teken behalve het teken voor een nieuwe regel.
 • Rechte haken [ ] geven aan dat de tekst tussen de haken kan worden gebruikt voor één teken.
 • Een streepje (-) tussen rechte haken maakt het mogelijk een bereik te definiëren. Zo kan [0123456789] worden herschreven als [0-9].
 • Een vraagteken (?) geeft aan dat het voorafgaande item in de gewone expressie optioneel is. Dec(ember)? komt dan bijvoorbeeld overeen met Dec en December.

Voorbeelden van eenvoudige tekenreeksen:

 • b.d - komt overeen met bad, bed, bot, b9t omdat op de plaats van de punt (.) ieder teken mag worden gebruikt.
 • b[aeo9]d komt overeen met bad, bed, bod, b9d.
 • b[a-z]t komt overeen met elke combinatie van drie letters die begint met b en eindigt met t. Een cijfer wordt niet geaccepteerd als het tweede teken.
 • [A-Z] komt overeen met elke hoofdletter.
 • [12] komt overeen met 1 of 2.
 • [0-9] komt overeen met een teken uit het bereik van 0 tot en met 9.

Als je kiest voor patrooncombinatie voor een antwoord, kun je het patroon testen en er wordt dan een nieuw venster geopend.


ULTRA: invuloefeningen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over invuloefeningen.

Invuloefeningen bestaan uit een reeks woorden, een zin of een alinea met lege ruimten waar de student een of meer ontbrekende woorden moet invullen. Je kunt ook een vraag maken waarin meerdere woorden ontbreken.

Voorbeeld:

[Patriarch] is een ander woord voor aartsvader.

Invuloefeningen worden automatisch beoordeeld. Antwoorden worden beoordeeld op het gegeven of het antwoord van de student overeenkomt met de juiste antwoorden die je hebt opgegeven. Jij kiest de evaluatiemethode voor antwoorden:

 • Exacte overeenkomst
 • Bevat een deel van het juiste antwoord
 • Komt overeen met een opgeven patroon

Jij bepaalt of het antwoord hoofdlettergevoelig is.


ULTRA: een invuloefening maken

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het maken van invuloefeningen.

Wanneer je een nieuwe toets maakt, selecteer je het plusteken om het menu te openen. In een bestaande toets selecteer je het plusteken op de plek waar je een vraag wilt toevoegen. Selecteer Een invuloefening toevoegen.

Je gaat op dezelfde manier te werk als je vragen gaat maken in toetsen en opdrachten.

Typ je vraag en zet het antwoord tussen rechte haken. Gebruik de opties in de editor om de tekst op te maken en formules, bestanden, afbeeldingen en koppelingen toe te voegen.

Voorbeeld: [Patriarch] is een ander woord voor aartsvader.

Meerdere juiste antwoorden scheid je met een puntkomma.

Voorbeeld: [Rood;Geel;Blauw] is een primaire kleur.

Je kunt ook een gewone expressie gebruiken. Er wordt slechts één expressie per ontbrekend woord herkend. Voeg rechte haken toe rondom de gewone expressie en het antwoord.

Voorbeeld: [[a-zA-Z]] is een letter van het alfabet.

Studenten kunnen standaard 10 punten verdienen voor een vraag. Selecteer het vak Punten als je een andere waarde wilt typen.

Opslaan is uitgeschakeld, omdat je in de volgende stap instellingen moet configureren. Selecteer Volgende stap om door te gaan.

Kies in het menu Type antwoord hoe het antwoord wordt vergeleken met het antwoord van een student:

 • Exacte overeenkomst
 • Komen deels overeen
 • Voldoen aan een patroon

Schakel het selectievakje Hoofdlettergevoelig in als het hoofdlettergebruik in het antwoord van belang is.

Meer informatie over het maken van antwoorden

Selecteer Vorige stap als je wijzigingen wilt aanbrengen. Selecteer Opslaan als je klaar bent.

In de vraag wordt aangegeven welk type antwoord je hebt gekozen, bijvoorbeeld Antwoorden moeten exact overeenkomen.

Meer informatie over het bewerken of verwijderen van vragen

Antwoorden maken

Antwoorden voor ontbrekende woorden moeten kort en eenvoudig zijn. Om problemen met automatische beoordeling te voorkomen, is het handig om de antwoorden te beperken tot één woord. Je voorkomt zo dat extra spaties tussen woorden of de volgorde van de woorden tot gevolg heeft dat het antwoord van een student als onjuist wordt beoordeeld.

 • Selecteer Komen deels overeen in het menu Type antwoord om rekening te houden met afkortingen of onvolledige antwoorden. Het antwoord van een student wordt dan goed gerekend als het antwoord een of meer woorden bevat die je hebt opgegeven. Je kunt bijvoorbeeld een vraag maken waarop het antwoord wordt goedgekeurd als de student een variant van Franklin gebruikt. Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin en Ben Franklin zijn dan allemaal juiste antwoorden. Je hoeft dan niet alle mogelijke combinaties met Franklin toe te voegen als juiste antwoorden.
 • Selecteer Voldoen aan een patroon in het menu Type antwoord en maak een gewone expressie die rekening houdt met spellingvarianten, spaties en hoofdlettergebruik.

Voldoen aan een patroon

Als je kiest voor patrooncombinatie voor een antwoord, kun je het patroon testen. Er wordt dan een nieuw venster geopend. Voor een werkend patroon wordt een vinkje weergegeven. Je kunt ook een verwacht juist antwoord typen en je patroon testen.

Je ontvangt een foutbericht als je patroon niet kan worden geëvalueerd, zodat je wijzigingen kunt aanbrengen.

Video: Create a Fill in the Blank Question in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about creating a Fill in the Blank question

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Fill in the Blank questions explains how to create a fill in the blank question type.


ULTRA: Bestanden toevoegen aan een invuloefening

Om de inhoud van een beoordeling overzichtelijk te houden, kun je bestanden toevoegen binnen afzonderlijke vragen. Maak een keuze in het menu Inhoud invoegen van de editor, zoals Vanuit cloudopslag invoegen.

Meer informatie over cloudopslag

Je kunt instellingen bewerken voor de bestanden die je aan vragen hebt toegevoegd. Selecteer het bestand in de editor en selecteer vervolgens het pictogram Bijlage bewerken in de rij met opties van de editor. Je kunt een Weergavenaam en Alternatieve tekst toevoegen. Met alternatieve tekst beschrijf je de afbeelding voor mensen die een schermlezer gebruiken of die webpagina's bezoeken met afbeeldingen uitgeschakeld.

Je kunt ook kiezen of je het bestand wilt invoegen als koppeling in de editor of het rechtstreeks wilt insluiten, zodat het inline wordt weergegeven bij de andere inhoud die je hebt toegevoegd.


ULTRA: Een invuloefening bewerken of verwijderen

Selecteer voordat studenten de beoordeling openen het menu om de optie Bewerken of Verwijderen te selecteren. Als je de punten wilt wijzigen, selecteer je de cijferbal en typ je een nieuwe waarde.

Selecteer Overeenstemmen met doel in het menu om doelen in overeenstemming te brengen met individuele vragen in de beoordeling om zo de prestaties van de instelling te kunnen meten. Nadat je de beoordeling beschikbaar hebt gemaakt, kunnen studenten informatie bekijken over de doelen die je afstemt met beoordelingen en vragen, zodat ze weten wat je van ze verwacht.

Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

Als er werk is ingeleverd

Je kunt de tekst van de meeste vragen en antwoorden wijzigen, zelfs nadat studenten pogingen hebben ingeleverd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je het verkeerde antwoord hebt gekozen, een typefout hebt gevonden, of het aantal mogelijke punten of beoordelingsopties wilt aanpassen. Je kunt een wijziging doorvoeren die alle studenten kunnen zien en automatisch alle cijfers bijwerken.

Nadat studenten de toets hebben geopend, kun je geen nieuwe vragen en lege ruimten meer toevoegen, een vraag of lege ruimte verwijderen, of de inhoud verplaatsen.

Open in een toets of de inzending van een student het menu van een vraag en selecteer Bewerken/Nieuw cijfer toekennen om wijzigingen aan te brengen. Je ziet een waarschuwing na het opslaan van de wijzigingen als er inzendingen zijn en er nieuwe cijfers worden toegekend.

Meer informatie over het bewerken vragen


ULTRA: beoordeelde invuloefeningen

Invuloefeningen worden automatisch beoordeeld. Antwoorden worden beoordeeld op het gegeven of het antwoord van de student overeenkomt met de juiste antwoorden die je hebt opgegeven. Bij elke invuloefening wordt Juist of Onjuist weergegeven, plus het gekozen type antwoord, zoals Antwoorden moeten exact overeenkomen.

Je kunt de punten niet wijzigen die een individuele student heeft behaald voor een automatisch beoordeelde vraag.