De manier waarop jij cijfers beheert, is bepalend voor de manier waarop studenten activiteitsgegevens van een cursus zien. In een originele cursus kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om het externe cijfer te verbergen voor studenten. Deze keuze wordt ook toegepast voor het rapport met cursusactiviteit, waar de bijbehorende gegevens worden verborgen voor studenten.

Meer informatie over het externe cijfer

Gebruik deze voorbeelden om te ontdekken hoe activiteitsgegevens van een cursus worden weergegeven in verschillende beoordelingsscenario's.

"Ik heb het externe cijfer onzichtbaar gemaakt in een originele cursus."

ScenarioGegevens niet beschikbaar voor studentenStreamwaarschuwingen niet beschikbaar voor studenten

Er wordt een extern cijfer berekend, maar je hebt dit verborgen voor studenten.

 • Cijfer van student in de loop van de tijd in vergelijking met het cursusgemiddelde
 • Activiteit van student en cijfer in vergelijking met activiteit en cijfer van medestudenten
 • Cijfer van student lager dan een opgegeven drempel
 • Student gedurende een aantal dagen niet geregistreerd in het systeem

"Ik heb geen extern cijfer ingesteld en heb nog geen cijfers."

Als je geen extern cijfer hebt ingesteld of nog geen cijfers hebt, zien jij en je studenten iets anders. Jij ziet alleen grafieken met activiteitsgegevens.

ScenarioGegevens niet beschikbaar voor studenten en cursusleidersStreamwaarschuwingen niet beschikbaar voor studenten en cursusleiders

Je hebt geen extern cijfer ingesteld of hebt nog geen cijfers.

 • Cijfer van student in de loop van de tijd in vergelijking met het cursusgemiddelde
 • Activiteit van student en cijfer in vergelijking met activiteit en cijfer van medestudenten
 • Cijfer van student lager dan een opgegeven drempel
 • Student gedurende een aantal dagen niet geregistreerd in het systeem
 • Cursusleider: Er zijn voldoende cijfergegevens beschikbaar
 • Cursusleider: Beknopte waarschuwing voor studenten die achterop raken of aandacht nodig hebben

"Ik heb nog geen cijfers van studenten gepubliceerd, maar ik heb wel items beoordeeld."

Als een cursusleider heb je wel toegang tot cijfers die je nog niet hebt gepost. Studenten zien cijfergegevens pas nadat je de cijfers hebt gepubliceerd.

ScenarioGegevens niet beschikbaar voor studentenStreamwaarschuwingen niet beschikbaar voor studenten

Je hebt items beoordeeld, maar ze nog niet beschikbaar gesteld aan studenten.

 • Cijfer van student in de loop van de tijd in vergelijking met het cursusgemiddelde
 • Activiteit van student in vergelijking met activiteit van medestudenten en cursusgemiddelde
 • Cijfer van student lager dan een opgegeven drempel
 • Student gedurende een aantal dagen niet geregistreerd in het systeem