Je kunt de bijdragen aan een dagboek afzonderlijk beoordelen of voor de leden van een groep als geheel.

De werking van dagboekcijfers

Wanneer je cijfertoekenning inschakelt voor een dagboek, wordt er automatisch een kolom gemaakt in Grade Center. Zodra studenten bijdragen gaan verzenden, worden er pictogrammen weergegeven in Grade Center, op de pagina met dagboekonderwerpen en op de pagina Cijfer nodig:

 • Het pictogram Cijfer nodig verschijnt als is voldaan aan de drempel die je hebt ingesteld in de dagboekinstellingen. Als je bijvoorbeeld hebt ingesteld dat je een melding wilt ontvangen wanneer vier studenten werk hebben ingeleverd, verschijnt dit pictogram nadat minstens vier studenten dagboekvermeldingen hebben ingeleverd.
 • In de volgende gevallen wordt het pictogram In uitvoering weergegeven:
  • De studentenactiviteit voldoet niet aan de ingestelde hoeveelheid.
  • Je hebt het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven niet ingeschakeld.

Je kunt een dagboekvermelding beoordelen in Grade Center, op de pagina Cijfer nodig of via Configuratiescherm > Cursustools > Dagboeken in een cursus.

Bewerk de kolominstellingen in Grade Center om te bepalen of studenten hun eigen cijfers en feedback kunnen zien in Mijn cijfers.

De cijfers die je invoert voor dagboekvermeldingen van studenten worden direct weergegeven in Grade Center. Wanneer u een toegekend cijfer wijzigt vanaf de pagina met dagboekonderwerpen, wordt het cijfer bijgewerkt in Grade Center.


Cijfertoekenning uitschakelen voor een dagboekonderwerp

Het is niet mogelijk om cijfertoekenning uit te schakelen voor een dagboekonderwerp. Je kunt het dagboekonderwerp met cijfertoekenning wel verwijderen van de overzichtspagina Dagboeken en uit Grade Center, en vervolgens een nieuw dagboek, zonder cijfertoekenning, maken.

Als je de bijdragen wilt behouden, kun je ook aangeven dat de cijferkolom voor het dagboek niet moet worden gebruikt in de berekeningen van Grade Center. Het dagboek wordt nog wel als een item met cijfertoekenning gezien door Grade Center, maar eventuele resultaten of cijfers worden genegeerd in berekeningen.


Afzonderlijke dagboekvermeldingen beoordelen

Je kunt dagboeken beoordelen vanuit Grade Center, de pagina Cijfer nodig en het gedeelte Cursustools in het configuratiescherm.

 1. Ga naar de pagina met dagboekonderwerpen en selecteer de pijl-omlaag van de lijst met jouw naam om toegang te krijgen tot alle cursusleden. Selecteer de naam van een gebruiker met een cijfer. De dagboekvermeldingen van de gebruiker worden weergegeven in het inhoudsframe.
 2. Typ een puntentotaal in het vak Cijfer. Als je een rubriek hebt gekoppeld aan het dagboek, klik je op de titel van de rubriek om deze te openen en in te vullen.
 3. Als je een bestaand cijfer wilt wijzigen, selecteer je het vak Cijfer en verander je het cijfer.
 4. Je kunt ook feedback voor de student in het vak Feedback voor student toevoegen. Selecteer het editorpictogram dat wordt weergegeven als de letter A om het venster van de pop-up editor te openen. Je kunt een audio-/video-opname van je feedback insluiten terwijl je beoordeelt.
 5. Selecteer Opmerkingen toevoegen om aantekeningen te maken die alleen voor jou en beoordelaars zichtbaar zijn.
 6. Selecteer Verzenden om het cijfer, de feedback en de opmerkingen toe te voegen aan Grade Center.

Een groepsdagboek beoordelen

Op de pagina met onderwerpen van een dagboek kun je alle bijdragen in het groepsblog lezen en één cijfer invoeren voor alle groepsleden. Als je geen cijfer hebt ingevoerd voor een groepslid, wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven in Grade Center en op de pagina met dagboekonderwerpen in de lijst Alle groepsleden. Bovendien wordt het groepsdagboek vermeld op de pagina Cijfer nodig.

Op de pagina van het groepsdagboek bevat het zijpaneel een lijst met alle groepsleden.

Als je een cijfer invoert voor een groepsdagboek, wordt het cijfer automatisch aan alle leden van de groep gegeven. Alle groepsleden krijgen hetzelfde cijfer, zelfs als iemand geen enkele bijdrage heeft geleverd. In dat geval kun je het cijfer van die persoon desgewenst aanpassen. Studenten kunnen hun cijfers voor het groepsdagboek bekijken in Mijn cijfers en in het groepsdagboek door hun naam te selecteren in het menu Alle groepsleden.


Een ander cijfer geven aan groepsleden

Je kunt een afwijkend cijfer toekennen aan een bepaald lid van de groep. Als je het cijfer van een groepslid wijzigt en de groep daarna een nieuw cijfer geeft, heeft het nieuwe groepscijfer geen invloed op het cijfer van het groepslid. Studenten zien alleen hun eigen cijfer, niet wat elk groepslid afzonderlijk heeft gekregen.

Selecteer in het zijpaneel voor beoordeling het potlood om het groepscijfer voor een lid aan te passen. Typ een nieuw cijfer en selecteer het vinkje om het cijfer op te slaan. Dit cijfer is nu een vervangend cijfer.

Het groepscijfer en het gewijzigde cijfer van het groepslid worden in Grade Center weergegeven. De cellen van cursusleden die geen deel uitmaken van de groep, worden lichter gekleurd weergegeven in de cijferkolom voor het groepsdagboek.

Het groepscijfer van een groepslid herstellen

Het is mogelijk het aangepaste cijfer van een groepslid weer te wijzigen in het groepscijfer dat is toegewezen aan de groep als geheel.

Selecteer in het zijpaneel voor beoordeling het potlood voor het groepslid met het gewijzigde cijfer. Selecteer de pijl-links om het cijfer te wijzigen in het oorspronkelijke groepscijfer. Het pictogram voor een vervangend cijfer wordt verwijderd en de wijziging wordt doorgevoerd in Grade Center.