Dit zijn drie redenen die studenten hebben genoemd voor het niet succesvol afronden van een onlinecursus, aldus een onderzoek onder onlinestudenten van openbare scholen voor hoger (beroeps)onderwijs tussen 2001 en 2010 (Fetzner, 2013):

  1. Ik raakte achterop met mijn studie en het was te moeilijk om dat weer in te halen.
  2. Ik had persoonlijke problemen (gezondheid, werk, kleine kinderen).
  3. De combinatie van studeren en werken of gezin was te zwaar.

Hoe kunt u helpen om deze problemen op te lossen? Bied een efficiënt raamwerk aan en geef richtlijnen om hier optimaal mee om te gaan. Je kunt deze tips gebruiken en studenten verwijzen naar het onderwerp Online succesvol zijn.


Studenten betrokken houden

Het is belangrijk voor studenten om alles zeer goed te plannen, ook al is het ‘aanwezig zijn’ bij lessen een flexibel begrip voor online cursussen. Deze tips kunnen je helpen om studenten het raamwerk te bieden waarmee ze hun taken de juiste prioriteit kunnen geven.

Laat studenten zien wat ze kunnen verwachten. Als er een introductieweek wordt aangeboden voordat de onlinecursus begint, zorg er dan voor dat de syllabus en het schema klaar zijn zodat studenten die kunnen bekijken. Als studenten niet de mogelijkheid hebben om voor het begin van de cursus een kijkje te nemen, is het misschien een goed idee deze informatie per e-mail te sturen.

Gebruik de ingebouwde tools. Voeg einddatums toe voor cursusitems met cijferbeoordeling, zoals toetsen, opdrachten en discussies. Einddatums worden automatisch toegevoegd aan de agenda, die alle studenten kunnen zien. Studenten kunnen hun cursusagenda zelf importeren in externe agenda's zoals Google Agenda. Moedig studenten aan om hun cursussen, agenda's en cijfers regelmatig te bekijken.

Maak duidelijk dat studenten de cursus regelmatig moeten bezoeken. Vertel studenten dat ze minimaal een bepaald aantal keren per week de cursus moeten bezoeken. Vraag ze om alle cursusactiviteiten en opdrachten te bekijken die ze in die week moeten inleveren. Geef aan dat ze eventuele vragen aan het begin van de week moeten stellen, zodat ze het werk nog steeds op tijd kunnen af krijgen.

Houd rekening met technische problemen. Vraag studenten het telefoonnummer van de helpdesk van de school en de URL van de website op te slaan op hun telefoon en ook ergens op te schrijven. Op deze manier kunnen ze ook technische hulp krijgen als hun computer niet werkt. Vertel studenten dat het belangrijk is dat ze hun online werk ook op een andere manier op tijd af moeten krijgen, bijvoorbeeld met een computer in de mediatheek of de laptop van een vriend.

Tijdig informeren. Zeg studenten dat ze zo snel mogelijk contact met u moeten opnemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn als ze achterop raken.


Houd rekening met onvoorziene omstandigheden

Alle studenten krijgen op een bepaald moment te maken met persoonlijke problemen. Neem daarom advies op in de syllabus, zoals wat ze kunnen doen als deze ongebruikelijke omstandigheden een rol gaan spelen.

Communiceren. Wanneer studenten te maken krijgen met problemen van persoonlijke aard, moeten ze zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Hulp vragen. Onderwijsinstellingen bieden allerlei vormen van ondersteuning aan studenten, zoals counselors, decanaten en toegankelijkheidsvoorzieningen. Publiceer koppelingen naar deze bronnen en stimuleer studenten ze te gebruiken.

Ruim inplannen Adviseer studenten een goede planning te maken en elke week wat extra tijd vrij te laten, zodat ze ook nog genoeg tijd hebben als er zich problemen voordoen.

Een goede indeling van uw tijd is zeer belangrijk. Benadruk dat studenten hun tijd goed moeten indelen en taken prioriteit moeten geven om te voorkomen dat ze op het laatste nippertje nog studiewerk moeten inhalen.


Integreer je cursuswerk in hun leven

Treed op als een adviseur voor studenten en help ze bij het vinden van een balans tussen school, werk en leven.

Doelen formuleren. Help studenten bij het opstellen van studiedoelen voor de lange en korte termijn, voor het afronden van hun studietaken. Adviseer ze een realistische planning te maken van de tijd die ze nodig zullen hebben om hun doelstellingen te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van andere verantwoordelijkheden. Waarschuw ze dat ze zich niet inschrijven voor meer cursussen dan ze redelijkerwijs aan kunnen.

Voeg persoonlijke en cursusagenda's samen. Vraag studenten een takenlijst en een agenda voor alle gebeurtenissen te maken. Ze krijgen dan een totaalbeeld van alle einddatums voor cursuswerk, samen met belangrijke datums voor hun persoonlijke leven en werk.

Gebruikers kunnen cursusagenda’s van Blackboard importeren in een externe agendatoepassing.


Bron

Fetzner, M. (2013). What Do Unsuccessful Online Students Want Us To Know? JALN 17(1), 13-27.

Bijdrage van

Marie Fetzner, Ed. D. | Monroe Community College | Rochester, NY