Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Een prestatie toevoegen

Prestaties worden weergegeven in inhoudsgebieden en in de tool Prestaties.

 1. Open de tool Prestaties. Dit kan via het gedeelte Cursustools van het Configuratiescherm of het menu Tools in een inhoudsgebied.
 2. Typ op de pagina Prestatie maken een naam.
 3. Selecteer een locatie in de cursus. Studenten krijgen een melding.
 4. Selecteer het type prestatie:
  • Voltooiing van cursus: hiervoor is een beloning in de vorm van een certificaat vereist. Een extra badge is optioneel.
  • Mijlpaal: de beloning bestaat uit een badge.
  • Aangepast: de beloning kan een badge, een certificaat of beide zijn.
 5. Geef aan of studenten de prestatie kunnen zien voordat ze deze hebben verdiend:
  • Selecteer Ja als de beloning is bedoeld om alle studenten te motiveren.
  • Selecteer Nee voor speciale beloningen voor specifieke studenten die niet alle cursusleden hoeven te zien.
 6. Typ desgewenst een beschrijving die duidelijk aangeeft wat je verwacht van studenten om de beloning te verdienen.
 7. Selecteer Triggers definiëren om door te gaan.

Een prestatie wordt pas weergegeven aan studenten nadat je een trigger hebt gedefinieerd en een beloning hebt geselecteerd.


Toekenningscriteria definiëren voor een prestatie

U kunt voor een prestatie een of meer regels definiëren die toekenning van de beloning activeren. Je moet ten minste één regel definiëren.

De tool Prestaties maakt gebruik van de technologie voor adaptieve inhoud van Blackboard Learn, waarbij onder andere deze items een rol spelen:

 • Pogingen voor toetsen, enquêtes en opdrachten
 • Cijfers voor toetsen, enquêtes en opdrachten
 • Beoordeelde discussieberichten, wiki's, blogs en dagboeken
 • Handmatig toegevoegde Grade Center-kolommen
 • Cursusinhoud met de status Doorgenomen
 • Groepslidmaatschap of specifieke gebruikers
 • Begindatum voor het verdienen van een prestatie

Als je een datum opgeeft voor Weergeven vanaf, kunnen studenten de beloning niet voor die datum verdienen, zelfs niet als ze al aan de criteria hebben voldaan. Weergeven vanaf is niet hetzelfde als een einddatum en is geen deadline.

Als je een regel wilt maken, geef je deze een naam en stel je de criteria in die nodig zijn om aan de vereisten van de prestatie te voldoen. U kunt aanvullende criteria maken voor cijfer- en doorneemstatus door op de desbetreffende knop te klikken.

Voorbeeld:

Als studenten vier tentamens in een cursus moeten afleggen en een eindcijfer van 70% moeten halen, definieer je dit als volgt:

 1. Poging voor tentamen A
 2. Poging voor tentamen B
 3. Poging voor tentamen C
 4. Poging voor tentamen D
 5. Cijfer voor de totaalkolom van ten minste 70%

Als andere criteria mogelijk zijn, selecteer je Nog een rol toevoegen. Dit is bijvoorbeeld handig als je een groep studenten hebt met een bepaalde beperking waarvoor andere prestatievereisten gelden om de beloning te ontvangen.

Als u een prestatie handmatig wilt toekennen, gebruikt u de opties voor lidmaatschapscriteria om de ontvangers te selecteren. Je kunt bijvoorbeeld een burgemeestersbadge toekennen voor studenten die discussies leiden.

Gebruik Beloning selecteren om door te gaan.


De beloning kiezen

Kies op de laatste pagina de beloning, gebaseerd op het type prestatie:

 • Voltooiing van cursus: hiervoor is een beloning in de vorm van een certificaat vereist. Een extra badge is optioneel.
 • Mijlpaal: de beloning bestaat uit een badge.
 • Aangepast: de beloning kan een badge, een certificaat of beide zijn.

U kunt kijken hoe een certificaat wordt weergegeven aan studenten. Het certificaat bevat de naam van de instelling, de naam van de student, de cursus waarom het gaat en de datum waarop is voldaan aan de criteria.

In het geval van badges kunt u een afbeelding selecteren in de catalogus of een afbeelding uploaden. Een geüploade badge-afbeelding is beschikbaar voor hergebruik binnen uw cursus. Als je een afbeelding hebt geüpload en deze wilt verwijderen, moet je het bijbehorende bestand verwijderen uit de opslaglocatie van de cursus in de map van de tool Prestaties. Het formaat van geüploade afbeeldingen wordt automatisch aangepast.

De naam van de instelling die de badge verstrekt, wordt vooraf ingevuld op basis van de instelling die de beheerder hiervoor heeft opgegeven. Je kunt deze naam eventueel wijzigen als dit is toegestaan. Je kunt ook een vervaldatum voor de badge opgeven. Als dit is toegestaan, kan een badge desgewenst ook worden gepubliceerd naar de Badge Backpacks van ontvangers.

Selecteer Verzenden om de prestatie te verstrekken.

Sommige gebieden in Learn kunnen nog steeds verwijzen naar Mozilla als de badge-uitgever in plaats van Badgr, afhankelijk van je versie.


Prestaties en ontvangers weergeven

In de tool Prestaties kun je alle prestaties zien die in de cursus zijn gedefinieerd, evenals het aantal ontvangers voor elke prestatie.

Selecteer Ontvangers om details te zien van studenten die de prestaties hebben verdiend. Selecteer de naam van een student om de pagina Mijn prestaties van die student weer te geven.

De waarde voor Datum ontvangen geeft aan wanneer studenten de melding hebben gekregen dat ze de beloning voor de prestatie hebben verdiend. In gevallen waarin beoordeling door de cursusleider of handmatige beoordeling noodzakelijk was, is dit de datum waarop de beloning is weergegeven aan een student.


Prestaties verwijderen

Als je een prestatie wilt verwijderen, open je het menu van de prestatie en selecteer je Verwijderen.

Als je een prestatie wilt verwijderen die al is toegekend aan een student, wordt de bijbehorende beloning ook verwijderd.


Studentenweergave

Studenten kunnen de tool Prestaties openen via de pagina Tools, een koppeling naar de tool in het cursusmenu of een koppeling in een inhoudsgebied.

Selecteer op de pagina Ontvangers de naam van een student om de pagina Mijn prestaties van die student weer te geven.

Lees het onderwerp Prestaties voor studenten om te zien hoe zij prestaties bekijken. Gebruik de knop Terug van de browser om terug te gaan naar dit onderwerp.


Doelen en doelen afstemmen

De inhoudsitems die je maakt met de tool Prestaties kunnen worden afgestemd met doelen. Dezer worden dan opgenomen in de dekkingsrapporten voor doelen.

Open in een inhoudsgebied het menu van een prestatie en selecteer Harmoniseringen toevoegen.

Meer informatie over doelen


Kopiëren, importeren, exporteren, archiveren en herstellen

Tijdens de processen voor het kopiëren, importeren, exporteren, archiveren en herstellen van cursussen worden prestaties niet als afzonderlijke objecten verwerkt. Prestaties zijn afhankelijk van zowel inhoud als regels voor adaptieve inhoud. Als er alleen inhoud wordt gekopieerd tussen cursussen, gaan de trigger-regels verloren. Als inhoud niet wordt opgenomen in een kopieer- of export-/importbewerking, worden prestaties niet vastgelegd. Prestaties worden juist verwerkt als zowel inhoud als regels voor adaptieve inhoud worden geselecteerd in het proces.