Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Je kunt toetsen, enquêtes en pools exporteren en importeren voor gebruik in andere cursussen of om te delen met andere cursusleiders.

Geïmporteerde toetsen zijn beschikbaar in de sectie Toetsen wanneer je een pool aanmaakt.

Je exporteert toetsen, enquêtes en pools exporteren als ZIP-bestanden die vervolgens door jou of andere cursusleiders kunnen worden geïmporteerd in andere cursussen.

Je kunt ook testbanken en vragenpools importeren die beschikbaar zijn gesteld door de uitgever van een tekstboek. Raadpleeg de website van de uitgever voor instructies met betrekking tot het exporteren en opslaan van de vragen in een indeling die in Blackboard Learn kan worden geïmporteerd.


Een toets, enquête of pool importeren

 1. Open het menu van een toets, enquête of pool en selecteer Exporteren.
 2. Selecteer OK in het venster dat verschijnt om het bestand op te slaan.

Als de instelling toegang heeft tot de functies voor inhoudsbeheer, bevat het menu twee exportopties. Als je het bestand wilt opslaan op je computer, selecteer je Exporteren naar lokale computer. Als je het bestand wilt opslaan in Content Collection, selecteer je Exporteren naar Content Collection.

Beveiligde vragen die oorspronkelijk zijn geïmporteerd uit een Course Cartridge, worden niet opgenomen in een export.


Een toets, enquête of pool importeren

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en selecteer Toetsen, enquêtes en pools.
 2. Selecteer op de pagina Toetsen, enquêtes en pools het item dat je wilt importeren, zoals Pools.
 3. Selecteer Importeren.
 4. Blader op de pagina Importeren naar het bestand op je computer of in de opslaglocatie voor bestanden van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection.
 5. Selecteer Verzenden.

Problemen oplossen

Je kunt alleen ZIP-bestanden met toetsen, enquêtes en pools importeren die zijn geëxporteerd uit Blackboard Learn.

Als ze de juiste indeling hebben, kun je toetsen en enquêtes importeren die door anderen zijn gemaakt, die door andere instellingen zijn gemaakt of die zijn gemaakt met een oudere versie van Blackboard Learn.

QTI-pakketten


Informatie over QTI-pakketten

Cursusleiders en cursusbouwers kunnen vertrouwen op externe inhoud om hun leerplan en aanvullingsmateriaal zoals tekstboeken te maken. Om compatibiliteit te garanderen, ontwikkelen uitgevers en andere inhoudsmakers dit materiaal volgens industriestandaarden.

Industriestandaarden zorgen ervoor dat Learning Management Systems klaar zijn en deze inhoud kunnen verwerken. Het IMS Global Learning Consortium heeft de norm voor Question and Test Interoperability (QTI) vastgesteld om de compatibiliteit tussen vragen en een cursus te ondersteunen, ongeacht het Learning Management System.

Als je instelling gebruikmaakt van een nieuwere release van Blackboard Learn, kun je QTI-pakketten importeren en exporteren om deze te gebruiken in je beoordelingen.

Vragen die zijn geïmporteerd uit een QTI-pakket worden alleen ondersteund in de originele cursusweergave.

Wat wordt ondersteund in een QTI-pakket?

 • Blackboard Learn ondersteunt bepaalde soorten vragen in een QTI-pakket: Waar/niet waar, meerkeuzevragen, meerdere antwoordmogelijkheden, invuloefening en essay.
 • Als een vraag ingesloten media bevat, worden HTML 5- en HTML-objecttags geïmporteerd. HTML5 wordt geëxporteerd.
 • Metagegevens van vragen, zoals tags, categorieën en overeenstemmingen, worden niet ondersteund en worden niet geïmporteerd of geëxporteerd.
 • Vragen met de optionele QTI-antwoordverwerking worden overgeslagen en niet geïmporteerd.
 • Wanneer de configuratieopties van de vraag niet overeenkomen, geeft Blackboard Learn de prioriteit aan de getrouwheid van de vraag en antwoordtekst over de instellingen. Sommige tentamensystemen staan bijvoorbeeld toe dat verschillende deelpunten worden ingesteld volgens een mogelijk antwoord, terwijl Blackboard Learn een lijst met juiste antwoorden onderhoudt. In dit geval worden alle antwoordopties geïmporteerd als juist, zodat ze kunnen worden gecontroleerd op de voortdurende toepasbaarheid in Blackboard Learn.

Aangezien verschillende beoordelingstools verschillende functies en mogelijkheden voor het afwisselen van media, HTML en vergelijkingen hebben, moet je vragen na de overdracht tussen oplossingen altijd bekijken en testen.


Een QTI-pakket importeren

Je moet QTI-pakketten importeren in je cursus als vragenpools. Nadat je de vragen hebt geïmporteerd, kun je ze gebruiken in beoordelingen.

 1. Ga in je cursus naar Cursustools > Toetsen, Enquêtes, Pools > Pools.
 2. Selecteer QTI 2.1-pakket importeren.
 3. Blader in je computer of de Content Collection om het QTI-pakket te vinden.
 4. Selecteer Verzenden.
 5. Nadat Blackboard Learn het pakket heeft verwerkt, zie je een statuspagina om de resultaten weer te geven. Selecteer OK om terug te keren naar de pagina Pools.

Je kunt de vragen in de pool bewerken. Als je klaar bent, gebruik je de vragen in een toets.

Vragen in een toets gebruiken

Nu je een QTI-pakket hebt geïmporteerd, kun je de vragen in een toets gebruiken. Een toets maken met vragen in een pool:

 1. Ga in je cursus naar Cursustools > Toetsen, Enquêtes, Pools > Toetsen.
 2. Selecteer Toetsen > Toets maken.
 3. Typ een naam en eventueel een beschrijving of instructies. Selecteer Verzenden.
 4. Selecteer Vragen zoeken in het menu Vragen hergebruiken.
 5. Je wordt naar een bibliotheek met toetsvragen in je cursus gebracht, inclusief die in pools. Selecteer de pool die is gemaakt tijdens het importeren van het QTI-pakket.
 6. Selecteer de vragen die je wilt gebruiken en selecteer Verzenden.
 7. De vragen worden toegevoegd aan de toets.

Een QTI-pakket exporteren

Net als bij het importeren in Blackboard Learn worden QTI-pakketten geëxporteerd als vragenpools. Je moet vragen van een beoordeling verplaatsen naar een vragenpool om het QTI-pakket te exporteren.

 1. Je kunt een pool samenstellen met vragen van alle beoordelingen in de cursus.
 2. Nadat je de pool hebt gemaakt, ga je terug naar de pagina Pools.
 3. Selecteer in het menu van de pool QTI 2,1-pakket exporteren.
 4. Het pakket wordt op je computer gedownload als ZIP-bestand.