Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Een vragenset is een verzameling vragen die afkomstig zijn uit geselecteerde toetsen en pools.

Je kunt vragensets gebruiken terwijl je toetsen maakt. Je geeft aan hoeveel vragen de set moet bevatten. Elke keer dat een student de toets maakt, worden er willekeurig vragen gekozen. Hiervoor wordt dezelfde werkstroom gehanteerd als bij de werkstroom voor het zoeken van vragen, wat betekent dat je kunt zoeken en bladeren op metagegevens.

Je kunt meerdere vragensets opnemen in een toets. Je kunt voor elke vragenset deze parameters opgeven:

  • De pools en toetsen waaruit je de vragenset wilt samenstellen
  • Het type vragen dat je wilt selecteren
  • Het aantal vragen dat je wilt selecteren

Je kiest het aantal vragen dat je uit de vragenset wilt weergeven. Je kunt bijvoorbeeld drie van de 50 vragen weergeven. De vragen worden dan willekeurig verdeeld, zodat iedere student een andere set met drie vragen krijgt. Je kunt studenten ook alle vragen uit de vragenset laten zien.


Gebruikte terminologie in beoordelingen in Ultra-cursusweergave en originele cursusweergave

Op basis van gebruikersonderzoek en actuele industriestandaarden hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd in de namen van beoordelingsfuncties. In de Ultra-cursusweergave wordt de nieuwe terminologie gebruikt, die is afgestemd op de huidige standaarden.

In deze tabel zie je een overzicht van de namen van de functies voor beoordelingsvragen in de twee cursusweergaven.

Gebruikte terminologie in Terminologie in beoordelingen in de originele cursusweergave
Ultra-cursusweergave Originele cursusweergave
Vragenpool Willekeurig blok en vragenset
Vragenbank Vragenpool
Vraaganalyse Itemanalyse

Vragensets of willekeurige blokken

Hoewel bij zowel vragensets als willekeurige blokken vragen in willekeurige volgorde worden gepresenteerd aan studenten, zijn de twee functies verder heel verschillend:

  • Voor vragensets kun je handmatig vragen kiezen uit alle toetsen, enquêtes en pools. Bij willekeurige blokken worden vragen alleen geselecteerd uit pools, wat betekent dat je geen vragen uit andere toetsen of enquêtes kunt opnemen. Voordat je willekeurige blokken gaat maken, moet je eerst ten minste één vragenpool maken.
  • Je kunt zoeken naar vragen en bladeren door metagegevens om vragensets te maken. Dit is niet mogelijk als je willekeurige blokken gaat samenstellen.
  • Je kunt vragen verwijderen uit een vragenset. De vraag wordt dan verwijderd uit de set, maar niet uit de cursus. Het is niet mogelijk om vragen te verwijderen binnen een willekeurig blok. Als je een vraag niet wilt opnemen in een blok met willekeurige vragen, verwijder de vraag dan uit de pool waarin de vraag is opgenomen.

Nadat je de selecties hebt gemaakt, stel je hetzelfde aantal mogelijke punten in voor alle vragen in de set of het blok. Als je een andere puntwaarde wilt toewijzen aan een vraag, moet je de vraag afzonderlijk toevoegen, dus niet opnemen in een blok of set.


Vragensets maken

Zorg dat in de browser de optie voor het blokkeren van pop-ups is uitgeschakeld voor Blackboard Learn, zodat je het venster Vragenset maken kunt gebruiken.

  1. Open de toets. Selecteer Vragenset maken in het menu Vraag hergebruiken.
  2. Gebruik in het venster dat verschijnt Bladercriteria om vragen te zoeken. Vouw de criteriasecties uit en selecteer specifieke criteria. U kunt zoeken in pools, toetsen, vraagtypen, categorieën, onderwerpen, moeilijkheidsgraden en trefwoorden. Je ziet alle vragen die voldoen aan de opgegeven criteria. U kunt ook in het vak Huidige resultaten zoeken een of meer woorden typen om vragen te zoeken waarin deze zoektekst voorkomt.
  3. Schakel de selectievakjes in van de vragen die je wilt toevoegen. De vragen worden weergegeven in het gebied Geselecteerde vragen onder aan het scherm. U kunt het vak uitbreiden om de lijst met vragen te bekijken. Als je een vraag wilt verwijderen, selecteer je de rode X bij de vraag. De vraag wordt verwijderd uit de verzameling, maar niet uit de cursus.
  4. Selecteer Verzenden. De vragen worden toegevoegd aan de vragenset op het toetsbord.

Vragensets bewerken

Zoek de vragenset op het toetsbord. De vragenset bevat het totale aantal vragen in de set, en het aantal vragen dat moet worden weergegeven. Standaard is dit één vraag.

Je kunt een andere waarde opgeven voor Aantal weer te geven vragen.

Typ in het vak Punten per vraag het aantal punten dat studenten kunnen krijgen voor elke vraag in de set. Als u hier bijvoorbeeld 10 opgeeft en 2 van de 5 vragen in de set worden aangeboden, kunnen studenten in totaal 20 punten halen voor de vragen. Het is niet mogelijk verschillende puntwaarden toe te wijzen voor afzonderlijke vragen in dezelfde vragenset. Om die reden is het misschien beter alleen vragen op te nemen met ongeveer dezelfde moeilijkheidsgraad.

Aangezien de vragen in vragensets in willekeurige volgorde worden aangeboden, moet u voorzichtig te werk gaan als u verwijst naar een vraag met een specifieke inhoud of een bepaald nummer. De weergegeven vragen verschillen namelijk per poging.

Vragen toevoegen aan de set:

Vouw het gedeelte Vragen in de set van de vragenset uit. Selecteer Vragen toevoegen.

Gebruik de criteria in het venster dat verschijnt om de vragen te zoeken en te selecteren die je aan de vragenset wilt toevoegen. Selecteer Verzenden.

Vragen verwijderen uit de set:

Selecteer de vragen en selecteer Vraag verwijderen. De vraag wordt dan verwijderd uit de set, maar niet uit de cursus.