Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Een forum is een gebied van de discussieruimte waar deelnemers een bepaald onderwerp of een aantal verwante onderwerpen bespreken. Studenten kunnen binnen elk forum meerdere discussielijnen starten. Een discussielijn bestaat uit het eerste bericht plus alle reacties daarop. U kunt forums en discussielijnen maken om discussies te concentreren in gebieden of onderwerpen die relevant zijn voor uw cursus.

Een forum maken

Configuratiescherm > Cursustools > Discussieruimte > Forum maken

Selecteer de discussieruimte waar je een forum wilt maken. De optie Forum maken wordt beschikbaar.

Met behulp van foruminstellingen kun je discussies op verschillende manieren gebruiken. U kunt een forum volledig beheren door discussielijnen te starten, gepubliceerde berichten te controleren en de berichten een cijfer te geven. Als een discussie door studenten wordt geleid, moet u studenten in de gelegenheid stellen zelf nieuwe discussielijnen te starten en berichten anoniem te posten.

 1. Typ een naam en eventueel instructies of een beschrijving. De beschrijving wordt samen met de naam van het forum weergegeven op de beginpagina van de tool Discussieruimte.

  De forumbeschrijving wordt weergegeven wanneer studenten een discussielijn maken en wanneer ze een discussielijn openen waaraan ze pas kunnen deelnemen nadat ze een bericht hebben gepost. Forumbeschrijvingen worden vaak gebruikt om een discussie op gang te krijgen en worden daarom ook weergegeven waar studenten berichten posten.

 2. Selecteer Ja bij Forumbeschikbaarheid.

  Je kunt forums al vóór de cursus maken en de beschikbaarheid op Nee zetten totdat je het forum in gebruik wilt nemen.

 3. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. Ingestelde weergavebeperkingen zijn van invloed op de weergave van het forum.
 4. Selecteer de gewenste foruminstellingen op basis van de specifieke behoeften.

  Discussielijnen/reacties weergeven: Om originele, creatieve en gevarieerde ideeën te stimuleren, kun je de optie Deelnemers moeten een discussielijn plaatsen om andere discussielijnen op dit forum te kunnen zienselecteren. Studenten moeten dan eerst reageren voordat ze de berichten van andere studenten kunnen lezen. Als je Standaardweergave selecteert, kan iedereen alle eerder gemaakte discussielijnen in het forum zien.

  Cijfer: Wanneer je een forum of discussielijn met cijfertoekenning maakt, wordt er automatisch een bijbehorende kolom toegevoegd aan Grade Center.

  Selecteer Cijfer geven aan forum en voer een puntwaarde in om de prestaties van de deelnemers in een forum te evalueren.

  Als je het mogelijke aantal punten instelt op een niet-rond getal, worden letterscores mogelijk niet goed toegewezen.

  Selecteer Cijfer geven aan discussielijn om de prestaties van de deelnemers in elke afzonderlijke discussielijn te evalueren.

  Als je cijfers wilt geven aan berichten en berichten daarna niet meer mogen worden gewijzigd, moet je het selectievakje Auteur toestaan eigen gepubliceerde berichten te bewerken bij Maken en bewerken uitschakelen.

  Als je cijfertoekenning inschakelt voor het forum, schakel dan het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven in en selecteer het minimum aantal berichten in het menu. Als je deze instelling toepast, wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven in Grade Center en worden de bijdragen in de wachtrij op de pagina Cijfer nodig gezet als het opgegeven aantal bijdragen is bereikt. Als je een cijferoptie kiest en het selectievakje NIET inschakelt, wordt het pictogram Cijfer nodig niet weergegeven in Grade Center en verschijnen de berichten niet op de pagina Cijfer nodig.

  Als je drie berichten kiest in het menu en een student twee bijdragen levert, verschijnt het pictogram Wordt uitgevoerd in Grade Center en de discussieruimte totdat het opgegeven aantal bijdragen is bereikt.

  Einddatum en rubriek: Als u cijfertoekenning inschakelt, kunt u een einddatum opgeven. Einddatums worden gebruikt om items met cijfertoekenning te ordenen en toe te wijzen aan cijfertoekenningsperioden in Grade Center. Berichten voor cijfertoekenning die binnenkomen na de einddatum, worden als TE LAAT gemarkeerd op de pagina Cijferdetails in Grade Center en op de pagina Cijfer nodig.

  Wijs naar Rubriek toevoegen om het menu weer te geven en kies de rubriek die je wilt gaan gebruiken bij de beoordeling.

  Abonneren: je kunt studenten toestaan om zich te abonneren op een forum als geheel of op discussielijnen binnen het forum. Studenten die zich abonneren op een forum of discussielijn krijgen een melding als er activiteit is.

  Maken en bewerken: geef aan of de studenten items mogen maken en bewerken binnen het forum.

  Aanvullende opties: geef studenten toestemming om berichten binnen het forum te voorzien van een label of te beoordelen.

 5. Selecteer Verzenden.

Het nieuwe forum wordt onder aan de lijst op de pagina Discussieruimte weergegeven. 

Voorgestelde foruminstellingen

Je kunt het werken met forums in een discussieruimte op de volgende manieren beheren:

Maak efficiënte sociale forums. Geef studenten toestemming om anoniem berichten te posten, zodat ze zich geen zorgen over een cijfer hoeven te maken. Dit is met name aan het begin van een cursus belangrijk omdat studenten dan waarschijnlijk nog moeten wennen aan dit communicatiemiddel.

Controleer op kwaliteit en gedrag. Wijs een moderator aan die elk bericht controleert voordat het wordt gepubliceerd.

Geef studenten de controle geven over de discussie. Laat studenten zelf berichten bewerken, verwijderen en beoordelen. Je kunt studenten ook toestemming geven zelf nieuwe discussielijnen te starten en zo de discussie richting te geven.

Maak een forum met strenge regels en gebruik dit om de prestaties van studenten te evalueren. Selecteer opties voor cijfertoekenning en controle van het forum. Om ervoor te zorgen dat studenten alle aandacht richten op de bestaande discussielijnen, moet je het starten van nieuwe discussielijnen dan niet toestaan.

Geef auteurs toestemming om hun eigen gepubliceerde berichten te bewerken. Je kunt de discussielijn na beoordeling vergrendelen, zodat auteurs hun berichten niet meer kunnen wijzigen.

Stimuleer originele en gevarieerde ideeën. Je kunt forums maken waaraan studenten pas kunnen deelnemen nadat ze een bericht hebben gepost.. Studenten moeten dan een bericht posten voordat ze de berichten van andere studenten kunnen lezen en daarop kunnen reageren.

Je kunt enkele instellingen niet in combinatie selecteren. Als je bijvoorbeeld cijfertoekenning inschakelt voor forums of discussielijnen, kunnen studenten niet anoniem berichten posten. Als je cijfertoekenning hebt ingeschakeld voor discussielijnen, kunnen leden ook geen nieuwe discussielijnen starten.


Een forum bekijken

Wanneer je een forum opent, verschijnt er een lijst met discussielijnen. Gebruik waar mogelijk de broodkruimels om naar een eerdere pagina te gaan. Als je de functie Terug van de browser gebruikt, kunnen er fouten over het laden van de pagina optreden.

 1. Je kunt in een forum discussielijnen maken, forumbijdragen beoordelen, discussielijnen verzamelen en inhoud zoeken.
 2. Je kunt ook het selectievakje van een of meer discussielijnen inschakelen en vervolgens acties kiezen zoals Verzamelen en Verwijderen.
 3. Selecteer de titel van een discussielijn om de berichten te lezen. Als een titel vet wordt weergegeven, zijn er ongelezen berichten.
 4. Je kunt de discussielijnen van een forum bekijken in een lijst of in een boomstructuur, waarbij alle berichten achter de bijbehorende discussielijn staan.

Als je een forum en de bijbehorende discussielijnen wilt bekijken, selecteer je de naam van het forum in de discussieruimte. Je kunt de foruminhoud bekijken in de lijstweergave of de structuurweergave. Uw keuze blijft van kracht totdat u een andere weergave selecteert. U kunt op elk moment een andere weergave kiezen. Dit kan via de opties in de rechterbovenhoek van de forumpagina.

Lijstweergave

In de lijstweergave worden discussielijnen in tabelformaat weergegeven. Discussielijnen die ongelezen berichten bevatten, worden vet weergegeven. Afhankelijk van de instellingen die je hebt opgegeven tijdens het maken van het forum, worden er verschillende functies weergegeven. Als u bijvoorbeeld het toevoegen van labels (tags) hebt toegestaan, kunt u de functie Tags kiezen. Als je de functie E-mailwaarschuwingen hebt ingeschakeld voor het forum, komt de functie Abonneren beschikbaar.

Je kunt een kolom sorteren door de kolomkop te selecteren.

Schakel het selectievakje van een discussielijn in en selecteer een optie in het menu Acties voor discussielijn. U kunt meerdere discussielijnen selecteren of het selectievakje in de koptekst inschakelen om alle discussielijnen te selecteren. Maak een keuze uit deze acties:

 • Discussielijnen als gelezen of ongelezen markeren.
 • Vlaggen instellen of verwijderen. Met vlaggen kunt u een discussielijn markeren, zodat u deze later snel kunt terugvinden.
 • De status van de geselecteerde discussielijnen wijzigen.
 • Een abonnement nemen op nieuwe e-mailwaarschuwingen voor bepaalde discussielijnen of het abonnement opzeggen (indien ingeschakeld).

Structuurweergave

In de structuurweergave worden de beginberichten van discussielijnen weergegeven plus de reacties daarop. In de structuurweergave kun je discussielijnen maken, en berichten verzamelen of verwijderen.

U kunt discussielijnen uitvouwen en samenvouwen met de plus- en minsymbolen naast de titels. Als het beginbericht van een discussielijn ongelezen reacties bevat, wordt de titel van het bericht vet weergegeven. Gebruik de functies Alles samenvouwen en Alles uitvouwen om alle berichten in alle discussielijnen te verbergen of weer te geven.

Schakel het selectievakje van een discussielijn in en selecteer een optie in het menu Berichtacties. U kunt meerdere discussielijnen selecteren of het selectievakje in de koptekst inschakelen om alle discussielijnen te selecteren.


E-mailwaarschuwingen inschakelen voor nieuwe discussieberichten

Als abonnementen beschikbaar zijn, kunnen studenten aangeven dat ze per e-mail een waarschuwing willen ontvangen voor nieuwe berichten of reacties. U kunt studenten toestaan zich te abonneren op een forum als geheel of op specifieke discussielijnen binnen een forum.

 1. Ga naar de pagina Discussieruimte, open het menu van een forum en selecteer Bewerken.
 2. Selecteer op de pagina Forum bewerken opties bij Abonneren:
  • Leden toestaan zich te abonneren op discussielijnen: studenten kunnen specifieke discussielijnen selecteren binnen het forum.
  • Leden toestaan zich te abonneren op forum: studenten kunnen zich abonneren op alle discussielijnen binnen het forum.
  • Tekst van bericht in de e-mail opnemen: de berichttekst en een koppeling om te reageren op het bericht opnemen in de e-mailwaarschuwing.
  • Koppeling naar gepost item opnemen: neem een koppeling naar het bericht op in de e-mailwaarschuwing.
 3. Selecteer Verzenden.