Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Een vragenpool is een verzameling vragen die worden opgeslagen voor herhaald gebruik.

Je kunt pools gebruiken om toetsen en enquêtes te maken. Je kunt pools ook exporteren en importeren voor gebruik in toetsen in andere cursussen.

Vragen in een pool zijn bijna hetzelfde als toetsvragen. Ze kunnen feedback, metagegevens en alle andere elementen van een toetsvraag bevatten, maar geen puntwaarden.

Cursusleiders gebruiken pools meestal om een database met vragen te maken die ze kunnen gebruiken in verschillende toetsen. Iemand die bijvoorbeeld een cursus Duurzaam wonen geeft, kan een vragenpool maken voor de hoofdonderwerpen van de cursus: Voeding, Wonen en Energie. De cursusleider kan deze pools vervolgens gebruiken in verschillende toetsen en in andere cursussen.


Gebruikte terminologie in beoordelingen in Ultra-cursusweergave en originele cursusweergave

Op basis van gebruikersonderzoek en actuele industriestandaarden hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd in de namen van beoordelingsfuncties. In de Ultra-cursusweergave wordt de nieuwe terminologie gebruikt, die is afgestemd op de huidige standaarden.

In deze tabel zie je een overzicht van de namen van de functies voor beoordelingsvragen in de twee cursusweergaven.

Gebruikte terminologie in Terminologie in beoordelingen in de originele cursusweergave
Ultra-cursusweergave Originele cursusweergave
Vragenpool Willekeurig blok en vragenset
Vragenbank Vragenpool
Vraaganalyse Itemanalyse

Poolbord

Gebruik het poolbord om vragen te beheren en toe te voegen aan een pool. U kunt hier de naam van de pool en de instructies wijzigen, maar ook vragen maken, wijzigen en uploaden. Je kunt hier ook vragen verwijderen of de puntwaarden aanpassen.

Als u poolvragen selecteert voor een toets, worden er koppelingen gemaakt tussen de toets en de vragen. Als je de oorspronkelijke vraag wijzigt, wordt automatisch de gewijzigde versie van de vraag weergegeven.

Als je poolvragen maakt die zijn bedoeld voor gebruik in enquêtes (dus zonder beoordeling), moet je voor de vragen toch de juiste antwoorden selecteren. De vragen kunnen dan namelijk ook worden gebruikt in toetsen. Deze antwoorden worden genegeerd nadat de vragen zijn toegevoegd aan een enquête.

Je kunt vragenpools ook gebruiken om toetsvragen te importeren en exporteren met de QTI-standaard.


Een pool bouwen

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en selecteer Toetsen, enquêtes en pools.
 2. Selecteer Pools op de pagina Toetsen, enquêtes en pools.
 3. Selecteer Pool bouwen op de pagina Pools.
 4. Voer de gegevens in op de pagina Poolinformatie en selecteer Verzenden.
 5. Je kunt vragen toevoegen met Vragen maken, Vragen zoeken en Vragen uploaden.

Wanneer je Vragen zoeken selecteert, kun je kiezen uit bestaande toetsen in je cursus en eventuele toetsen die je uit andere cursussen hebt geïmporteerd. Als je geen toetsen hebt, is de sectie leeg.

Meer informatie over toetsen importeren

Bestaande pools bewerken

 1. Open op de pagina Pools het menu van een pool en selecteer Bewerken.
 2. Voeg vragen toe, verwijder vragen of wijzig puntwaarden.
 3. Selecteer OK om terug te keren naar de pagina Pools.

Vragen bewerken

Nadat studenten zijn begonnen met het maken van een toets, mag je geen poolvragen meer wijzigen die zijn opgenomen in de toets. Als je dat wel doet, ziet de student de nieuwe, gewijzigde vraag wanneer hij of zij het cijfer en de feedback bekijkt. De originele vraag wordt niet weergegeven.

Als je een gekoppelde vraag wijzigt, verschijnt er een waarschuwing dat de wijziging overal wordt doorgevoerd waar de vraag voorkomt.

Als een vraag al is beantwoord en je deze toch wijzigt, moeten alle ingezonden antwoorden op deze vraag opnieuw worden beoordeeld. Dit betekent dat ook het cijfer voor de toets misschien moet worden aangepast. Als dat zo is, worden de betreffende cursusleiders en studenten hiervan op de hoogte gebracht.

Ga als volgt te werk om een vraag in een pool te wijzigen:

 1. Open op de pagina Pools het menu van een pool en selecteer Bewerken.
 2. Op de pagina Poolbord kun je de lijst met vragen filteren. Vouw in het venster Bladercriteria de criteriasecties uit en selecteer de gewenste criteria.
 3. Open het menu van een vraag en selecteer Bewerken om de wijzigingen door te voeren.
 4. Selecteer Verzenden om de wijzigingen door te voeren in alle toetsen waarin de vraag voorkomt. Je kunt ook Opslaan als nieuw kiezen om er een nieuwe vraag van te maken. In dat geval hoeven ingestuurde pogingen niet opnieuw te worden beoordeeld.

QTI-pakketten


Informatie over QTI-pakketten

Cursusleiders en cursusbouwers kunnen vertrouwen op externe inhoud om hun leerplan en aanvullingsmateriaal zoals tekstboeken te maken. Om compatibiliteit te garanderen, ontwikkelen uitgevers en andere inhoudsmakers dit materiaal volgens industriestandaarden.

Industriestandaarden zorgen ervoor dat Learning Management Systems klaar zijn en deze inhoud kunnen verwerken. Het IMS Global Learning Consortium heeft de norm voor Question and Test Interoperability (QTI) vastgesteld om de compatibiliteit tussen vragen en een cursus te ondersteunen, ongeacht het Learning Management System.

Als je instelling gebruikmaakt van een nieuwere release van Blackboard Learn, kun je QTI-pakketten importeren en exporteren om deze te gebruiken in je beoordelingen.

Vragen die zijn geïmporteerd uit een QTI-pakket worden alleen ondersteund in de originele cursusweergave.

Wat wordt ondersteund in een QTI-pakket?

 • Blackboard Learn ondersteunt bepaalde soorten vragen in een QTI-pakket: Waar/niet waar, meerkeuzevragen, meerdere antwoordmogelijkheden, invuloefening en essay.
 • Als een vraag ingesloten media bevat, worden HTML 5- en HTML-objecttags geïmporteerd. HTML5 wordt geëxporteerd.
 • Metagegevens van vragen, zoals tags, categorieën en overeenstemmingen, worden niet ondersteund en worden niet geïmporteerd of geëxporteerd.
 • Vragen met de optionele QTI-antwoordverwerking worden overgeslagen en niet geïmporteerd.
 • Wanneer de configuratieopties van de vraag niet overeenkomen, geeft Blackboard Learn de prioriteit aan de getrouwheid van de vraag en antwoordtekst over de instellingen. Sommige tentamensystemen staan bijvoorbeeld toe dat verschillende deelpunten worden ingesteld volgens een mogelijk antwoord, terwijl Blackboard Learn een lijst met juiste antwoorden onderhoudt. In dit geval worden alle antwoordopties geïmporteerd als juist, zodat ze kunnen worden gecontroleerd op de voortdurende toepasbaarheid in Blackboard Learn.

Aangezien verschillende beoordelingstools verschillende functies en mogelijkheden voor het afwisselen van media, HTML en vergelijkingen hebben, moet je vragen na de overdracht tussen oplossingen altijd bekijken en testen.


Een QTI-pakket importeren

Je moet QTI-pakketten importeren in je cursus als vragenpools. Nadat je de vragen hebt geïmporteerd, kun je ze gebruiken in beoordelingen.

 1. Ga in je cursus naar Cursustools > Toetsen, Enquêtes, Pools > Pools.
 2. Selecteer QTI 2.1-pakket importeren.
 3. Blader in je computer of de Content Collection om het QTI-pakket te vinden.
 4. Selecteer Verzenden.
 5. Nadat Blackboard Learn het pakket heeft verwerkt, zie je een statuspagina om de resultaten weer te geven. Selecteer OK om terug te keren naar de pagina Pools.

Je kunt de vragen in de pool bewerken. Als je klaar bent, gebruik je de vragen in een toets.

Vragen in een toets gebruiken

Nu je een QTI-pakket hebt geïmporteerd, kun je de vragen in een toets gebruiken. Een toets maken met vragen in een pool:

 1. Ga in je cursus naar Cursustools > Toetsen, Enquêtes, Pools > Toetsen.
 2. Selecteer Toetsen > Toets maken.
 3. Typ een naam en eventueel een beschrijving of instructies. Selecteer Verzenden.
 4. Selecteer Vragen zoeken in het menu Vragen hergebruiken.
 5. Je wordt naar een bibliotheek met toetsvragen in je cursus gebracht, inclusief die in pools. Selecteer de pool die is gemaakt tijdens het importeren van het QTI-pakket.
 6. Selecteer de vragen die je wilt gebruiken en selecteer Verzenden.
 7. De vragen worden toegevoegd aan de toets.

Een QTI-pakket exporteren

Net als bij het importeren in Blackboard Learn worden QTI-pakketten geëxporteerd als vragenpools. Je moet vragen van een beoordeling verplaatsen naar een vragenpool om het QTI-pakket te exporteren.

 1. Je kunt een pool samenstellen met vragen van alle beoordelingen in de cursus.
 2. Nadat je de pool hebt gemaakt, ga je terug naar de pagina Pools.
 3. Selecteer in het menu van de pool QTI 2,1-pakket exporteren.
 4. Het pakket wordt op je computer gedownload als ZIP-bestand.

OPMERKINGEN