Toetsen beoordelen

Op deze pagina

  De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Toetsen zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave, maar anoniem ingezonden enquêtes worden op dit moment niet ondersteund.

  Toetsen voor beoordeling weergeven

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor informatie over het weergeven van toetsen.

  Toetsen die je moet beoordelen, zijn toegankelijk via de pagina Cijfer nodig of via Grade Center.

  In het Grade Center wordt automatisch een kolom toegevoegd voor elke toets die u maakt of koppelt in de cursus. Een ingezonden toets die nog niet is beoordeeld, wordt aangegeven met het pictogram Cijfer nodig. Hoewel veel vraagtypen automatisch kunnen worden beoordeeld, zijn er ook vragen die handmatig moeten worden beoordeeld, zoals open vragen, vragen met een kort antwoord en vragen met een bestandsantwoord.

  U kunt toetsen anoniem beoordelen, alle antwoorden op een specifieke vraag beoordelen of het volle aantal punten geven voor alle antwoorden op een vraag. Daarnaast kunt u vragen verwijderen uit een toets of een toetspoging wissen om een student de toets nog een keer te laten maken.


  Reminders versturen over ontbrekend cursuswerk

  Je kunt vanuit kolommen in Grade Center per e-mail herinneringen versturen naar studenten en leden van groepen die bepaald cursuswerk nog niet hebben ingeleverd. Studenten krijgen een door het systeem gegenereerde e-mail met de naam van de cursus, het cursuswerk en de einddatum (als die is ingesteld).

  Meer informatie over het verzenden van herinneringen


  Toetscijfers toewijzen op de pagina Cijfer nodig

  Als zich veel studenten hebben ingeschreven voor een cursus en de cursus veel items bevat die moeten worden beoordeeld, kun je via de pagina Cijfer nodig snel vaststellen welke toetsen het eerst moeten worden beoordeeld.

  Toetsen met de status In uitvoering worden niet weergegeven op de pagina Cijfer nodig.

  U kunt bijvoorbeeld sorteren op einddatum om er zeker van te zijn dat de eindtoetsen op tijd worden beoordeeld. Als je voor alle items met cijfertoekenning een bepaalde tijdslimiet hebt ingesteld, kun je de weergave van items met de status Cijfer nodig aanpassen. U kunt de lijst sorteren en filteren, zodat u snel ziet welke toetsen het eerst moeten worden beoordeeld.

  Configuratiescherm > de sectie Grade Center > de pagina Cijfer nodig

  Meer informatie over de pagina Cijfer nodig


  Toetscijfers invoeren in Grade Center

  Grade Center bevat alle items die nog moeten worden beoordeeld. Het aantal items kan van invloed zijn op de manier waarop u de beschikbare tijd voor cijfertoekenning indeelt. Bovendien kan het handig zijn om bij het toekennen van cijfers te zien hoe een student eerder heeft gepresteerd.

  Grade Center weergeven:

  1. Ga naar het configuratiescherm en klik op Grade Center.
  2. Selecteer Volledige weergave van Grade Center of de slimme weergave Toetsen om ingezonden toetsen weer te geven.

  Eén toets beoordelen:

  1. Zoek de cel voor de toets van een student met het pictogram Cijfer nodig.
  2. Open het menu van de cel en Selecteer Poging. De pagina Cijfer geven aan toets wordt weergegeven.

  Alle pogingen voor een bepaalde toets beoordelen:

  1. Open het menu van de kolom van de toets.
  2. Klik op Cijfer voor poging toekennen. De pagina Cijfer geven aan toets wordt weergegeven.

  Meer informatie over het invoeren van cijfers in Grade Center


  De pagina Cijfer geven aan toets

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over de toetspagina.

  Op de pagina Cijfer geven aan toets kun je navigeren tussen studenten en pogingen, rubrieken weergeven, anoniem beoordelen en informatie over een toets bekijken.

  Vouw de koppeling Toetsinformatie uit om de status, instructies en datums en tijden te bekijken. Je kunt een toetspoging wissen, zodat een student de toets nog een keer kan maken. Je kunt ook een toets verzenden die in uitvoering is, zodat je die kunt beoordelen.

  Als een toets vragen heeft waaraan je scores moet toewijzen, heeft de toets de status Cijfer nodig en heeft Cijfer voor poging de waarde 0.

  1. Typ op de pagina Cijfer geven aan toets een score voor elke vraag die niet automatisch wordt beoordeeld. Je kunt ook bestaande scores wijzigen.
  2. Als er een rubriek is gekoppeld aan een open vraag, een vraag van het type Bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord, kun je desgewenst Rubriek weergeven selecteren om de vraag te beoordelen aan de hand van de rubriek.
  3. Gebruik het vak Feedback voor antwoord om eventueel opmerkingen toe te voegen voor de student. Het vak Feedback voor antwoord wordt alleen weergegeven voor bepaalde vraagtypen, zoals open vragen.
  4. Typ eventueel opmerkingen in het vak Feedback voor student.
  5. Typ eventueel opmerkingen in het vak Opmerkingen bij cijfer. Deze tekst is niet zichtbaar voor studenten.
  6. Selecteer Opslaan en afsluiten om terug te gaan naar Grade Center, de pagina Cijfer nodig of de pagina Cijferdetails, afhankelijk van de plaats waar je bent begonnen met het toekennen van cijfers.

   -OF-

   Selecteer Opslaan en volgende om de volgende student weer te geven, indien beschikbaar.

   -OF-

   Gebruik de pijltoetsen om naar de vorige of volgende student te gaan, indien beschikbaar.

  Als voor een toets meerdere pogingen zijn toegestaan, wordt het cijfer van een student pas vrijgegeven nadat je alle pogingen hebt beoordeeld.


  Toetsen anoniem beoordelen

  Wanneer je toetsen gaat beoordelen, kun je de namen van gebruikers desgewenst verbergen om te garanderen dat belangrijke toetsen volstrekt eerlijk en objectief worden beoordeeld.

  Als je overduidelijk wilt kunnen aantonen dat de beoordeling eerlijk en objectief is, schakel je anoniem beoordelen in. Je weet dan niet van wie de inzending is en je wordt dan niet onbedoeld beïnvloed door eerdere prestaties, bijdragen, conflicten, afkomst, geslacht of waargenomen bekwaamheid van een student. Anoniem beoordelen kan bovendien bijdragen aan een goede vertrouwensrelatie tussen studenten en cursusleiders omdat studenten weten dat de beoordeling volledig objectief heeft plaatsgevonden.

  Als je kiest voor anonieme beoordeling, worden alle studentengegevens verborgen en worden pogingen in willekeurige volgorde aangeboden. Elke student wordt aangeduid met een nummer, bijvoorbeeld Student 8.

  De pagina Cijfer nodig openen:

  1. Open het menu van een toetspoging.
  2. Selecteer Beoordelen met verborgen gebruikersnamen. De pagina Cijfer geven aan toets wordt weergegeven.

  Grade Center weergeven:

  1. Open het menu van de kolom van de toets.
  2. Selecteer Beoordelen met verborgen gebruikersnamen. De pagina Cijfer geven aan toets wordt weergegeven.

  Beginnen op de pagina Cijfer geven aan toets:

  1. Selecteer Verberg gebruikersnamen.
  2. Selecteer OK. Als u al cijfers hebt toegekend in de huidige sessie, gaan niet-opgeslagen wijzigingen verloren! De inhoud van de pagina Cijfer toekennen aan toets wordt bijgewerkt, er verschijnt een nieuwe poging en er worden geen studentengegevens meer weergegeven.

  Cijfers toekennen per vraag

  U kunt per toets aangeven of u cijfers per vraag wilt toekennen. Je kunt door de inzendingen bladeren en per vraag een score vaststellen voor alle studenten. Als je op deze manier te werk gaat, kun je tijd besparen omdat je je alleen hoeft te concentreren op de antwoorden voor een bepaalde vraag. Je ziet daarnaast hoe alle studenten de vraag hebben beantwoord en kunt daardoor direct feedback geven over de prestaties van de groep voor die specifieke vraag. Het op deze manier toekennen van cijfers is ook handig wanneer je een vraag opnieuw wilt bekijken omdat het cijfer voor veel of alle studenten moet worden bijgesteld.

  Deze manier van cijfertoekenning kan worden gecombineerd met anonieme beoordeling. Alle toetspogingen houden de status Cijfer nodig totdat je alle antwoorden op alle vragen hebt beoordeeld.

  1. Open in Grade Center het menu van de kolom van een toets en selecteer Cijfers toekennen aan vragen.

   -OF-

   Open op de pagina Cijfer nodig het menu van een toets en selecteer Cijfer toekennen per vraag.

  2. Op de pagina Cijfers toekennen aan vragen kunt u de vragen filteren op status: Beoordeeld, Cijfer nodig of Wordt uitgevoerd. U kunt desgewenst ook het selectievakje Beoordelen met verborgen gebruikersnamen inschakelen.
  3. Selecteer voor elke vraag het nummer in de kolom Antwoorden.
  4. Vouw op de pagina Cijfers toekennen aan antwoorden de koppeling Vraaggegevens uit om de vraag weer te geven. Als je anoniem beoordelen nog niet hebt ingeschakeld, selecteer je Verberg gebruikersnamen. Selecteer OK in de waarschuwing die verschijnt.
  5. Selecteer Bewerken naast de score voor een student.
  6. Typ een cijfer in het vak Score. Gebruik het vak Feedback voor antwoord om eventueel opmerkingen toe te voegen voor de student. Het vak Feedback voor antwoord wordt alleen weergegeven voor bepaalde vraagtypen, zoals open vragen. Selecteer Verzenden.
  7. Als er een rubriek is gekoppeld aan een open vraag, een vraag van het type Bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord, kun je desgewenst Rubriek weergeven selecteren om de vraag te beoordelen aan de hand van de rubriek.
  8. Als je klaar bent, selecteer je Terug naar vragen om terug te gaan naar de pagina Cijfers toekennen aan vragen.

  Het volle aantal punten toewijzen of intrekken

  Je kunt het volle aantal punten toekennen aan alle toetsinzendingen voor de vraag die je bekijkt. Volgende inzendingen krijgen dan ook het volle aantal punten. Als je het volle aantal punten hebt toegewezen, kun je Volle aantal punten verwijderen kiezen om het automatisch toegekende cijfer of een eerder ingevoerd cijfer te herstellen.

  1. Volg de onderstaande stappen 1-3 om de pagina Cijfers toekennen aan antwoorden te openen.
  2. Vouw de koppeling Vraaggegevens uit om de vraag weer te geven tijdens het beoordelen. Als je anoniem beoordelen nog niet hebt ingeschakeld, selecteer je Verberg gebruikersnamen. Selecteer OK in de waarschuwing die verschijnt.
  3. Selecteer Volle aantal punten toekennen om het volle aantal punten toe te kennen voor de vraag of selecteer Volle aantal punten verwijderen.
  4. Selecteer Terug naar vragen om terug te gaan naar de pagina Cijfers toekennen voor vragen.

  De waarde van vragen verwijderen of wijzigen

  Gebruik het toetsbord of het enquêtebord om vragen toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen. Je kunt ook vragensets en blokken met willekeurige vragen toevoegen, en de informatie van een toets of enquête aanpassen voordat studenten pogingen inleveren.

  Als er pogingen zijn verstuurd voor een toets, kun je geen nieuwe vragen toevoegen, niet het aantal vragen in een vragenset wijzigen en niet de samenstelling of opties van een willekeurig blok aanpassen.

  Zelfs nadat een toets of enquête is geïmplementeerd en studenten pogingen hebben verstuurd, kun je vragen verwijderen. Alle relevante toetspogingen worden opnieuw beoordeeld en alle relevante enquêteresultaten worden bijgewerkt. De vraagnummers worden automatisch bijgewerkt. Als de toets echter al wel is gemaakt door studenten op het moment dat je een vraag verwijdert, wordt deze ook verwijderd uit de toets, samen met eventuele behaalde punten. Toetspogingen worden opnieuw beoordeeld alsof de vraag geen deel heeft uitgemaakt van de toets.

  Meer informatie over het bewerken en verwijderen van vragen


  ULTRA: Waar begin ik met het invoeren van cijfers?

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de help van de originele ervaring voor informatie over het weergeven van toetsen.

  Je bepaalt zelf waar je begint met beoordelen!

  Wil je weten hoeveel toetsen in al je cursussen klaar zijn om te worden nagekeken? In de lijst waarin jouw naam als eerste wordt vermeld, heb je direct toegang tot alle beoordelingstaken van de cursus via de algemene pagina Cijfers. Al je beoordelingstaken worden per cursus weergegeven. Je kunt zo snel kijken hoe ver je bent, prioriteiten stellen en direct beginnen met beoordelen. Je hoeft dus niet naar een cursus te navigeren om te zien wat er klaar is voor beoordeling.

  De pagina bevat alleen informatie als je actie moet ondernemen. Je ziet toetsen die klaar zijn om te worden beoordeeld of voor hoeveel studenten de einddatum van items is verstreken.

  Wil je het nog iets specifieker maken? In een cursus kun je de cijferlijst van de cursus raadplegen via de navigatiebalk. Je kunt zien wie er inzendingen heeft verstuurd en je kunt beginnen met beoordelen.

  Via de activiteitenstream wordt je gewaarschuwd wanneer inzendingen van studenten klaar zijn voor beoordeling. Selecteer de koppeling om naar de cijferlijst te gaan. Je kunt ook een toets selecteren op de pagina Cursusinhoud om te zien hoeveel studenten inzendingen hebben verstuurd.


  ULTRA: Cijfers geven vanuit een toets

  Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over de pagina Cijfer geven aan toets.

  Wanneer je een toets opent, zie je op de pagina Inhoud en instellingen de vragen en instellingen, zoals de einddatum en de maximumscore. Selecteer het pictogram Toetsinstellingen om wijzigingen door te voeren. Je kunt bijvoorbeeld op ieder moment het cijfertoekenningsschema wijzigen en de wijziging is dan zichtbaar voor studenten en in de cijferlijst.

  Blijf op de hoogte. Als je gesprekken hebt toegestaan voor deze toets, selecteer je de spraakballon om te zien wat studenten zeggen. Studenten kunnen de toets met jou en medestudenten bespreken zolang de toets beschikbaar is. Studenten kunnen vóór, tijdens en na de toets deelnemen aan het gesprek. Deze gesprekken worden samen met de toets opgeslagen en je kunt ze vanaf hier openen of via de pagina met inzendingen voor de toets.

  Selecteer het pictogram Verwijderen om de bijdrage van iemand aan een gesprek te verwijderen. Studenten kunnen hun eigen bijdragen verwijderen, maar niemand kan bijdragen aanpassen.

  Meer informatie over gesprekken over toetsen

  Kijk hoeveel opdrachten klaar zijn voor beoordeling. Selecteer de koppeling Inzendingen om te zien hoeveel studenten de toets hebben voltooid.


  ULTRA: De pagina Inzendingenlijst voor toetsen

  De pagina met inzendingen bevat alle ingeschreven studenten.

  Op één pagina alle inzendingen bijhouden. Zo kun je snel zien welke pogingen klaar zijn om te worden beoordeeld. De foto's van studenten in hun profiel worden weergegeven met een rode cirkel als ze inzendingen te laat hebben ingeleverd of als de einddatum is verstreken en ze helemaal niets hebben ingezonden.

  De details bekijken. Je kunt de instructies en instellingen op ieder moment weergeven. Selecteer bijvoorbeeld de koppeling Inhoud en instellingen om terug te gaan naar de pagina van de toets.

  Kijken voor welke studenten speciale maatregelen gelden. Studenten waarvoor speciale maatregelen van kracht zijn, herken je aan pictogrammen naast hun profielafbeeldingen. Inzendingen van studenten waarvoor speciale maatregelen gelden met betrekking tot einddatums, worden nooit als te laat gemarkeerd.

  Meer informatie over speciale maatregelen

  Het gesprek volgen. Selecteer de spraakballon om te zien wat studenten zeggen.

  Begin met beoordelen. Selecteer de naam van een student om de bijbehorende inzendingen te openen, en cijfers toe te kennen en feedback te geven. Je kunt ook rechtstreeks vanaf deze pagina cijfers toekennen. Dit worden vervangende cijfers genoemd. Er wordt dan een label Vervangen weergegeven naast het cijfer. Nadat je een waarde hebt toegewezen, klik je ergens buiten het cijfertoekenningsgebied om op te slaan.

  Meer informatie over het vervangen van cijfers

  Klaar om cijfers te posten? Cijfers posten wordt weergegeven naast elk cijfer dat je nog niet hebt vrijgegeven. Je kunt kiezen welke cijfers je wilt posten en wanneer. Geposte cijfers worden in de kolom aangegeven met het bericht Gepost.

  Tijdstempels van inzendingen weergeven

  Als je gaat beoordelen of cijfers gaat controleren, kun je naar het tijdstempel van een inzending wijzen om meer informatie weer te geven. Tijdstempels worden vermeld op de pagina's met inzendingen van studenten en in het venster van een poging wanneer je meerdere pogingen hebt toegestaan voor een beoordeling.

  Zo kun je op de pagina met een inzending van een student via het tijdstempel zien wanneer de inzending is verstuurd en wanneer jij het cijfer hebt gepubliceerd. Het tijdstempel is rood als een beoordeling na de einddatum is ingeleverd. Je ziet dan ook het label "te laat".

  In het geval van meerdere pogingen selecteer je op de overzichtspagina Inzendingen de naam van een student om het venster met pogingen te openen. Wijs naar een tijdstempel om de aanvullende informatie te bekijken.


  ULTRA: De inzendingenpagina van een student

  Open de inzendingen van een student via de pagina Inzendingenlijst voor toetsen.

  Beoordeel werk van studenten. Voor elke vraag zie de antwoorden van studenten. Het is op dit moment niet mogelijk voor studenten om HTML-code te gebruiken voor opmaak of om bestanden toe te voegen voor een bepaalde vraag. Studenten kunnen echter wel opmerkingen en bestanden toevoegen aan het einde van een toets.

  Het aantal beoordeelde opdrachten weergeven. Als je een inzending hebt beoordeeld en verdergaat met de volgende, kun je rechtsboven zien hoe ver je bent.

  Navigeer naar andere inzendingen. Gebruik de pijlen om naar een andere inzending te gaan die klaar is om te worden beoordeeld.

  Geef de rubriek weer. Als je een rubriek aan deze toets hebt gekoppeld, selecteer je het rubriekpictogram in de lege cijferbal om de criteria te bekijken. Het scherm wordt aangepast, zodat je de inzending van de student tegelijk met de rubriek kunt bekijken.

  Meer informatie over het beoordelen met rubrieken

  Cijfer toekennen, feedback geven en de resultaten posten. Geef punten voor elk antwoord. Je kunt maximaal twee cijfers achter de komma gebruiken. Klik ergens buiten de cijferbal om op te slaan. Als je klaar bent, verschijnt de totaalscore boven aan de toets. De score van een toets bestaat uit het totaal van de behaalde punten voor alle vragen.

  Selecteer naast de cijferbal van de toets het pictogram Meer opties om de beschikbare opties weer te geven. Voeg een opmerking toe met suggesties, waarderende woorden en algemene feedback over de inzending. Post het cijfer of verwijder de inzending, zodat de student een nieuwe inzending kan insturen.

  Nu of later posten. Je kunt cijfers en feedback voor studenten direct posten na het beoordelen van een inzending. Op de pagina met de inzendingenlijst staat naast elk cijfer dat nog niet is gepubliceerd ook de optie Cijfers posten. Je kunt kiezen welke cijfers je wilt posten en wanneer.

  Wat zien studenten? Nadat je toetsen hebt beoordeeld en de resultaten hebt gepost, kunnen studenten hun scores zien op de cijferpagina’s of in de activiteitenstream. Ze kunnen ook vanaf de pagina Cursusinhoud een toets, hun inzendingen, jouw feedback en hun cijfers bekijken.

  Meer informatie over de activiteitenstream

  Opmerkingen en bestanden van studenten bekijken

  Je kunt studenten bijvoorbeeld vragen of ze bestanden met citaten willen uploaden voor open vragen, resultaten van practica willen insturen of voorafgaand aan de toets inhoud willen samenstellen. Studenten kunnen ook opmerkingen over hun werk toevoegen. Je kunt ook een toets samenstellen zonder vragen en instructies toevoegen dat studenten een document moeten uploaden om de toets te maken.

  Als studenten inhoud hebben toegevoegd voor de toets die je moet bekijken, wordt deze aan het einde van de inzending weergegeven. Als dat wordt toegestaan door de instelling, kun je bestanden van studenten rechtstreeks vanuit de browser beoordelen en van commentaar voorzien. Deze bestanden staan aan het einde van de toets. Op basis van wat de instelling heeft ingesteld, maakt de inline viewer gebruik van externe, cloudgebaseerde technologie met de naam Crocodoc of nieuwe Box View. 

  Je kunt deze documenttypen bekijken en van commentaar voorzien in de browser:

  • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
  • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
  • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
  • PDF

  Je kunt andere documenttypen bekijken in de browser, zoals afbeeldingen en video's, maar hier kunnen geen aantekeningen aan worden toegevoegd. Opmerkingen die studenten maken met de editor kunnen niet inline worden beoordeeld.

  Ondersteunde bestanden worden automatisch geopend in de browser. De oorspronkelijke opmaak en ingesloten afbeeldingen blijven behouden. Als een student een bestand heeft geüpload dat niet wordt ondersteund, word je gevraagd het bestand te downloaden.

  Je kunt twee soorten aantekeningen gebruiken in de nieuwe Box View:

  • Markeringen: Sleep de cursor om tekst te markeren en selecteer vervolgens Highlight text. Selecteer Add comment to highlighted text om een opmerking toe te voegen aan een gemarkeerd gebied.
  • Opmerkingen toevoegen via aanwijzen: Selecteer het opmerkingenpictogram en wijs naar de plek waar je een opmerking wilt toevoegen voor de student.

  Als je de Crocodoc-service gebruikt, kun je ook tekenen en tekst doorhalen. Lees hier meer over de overstap van Crocodoc naar nieuwe Box View.

  Studenten zien aantekeningen in hun bestanden pas nadat jij de cijfers hebt gepost.

  Als je een opmerking wilt verwijderen, selecteer je het pictogram Verwijderen in het opmerkingenvenster. Als je een gemarkeerd gebied wilt verwijderen, wijs je het gebied aan en selecteer je nogmaals Highlight text. Je kunt ook in- en uitzoomen en naar andere pagina's in het bestand van een student navigeren.

  Je kunt aantekeningen zelfs nog toevoegen en aanpassen nadat je cijfers hebt gepost.

  Voor bestanden die je van aantekeningen kunt voorzien, selecteer je het pictogram Meer opties om het menu weer te geven en selecteer je vervolgens Bestand verbergen of Bestand downloaden. Via het menu in de inline viewer kun je het bestand ook downloaden en printen. Je aantekeningen worden niet weergegeven in het gedownloade of afgedrukte bestand.


  ULTRA: Kleuren van cijferbal

  De kleur van de cijferbal voor elke toetsvraag en het totale toetscijfer zijn gebaseerd op het cijfertoekenningsschema dat je hebt gekozen. Voor het standaard-cijfertoekenningsschema worden de kleuren bijvoorbeeld als volgt toegewezen:

  > 90% = groen

  89-80% = geel/groen

  79-70% = geel

  69-60% = oranje

  59-50% = rood


  ULTRA: Een groepstoets beoordelen

  Nadat een groep een toets heeft ingeleverd, kun je op verschillende plekken gaan beoordelen: de pagina Cijfers, de pagina Cursusinhoud of de cijferlijst. Geef de hele groep hetzelfde cijfer of beoordeel de bijdragen van alle teamleden afzonderlijk als niet iedereen evenveel heeft bijgedragen. Denk eraan dat je de cijferinstellingen of het groepslidmaatschap niet meer kunt wijzigen nadat je bent gestart met beoordelen.

  Een ander cijfer geven aan groepsleden

  De standaardinstelling is dat alle groepsleden hetzelfde cijfer krijgen voor een groepstoets. Je kunt het cijfer van een bepaald groepslid echter wijzigen als je van mening bent dat zijn of haar bijdrage een ander cijfer rechtvaardigt.

  In de weergave Inzending kun je een cijfer toekennen aan de hele groep. Typ een waarde in de kolom Cijfer. Je kunt ook een cijfer geven aan een bepaald groepslid.

  Als je aan iemand in de groep een ander cijfer wilt geven, vouw je de groepslijst uit en typ je een waarde in de cel Cijfer naast de naam van de student. Het algehele cijfer van de groep krijgt dan de status Wordt uitgevoerd. De optie Cijfers posten wordt niet weergegeven omdat sommige studenten nog geen cijfers hebben voor de toets.

  Andersom kan ook. Als je een cijfer hebt ingevoerd voor de groep als geheel, kun je het afzonderlijke cijfer van een groepslid aanpassen. Vouw de lijst met groepsleden uit, selecteer de cel met het cijfer van de student en typ het nieuwe cijfer. Het algehele cijfer van de groep verandert in Meerdere.

  Je kunt ook verschillende cijfers toekennen in de rasterweergave van de cijferlijst. Selecteer de cel van een groepslid om alle andere groepsleden te markeren in het raster. Pas het cijfer van het groepslid aan. Je kunt dit nieuwe cijfer desgewenst toekennen aan alle studenten in de groep.

  Als je klaar bent met het beoordelen, post je de cijfers zodat studenten kunnen zien hoe ze het hebben gedaan.


  ULTRA: Een toets met meerdere pogingen beoordelen

  Wanneer je een toets maakt, kun je ervoor kiezen dat studenten meer dan één poging mogen inzenden. Meerdere pogingen zijn van invloed op de manier waarop het eindcijfer voor de toets wordt berekend. Geef aan hoe je het eindcijfer wilt berekenen:

  • Gemiddelde van alle pogingen
  • Eerste poging met een cijfer
  • Poging met hoogste cijfer
  • Laatste poging met een cijfer
  • Poging met laagste cijfer

  Ongeacht de optie die je kiest in Pogingen beoordelen, kun je het eindcijfer indien nodig vervangen. Voor elke opdracht geldt de einddatum die je instelt voor de toets. Als een student na de einddatum een poging inlevert, wordt deze als te laat gemarkeerd. Pogingen ingeleverd voor de einddatum worden als op tijd gemarkeerd.

  Als je een rubriek aan de toets hebt gekoppeld, kun je alleen het eindcijfer vervangen, niet de cijfers voor de afzonderlijke pogingen.

  Individuele pogingen bekijken

  Als je een toets met meerdere pogingen wilt gaan beoordelen, kan dit vanaf dezelfde locaties als een gewone toets: vanuit de activiteitenstream, de cijferlijst of de toets zelf. Wanneer je de naam van een student selecteert, verschijnt er een deelvenster met de verschillende pogingen, samen met de datum van inzending. Selecteer een poging om de bijdrage weer te geven. Je kunt een cijfer en opmerkingen toevoegen voor afzonderlijke pogingen. Als je een rubriek hebt gebruikt of vragen die automatisch worden beoordeeld, is er mogelijk al een cijfer toegekend aan de poging.

  Eindcijfers

  Het eindcijfer voor een toets met meerdere pogingen wordt berekend volgens de instellingen die je kiest voor Pogingen beoordelen in het venster Toetsinstellingen. In het deelvenster met de pogingen van studenten wordt het eindcijfer weergegeven wanneer de pogingen zijn beoordeeld. Als het eindcijfer bijvoorbeeld wordt berekend op basis van de poging met de hoogste beoordeling, wordt het eindcijfer direct weergegeven nadat ten minste één poging is beoordeeld. Het cijfer kan dan nog veranderen als je andere pogingen gaat beoordelen.

  Als je klaar bent met het beoordelen van de pogingen, kun je het eindcijfer posten in de cijferlijst van de student.

  Wat zien studenten?

  Bij toetsen met meerdere pogingen wordt het toegestane aantal pogingen vermeld, samen met de berekening van het eindcijfer. Studenten kunnen deze informatie bekijken op de pagina Details en informatie voordat ze beginnen. Als cijfers zijn gepost, kunnen studenten hun cijfers bekijken voor de afzonderlijke pogingen en het eindcijfer. Als je besluit om het eindcijfer te vervangen, wordt dit via een bericht gemeld aan de student.

  Meer informatie over het weergeven van toetsen door studenten in Blackboard Learn

  Gebruik de knop Terug van de browser om hier terug te komen.