U kunt toetsen en enquêtes gebruiken om de kennis van studenten te meten, de voortgang te bepalen en informatie van studenten te verzamelen.

Je wijst punten toe aan toetsvragen voor latere beoordeling, maar enquêtevragen worden niet beoordeeld.

De resultaten van een enquête zijn anoniem, maar je kunt wel zien of een student een enquête heeft ingevuld. Daarnaast kun je per enquêtevraag de totaalresultaten zien. Op dit moment kun je alleen enquêtes maken in de originele cursusweergave.

Meer informatie over toets- en enquêteresultaten

Pools zijn verzamelingen en groepen vragen die je kunt gebruiken in toetsen en enquêtes in de originele cursusweergave.

Meer informatie over het gebruiken van pools

Wanneer je een vragenpool van een originele cursus in een Ultra-cursus of een originele cursus converteert, worden vragenpools omgezet in vragenbanken in de Ultra-cursus. Niet-ondersteunde vraagtypen worden verwijderd.

Meer informatie over vragenbanken