Instellingen kunnen demonstreren dat hun programma's en leerplannen effectief zijn door cursusinhoud en -activiteiten af te stemmen op doelen. Het proces bestaat uit drie stappen:

 1. Uw instelling schakelt de tool Doelen in en importeert of maakt doelen. Cursusleiders kunnen geen doelen maken.
 2. Cursusleiders stemmen de cursusinhoud af op één of meerdere doelen. In de originele cursusweergave zijn allerlei soorten inhoudsitems beschikbaar, zoals discussieforums en discussielijnen, blogs, dagboeken, toetsen en afzonderlijke vragen, opdrachten en kolommen van Grade Center. In de Ultra-cursusweergave kun je doelen afstemmen op meerdere items in je cursusinhoud.

  Meer informatie over het afstemmen van doelen in de Ultra-cursusweergave

 3. In de originele cursusweergave kunnen cursusleiders en beheerders cursusrapporten opstellen om te onderzoeken hoe cursusinhoud aansluit bij de doelen van de instelling en hoe studenten presteren met betrekking tot deze doelen.

Doelen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Voor scholen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de Verenigde Staten kunnen beheerders leerdoelen importeren van de 50 staten en Washington, D.C. Vervolgens kunnen ze cursusinhoud afstemmen met deze doelen en cursusrapporten uitvoeren. In de rapporten zie je waar de cursusinhoud de doelen niet dekt, zodat je het curriculum kunt aanpassen.


Doelen voor instellingen met Outcomes-toetsing

Instellingen met toegang tot de functies van Outcomes-toetsing kunnen doelen zelfs op een breder vlak gebruiken door bewijs van studentenprestaties ten opzichte van doelen te verzamelen. Instellingen kunnen bijvoorbeeld bewijs verzamelen van cursussen voor accreditatiedoeleinden, om het succes van een programma te beoordelen of om verbeterpunten van een programma op te sporen.


Inhoud in overeenstemming brengen met doelen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over doelen.

Nadat beheerders doelen hebben geformuleerd, kun je inhoud afstemmen op deze doelen. Je kunt ook een hele container afstemmen, zoals een map of lesoverzicht, of een of meer inhoudsitems.

Zorg dat in de browser de optie voor het blokkeren van pop-ups is uitgeschakeld voor Blackboard Learn, zodat je het venster Doelen ontdekken kunt gebruiken.

 1. Selecteer Overeenstemmingen toevoegen in het menu van een item. Het venster Doelen ontdekken wordt weergegeven.
 2. Vouw in het venster Bladercriteria de criteriasecties uit en selecteer de gewenste criteria.
  • Bron: Hier kan maar één bron worden weergegeven. Hier zie je waar het doel is opgeslagen.
  • Type voor set met doelen
  • Set met doelen: Het vakgebied of het onderwerp van het doel.
  • Categorie
  • Type doelen: De classificatie van het doel, zoals Standaard.

  Je kunt ook in het vak Huidige resultaten zoeken een of meer woorden typen om doelen te zoeken waarin deze zoektekst voorkomt.

 3. U ziet de doelen die aan de opgegeven criteria voldoen. Schakel het selectievakje in van de doelen die je wilt toevoegen. De doelen worden weergegeven in het gebied Geselecteerde doelen onder aan het scherm. Je kunt het gebied uitbreiden om de lijst met doelen te bekijken. Als je een doel wilt verwijderen, klik je op de rode X bij een doel. Het doel wordt verwijderd uit de verzameling, maar niet van het systeem.
 4. Selecteer Verzenden.
 5. De geselecteerde doelen worden bij het inhoudsitem weergegeven. Via het pictogram Zichtbaarheid van studenten kunnen doelen worden weergegeven aan studenten. Selecteer het pictogram Harmonisering verwijderen om een doel te verwijderen.

Discussieforums en discussielijnen

Je kunt doelen afstemmen met discussieforums en discussielijnen. De opties verschillen afhankelijk van de optie voor cijfertoekenning die je hebt gekozen tijdens het maken van het forum.

 • Geen cijfertoekenning in forum: je kunt forums of discussielijnen afstemmen.
 • Cijfer geven aan forum: forums worden automatisch afgestemd en dit kan niet worden gewijzigd. De opties voor overeenstemmingen worden lichter gekleurd weergegeven.
 • Cijfer geven aan discussielijn: discussielijnen worden automatisch afgestemd en dit kan niet worden gewijzigd. De opties voor overeenstemmingen worden lichter gekleurd weergegeven.

Je moet nu naar het forum of de discussielijn gaan en overeenstemmingen toevoegen.

Bij discussielijnen wordt de optie Harmoniseringen weergegeven in het menu dat boven aan de pagina verschijnt als je daar de aanwijzer plaatst.

Bij forums selecteer je Harmoniseringen boven aan de pagina en selecteer je vervolgens Harmoniseringen toevoegen.


Blogs, dagboeken en wiki's

Open een blog, dagboek of wiki. Vouw de instructies uit, selecteer Harmoniseringen en selecteer Harmoniseringen toevoegen.


Informatie over Grade Center

Je kunt een kolom van Grade Center in overeenstemming brengen met doelen. Open het menu van een kolom en selecteer Harmoniseringen weergeven en toevoegen. Selecteer Harmoniseringen toevoegen in het venster dat verschijnt.


De afstemming van een toetsvraag bekijken

In het Grade Center kunt u de doelen weergeven die in overeenstemming zijn gebracht met afzonderlijke toetsvragen. Open het menu van de toetskolom en selecteer Pogingstatistieken.

Op de pagina Toetsstatistieken worden de doelen die in overeenstemming zijn gebracht met de toetsvragen, weergegeven bij Actieve doelen.


Rapporten over de dekking van doelen uitvoeren

Cursusleiders kunnen twee rapporten over doelen in een cursus uitvoeren. Vouw in het configuratiescherm het onderdeel Evaluatie uit en selecteer Cursusrapporten.

 • Het Cursusdekkingsrapport bevat gegevens over hoe de inhoud van een cursus doelen dekt en waar hiaten bestaan.
 • Met het Cursusprestatierapport kunt u acceptabele doelwaarden en bereiken voor prestaties instellen voor doelen. Het rapport toont hoe het werk van studenten dat is overeengestemd op die doelen, zich verhoudt tot de doelwaarde.

Beheerders kunnen rapporten opstellen over doeldekking voor alle cursussen in het systeem.

Gegevens in rapporten over doelen worden automatisch elke 20 minuten vernieuwd. De instelling kan de rapportgegevens indien nodig ook handmatig vernieuwen.

Meer informatie over het uitvoeren en opslaan van rapporten


Gegevens in rapporten over doelen

Alle rapporten over doelen hebben de indeling HTML en worden geopend in een nieuw venster. Je kunt inzoomen op de onderliggende gegevens. Gebruik in het detailrapport Dekking leerniveau deze gebieden om gegevens weer te geven:

Velden in het detailrapport Dekking leerniveau
RapportgebiedRapport
Vergelijkingsbalken voor doelen
Niet gebruiktEen lijst met doelen die niet worden gebruikt
GedektEen lijst met de doelen waaraan wordt voldaan, plus de inhoudstypen die in overeenstemming zijn gebracht.
Niet gedektEen lijst met doelen die niet worden gedekt
Kolomnummers van doelen
Niet gebruiktEen lijst met doelen die niet worden gebruikt
GedektEen lijst met de doelen waaraan wordt voldaan, plus de inhoudstypen die in overeenstemming zijn gebracht.
Niet gedektEen lijst met doelen die niet worden gedekt
Kolom Naam van set met doelen
Naam van de set met doelenOverzicht dekking van set met doelen
Kolom Leerniveau
Naam van het leerniveauDetails van de mate waarin het leerniveau overeenkomt met de standaard.
Kolom Cursussen
Naam van de cursusHet rapport Cursusdekkingsdetails
De naam van een doelDetail doeldekking

ULTRA: Doelen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over doelen.

In de Ultra-cursusweergave kun je doelen afstemmen op meerdere items in je cursus:

Instellingen kunnen aantonen dat hun programma's en leerplannen effectief zijn als cursusinhoud en -activiteiten aansluiten bij gedefinieerde doelen. De instelling importeert of definieert doelen, waarna jij de inhoud van je cursus kunt afstemmen op deze doelen. Cursusleiders kunnen geen doelen maken, maar je kunt wel doelen zoeken en toevoegen die in het systeem beschikbaar zijn.

Doelen afstemmen met een toets, opdracht of discussie

Selecteer in een toets, opdracht of discussie het pictogram Instellingen om doelen toe te voegen, te bewerken en te verwijderen. Selecteer Afstemmen met doelen in het deelvenster dat wordt weergegeven. De pagina Doelen en standaarden wordt weergegeven. Als er al doelen aan het item zijn gekoppeld, toont de koppeling het aantal doelen.

Als je doelen wilt afstemmen met een afzonderlijke toetsvraag, open je de toets. Open het menu naast de vraag en selecteer vervolgens Afstemmen met doel. Je ziet een pictogram van een beker naast vragen met afgestemde doelen. Selecteer het pictogram om doelen te wijzigen of te verwijderen voor de vraag. Je kunt ook nogmaals Afstemmen met doelen kiezen om doelen voor de vraag toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.

Studenten kunnen informatie bekijken voor de doelen die je afstemt met toetsen, opdrachten of discussies zodat ze weten wat er van ze verwacht wordt.

Doelen afstemmen met items op de pagina Cursusinhoud

Je kunt doelen afstemmen met enkele items op de pagina Cursusinhoud, waaronder koppelingen, leermiddelen met LTI-verbinding, bestanden en documenten. Als je doelen voor deze items wilt toevoegen, bewerken of verwijderen, open je het menu in de rij van het item en selecteer je Bewerken. Selecteer Afstemmen met doelen in het deelvenster dat wordt weergegeven. De pagina Doelen en standaarden wordt weergegeven. Als er al doelen aan het item zijn gekoppeld, toont de koppeling het aantal doelen.

Studenten kunnen de doelen niet zien die je afstemt met koppelingen, LTI-leermiddelen, bestanden of documenten.

Doelen afstemmen met een rubriek

Selecteer in een nieuwe of bestaande rubriek de koppeling Afstemmen met doelen onder een criteriarij om bijbehorende doelen toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. De pagina Doelen en standaarden wordt weergegeven. Studenten kunnen de doelen niet zien die je afstemt met een rubriek.

Meer informatie over het maken van rubrieken in Ultra

De pagina Doelen en standaarden

Op de pagina Doelen en standaarden, kun je doelen selecteren waarop je cursusinhoud wilt afstemmen of toegevoegde doelen verwijderen.

 1. Vouw in het venster Bladercriteria de secties uit en selecteer de gewenste criteria.
  • Bron: Hier kan maar één bron worden weergegeven. Hier zie je waar het doel is opgeslagen.
  • Type voor set met doelen
  • Set met doelen: Het vakgebied of het onderwerp van het doel. Beheerders definiëren sets met doelen om op algemeen niveau doelen te classificeren.
  • Categorie
  • Type doel: De classificatie van het doel, zoals Standaard.

  Je kunt ook in het vak Huidige resultaten zoeken een of meer woorden typen om doelen te zoeken waarin deze zoektekst voorkomt.

 2. U ziet de doelen die aan de opgegeven criteria voldoen. Schakel het selectievakje in van de doelen die je wilt toevoegen.
 3. De doelen worden weergegeven in het gebied Geselecteerde doelen onder aan het scherm. Je kunt het gebied uitbreiden om de lijst met doelen te bekijken.
  • Als je een doel wilt verwijderen, klik je op de rode X bij een doel. Het doel wordt verwijderd uit de verzameling, maar niet van het systeem.
 4. Selecteer Verzenden. De geselecteerde doelen worden afgestemd met het item.

Doel verwijderen

Als je een doel wilt verwijderen voor cursusinhoud, selecteer je de koppeling waarmee je het doel eerder hebt afgestemd op de inhoud. De tekst van de koppeling geeft het aantal afgestemde doelen aan voor het item, bijvoorbeeld Afgestemd met 3 doelen. Selecteer de koppeling om de lijst met doelen te openen en selecteer vervolgens het prullenbakpictogram naast het doel dat je wilt verwijderen.

Als je doelen wilt verwijderen voor een afzonderlijke toetsvraag, open je de toets. Selecteer het pictogram van een beker naast een vraag. Selecteer in de lijst met doelen het prullenbakpictogram naast het doel dat je wilt verwijderen.