Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Een vragenpool is een verzameling vragen die worden opgeslagen voor herhaald gebruik.

In de originele cursusweergave kun je pools gebruiken om toetsen en enquêtes te maken. Je kunt pools ook exporteren en importeren voor gebruik in toetsen in andere cursussen.

Vragen in een pool zijn bijna hetzelfde als toetsvragen. Ze kunnen feedback, metagegevens en alle andere elementen van een toetsvraag bevatten, maar geen puntwaarden.

Cursusleiders gebruiken pools meestal om een database met vragen te maken die ze kunnen gebruiken in verschillende toetsen. Iemand die bijvoorbeeld een cursus Duurzaam wonen geeft, kan een vragenpool maken voor de hoofdonderwerpen van de cursus: Voeding, Wonen en Energie. De cursusleider kan deze pools vervolgens gebruiken in verschillende toetsen en in andere cursussen.


Gebruikte terminologie voor beoordelingen in Ultra-cursusweergave en originele cursusweergave

Op basis van gebruikersonderzoek en actuele industriestandaarden hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd in de namen van beoordelingsfuncties. In de Ultra-cursusweergave wordt de nieuwe terminologie gebruikt, die is afgestemd op de huidige standaarden.

In deze tabel zie je een overzicht van de namen van de functies voor beoordelingsvragen in de twee cursusweergaven.

Gebruikte terminologie in beoordelingen in Ultra-cursusweergave en originele cursusweergave
Ultra-cursusweergaveOriginele cursusweergave
VragenpoolWillekeurig blok en vragenset
VragenbankVragenpool
VraaganalyseItemanalyse

Poolbord

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar het “Ultra”-onderwerp over vragenbanken.

Gebruik het poolbord om vragen te beheren en toe te voegen aan een pool. U kunt hier de naam van de pool en de instructies wijzigen, maar ook vragen maken, wijzigen en uploaden. Je kunt hier ook vragen verwijderen of de puntwaarden aanpassen.

Als u poolvragen selecteert voor een toets, worden er koppelingen gemaakt tussen de toets en de vragen. Als je de oorspronkelijke vraag wijzigt, wordt automatisch de gewijzigde versie van de vraag weergegeven.

Als je poolvragen maakt die zijn bedoeld voor gebruik in enquêtes (dus zonder beoordeling), moet je voor de vragen toch de juiste antwoorden selecteren. De vragen kunnen dan namelijk ook worden gebruikt in toetsen. Deze antwoorden worden genegeerd nadat de vragen zijn toegevoegd aan een enquête.

Je kunt vragenpools ook gebruiken om toetsvragen te importeren en exporteren met de QTI-standaard.


Een pool bouwen

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en selecteer Toetsen, enquêtes en pools.
 2. Selecteer Pools op de pagina Toetsen, enquêtes en pools.
 3. Selecteer Pool bouwen op de pagina Pools.
 4. Voer de gegevens in op de pagina Poolinformatie en selecteer Verzenden.
 5. Je kunt vragen toevoegen met Vragen maken, Vragen zoeken en Vragen uploaden.

Wanneer je Vragen zoeken selecteert, kun je kiezen uit bestaande toetsen in je cursus en eventuele toetsen die je uit andere cursussen hebt geïmporteerd. Als je geen toetsen hebt, is de sectie leeg.

Meer informatie over toetsen importeren

Bestaande pools bewerken

 1. Open op de pagina Pools het menu van een pool en selecteer Bewerken.
 2. Voeg vragen toe, verwijder vragen of wijzig puntwaarden.
 3. Selecteer OK om terug te keren naar de pagina Pools.

Vragen bewerken

Nadat studenten zijn begonnen met het maken van een toets, mag je geen poolvragen meer wijzigen die zijn opgenomen in de toets. Als je dat wel doet, ziet de student de nieuwe, gewijzigde vraag wanneer hij of zij het cijfer en de feedback bekijkt. De originele vraag wordt niet weergegeven.

Als je een gekoppelde vraag wijzigt, verschijnt er een waarschuwing dat de wijziging overal wordt doorgevoerd waar de vraag voorkomt.

Als een vraag al is beantwoord en je deze toch wijzigt, moeten alle ingezonden antwoorden op deze vraag opnieuw worden beoordeeld. Dit betekent dat ook het cijfer voor de toets misschien moet worden aangepast. Als dat zo is, worden de betreffende cursusleiders en studenten hiervan op de hoogte gebracht.

Ga als volgt te werk om een vraag in een pool te wijzigen:

 1. Open op de pagina Pools het menu van een pool en selecteer Bewerken.
 2. Op de pagina Poolbord kun je de lijst met vragen filteren. Vouw in het venster Bladercriteria de criteriasecties uit en selecteer de gewenste criteria.
 3. Open het menu van een vraag en selecteer Bewerken om de wijzigingen door te voeren.
 4. Selecteer Verzenden om de wijzigingen door te voeren in alle toetsen waarin de vraag voorkomt. Je kunt ook Opslaan als nieuw kiezen om er een nieuwe vraag van te maken. In dat geval hoeven ingestuurde pogingen niet opnieuw te worden beoordeeld.

QTI Packages


About QTI packages

Instructors and course builders may rely on third-party content to build their curriculum and complement materials such as textbooks. To help ensure compatibility, publishers and other content creators develop this material using industry standards.

Industry standards ensure that learning management systems are ready and able to process this content. The IMS Global Learning Consortium established the Question and Test Interoperability (QTI) standard to support compatibility between questions and a course, regardless of the learning management system.

If your institution uses a newer release of Blackboard Learn, you can import and export QTI packages to use in your assessments.

Questions imported from a QTI package are supported in the Original Course View only.

What’s supported in a QTI package?

 • Blackboard Learn supports certain questions types in a QTI package: True/False, Multiple Choice, Multiple Answer, Fill in the Blank, and Essay.
 • If a question contains embedded media, HTML 5 and HTML object tags are imported. HTML5 is exported.
 • Question metadata such as tags, categories, and alignments aren’t supported and aren't imported or exported.
 • Questions using the optional QTI response processing are skipped and not imported.
 • When question configuration options don’t match, Blackboard Learn prioritizes fidelity of the question and answer text over settings. For example, some exam systems allow differing partial credit allocations to be set per possible answer response, whereas Blackboard Learn maintains a list of correct answers. In this case, all answer options are imported as correct so they can be reviewed for continued applicability in Blackboard Learn.

Because different assessment tools have different features and varying media, HTML, and equation handling capabilities, you should always review and test questions after transfer between solutions.


Import a QTI package

You’ll need to import QTI packages into your course as question pools. After you import the questions, you can use them in assessments.

 1. In your course, go to Course Tools > Tests, Surveys, Pools > Pools.
 2. Select Import QTI 2.1 Package.
 3. Browse your computer or the Content Collection to locate the QTI package.
 4. Select Submit.
 5. After Blackboard Learn processes the package, you’ll see a status page to show the results. Select OK to return to the Pools page.

You can edit the questions in the pool. When you're ready, use the questions in a test.

Use questions in a test

Now that you’ve imported a QTI package, you can use the questions in a test. To build a test with questions in a pool:

 1. In your course, go to Course Tools > Tests, Surveys, Pools > Tests.
 2. Select Tests > Build Test.
 3. Type a name and optional description or instructions. Select Submit.
 4. In the Reuse Questions menu, select Find Questions.
 5. You’re brought to a library of test questions in your course, including those in pools. Select the pool created from the QTI package import.
 6. Select the questions you want to use and select Submit.
 7. The questions are added to your test.

Export a QTI package

Just like they’re imported into Blackboard Learn, QTI packages are exported as question pools. You need to move questions from an assessment to a question pool to export the QTI package.

 1. You can build a pool with questions from any assessments in your course.
 2. After you build the pool, return to the Pools page.
 3. In the pool’s menu, select Export QTI 2.1 Package.
 4. The package downloads to your computer as a ZIP file.

OPMERKINGEN